Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Zira Bingöl bir köy kadar küçükken jeomorfolojik şartların uygunsuzluğu henüz ... “Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ 21/54) ... Araştırma konusu yaptığımız muhaddis ve tarihçi kimliğine sahip olan İbn ...

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- İlgili Belgeler

muş - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/359061

Bulanık-Malazgirt Havzası, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin “Yukarı. Murat-Van ... amacı, Bulanık-Malazgirt Havzası'nın hidrografik özelliklerini (akarsular, yeraltı suları, kaynaklar ve ... bakımından ortak özellikler taşırlar. Akarsuların ...

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/download/issue-file/5335

Zira Bingöl bir köy kadar küçükken jeomorfolojik şartların uygunsuzluğu henüz ... “Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ 21/54) ... Araştırma konusu yaptığımız muhaddis ve tarihçi kimliğine sahip olan İbn ...

muş türbeleri - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557611

Ziyaret kabul edilen yatır, türbe, kümbet, ziyaret ve dede mezarı gibi adlarla anılan veli, evliya, eren, ermiş, âbid, zahîd, âlim, sofu, seyit, şeyh, gazi, mübarek, ... şeyhlerinden(K8) biri olan Ömer Sahubi Türbesi, Mollakent tarihi mezarlığı içe- ... ÖZKAN, Aysun (2009), Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyolojik Boyutu Eyüp Sultan ...

fiili ve türevleri - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/462078

18 Nis 2018 ... have the function of “leaving”. However, the ... fiilinin gövdesinde görülen -ğ- sesini fiilden fiil yapım ekleri arasında göremiyoruz. Ancak Ağ- fiilinin ... olma durumundan kurtarmak, ayırmak.2 “Bilinmeyen bir sebeple dişlerin arasına sıkışan dili ... İki ayağın birbirinden ayrılmış hali ve arasındaki mesafe, açıklık.

Esma SAYIN - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/433619

özelde hac ibadeti manevî ve tasavvufî yönleriyle ele alınmıştır. Hac madde ile ... Esma SAYIN, Tasavvufî Açıdan Hacc 'ın Rukûnları ... 52 Ali, Şeriati, Hac, (çev.

SÖZDE KIZLAR - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/438739

bunalımını konu alan romanlarından biri olan 'Sözde Kızlar' romanındaki ... aklına gelince derin uykulara dalamamaya ve rüyalarında cinayet mahkemesinin loş ... sevilen bir genç olan Nadir, çevresindeki herkesle iletişim kurar ve bu yolla ...

Issue Full File - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/issue-full-file/36623

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Keleş Bingöl Üniversitesi. Dr. Öğr. Üyesi Kadir ... kimlik numarası demek olan ORCİD numaralarının da makalelere ekleme zorunluluğu ...

bingöl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/20902/2019_Ozdemir_Murat_Tepe%27de%20Ele%20Gecen%20Urartu%20Metal%20Eserleri.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Dr. Ahmet Gürbüz. Prof. Dr. Ali Abouzeid. Prof. Dr. Ali Ahmed İbrahim Al-Tayiş ... Mustafa Kemal Üniversitesi ... Dr. Öğr. Üyesi Konur Alp DEMİR (Namık Kemal.

ibn sa'd'ın hadisçiliği1 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/299716

İbn Saʻd, siyer bölümünde Hz. Peygamberin hayat hikâyesini, nesebini, Hz. Âdem ile Hz. ... İbn Saʻd, İbn İshâk'tan sonra Hz. Peygamber'in hayat tercemesini ...

Sayı Tam Dosyası - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/issue-full-file/51032

Gezegenlerin sıralanışı ve gezegenlerin Yer'in üzerinde ... söylendiği gibi din için cihat değil, doğunun onlar için rüya olan zenginliklerini çapul ve yağma yapma ...

türkçede ses türemesi - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/835650

Anahtar Kelimeler: Ses türemesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, Orhun ... kolaylaştırmak üzere türeyen ünlü ve ünsüzlerin anlam ayırt edici özelliği yoktur.

dârülmuallimîn-i âliye - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557600

Dârülmuallimîn-i Âliye'nin kurulma düşüncesi 1869 Maarif-i Umumîye ... Dârülmuallimîn tam anlamıyla eğitim-öğretime başlaması 1877 yılını buldu. Zira.

bingöl genç (sebeteria?) kalesi - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557601

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensfitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,. Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 16 • Güz/Autumn 2018. BİNGÖL GENÇ (SEBETERİA?)

47 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt6Sayi12/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707075.pdf

12 Kas 2014 ... Fatih Paşa ve Nasuh Paşa Camileri‟nin hemen İç Kale‟ye. (Res.4) ... (Hadım) Ali Paşa Camii ve Medresesi (1534-1537) bir külliye halinde.

178 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi15/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707137.pdf

15 Nis 2016 ... Hamdullah Suphi Tanrıöver, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya ... 1984 günü aramızdan ayrılan Osman Ocak Nakiboğlu; şiirlerini, ...

CBS - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/282/265

Şahit tepe, sırt, amfiteatr oluşum, ovalık saha, falez, gömük menderes, kıyı ... Topoğrafik yapısı incelenen ve özellikle 0 m-10 m izohips aralığındaki alandan.

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

https://ufuk.edu.tr/uploads/page/enstituler/sosyal-bilimler/ensdergi/say-7/7.-ndekler.pdf

Güner KOÇ AYTEKİN. Kamu Görevlisine Rücu Edilmesinde Hukuki Sorunlar ve İdari Yargı Kararları Işığında Güncel Bir. Değerlendirme .

Hitit Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.06.13.13.55.27-OLIMPIYAT..%281%29.pdf

35' yüksek lisans eğitimi almıştır. Katılımcılardan 102'si daha önce lisanslı spor yapmış, 265'i ise daha önce hiç lisanslı spor yapmamıştır. b) Veri Toplama Aracı.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi17/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708035.pdf

17 Eki 2016 ... Kuddus is used in the Qur'an to mean glorying of the Divine Essence by ... Allah'ın Kuddûs İsmi, yeryüzündeki ekolojik dengede tecelli etmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/c17s32.pdf

Maltepe Üniversitesi. Prof. ... Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim ... Bir Fransız şairinin; “Devr-i şemsi andırır, aşkın zuhûr u mahvı kim/Bir.

Op-Art - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=678

dokuları- düz bir yüzey üzerinde hacim, boşluk, hareket ve ışık hisleri üretmek için çeşitli ... dan kaya, ağaç kabuğu, yaprak, tahta, balık, portakal, kozalak, deri gibi örnekler ... Baskı, İzmir, Karakalem Kitabevi Yayınları. ODABAŞI, Hatice A.

464 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708011.pdf

16 Nis 2016 ... PAUL FEYERABEND'IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE ... Giriş. Feyerabend, kendisinden önceki bilim felsefelerini eleştirir.

PDF :2 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707158.pdf

16 Nis 2016 ... doğrultuda birçok korunma yöntemi ve ritüel gerçekleştirmişlerdir. ... Büyü bozma geleneklerinden en iyi bilineni yakmak anlamına gelen “ ...

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi the ...

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/4b4ed42.%20say%C4%B1.pdf

22 Ağu 2018 ... icat ettiği yirmi bir masalarında tüketenler de Kızılderililerdir. Bu kumarhane ... kayıplarının yanı sıra büyük trajedilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı ... kent alanları, çarşı, park gibi açık alanlar ile kütüphane, müze ve galerileri ... edenlerin 1001-1300TL (%35,3) ve 1301TL ve üzeri (%29,4), loft.

Ebû Dâvûd'un - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=789

olduğunu bunların Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî oldu- ğunu ... 17 Ebû Muhammed Hasan b. ... hadis olduğunu, İmam Malik kendi kitaplarına İshak b. Ebî ... 90 Zühal Karakaya, “Ebû Dâvûd'un Sünen'inde Metrûk veya Metrûku'l-hadîs.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 2.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/767035

Ayrıca tüketiciler, zamanlarını ve yatırımlarını sevdikleri markalara harcamayı tercih ... Ankete yanıt veren katılımcıların oranına bakıldığında kadınların erkeklere ...

Ebru - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/249/232

Anahtar Kelimeler: İlköğretimde Sanat Eğitimi, Ebru, Geleneksel Sanatlar, Görsel ... Tablo 2. Sence ebru yapmanın diğer çalışmalardan (pastel boya, sulu boya ...

Tiyatro - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/617/1010

Bu çalışmada Tiyatro gazetesinin; kimlik bilgileri, teknik özellikleri, tirajı, aldığı reklam ... Osmanlı'da Tiyatro, Tiyatro gazetesi, Agob Baronyan, Tanzimat Dönemi.

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi journal of ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/N_%20Derbend%20%28B%C3%A2b%C3%BC%E2%80%99l-Ebv%C3%A2b%29%E2%80%99de%20Sel%C3%A7uklu%20H%C3%A2kimiyeti,%20s_%20306-322.pdf

(eksiz) olarak veya ek olarak bulunduğu duruma İsim Hâli (ad durumu) ... EZD, MMC, s.108. Türkiye ... kurucu bileşeni olarak gördüğünü ve onun bu kapsayıcı (inclusive) iyi ... edilse bile, şehrin temelini oluşturamaz; (akıl gibi) insani varlığın en.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ...

http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1334306740.pdf

Türkçe dersi, kültür aktarım aracı olan dili, incelikleri ve zenginlikleriyle ... kültür, toplumun üyesi olarak insanın, yaşayarak, yaparak öğrendiği ve aktarıp öğrettiği ...

Bedesten - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1249/1076

yıllardır Konya'nın Bedesten Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren esnaflar ile görüşme ... "Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni", ...

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/51286

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK (İşletme-Düzce Üniversitesi). Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ... eğlence/kültür/sanat (96,3 TL), eğitim için materyal (72 TL), ulaşım (69,7 TL) ve haberleşme. (56,3 TL) için ... Baskı, Bursa: Dora Yayınevi. Singh, B.

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi-2-2019/5942-Van-Shamanlar_Olkesi-2017-511s.pdf

Dr. Öztürk EMİROĞLU-Varşova Yunus Emre Enstitüsü-Polonya. Prof. Dr. Recai ... değel garışık işler gel gel gir bağçaya büyük oyunlar dönderiyorlar yukarda ... Türkçe Öğretmeni MEB, ... Zirvesi gibi örgütlerin/ toplantıların gündemlerinin ABD tarafından ... 2003 yılında sadece Kuzey Afrika'ya uçuş seferleri düzenleyen.

AHLAK MI? - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt3Sayi5/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170706034.pdf

Psikoloji bilimi alanında, ahlak gelişimine bilimsel yaklaşım Sigmund Freud ve Jean Piaget gibi psikologlar ile XX. yüzyıl başlarında başlamış, Davranışçı ve ...

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/24-ickapak-10012017.pdf

Dr. Durmuş ACAR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ... Dr. İbrahim Attila ACAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi. Prof.Dr. İbrahim KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi.