GDPR - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. T.C. ... Ayşe Nur AKINCI ... verilerin belirli sayıda kişiyle paylaşılmaktan ziyade belirsiz sayıda kişiye ifşa.

GDPR - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı- İlgili Belgeler

GDPR - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/AB_Veri_Koruma_Tuzugu.pdf

TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. T.C. ... Ayşe Nur AKINCI ... verilerin belirli sayıda kişiyle paylaşılmaktan ziyade belirsiz sayıda kişiye ifşa.

bilgi ekonomisi ve istihdam - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/MAliKelleci_Bilgi_Ekonomisi.pdf

MEHMET ALİ KELLECİ. EKONOMİK MODELLER ... Kelleci. Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler.

ulusal bilgi güvenliği - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/Ulusal_Bilgi_Guvenligi_Strateji_ve_Kurumsal_Yapilanma.pdf

GİRİŞ. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler sadece klasik hizmet sunum ve üretim ... Cracker ise hackerliğin özel bir türüdür. Cracker menfaat ... http://www.dulger.av.tr/pdf/bilisimsuclariveyctk.pdf, son erişim: 12 Kasım. 2013.

İndir - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Kisisel_Verilerin_Korunmasi-Dilek_Civelek-DPT_Uzmanlik_Tezi.pdf

Ankara, 2011 ... başlamış, iktisadi alanda emek ya da doğal kaynakların yerini “teknolojik ... İsrail-Hamas mücadelesi de sanal ortama yansımış, İsrail'in önde gelen ... hayatına ilişkin kişisel veriler çoğu kez veri sahibinin bilgisi ve isteği dışında ... para olduğuna bağlı olarak değişmektedir.91 Satılık mal ve hizmet sınıflarına.

BTS Dğerlendirme Raporu - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_DEGERLENDIRME_RAPORU.pdf

itibaren, e-Dönüşüm Türkiye Projesi şemsiyesi altında iki kısa dönemli eylem planının ... kullanımı açısından kadın-erkek, kır-kent arasındaki farklar mevcudiyetini ... Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Intel ve Habitat ... Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bütüncül bir eğitim veri.

Kamu BİT Yatırımları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Kamu_BIT_Yatirimlari_2014.pdf

www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat internet adresinden ulaşılabilir. 0. 500 ... FATİH Projesi (MEB). Muhtelif ... Bilişim Sistemleri (BİT). İstanbul. Yazılım Donanım Temini. 2014-2015. 2 250. --. 1 000 ... Engellilerin Bilgiye Erişim Platformu (EBEP).

Elektronik Devlet - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Murat_Ince_E-Devlet.pdf

alımlarının ilanı, hava ve yol durumu, çeşitli istatistikler vs. olabilecektir. ... devlet ana sayfasına bağlanan kullanıcıyı etkilemeli, ancak kullanımı açısından.

YÖNETİCİ ÖZETİ - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Diger/051125_ZirveBilgiDosyasi.pdf

Toplumu Zirvesi (World Summit on Information Society-WSIS) ile ilgili bir çalışma ... Zirveden bir gün önce tamamlanan PrepCom-3 sonunda, politik deklerasyon ... Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi - 16-18 Kasım 2005. 67. 80. We encourage the ...

yöneti̇ci̇ özeti̇ - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Diger/051125_ZirveBilgiDosyasi.pdf

PalExpo Center'da gerçekleştirilmiştir. Çeşitli paralel ... Tunus Zirvesi, 16 Kasım 2005 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlamış ve gündemin ... Universal service regulations are being utilized to overcome the digital divide and projects are.

BİRİNCİ BÖLÜM - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_Plani.pdf

GSMH'ya oranı 1995 yılındaki yüzde 3,3 sevi- yesinden 1999 ... selleşmenin ekonomik ve sosyal hayatı derin- ... izleme mekanizmalarını oluşturacak ve Mükte-.

tuena sonuc raporu - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf

l Enformasyon teknolojileri alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, İnternet'in Ulusal. Enformasyon Altyapısının yalnızca bir başlangıç ögesi olduğu, l ...

e-Dönüþüm Türkiye Projesi - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060300_Eylem34BilgisayarSahipligiRaporu.pdf

2 Proje kapsamındaki bilgisayarın özellikleri ve Türkiye'nin ihtiyaç ve şartlarına uygunluğu ile ... Örneğin, Ocak 2006'da Microsoft, Intel ve Türk Telekom tarafından duyurusu ... 40 GB S.M.A.R.T. Harddisk ... dönüşen fiyatlarından düşük tutmak,.

Program Tanımlama Dokümanları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Program_Tanimlama_Dokumani_2006-2010.pdf

VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması. VOHD- 65 - Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi. VOHD- 66 –Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm.

değerlendđrme raporu rapor no:3 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Bilgi_Toplumu_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_Degerlendirme_Raporu_III.pdf

Ucuz Đletişim Altyapı ve Hizmetleri başlığı altında 7 ve Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında 3 eylem ... Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)'indeki ... saatlik “Temel Seviye BT Kurs Programı” taslağını ortaya ... Microsoft Eğitimde Đşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi: Bilgisayar okur-yazarı olan.

Birlikte Çalışabilirlik Esasları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Birlikte_Calisabilirlik_Esaslari_Rehberi_2.1.pdf

Merkezi (TÜBİTAK-BİLGEM), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası, TÜRKSAT, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim ...

değerlendđrme raporu rapor no:5 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Bilgi_Toplumu_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_Degerlendirme_Raporu_V.pdf

Eylem kapsamında, daha önce www.egm.gov.tr adresinden sunulan Araç, Sürücü ... referans numarası ile Nüfus müdürlüklerine giderek adreslerini ... TURKCELL ve AVEA ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Avukatların ...

e-Türkiye Girişimi I. Ara Rapor - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/e-Turkiye_Girisimi1_Ara_Raporu.pdf

oluşan ve karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ... Yusuf SARINAY [email protected] ... Telefon ile randevu sistemi ... icelpolis.gov.tr. 161 İstanbul Emniyet Müdürlüğü iem.gov.tr. 162 İstanbul Polis ...

elektronik belge yönetimi - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Eylem37_Kamuda_Elektronik_Kayit_Yontemi.pdf

[email protected] şeklindeki bir posta adresinin kime ait olduğu kayıt altına alınmalıdır. SK3.5. Taşıma, Kopyalama ve Silme. SK3.5.1. EBYS, elektronik ...

e-Türkiye Girişimi Eylem Planı - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020800_E-TurkiyeEylemPlani.pdf

Feridun KESKİNKILIÇ. DERLEYENLER. Ahmet AYVALI. Müjgan SAN. Ali SAKALLIOĞLU. Ömer ÖZTÜRK. Aydın KOLAT. Rasim YILMAZ. Feridun KESKİNKILIÇ.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_Plani.pdf

Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2000-2005) Kalkınma Planı,. 30.10.1984 tarihli ve 3067 ... fikri haklar ve çevre gibi alanlarda yeni norm ve standartlar geliştirilmekte ve ... lerle mesleki ve teknik eğitimde Plan hedef- lerinin gerisinde ...

kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2017/06/Kamu_BIT_Yatirimlari_2017.pdf

1. Yıllık olarak yayımlanan Yatırım Programlarına ve kamu yatırımlarına ilişkin detay bilgilere ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ... 2015E110020 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı.

e-DEVLET PROJE ve UYGULAMALARI - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/050900_E-DevletProjeVeUygulamalari.pdf

30 Eyl 2005 ... çerçevede, e-Devlet Ana Kapısının oluşturulmasına yönelik ... verilmektedir. llere göre hava tahminleri, dünyada hava durumu, sıcaklık ...

Bilgisayar Sahipliğinin Yaygınlaştırılması - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060300_Eylem34BilgisayarSahipligiRaporu.pdf

EK – 2: MEB Bilgisayar Kampanyasında İllere Göre Satışlar . ... bulunurken, bilgisayarın (kişisel, taşınabilir ve el bilgisayarı) evlere girme oranı yüzde. 12.89'da ...

devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/tezler/M_Rasit_Ozdas_%20Tez_Bulut_Bilisimin_Kamuda_Kullanimi.pdf

Dr. Adil TEMEL,Bahaettin GÜLGÖR, Dr. Vedat ŞAHİN, ... güvenliği, idamesi ve ihtiyaç duyulan her an erişime hazır tutulması hususları başlı ... alana yayılacak, teknik ve hukuki anlamda önemli değişimlere neden olabilecek ... 1.4. Bulut Bilişim Mimarileri. Bulut bilişim hizmeti dört farklı mimari kullanılarak sunulabilmektedir.

doğal tekellerde özelleştirme ve regülasyon - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Recep-Cakal_Doga_Tekellerde_Regulasyon.pdf

Kamu işletmeciliği ve regülasyonun temel ekonomik gerekçesi enerji, gaz, su ve haberleşme gibi bazı endüstrilerin doğal tekel özellikleri taşımasıdır. ABD'de ...

Eylem 32- e-Devlet Proje ve Uygulamaları - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Eylem_32_e-Devlet_Proje.pdf

http://www.devletarsivleri.gov.tr ... http://www.maliye.gov.tr/tasis/default.htm ... gereği yasadışı eşya, insan ve araç trafiğinin izlenebilmesi amacıyla, Müsteşarlık ...

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/07/Kamu_BIT_Projeleri_Hazirlama_Kilavuzu_2015.pdf

8. 4.1.1.1. Fizibilite Raporu Gerektirmeyen Projeler . ... getirmektedir. Dünya örnekleri, BĐT yatırımlarının gerçekçi analizler yerine teknolojideki ... tekliflerini bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacak ve her yıl yayımlanan ...

türkiye ekonomisinde teknolojik dönüşüm - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Dr.Seref_Saygili_Bilgi_Ekonomisine_Gecis.pdf

Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/saygilis/bilgieko.pdf. 15 düşük teknoloji ...

türkiye'de ve dünyada sayısal bölünme - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/Turkiyede_ve_Dunyada_Sayisal_Bolunme.pdf

Türkiye'de Sayısal Bölünmenin Tarihçesi ve Mevcut Durumu ..................... 58. 4.3.1. ... Uygulanacak eylemler arasında özellikle evsiz ve işsiz bireylere yönelik.

'bilgi toplumu' kavramıyla yapılır. 21. yy için bilginin 'bilgi toplumu' olu

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/451458

bilgisinin arayışı içindeki pek çok filozof, kuşkunun hakikati bulma noktasında pratik bir ... önce hiçbir ide görünmediğinden, anlıktaki ideler duyumla eş zamanlıdır. ... İlk anlamı ve Homeros'ta da yürürlükte olan kullanımı birinin gördüğü şey'dir ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ...

https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/190626034904_Bi_2018_FaaliyetRaporu.pdf

31 Oca 2019 ... BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER ... Mezarlık Bilgi Sisteminin yeni versiyon çalışmaları tamamlanmış olup 01.01.2019 ...

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Çalışmaları - Karayolları Genel ...

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/MerkezBirimler/BilgiTeknolojileriDairesiBaskanligi/bilgiteknolojileri.pdf

İller arası, ilçeler arası mesafe ve uzaklıklar bilgisi ile bilgilendirilmektedir. ... ve sunulması ile varlık yönetimi, bakım hizmetleri, planlama, projelendirme, ölçme,.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimleri ve Görevleri

https://www.ozgureralp.com.tr/read-offline/11154/ders-07-adalet-bakanligi-bilgi-islem-dairesi-baskanligi-birimleri-ve-gorevleri.pdf

Yerel ve geniş alan aktif ağ cihazlarının çalışan konfigürasyon bilgilerinin ... UYAP kullanıcılarının bildirmiş olduğu sorunları telefonla veya ilgili hata takip ...

istanbul üniversitesi bilgi işlem dairesi başkanlığı hizmet envanteri ...

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=kos.05.bidb_hizmet_envanteri.pdf

33. 95816514. 713. Otomasyon. Kullanıcı. Yetkilendirme. Masaüstü yazılımlarına ve güncellemelerini kendileri yapan birimlerin web yazılımlarına erişim yetkileri ...

Çevre envanterİ ve Bİlgİ Yönetİmİ Daİresİ Başkanlığı Çevre DUrUm ...

http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/BASKI.pdf

%0,25'i metal, %3,17'si plastik, %0,19'u saç-demir, %0,07'si alüminyum, %0,83'ü ... Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası inşaatı 1. lot 17 Ekim 2003 tarihinde ... Hastane atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması ve Tıbbi Atıkların Kontrolü ...

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - Sağlık Bilgi Sistemleri ...

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/34231,bilgi-toplumu-stratejisi-eylem-plani-2015-2018pdf.pdf?0

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 24 Şubat 2015 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 6 Mart 2015 tarihli Resmi ...