türk dünyası incelemeleri dergisi - DergiPark

İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, 1995, s. ... gören arkadaşları “Bu kadar keyifle neye bakıyorsunuz? ... elektromanyetik kayıt cihazları gibi, görece kalıcı araçlarla sabitlendikleri için zaman içinde ... dönüşür ve aniden gözden kaybolur.

türk dünyası incelemeleri dergisi - DergiPark- İlgili Belgeler

türk dünyası incelemeleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/9998

İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, 1995, s. ... gören arkadaşları “Bu kadar keyifle neye bakıyorsunuz? ... elektromanyetik kayıt cihazları gibi, görece kalıcı araçlarla sabitlendikleri için zaman içinde ... dönüşür ve aniden gözden kaybolur.

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ IV - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/9981

Meşrutiyet mizahı, yine aynı yazarın incelemesinde, Osmanlı mizahı olarak ele ... 4(J8. • 9Î •. • 150 • .460. 1.111. 4Ö5. : sı. 123. 527 i.zdı. 334 . 56. MS •. 305.

20. Yılında Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407069

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies ... Dinç Ahmet-Ramazan Çakır (2010)Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların ...

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/407071

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yaz ve Kış sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Her yıl bir cilt oluşturulur ve kış sayısına dizin konulur. Dergi, ...

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Savı IV, İzmir 2000, ss ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406182

hepsi XVI. asra tarihli olan defterlere göre: Uşak piyade çiftlikleri 5-14 yaya- ... çiftliğine Oğlakalannıda Murad çiftliği, Kürt'de Kara İshak çiftliğine Halil çiftliği,.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, İzmir 2000, s ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406148

Yüzbaşı Mümtaz (Tünay), Yüzbaşı İsmail Hakkı (Ede), Yüzbaşı Ali Şevket (Öndersev),. Yüzbaşı Mustafa Vasfı (Süsoy), Üsteğmen Hayati, Üsteğmen Arif Hikmet ...

türk dünyası incelemeleri dergisi

http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11469/50/Evliya%20%C3%87elebinin%20%C4%B0lk%20%C4%B0ran%20Seyahati%20G%C3%BCzergah%C4%B1%20ve%20Kalelere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bilgiler.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ISSN: 1301 – 2045. TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ. Journal of Turkish World Studies. Cilt / Volume: X. Cilt / Volume: XI. Sayı / Issue: Sayı / Issue: 2.

2. gulzura.cumakunova - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

http://tdid.ege.edu.tr/files/gulzuracumakunova-10-1.pdf

(“Türkçe-Kırgızca Sözlük” Üzerine). Resource of Turkish Should ... Anahtar kelimeler: Türk dilleri, Türkçe sözlükler, edebî dil, iç kaynaklar. ABSTRACT. In today's ...

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, izmir 2000, ss. 277-287 ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406157

Sayı IV, izmir 2000, ss. 277-287. ... Konak Meydanı olarak tamnan meydanın tasarımı da. ... Konağı "mn bulunduğu mahal, Konak adıyla anılmaya başlandı6.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/10030

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ. YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yaz ve Kış sayıları olmak üzere yılda iki ...

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/43127

20 Oca 2019 ... ... 16. yüzyılın başında Portekizlilerin Kızıldeniz'e sık sık yaptıkları sal- ... dan yapılan marakasların yanı sıra, balık derisi kullanılarak yapılan ...

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi 151 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/876496

1 Trabzon Ticaret Odası Başkâtibi Osman Cudi Bey'in konu hakkındaki değerli raporu ... tüccarlarını birbirine tanıtacak bir Ticaret Borsası kurulması fikri ortaya.

muhasebe ve finans incelemeleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/545756

Anlamları. Üzerine. Dumlupınar. Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos. 2008, Sayı:21. İzmir Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler. Odasi/İZSMMO,.

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), II/1 (2013), 247 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/217851

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), II/1 (2013), 247-269. BATI SORUNU ÇERÇEVESİNDE DOSTOYEVSKİ'DE. TÜRK VE DOĞU ALGISI*. Onur Güneş AYAS**.

3 Aylık Hakemli Kitap Tanıtımı ve İncelemeleri Dergisi dergipark.gov ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/21461

3 Tem 2019 ... KÎTAP İNCELEME VE KİTAP TANITIM ESASLARI/ GUIDELINE FOR ... eserin arkasına İngilizce özet ve bibliyografya eklenmiştir. ... Antakya'ya, İskenderiye'ye, Korint'e, Kurtarıcının mezarına, Batıya ... tartışmasına değinmiş “Ulusal egemenlik gibi kutsal kavramlarımızı doğru kavrayarak ve sadece Fener.

Bar - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/4785-published.pdf

Kel demek bar, ket demek cok “Gel demek var, git demek yok” (Koyçumanov vd. ... O, caratkan, a menin ayalım, çöcürögön baldarım bar emespi! “Allah'ım be-.

Fihrist TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - ÇUKUROVA ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/KAYNAK/Turk_dunyasi_dizin.pdf

SEVİNÇ, Necdet. -Kürtlerin ... SEVİNÇ, Necdet. -Kurban (Şiir) ... -KİTAP TANITMA: Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsallar) Hasan Duman. 22 196-199.

ikinci dünya savaşı ve türk dünyası - Türk Dünyası Belediyeler Birliği

http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2016/06/ikinci-dunya-savasi-ve-turk-dunyasi-web.pdf

14 Haz 2016 ... ... Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Tuğba Eray Biber . ... Milyonlarcası savaşın getirdiği acıları yaşamak zo- runda kaldı. ... Senden da m kuvvet alır. Stal nc Kızıl ... Bu konuda he- nüz resmî b r belgeye rastlayamamış olsak da eldek bazı.

TÜRK DÜNYASI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Milletlerarası ... - yaysis

https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/view/files/TDK_turk_dunyasi_yayin_ilkeleri.pdf

Milletlerarası hakemli dergi olan Türk Dünyası Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Türk Dünyası dergisinde Türk yazı dilleri, ...

ÖZBEK M‹LL‹ - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3437-published.pdf

Sipariş üzerine hazırlanmış ideoloji içerikli şarkılar en popüler şarkı olarak kabul edildi. Dolayısıyla “sürgün” yıllarında ya- ratılmış eserlerin büyük bir bölümü ...

gülistân - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3427-published.pdf

İsbîcâbî, Sadi'nin kendi maceralarını anlattığı yerlerde ... ı Bostân-ı Nesâyih adı altında, Gülistân'ın sekizinci ... Kilisli Rifat Bilge, Şeyh Sâdî-i Şîrâzî, Bostan ve.

lâle - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3553-published.pdf

Jâle kıldı her kenârı sâhil-i bahr-i Aden. Lâle hâk-i gülşeni kân-ı ... Gam-ı hâlinle yanup lâleler kühsâre düşmüştür. Bâkî. Zaten lâle ... (Hzr. Metin Kayahan Özgül),. Kültür ve Turizm ... (Hzr. Coşkun Ak), Kültür ve ... PAKALIN Mehmet Zeki. 1993.

saçı - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3708-published.pdf

bu geleneklerden biri de düğün adet ve gelenekleridir. ... Dünürcü başının yumurtayı kırması uğursuzluk ... köyleri çevresinde içinde su ve para bulunan testi ile,.

uluğ bey - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3533-published.pdf

pek çok hükümdar bilime destek verse de Uluğ Bey'in kendisi bilim alanında çalışmıştır ... cephesinde yazılı olan şu sözler çok anlamlıdır ve. Uluğ Bey'in eğitime ...

Page 1 TÜRK DÜNYASI / TURKISH WORLD Dil ve Edebiyat Dergisi ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/626944

dizim sözlükleri, eş anlamlılar sözlüğü, zıt anlamlılar sözlüğü, sesteşler sözlüğü, özel isimler sözlüğü ... nin Sinonimder Sözdügü [Kırgızca Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü]. ... Kaştay tunuk suuga kara boyok salip, kararttı 'Berrak suya kaş gibi,.

türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu dergisi sayı - TÜRKONFED

http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfedbiz-8-sayi.pdf

19 Eki 2017 ... ZEYNEP ESEN SARIKAYA ... Dr. Fuat Keyman, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve ... ration), beton sektörünü oluşturan tüm paydaşlar tara-.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/46491

1 Şub 1998 ... ağlığın yenidoğan bebeklerde, özellikle prematüre bebeklerde oluşması, sağlanma ... Ancak su, diğer maddelerin tersine donarken genleşir.

Kırgızistan'da türK dünyası Camii açıldı - Türk Dünyası Belediyeler ...

http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2018/08/Avrasyada-Yerel-G%C3%BCndem-11.-Say%C4%B1.pdf

Srebrenitsa Belediyesi tarafından, Bosna. Hersek'te ... raciç de 2016 yılında, Srebrenitsa katliamı dahil 10 ayrı ... Nasip Kelebek, Gülten Abdula (Romanya),.

Türk Dünyası'nın Kültürel Ufukları - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1950-published.pdf

Türkler, günümüzde ise bir taraftan kültürel değişim sürecinin sancılarıyla uğraşırken, bir ... termektedir (National inteligence council 2012: 4, Boyner 2012: 10-11). Bu talepleri ... www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf. [Erişim: ...

Kyrgyz Wedding - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/4246-published.pdf

“ Socio-Cultural Analysis of the Script "Kyrgyz. Wedding". bilig – Journal of Social Sciences of the Turkic World 89: 55-76. **. Assoc.Prof. Dr ...

ÖTKEN KÜNLER - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3497-published.pdf

ÖZET. Bu makalede, modern Özbek romanının kurucusu kabul edilen Abdullah. Kadiri'nin en ... yılında kitap halinde neşredilmiştir. Roman ... Derviş'len, Ferhad ile Şirin'leri ve Behramgor'ları ile ... Atabek'in ölümü veya kurtuluşu bu çatışmanın.

bilig_21.sayı - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3391-published.pdf

Osmanlı döneminde Arnavutluk tarihi, Türkçenin Arnavutça üzerinde etkisi ... birlikte, kelime alış verişinin sınırlarını aşıp eklere ve çeviri yoluyla giren deyim ve ...

yönetim ve liderlik - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3696-published.pdf

Neden bu kişiler ya da lider konumundaki ... gibi)? Bununla birlikte neden bazı liderler başarılarına ve ... lider tarafından alınırken ve otokratik, işe yönelimli bir.

devlet adamı - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3493-published.pdf

Platon'un devlet adlı eseri Batı'da olduğu gibi Doğu'da yazılan si- yasetnameleri de etkilemiştir. Bu çalışmada başlıca dört düşünürün devlet yönetimi konusunda.

Somatik Deyimler - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3352-published.pdf

Anahtar kelimeler: Somatik deyimler, vücut organları, gerçek anlam, mecazî ... gızcada kökürögü tunuk (göğsü berrak) “akıllı, zeki”, er kökürök (er göğüs- lü) “cesur” ... iyüw (başını eğmek) ve bas iymew (başını eğmemek) deyimleri zıt anlamlı.

Kırım Savaşı - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/4008-published.pdf

Bu tarihten itibaren Rusya Osmanlı Devleti üzerindeki ... girmediğini bilmiyoruz, ama öyle bile olsa, onlardan kim korkar ki? Yarın. Fransızlara ve İngilizlere, eğer ...