ahlak üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

“Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ... “İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir.” (Naturam expelles furca ...

ahlak üzerine özlü sözler - CAN AKTAN- İlgili Belgeler

ahlak üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-ahlak.pdf

“Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ... “İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir.” (Naturam expelles furca ...

anayasacılık üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-anayasacilik.pdf

“Kurdun dişlerini ve pençelerini söküp ağıla öyle girmesine izin vermektense, onu ağılın dışında tutmak daha iyidir.” Thomas Jefferson. “Herhangi bir devlet ...

bilgi üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-bilgi.pdf

ilim kendin bilmektir,. Sen kendini bilmezsen,. Bu nice okumaktır.” Yunus Emre. “İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda.

Değişim Üzerine Özlü Sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-degisim-liderlik.pdf

Heraklitus. “Aynı nehire iki kez girmek mümkün değildir.” Heraklitus. Her şey akar, hiçbir şey sabit değildir.” Heraklitus. ∗ Coşkun Can Aktan, Yeni Global ...

kalite üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-kalite.pdf

KALİTE ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER. (Derleyen: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan). ∗ ... W.Edwards Deming. “Kalite için çabalayan tüm çalışanları takdir et ve ödüllendir.”.

HUKUK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-hukuk.pdf

Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz.” David Hume. Page 10. 10. “Bir evrensel kanun vardır...

barış ve hoşgörü üzerine özlü sözler - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-baris-hosgoru.pdf

Xsentius. “Herhalde delalet ve dinde mezhep ayrılığı konusunda bir şeyler eklemem yanlış olmaz. Bir Türk, bir hıristiyana göre dine karşı gelen (delalet eden) ya ...

tanrı ile ilgili özlü sözler - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

http://www.ekremsevil.com/FileUpload/bs568116/File/kitabim-antoloji_inancli_filozoflar.pdf

TANRI, HER ZAMAN EN İYİYİ VE EN YETKİNİ ÖNGÖRÜR.” ... ister çok tanrılı olsun, Tanrı'nın var olduğuna inanan, Ateist (Tanrı tanımaz) olmayan ve bir.

Demokrasi & İnsan Hakları ve Özgürlükleri Üzerine Özlü Sözler

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-demokrasi.pdf

DEMOKRASİ ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER. (Derleyen: Prof.Dr.Coşkun ... Hiç de değil, bu söz devletin iyiliği için gözlerini ... Pierre-Joseph Proudhon. “Demokrasi iki ...

Özlü Sözler - Turuz

https://turuz.com/storage/atalarsozu/314-1-Ozlu_Sozler-15.pdf

2 Ara 2008 ... Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. Epiktetos ... Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

İslâm Büyüklerinden Özlü Sözler

http://alirizacelebogluoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/06/743832/dosyalar/2018_05/03094849_1-YzlY_SYzler.pdf?CHK=ef7844c0556b1a8a0984188d566e3dd8

İslâm Büyüklerinden Özlü Sözler. ACELE. İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. (Hz. Ali). Acele her işte kötüdür.

Motivasyon Hakkında Özlü Sözler

http://atml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/20/02/140470/dosyalar/2019_10/31153529_Motivasyon_HakkYnda_Ozlu_Sozler.pdf?CHK=6f6a2c5c77d536f2a570779717c5f63f

Motivasyon Hakkında Özlü Sözler. “Güneş sana ... “Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın.

Turkish Özlü Sözler - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Kececi2/publication/310449051_Dusunduren_Alintilar_Thought_Quotes/links/58c3f55592851c0ccbf6dab4/Duesuendueren-Alintilar-Thought-Quotes.pdf

11 Mar 2017 ... bu sözler birikmeye devam edince bunu bir kitap olarak hazırlamayı düşündüm. Ben şahsen ... insânları doğru veyâ yanlış etkilemiş olabileceklerini iyi ... Bioinformatics 1: Introduction to Bioinformatics, English Ed., Full. Color ...

VATANSEVERLİK İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER Vatan sevgisi, ruhları ...

http://doktorresitgalip.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/331080/dosyalar/2018_01/09232336_VATANSEVERLYK_YLE_YLGYLY_YZLY_SYZLER.pdf?CHK=a86e1a3c423987fa000d7b890ccd87d5

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay. Vatanı için ...

düstûrü'l-mülk vezîrü'l-melik'te kullanılan atasözleri ve özlü sözler

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/188/11.html.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ve özlü sözler bir araya getirilerek XVI. yüzyıl Osmanlı halk kültürü ... Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 1988) olarak tanımlanan atasözleri, atalardan gelen ve onların ... eden kişinin, eski Tebriz kadılarından Kadı Fadlullah olduğu anlaşılmaktadır.

Recaizade Mahmut Ekrem'in Naçiz Adlı Eserinde Özlü Sözler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/dogramacioglu_huseyin1.pdf

1886'da intişar eden bu kitap, Ziya Paşa'nın. Harabat Mukaddimesi üslûbunda bir mukaddime ile iki kısımdan meydana gelmektedir. Şairin ne kadar çok eser ...

Ahlak ve Ahlak Üzerine - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2017-1/15.pdf

50 Hukuk Gündemi | 2017/1. Ahlak ve. Ahlak Üzerine. Stj. Av. Mehmet Burak DEMİR. Dikkat! Hukuki ... Devrim önce bireyin kendi iç dünyasında başlar ve.

TÜRK DİLLERİNDE ASEMANTİK SÖZLER ÜZERİNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188263

Bunlardan ilave, al fonetik terkipli daha bir söz de var: " alt, ... Zümrüd göyde güneş yandı, A 1 şafağa yer boyandı (S. Vurğun). A 1 geyib gızanr ... Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat Boyu' ... Gögerçin tek şikâr etdi beni ol nergis-i fettan.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43165.pdf

Kalıp sözler yemek yerken veya yemekten sonra, biriyle karşılaşıldığında ... Bunların dışında ölü gömme gelenekleri, misafire verilen değer, vefa kavramı ... (Alanya) (Özergin, TFA) veya “Gittiğin yolda hayır göresin. ... seni.” (Fethiye) sözü de ölçülü söylenmiş bir söz olup yolun kolayca gidilip ... Kökün köceğin kesile.

türkiye türkçesinde kalıp sözler üzerine bir inceleme - İstanbul ...

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43165.pdf

Dünya Görüşü” adlı yazısında1 çoğunlukla deyimler ve atasözlerinin ... “Bizim yıllanmış arkadaş yine sınıfta kalmış.” ... Beni unutsun da tatlı canına düşsün.

kutadgu bilig'de yer alan kalıp sözler üzerine bir ... - Rating Academy

http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/download/869/606/

DOİ: https://doi.org/10.33390/homeros.2.014. Araştırma Makalesi/Research Article. KUTADGU BİLİG'DE YER ALAN KALIP SÖZLER ÜZERİNE BİR.

Ahlâk ve Siyaset Üzerine Düşünceler - İstanbul Üniversitesi

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/EA54312AB2774B5BAA2524C00171D365?doi=

Istanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 25, 167-188. •if M I inB ... Bir önceki sayıdaki makalemizde aşağıda çevirisini sunacağımız ri sale hakkında hem tanıtıcı ... şey de sevilendir. Aşkın derecesi marifetin derecesine göredir. ... sonra karşılıklarını alabileceklerini (enne lehâ e vâden ba'del-mevti) garip¬ seme.

İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri Üzerine Bir ...

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/732/2013/07/edayazicioglu.pdf

Buhranları ve 80'li yıllarda yayınladığı Zihniyet ve Din; Zihniyet, Aydınlar ve İzm'ler ile ... Ancak bütün bu dizileri ve matematik bağlantıları temelde ruh ve mana ... 62 Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ...

ahlâk üzerine mektuplar - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya ...

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/2887/2410

man, yalnız müellifin şöhreti ile mevzuun asaletini göz önüne aldım- da, mevzûdan ... ğimde, bunların da iki türlü olduğunu görüyorum; Fazilet ve hikmet.

“Homo Homini Lupus”∗: Thomas Hobbes'un Ahlâk Felsefesi Üzerine

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/162706

Anahtar Kelimeler: Thomas Hobbes, Leviathan, Ahlâk Felsefesi, Maddecilik, İnsan Doğası, Do- ğal Hak, Doğal Hukuk, Devlet, Hukuk, Din. Abstract. As the ...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ahlak Dünyası Üzerine Bir Deneme

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/H%C3%BCseyin-A%C4%9ECA-Gazi-Mustafa-Kemal-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Ahlak-D%C3%BCnyas%C4%B1-%C3%9Czerine-Bir-Deneme.pdf

HÜSEYİN AĞCA. Aziz Atatürkümüzün dünyayı şereflendirmesinin üzerinden 125 yıl ... unvanı ve mareşal unvanı ile çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün ahlakî dokusu neydi? ... 2 Fatih Halkevi, O'nun İçin Yazılanlar, Söylenenler, İstanbul s. 228. 22 Zeynep ... bir kuş gibi tedrici, sefil bir ölüme mahkûm olmaktan ise babalarımızın.

Kohlberg'in Biliflsel Ahlak Geliflimi Teorisi: Ahlak ve Demokrasi E¤itimi

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302618

Bir baflka deyiflle Kohlberg'e göre bi- liflsel bir yetenek olan ahlak, bireyin kendisinin belirledi¤i ve ayn› zamanda ev-. 50. Nermin Ç‹FTÇ‹ de¤erler e¤itimi dergisi.

Kohlberg'in Biliflsel Ahlak Geliflimi Teorisi: Ahlak ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302618

Ünlü Heinz ikilemi flöyledir: Kanserin özel bir türünden hasta olan bir kad›n ölüm döfle¤inde yatmaktad›r. Doktor- lar›n kad›n› kurtarabilece¤ine inand›klar› bir ...

türkiye ıı. ahlâk şûrası ahlâk ve siyaset - TYB KİTAP

https://kitap.tyb.org.tr/kitap/ahlaksurasi.pdf

Hareketlerimizin ilmi demek olan ahlâk bilgisi lisenin bü- tün sınıflarında, her ... üzerindeki bir düşünceyi; basitçe mahsusat/duyulur ile makulatı/düşünülür nasıl.

Doç.Dr.Ali AKTAN

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/460/Aktan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Birinci tâlimde 'eliften 'ye'ye kadar yirmi se kiz harften her birine ait kâideler açıklanmaktadır. İkinci tâlimde terkib, kıta, celî ta'lîk hakkında açık lamalar vardır.

Ahlak, Ahlak Teorisi ve Bilimi, Bilim ve İş Ahlakı - İş Ahlakı Dergisi

https://isahlakidergisi.com/content/6-sayilar/15-8-cilt-1-sayi/m0077/ozen.pdf

ahlak değerleri ve yargılarıdır. Bu değerler, toplumsal vicdan ile bireysel vicda- nı etkilemede bir baskı aracı oluştururlar. Ahlaki değer yargıları, toplumların.

COSKUN CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/can-aktan-yasam-felsefesi/personal_homepage/cv/cv-aktan.pdf

1 Oca 2020 ... yayınları arasında yer aldı. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çok sa- yıda kitap ve araştırma makaleleri yayınladı. Bilimsel araştırmaları bir çok ...

Yoksulluk - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/ekonomi/yoksulluk/birinci-bol/aktan-vural-yoksulluk.pdf

elverişsiz olanaklarla iş bulabilmektedirler ve bu durum hane halkını yoksulluk riski ile ... ölçeğini küçültür. Kırsal ve kentsel alanlardaki ücret farklılıkları (emek.

Whistleblowing - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/yonetim/whistleblowing/aktan-whistle.pdf

Mercek Dergisi Ekim-2006. Organizasyonlarda Yanlış Uygulamalara Karşı. Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vijdani Red Davranışı : WHISTLEBLOWING. Prof.

lýberal demokrasý - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-liberal-demokrasi.pdf

“Liberalizm devletin fonksiyonlarının ve güçlerinin sınırlandırılması ile alakalıdır.” F.A. von Hayek ... “Komünizm bir ekonomik sistem olarak çöktü gitti. ... “Totaliter rejimle demokratik sosyalizm arasındaki fark, istenmeden başkasına zarar vermek ile aynıdır ... Kısaca, kapitalizm içinde zararlı otlar yok edilecek, ama kapitalizmin.

sınırlı devlet - CAN AKTAN

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/ozlu-sozler/aktan-sinirli-devlet.pdf

Ayn Rand. “Çok fazla kanun, çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir.” Woodrow Wilson. “Kanunların sayıca çok ...