batlamyus'un astronomi anlayışına islam dünyasından ve ...

12 Ara 2019 ... İlkçağ'da doğu ve batı toplumlarında astronomi konusunda fikirler ileri ... ve kusurlar Irak'ta Abbâsî bilim insanları ve Merâga'da faaliyet gösteren İlhanlı uleması ... Müslüman astronomlar, onun 78 yaşına kadar yaşam sürdüğünü iddia ... I. İddia: Batlamyus, “Güneşin gökte en uzak göründüğü noktanda hep.

batlamyus'un astronomi anlayışına islam dünyasından ve ...- İlgili Belgeler

batlamyus'un astronomi anlayışına islam dünyasından ve ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/903002

12 Ara 2019 ... İlkçağ'da doğu ve batı toplumlarında astronomi konusunda fikirler ileri ... ve kusurlar Irak'ta Abbâsî bilim insanları ve Merâga'da faaliyet gösteren İlhanlı uleması ... Müslüman astronomlar, onun 78 yaşına kadar yaşam sürdüğünü iddia ... I. İddia: Batlamyus, “Güneşin gökte en uzak göründüğü noktanda hep.

Ortaçağ Bilim Dünyasından Bir Portre İSLAM ALEMİNİN ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/123831/makaleler/3/2/arastirmax-ortacag-bilim-dunyasindan-bir-portre-islam-aleminin-batlamyosu-el-battani-h.244-317/m.858-929.pdf

Eserleri, başta meşhur İtalyan matematikçisi Johan Müller Alman Astronomi Bilgini Kopernik ve Fransız ... MOSLEM WORLD'S BATLAMYUS: el-BATTÂNI.

Hermes'in Eski Mısır ve Helen Dünyasından İslam ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/640226

kadim Mısır teolojisinde Kral Thoth, Yunan mitolojisinde Hermes, İslamiyet'te ... risalelerin kim ve tam olarak hangi tarihte külliyat haline getirildiği belli değildir.

İslaM FelseFesİnDe “vucuD-u zİhnî” (zİhİnsel varlık) anlaYışına Bİr ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/443652

Bilginin mahiyeti ve menşei ve doğruluk problemleri felsefenin ebedi problemleridir. ... kalan sureti olarak sunmaları töz ve araz kategorilerinde bir ta- kım karışıklıklara sebep ... 39-58; “Puzzle of Knowledge in İslamic. Philosophy”, vol. 3, no.

Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393437

Eskiçağ Batı Dünyası astronomları kuramsal astronomi alanında önemli başarılar sağlamış ve ... 4 Zeki Tez, Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik, Diyarbakır 1991, s.80-81. ... Kerim'in gök cisimlerine çok fazla atıfta bulunması ve ilk Müslümanların “ilm-i ... mirası olan bilimin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.33.

Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393437

İslâm Dünyası'nda astronomi bilimcileri gözlemsel (astronomi aletleri ile gökyüzünü ... Kâhya-Hüseyin Gazi Topdemir, “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim”, Türkler Ansiklopedisi,. Cilt-V ... Fatımiler Dönemi'nde İbn Yûnus ve İbn Heysem yetişen önemli ... 110 Mehmet Bayraktar, İslam Bilim Adamları, İstanbul 2012, s.128.

Batlamyus (M.S. 150) Roma döneminde yaşayan bir Yunanlıdır ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=45886

Batlamyus, esas olarak, astronomi çalışmaları ile ünlüdür. Kepler'e gelene dek, eserleri temel kaynak olma özelliğini korumuştur. Matematik teoremleri halen.

türk dünyasından haberler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/136457

Bağdat'ta Kardeşlik Ocağına, KKTC'de Kıbatek'e ve tüm diğer dostlarımıza teşekkür ediyorum ... Turşucu, şu ana kadar yaklaşık 1800 kitabın çevirisi için destek sağladıklarını bildirdi. Turşucu ... Manisa'yı beğendiklerini ifade eden Ka- zakistan heyeti ... Gecenin sonunda ünlü sanatçı Ayça Varlıer sahne aldı. Varlıer seslendir ...

İş Dünyasından Kadın İstİhdamı ve Fırsat Eşİtlİğİ Deneyİmlerİ

http://www.skdturkiye.org/SKD_Kadin_istihdami_Deneyimleri.pdf

7 Mar 2017 ... düzenlemelere rağmen kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayata ... İş dünyası da eşit işe eşit ücret, kadın istihdamının artırılması, kadın ...

İş Dünyasından Kadın İstİhdamı ve Fırsat Eşİtlİğİ ... - SKD Türkiye

http://www.skdturkiye.org/SKD_Kadin_istihdami_Deneyimleri.pdf

7 Mar 2017 ... Vaka 8: Vodafone – Teknolojide Kadın Staj Programı. Vaka analizleri ... Borusan Holding, projenin tüm süreçlerinde iç ve dış iletişimin açık ...

türklerin dünyasından uzaklaşan türkçe tıp terimleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/373050

Eski Anadolu. Türkçesinde kullanılıp bugün Güncel Türkçe Sözlük'te ve Türkiye Türkçesi Ağızları. Sözlüğü'nde yer almayan tıp terimleri, anlamı ve geçtiği eserin ...

türk işletme dünyasından muhasebe barter uygulamaları ve ...

http://www.sadievrenseker.com/publications/A6_yalova_5000011256-5000017871-1-PB%20%281%29.pdf

Dr. Şadi Evren Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü ... 20 Baraçlı, Hayri ve İme, Mustafa; (2002) Döner Varlıklardan Stokların ... Teknik Üniversitesi Ders Notları, http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/.

Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2481-published.pdf

Yaşar Sarı. **. Cihan Seçilmiş. *** ... Dr., Osmangazi Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu – Eskişehir / Türkiye ... Çelik Balcı, Seher (2008).

Alevi-Bektaşi Şiir Dünyasından “Âb-I Hayât”a Bir Bakış

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/koksal_genc_alevi_bektasi.pdf

ı zindegî, hayat kaynağı, hayat çeşmesi, bengi su, dirilik suyu, bazan da Hızır ve ... Kuşkusuz bunda Hızır'ın Alevi- Bektaşi inancında Hz. Ali ile bir görülmesi, ...

Biyoloji ve entomoloji dünyasından önemli bir kayıp: Prof. Dr. Aykut ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/64170

1 Şub 2014 ... Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran 2004, Adana) Bildirileri. Beton, D., A. M. Aytekin & A. Kence, 2004. Morphometric and genetic ...

Uzakdoğu Anlayışına Göre Burçlar

http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/karadeniz_2_5/5.pdf

Farenin dostlar- dan ziyade tanıdıkları fazladır. Fare yılında doğanların yaşamlarının ilk. Fare pek çok arkadaş edinecek ve özellikle kendi burcunda ve öküz-.

John Locke'un Tolerans Anlayışına Bir Eleştiri

https://pbs.bozok.edu.tr/indir.php?file_id=102

Anahtar kelimeler: John Locke, Tolerans, Hoşgörü, Tolerans Üzerine Bir Mektup. A CRITIQUE OF JOHN LOCKE'S UNDERSTANDING OF TOLERANCE.

farabi'nin bilgi anlayışına genel bir bakış

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02237/2004_4/2004_4_AYDINLIY.pdf

Fârâbî felsefesinin, “her insan doğal olarak mutlu olmak ister”1 önermesine dayandığını ve bu anlayıştan hareket ettiğini söyleyebiliriz. Fârâbî, ortaya koyduğu.

ingiliz bahçe anlayışına kısa bir bakış

http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1988/cilt08/sayi_2/189-193.pdf

Bahçe tasarımı Mezopotamya, Mısır ve İran'daki kaynaklarından başlayarak. Anahtar Sözcükler ... "arazi düzenlemesi" diye anılmaktaydı. Geniş İngiliz arazi-bahçeleri artık tapınak (Resim 9), çoban kulübesi, Gotik yıkıntılar (Resim 10) ... büyüklüğüne, çağdaş bahçeciliğin eğri çizgileri ve eğimli yüzeylerinden daha uygundur.

atatürk ve bilim anlayışına bir bakış - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/687297

mek şarttır."1. Buradaki alınudan da anlaşılacağı gibi, Atatürk bilimin ne demek oldu ... viki ile, Milli Eğitim Bakanlığı adına 1920-1930 yılları arasında Anadolu ağ.

SİVAS ALEVÎLERİNİN DİN ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/303749

makalede amacımız Sivas yöresinde yaşayan Alevilerin dini inanç ve ibadet anlayışlarına da örnek teşkil eden Yassıpınar ve Serinyayla köylerinde yaşayan ...

kelamcıların din anlayışına eleştirel bir yaklaşım - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179641

1 Şub 2003 ... Eliade, Ioan P. Couliano, Dinler Tarihi Sözlüğü, çev., Ali Erbaş, İstanbul, 1997, 25-27 ve 30-33. Keza, dinin ... Tekvîr, 81/8-9. 68. En'am, 6/164.

Rönesans Ütopyaları ve Distopyalarda Bilim Anlayışına Bakış

http://www.beytulhikme.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=1336

21 Haz 2017 ... Keywords: Utopia, dystopia, republic, science, Renaissance. © Akyüz, Y. (2017). Rönesans Ütopyaları ve Distopyalarda Bilim Anlayışına Bakış.

İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt10.say%C4%B14/10.4%20s%C3%BCrgevil%20budak.pdf

açılarının saptanması amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen veri ve ... rastlamak mümkündür (Aytaç, 1991; Woodward ve Özbilgin,. 1999; Aytaç ...

ARİF DAMAR'IN SANAT ANLAYIŞINA GENEL BİR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45084

Arif Damar, aynı dünya görüşünü paylaştığı toplumcu gerçekçilerden bir süre sonra ... kitabından seçmeler), Yoksulduk Dünyayı Sevdik (1988), Ay Kar Toplamaz.

Arif Damar'ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_arif_damar_sanat_anlayisi.pdf

Arif Damar, aynı dünya görüşünü paylaştığı toplumcu gerçekçilerden bir süre sonra ... (1985, ilk yedi kitabından seçmeler), Yoksulduk Dünyayı Sevdik (1988), ...

şletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt10.say%C4%B14/10.4%20s%C3%BCrgevil%20budak.pdf

tanıtılmakta ve işletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına bakış açılarının ... özelliklere karşı verdikleri tepkilerin neler olduğunu açıklanmaya çalışılmıştır. ... ırk, etnik köken, din, dil, engellilik, eski hükümlü olma, kültür, cinsel yönelim, medeni ...

türk müzik tarihi dönem anlayışına yeni bir yaklaşım

https://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewPDFInterstitial/952/952

Dönemi, Rönesans Dönemi (1460-1600), Barok Dönem (1600-1750), Klasik. Dönem (1750-1828), Romantik Dönem(1828-1900), Modern. Dönem(Günümüze ...

yeni platonculuğun fârâbî'nin aşk anlayışına etkileri - Ekev Akademi ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=577

Empedokles'e göre âlemin meydana gelişi “aşk” ve “nefret” gibi iki zıt duygunun karşı ... sahip olmak kimi zaman da ona hissedilir âlemde akılla kavranabilir.

İntihar Kültürü ve Ferhad'ın İntiharı'nın Divan Şiiri Aşk Anlayışına ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/haluk_gokalp_intihar_kulturu_ferhad_intihar_divan_siiri.pdf

Nizâmî'nin mesnevisinde Ferhad'ın dağı delip yolu açmasından korkan Husrev ... Felek Ferhad'a kıydığı için Bîsütûn dağı, eteğini taşlarla doldurup dövünür:.

htemsđlđ demokrasđ anlayışına göre yerel ... - Hukuk Fakültesi

https://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz11-9-ozel/kamu/4%20isbir.pdf

s. 597. 4. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ajans Türk Matbaası, 1964, s. 122-123. ... Demek ki ulusal parlamentoların olması, temsili demokrasinin.

Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir ...

https://pdfs.semanticscholar.org/f16d/e5b644548c15c3b2f548d031ec95b146555f.pdf

İş anlayışını müşterisine ilişkin temel unsurları anlamaya dönük bir ... anlayışa göre firmanın müşterisi ile ilişkisi satış öncesini ve sonrasını kapsamaktadır.

Mehmet Âkif Ersoy'un Kur'ân Anlayışına Dair Yapılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206143

In our country Mehmet Âkif Ersoy is, no doubt, most writing, articles and books writ- ten about the person ... Bir Kur'ân Şairi Mehmed Âkif Ersoy ve Kur'ân Meâli, Dücane Cündi- ... firat.edu.tr/msoysaldi/mehmetÂkifersoy.pdf/17.02.2014). 8 Şuarâ ...

Nurettin Topçu'nun Eğitim, Öğretmen ve Okul Anlayışına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744044

söylemle dikkat çeken Nurettin Topçu'nun düşüncelerinin dayandığı. Hareket ... bünyesinde inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan mektebi ...

Hanefî Usulcülerinin İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153764

Bu durumda daha sonra hedy kurbanı kesmesi veya sadaka olarak yemek yedirmesi gerekir. Muhsar olan kişinin ihramdan çıkması için de kurban kesmesi ...