karaçay-malkar türkçesinde isimden isim yapım eklerinin gelişimi

... ciññil < cin gil (parlak, göz alıcı, canlı renk), iññil < in gil (ruj, kozmetik boya). ... tek ben); alay ~ allay ~ allayın (öyle, öylece, o şekilde, onun gibi, aynı öyle), ...

karaçay-malkar türkçesinde isimden isim yapım eklerinin gelişimi- İlgili Belgeler

karaçay-malkar türkçesinde isimden isim yapım eklerinin gelişimi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi68_pdf/1dil_edebiyat/adiloglu_adilhan.pdf

... ciññil < cin gil (parlak, göz alıcı, canlı renk), iññil < in gil (ruj, kozmetik boya). ... tek ben); alay ~ allay ~ allayın (öyle, öylece, o şekilde, onun gibi, aynı öyle), ...

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİNİN ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi68_pdf/1dil_edebiyat/somuncuogluozot_gamze.pdf

Yudahin'in iki ciltlik Kırgız Sözlüğü taranarak “isimden isim yapım ekleri”yle türetilmiş bütün kelimeler fişlenmiştir. ... Emçek : meme (kadın memesi) (s. 329).

YENt UYGUR TÜRKÇESİNDE İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİ Talip ...

https://media.turuz.com/Language/2018/1630-1-Yeni_uyqur_turkcesinde_isimden_isim_yapim_ekleri.pdf

Kiril alfabesine geçmişlerdir. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur. Türkleri ise Arap alfabesini kullanmaktadırlar.' Yeni Uygur Türkçesi Eski Uygur Türkçesinin ...

Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2002_13_19_Salman.pdf

Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu ya- yınları: 770 ... rina (-) işareti konularak göstermektedir: azatla- "hür bırakmak, azat etmek”,.

karaçay-malkar halk şarkıları

http://real.mtak.hu/89366/1/KaracayMalkarHalkSarklarICLER.pdf

İstoriçeskie Svedeniya o Kabardinskom Narode. Elbrus, Nalçik. Kurat, A. N. (1972). IV–XVIII. yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve. Devletleri.

KARAÇAY-MALKAR FOLKLORUNDA BİLMECELER

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ufuk_tavkul_karacay_malkar_folklorunda_bilmeceler.pdf

Akılsız erkek kör baltaya, akıllı kadın biley taşına benzetilmiştir. Halk arasında bilmecenin ... Baltadan ağır. Baldan tatlı. Baldan tatlı. Bavurdan katı. Bağırdan sert.

Codex Cumanıcus ve Karaçay-Malkar Türkçesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ufuk_tavkul_codex_karacay.pdf

Kuzey-Batı Türk lehçeleri araştırmaları açısından son derece önemli bir kaynak olan Codex Cumanicus,. XIV. yüzyılda İtalyan ve Alman misyoner rahipleri ...

KARAÇAY-MALKAR PANTEONUNDA TABİAT TANRILARI VE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/288275

18 May 2016 ... parçalarını Çoppa'nın payı diyerek taşın yanına bırakırlardı. ... birkaç defa dönerlerdi (İnan 1986: 30). ... avcılar onun cömertliğini kazanmayı umut ederlerdi. ... Maravçunu kaya ranlada bolur ölümü ... Töben canım Er-Gizav,.

Karacay Malkar - Turkce Sozluk - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2017/0848-Qarachay-Malkar-Turkiye_Turkcesi_Achiqlamali_Boyuk_Sozluk-Yilmaz_Nevruz-1991-685s.pdf

Ufuk Tavkul "Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü" isimli çalışmasını TDK aracılığıyla yayımlattı (2000). ... Cançığım cancağızım, canım, gözüm, ciğerim. Candavur ...

Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ufuk_tavkul_karacay_apsati.pdf

20. yüzyıl başlarına kadar Karaçay-Malkar halkının hayatında ve ekonomisinde avcılık önemli bir yere sahipti. ... Kimseye rastlamamak için şafak sökmeden ...

KARAÇAY-MALKAR DESTANLARI Canan SELVİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/135926

Kafkas halkları arasında yaşayan Nart destanları farklı dış unsurlardan etkilenerek değişmiş ve zenginleşmiştir. Adige, Abhaz Nart destanlarının bazı motifleri eski.

Karaçay Malkar ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/582447

5 Kas 2018 ... yılı ve atasözünün geçtiği sayfa Karaçay- Malkar Türkçesi atasözleri (Tavkul, 2001: s. 3), Türkiye ... Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNİN ESKİ FOLKOR ÜRÜNLERİ

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3527-published.pdf

Ostrakov, Karaçay-Malkar Nart destanla- rıyla ilgili şunları söylüyor; "Bu destanlar şiir biçiminde ve bölüm bölümdür. Halk ozanları bu destanları, sıbızgı (kaval) ...

Modern Karaçay-Malkar Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ufuk_tavkul_modern_karacay-balkar_edebiyati_gelisimi.pdf

Kâzım'ın “Ölüm Gelir” adlı şiiri modern Karaçay-Malkar şiirine giden yolun ... Kafkasya'ya döndükten sonra 1965 yılında Tang Alasında (Şafak Vaktinde) adlı ...

adılhan adıloglu karaçay-malkar türkleri - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Tarix/2011/0032-%282%29Qarachay_balkar-adilxan-adiloghlu%282.427KB%29.pdf

17 May 2006 ... Türkleri günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkes Özerk. Cumhuriyetinde ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetinde ...

karaçay-malkar türkçesinin kendine has özellikleri ve kıpçak ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi53_pdf/1dil_edebiyat/gunay_ayse.pdf

Anahtar Kelimeler: Kıpçak Lehçeleri-Karaçay-Malkar Türkçesi-Şekil Özellikleri. Abstract. Karachay-Malkar ... Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Basım. GABAİN ...

Başhüyük Karaçay-Malkar Türklerinde Evlilik ve Düğün Gelenekleri

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/16-%20Sefer%20SOLMAZ.pdf

eteğinde Bozok ili (Öziçi) adı ile bilinen iki kasaba halkından oluşmuştur. Bu kasabalardan göç edenler ... bu sene (2015) vefat eden Mediha Teke'den yapmıştır. Tavkul, a.g.m., s. 47. ... Bu yumurtalar mora ve sarıya boyanmış olurdu.

“Codex Cumanicus” ve Karaçay-Malkar Türkçesi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2003_15_04_Tavkul.pdf

CC mahta- “övmek, methetmek” (164,25) ~ KM mahta- “övmek, methetmek”. CC mamuh “pamuk” (81,18) ~ KM mamuk “pamuk”. CC manglay “alın” (94,11) ~ KM ...

Karaçay-Malkar Türklerinin Etnik Oluşumunda Bulgar ve Sabir ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200724adiloglu.pdf

coğrafyasında Bulgarların yaşadıklarını ve bunun da tarihe uygun olduğu ... havzasında Oğuz Han'dan önce yaşayan yerli bir kavim olarak ve Bulgar tarihi için ...

Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Olağanüstü Doğum Motifi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ufuk_tavkul_karacah_balkar_nart_destani_olaganustu_dogum_motifi.pdf

Karaçay-Malkar, Adige, Abhaz-Abaza, Oset ve Çeçen-İnguş halklarının ... Alavgan gidip kızı görmüş ve annesi gibi çirkin emegen kızla evlenip Nart ülkesine.

Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Olağanüstü ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2001_11_16_Tavkul.pdf

rak ortaya çıkmaktadır. Karaçay-Malkar, Adige, Abhaz-Abaza, Oset ve Çeçen-. İnguş halklarının folklorlarında Nart destanları eski Kafkas kültürünün en belir-.

Karaçay-Malkar Türklerinin Etnik Oluşumunda ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200724adiloglu.pdf

Karaçay-Malkar Türkleri, tarih boyunca bölgede hâkimiyet kuran Kimmer, Saka (İskit),. Bulgar, Sabir-Hun ve Kıpçak Türklerinin binlerce yıl süren etnik ...

TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE İSİMDEN İSİM ... - Gazi Üniversitesi

http://gazi.edu.tr/posts/download?id=133609

balıkçı (Clauson 1972, İKP), bedizçi (ressam, heykeltıraş; Clauson ... incelemeye dâhil edilmediği görülmekte ve böyle bir ayrımın neye dayanarak yapıldığı ...

Türkmen Türkçesinde İsimden Fiil Yapan la Eki ve İşlevleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/tuna_besen_delice_turkmen_turkcesi_la_eki.pdf

“şaşala-”, kovala-” Ģeklinde dört grupta ele almıĢtır.7 Bu. çalıĢmada ... 12 Rıdvan Öztürk, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, TDK Yay, Ankara. 1997, s: 53.

İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER (9597 adet kelime) -a, -e aktöre beze ...

http://incirliovaiho.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/09/06/752363/dosyalar/2019_10/14114134_Ysimden-Ysism.pdf?CHK=3f78c06cf45d071b5eaa0ce2592eeaea%3FKeepThis%3Dtrue&width=60&height=75&TB_iframe=true

bezekçi bezemeci bıçakçı bıçkıcı bibliyotekçi biçimci biçkici bidoncu bilârdocu ... müzakereci müzeci müzik bilimci müzikçi nahırcı nakışçı nakliyatçı nakliyeci.

Türkçede Çekim ve Yapım Eklerinin Özellikleri ve ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873075.pdf

ayıran ölçütlere bakılacak ve Türkçedeki yapım ve çekim ekleri bu ölçüt- lerle değerlendirilecektir ... kitaplık kelimesinin seçimi sözdizimsel bir gereklilikten değil, konu- ... (1985: 11-13) dildeki anlatımları sözlükbirim, çekim ve sözdizimsel ifade-.

derleme sözlüğü'nde yapım eklerinin sıklık derecesi - Ordu ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1306/1/9%20A%C4%9EUSTOS%20%20TEZ%20PDF%20SON.pdf

belirtelim ki Türkçe gücünü eklerinden ve köklerinden alır. ... acı kalabak [acıkabalak] ... döşmeldek “orta boylu ve göbekli”, eldek “ele geçirilmesi kolay”, haşaldak (I) ... yiyecek adı yapar: acıka “kırmızı biber ve cevizle yapılarak, kahvaltıda.

-gınä ve-råg Eklerinin Tarihî Türk Şiveleri ve Özbek Türkçesinde ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2001_12_02_05_Coskun.pdf

13 bk., dipnot 11. 14 A. von Gabain (çev.: Mehmet Akalın), Eski Türkçenin Grameri, TDK yay., 512, Ankara 1988, s. ... Ahmet Akalın), TDK. 28 Tahsin Banguoğlu ...

Nogay Türkçesinde Hâl Eklerinin Zarf Yapma İşlevi Üzerine

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2001_11_06_Atay.pdf

Yönelme (Datif) Hâli:1 İsmin, kendisine yaklaşma ifade eden fiillere bağ- lanmak için ... çok eski ve arkaik, müstakil bir ekin varlığını kabul eder ve bu ekin Uyg. kün künine, Eski Anadolu T.'de ... 136), Saha T. sarsiarda “sabahleyin” (STG s.

türkiye türkçesinde zaman eklerinin kipsel ve zamansal yönden ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi46_pdf/1dil_edebiyat/kara_serdal.pdf

Bu tür çekimli fiillerin her iki ekini de zaman ve kip eki ... Ya da bir ekin basit veya birleşik çekimli fiillerde farklı fonksiyonlarda kabul edilip edilmeyeceği.

Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396118

5 Ara 2017 ... cümleleri, bu dönem eserlerindeki örnekleri ışığında tasnif edilerek, kuruluşları ... örneklerinden itibaren hem isim hem fiil cümlelerinin varlığına.

Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/eyup_bacanli_altaycada%20simdiki%20zamanin%20ek-fiili%20ve%20isim.pdf

Makalede, standart Altay Türkçesinde orijinal ek fiilin ve ek fiile tekabül eden şahıs ... In this paper, I deal with grammatical constructions, lexical elements and personal ... baskı 1984) başlıklı çalışmasından sonra büyük ölçüde kabul görmüştür.

Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/turkiye_turkcesinde_yapisinda_isim-fiil.pdf

eylemler (tasvirî fiiller) şeklinde tanımlayarak zarf-fiilli bu yapıları kendi içinde ayırır (Hatiboğlu ... Menges'e göre bu kategorideki yardımcı fiiller, bir fiilin muh-.

Eyüp Bacanlı:Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/eyup_bacanli_altaycada%20simdiki%20zamanin%20ek-fiili%20ve%20isim.pdf

anlamına gelen bir fiilin şimdiki zaman çekimi üzerinden oluşturulan ek fiilden faydalanılır. Bu yüzden şimdiki zamanın ek fiili, “kimlik ve sınıflandırma/grup ...

[1] 1: Başla 2: İsim Gir (isim) 3: 'Merhaba' isim yaz 4: Bitir ... - Ali KARA

http://alikara.com.tr/upload/2017-2018/ders-notlari/algoritmalar-69-70-71.pdf

1: Başla. 2: paketFiyat = 10 TL. 3: kdv = 0.08. 4: Kaç paket alınacak (paketSay) gir. 5: fiyat = paketFiyat*paketSay. 6: Eğer paketSay<10 ise indirim = 0.