kongre kitabı - Bingöl Üniversitesi

6 Eki 2015 ... Yüksek Gerilim Hattına Yakın Evlerde Elektro Manyetik Alan ... kalabilecek bazı deprem, sel gibi olaylar ülkemizde afete dönüşür. Yanlış dış ... Kayıhan Pala, Harika Gerçek, Tuncay Aydın Taş, Rukiye Çakır, Sedef Özgüç, Timur ... yanında, süt ve süt ürünlerini neye göre tercih ettikleri, mevsimlere göre süt.

kongre kitabı - Bingöl Üniversitesi- İlgili Belgeler

kongre kitabı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/18_UHSK_KONGRE.pdf

6 Eki 2015 ... Yüksek Gerilim Hattına Yakın Evlerde Elektro Manyetik Alan ... kalabilecek bazı deprem, sel gibi olaylar ülkemizde afete dönüşür. Yanlış dış ... Kayıhan Pala, Harika Gerçek, Tuncay Aydın Taş, Rukiye Çakır, Sedef Özgüç, Timur ... yanında, süt ve süt ürünlerini neye göre tercih ettikleri, mevsimlere göre süt.

eğitim bilimleri kongre, sempozyum ve ... - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Boydak%20%C3%96zan,%20M_%20ve%20Erten,%20P_%20%282006%29_%20%C3%96%C4%9Fretmenlerin%20Bak%C4%B1%C5%9F%20A%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1na%20g%C3%B6re%20Y%C3%B6neticilerin%20Bilgi%20Y%C3%B6netimi

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN. Giriş. Bütün dünya ile paralel olarak Türkiye'de de son 25-30 yıldan beri hemen her konuda sempozyum, kongre ... O.Karakartal, A.Pehlivan Ortaokul Türkçe kitaplarına metin seçimi ... Sevinç PEKER, Esra BENER.

Kongre Bildiri Kitabını indirmek için tıklayınız - Bingöl Üniversitesi ...

http://congress.bingol.edu.tr/proceeding_book_ari-skks2019.pdf

14 Kas 2019 ... kalkınma modeli oluşturulmasına katkıda bulmak amacı ile düzenlenmiştir. ... İnan Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Yeşim Aydın Dursun, Nevzat ... (Dinca ve ark., 2015). 1.6. Kızılötesi (İnfrared) Spektroskopisi (IR) ... sırasında bu komplikasyonu önlemek için propolis ve aktif bileşik pelerin profilaktik kullanımını.

Kongre Kitabı - Hitit Üniversitesi

http://cdn.hitit.edu.tr/ahashag/files/95601_1810201758722.pdf

30 Eyl 2018 ... Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN- Yozgat Bozok Üniv. Sağlık Bilimleri ... giving information about the “bikini region” to the child. For this reason, it will ... Gönül G, Gür E, Çelik S. Öğrenci hemşirelerin adli hemşireliğe ilişkin ...

ÖZET KITABI - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/AR-GE%20FAAL%C4%B0YETLER%C4%B0N%C4%B0N%20VERG%C4%B0LEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20VE%20TE%C5%9EV%C4%B0KLER%C4%B0N%20ETK%C4%B0NL%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0N%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0R%C4%B0LME

12 Kas 2017 ... Kitapta bulunan eserlerin yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Iksad Publications ... Bu kanunda ev birliği, idare, devlet hukuku, misafir, namus/Ģeref, kamu ceza hukuku, intikam ... bir davranıĢ edineceği beklenmektedir.

Kongre kitabı için tıklayınız - 26. uluslararası bilimsel kongre ve sergisi

http://www.izdokongreleri.org/gorseller/files/izdokitap2019.pdf

10 Kas 2019 ... 1992-2001 yılları arasında Dentis Ağız Ve Diş Sağlığı Kliniğinde Dr. Galip Gürel ile birlikte birlikte çalıştı. 2001 yılında Diş Hekimi Duygu ...

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre - Kongre Kitabı

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3384/YMK2-Mutlu%20Binark-Mustafa%20Alt%C4%B1ntas%CC%A7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

gerekse ekonomik iktidar kaynakları yurttaşları süregiden bir dijital gözetim altında kayıtlamakta, verileri ... Bu çalışmada, yukarıda belirtilen eksen çerçevesinde bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde 2014- ... Koç Üniversitesi Yayınları.

kongre tam metin kitabı - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/aysetugba/Scientific_Meetings_001.pdf

3 Şub 2019 ... MÜŞTERİLERİN YAPAY ÖĞRENME İLE ÖNCEDEN TAHMİN EDİLMESİ. Muhyettin ... (dua, reiki) ve Medikal sistemler olarak 5 grupta sınıflandırılmaktadır.9 ... Genellikle hafif ve orta derecedeki ankiloz vakaları kendi kendine ...

bildiri kitabı kapak.cdr - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/IRDC-2017%20%284_%20Uluslararas%C4%B1%20b%C3%B6lg_%20kalk%C4%B1nma%20konf_%2021-23%20Eyl%C3%BCl%202017,%20Tunceli,%20ss_%20583-593.pdf

şeklinde sınıflandırılmaktadır (Kocasinan RAM, 2014). Santroct'a (2004) göre, öğrenciler bazı durumlarda öğrenilmiş çaresizlik duygularını kazanabilirler.

bildiri özet kitabı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/22_UBKozetkitabiSON%285%29.pdf

27 Haz 2014 ... Dr. Hasan GÖNEN (Kongre Onursal Başkanı, ESOGÜ Rektörü) ... AÇILIŞ KOKTEYLİ (ESOGÜ Cumhuriyet Parkı) ... Osman İbiş, Coşkun Tez ... Sonuç ve Tartışma: Yapılan incelemeler neticesinde ülkemiz florası yazımı sırasında unutulan T. ... yeni bileşiklerin sentezinde kılavuz olabileceği düşünülmektedir.

bildiri özleri kitabı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Bing%C3%B6l%20Havzas%C4%B1n%C4%B1n%20tektonik%20%C3%B6zellikleri%20ve%20depr_.pdf

Meryem Beklioğlu (ODTÜ). Mustafa Karabıyıkoğlu (Ardahan ... MURAT VE KARASU NEHRİ VADİLERİNİN (MUŞ) JEOMORFOLOJİK EVRİMİ: ÖN. BULGULAR.

bildiri özetleri kitabı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/bildiriozetleri2017ejer.pdf

15 Haz 2017 ... 2017 Bildiri Özetleri Kitabı / 2017 Conference Proceedings. 2 ... Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU. Yrd. Doç. ... Dr. Vesile Kaptan AYKAÇ. Yrd. Doç.

KONGRE KİTABI (Güncellendi) - Hacettepe Üniversitesi Spor ...

http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/abk2015/abk2015_v4.pdf

1 Haz 2013 ... Kazanılan madalya başına her ülkenin elit sporcuları için yaptıkları ... Interestingly, resistance training appears to have little to no negative impact ... bazen bir shetland pony soğukkanlı bir Avrupa atından daha fazla yük taşıyabilir. ... Bu çalışmada, atlarda yarış performansına (düz koşu ve konkur yarışlarına) ...

100.YIL TEHCİR KİTABI BİTMİŞ.indd - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/734/100.%20Yl%C4%B1nda%20Tehcir%27in%20psiko-sosyal%20boyutlar%C4%B1%20ile%20reel%20politik%20ba%C4%9Flamda%20de%C4%9Ferlendirilmesi,%20Diyarbak%C4%B1r,%2

Bu kitabın yayın hakları Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. ... koymaktadır: “Necran ahalisi ile onlara tabi olanların canları, malları, arazileri, ... Ankara 1993; Ferzelibeyli Ş.F. Azerbaycan ve Osmanlı imperiyası, Bakı 1994; Aliev F.M. Antiiranskie ... yapan ermeniler en son 1991 yılında Ermenistan'ın Meğri ilçesinin Nüvedi ...

15.ulusal halk sağlığı kongre kitabı - Hitit Üniversitesi

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/403/aysebasc%C4%B13.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Figen Demir. Yücel Demiral ... Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile Antalya Tabip Odasının öncülüğünde Antalya'da yapılmıştır. Daha sonraki dönemde bir yıl ...

ısepa 2017 bildiri özetleri kitabı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/dicle%20bildiri%20%C3%B6zet%281%29.pdf

12 Eki 2017 ... meslektaşlarıma ve bu kitapta özetleri yer alan bildirilerinin ... Görünmez Elin Modern Yaklaşımları / Modern Approaches of Invisible Hand.

kongre kitabı - Çocuk Ergen Kongre

http://cocukergenkongre.com/26_ulusalkongre/images/kitap.pdf

13 Nis 2016 ... Hastanın hayatında gurur duyduğu ve tamamlama fırsatı elde ettiği ... treatment with isotretinoin. ... kontrollerinde doz 20mg/g'e çıkarıldı.

Kongre Kitabı - ytü sosyal bilimler enstitüsü - Yıldız Teknik Üniversitesi

http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/IV_%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20Sosyal%20Bilimler%20Kongresi%20Kitab%C4%B1.pdf

22 Ara 2017 ... 4. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi. 21-22 Aralık 2017. Prof. Dr. İbrahim Kocabaş. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye. Prof. İlhan Özkeçeci.

bingöl genç (sebeteria?) kalesi - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557601

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensfitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,. Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 16 • Güz/Autumn 2018. BİNGÖL GENÇ (SEBETERİA?)

bingöl bal borsası için bir model önerisi - Bingöl Üniversitesi Sosyal ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/359054

11 Eki 2017 ... 29 bal arasından Bingöl balı birinci olmuştur.2 Benzer şekilde, 2017 Eylül ayında, ... müzayede türü, çoklu fiyat ve sürekli müzayede türüdür.

Bingöl Yöresi Zazaca Halk Türküleri - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/458/abdulkerim%20bor%20tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. İmza … ... Zazaki hetê şekl-aheng ra hımê analiz kerdış, çıtay ser vajiyê se ınê guerı yew qategori dı ca diyo cı. Rê rê zi çend ... Ez Niweşa, Şuno Şuno, Bırawo, Dılo Dılo, Way Way Ninna, Dezawo, Ezo Bıra,. 39 ... Komê ma ha pêseri. İslo dılo delilo.

mevlânâ hâlid-i bağdâdî ve hâlidîliğin bingöl ve ... - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Mevl%C3%A2n%C3%A2%20H%C3%A2lid-i%20Ba%C4%9Fd%C3%A2d%C3%AE%20Sempozyum%20bildirim.pdf

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin İyilik ve Kötülüğün Şer'î Olduğuna. Dair Kelâmî Görüşleri. Doç. ... Mevlânâ Hâlid'in Mektûbât'ında Kelâmî Unsurlar. Arş.Gör. Erkan ...

Bingöl İli Bal Üretimi Honey Productıon in Bingol - Iğdır Üniversitesi

https://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/3220/2015-cilt1-sayi2-25-32.pdf

Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 25-31, 2015 V olume: 5, Issue: ... fiyatla satılabilmesi sebebi ile arıcılık, gelişmekte olan ... arı kovanı ile 1 636 398.98 ton bal üretilmektedir.

bingöl'de zazaca atasözlerinin tahlili - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/589/ek%C4%B1m14%20son.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Oca 2015 ... hareketle Zaza toplumunun dil ve kültürel zenginliği araştırarak metod ... Halk edebiyatı ve folklor yönüyle zengin olan Bingöl ili; atasözü, türkü,.

bingöl üniversitesi bingöl araştırmaları dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628208

13 Mehmet Işıklı, “Yükseklerde Arkeoloji Yapmak Doğu Anadolu Arkeolojisinin Dünü-. Bugünü” Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin'e Armağan ...

kongre kitabı

http://www.cloudsdomain.com/uploads/dosya/18947.pdf

6 Ara 2018 ... ortopedik cerrah ve üç ortez ve protez uygulayanlar ilk kurucular olmuştur(1). ... Literatüre 1 vaka ile bildirilen farklı ve yeni bir stimulasyon yöntemi ise kauda ... Jafarnezhadgero A, Madadi Shad M, Ferber R. The effect of foot ...

3. Kongre Kitabı

http://www.alcider.org.tr/docs/kongre3.pdf

Muharrem Daloglu. Omer Dinçer ... 30% The paper will elaborate the pilot projects constructed with Alker at 1983 and 1995 on ITU. Campus, at 1997 ... Duvar kesitinin homojen olması, kerpiç duvarın yapı fiziği açısından dengeli davranmasını.

bingöl ili jeotermal kaynakları - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Bing%C3%B6l%20ili%20jeotermal%20kaynaklar%C4%B1%20tam%20metin.pdf

Hacıyan Kaplıcası'nda sıcak su kaynaklarının kullanımını sağlayacak herhangi bir ... Fay Sistemi ile KD yönlü sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin etkisi altındadır. ... çözülmüş mineral maddeleri alarak kırık hatlar boyunca yeryüzüne.

BİNGÖL YÖRESİNDE BAL ARISI - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/E18-Konya%20Bal%20Ar%C4%B1s%C4%B1.pdf

BİTKİLERİN TESPİTİ, ÖMÜR UZUNLUKLARI VE ÇİÇEKLENME TARİHLERİ ... Tablo 1. Bingöl İlinde Bal Arıları İçin Önemli Bitki Türleri, Ömür Uzunlukları ve.

KONGRE KİTABI - Tpog

http://www.tpog.org.tr/uploads/XVIII-ULUSAL-PEDIIATRIIK-KANSER-KONGRESII-KITABI.pdf

OF PAEDIATRIC ONCOLOGY. KONGRE. KİTABI ... Yaşam Kalitesi - Ebru Kılıçarslan Törüner. Geç Komplikasyonlar ... lenfoproliferatif hastalık ile benzer olduğu yorumu yapıldı. Hastada ... Safiye Aktaş, Banu Demir, Pınar Erçetin, Zekiye Altun,.

Kongre Kitabı - ANKEM

http://www.ankemdernegi.org.tr/kitaplar/32ankemkitap.pdf

Dış kanallar silinir ve deterjanın hava/su ve biyopsi kanallarından aspirasyonuyla artıklar giderilir;. Kaçak testi yapılır. • Temizlik;. Su ve enzimatik temizleyici ile ...

kongre kitabı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/5149

12 Nov 2015 ... Dr. Uğur Özbek (İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Ensfitüsü Müdürü). Prof. ... Azime Berna Özçelik2, Fatma Ünal1, Seyhan Ersan2.

kongre kitabı - Klimik

http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/KL%C4%B0M%C4%B0K2015_KONGRE_K%C4%B0TABI.pdf

2004'te merkezi Hollanda'da olan Elsevier tarafından kapsadığı dergi ... İlk kez 2001 yılında Hollanda'da ta- nımlanmıştır. ... ile uyumlu olduğu, sağ böbreğin medüller sünger böb- ... Her ne kadar CMV epey immün sistemden kaçış meka-.

Kongre Kitabı - (DAS) Derneği

https://www.das.org.tr/dosya/DASKongreKitabi2015.pdf

2 Ara 2015 ... bulabilirsiniz. Bu kongrenin değişim için hepimize ilham ve cesaret vermesi ve “sterilizasyon”un ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği “gerçek” değişimi ...

otekon'04 kongre kitabı

http://otekon.org/dokuman/2thOtekonBook.pdf

23 Haz 2004 ... Orhan ALANKUŞ (TOFAŞ). Günay ANLAS (B.Ü) ... Üç Pistonlu Dizel Motor Dinamik Dengeleme Çalişmasi ... sıkıştırma oranını otomatik değiştiren yeni bir piston tasarımı ... düşük ön yükselticilerle büyütmek ve diferansiyel giriş.