makine teknolojisi hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri - megep

Antette yer alan sorular AutoCAD ortamındaki gibi sorulur. Böylece her seferinde antet doldurulmaz. 1.4. Teknik Resmin Yerleştirilmesi. Model ortamında yapılan ...

makine teknolojisi hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri - megep- İlgili Belgeler

makine teknolojisi hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hesaplama,%20Sorgulama%20Ve%20Boyut%20Ge%C3%A7i%C5%9Fleri.pdf

Antette yer alan sorular AutoCAD ortamındaki gibi sorulur. Böylece her seferinde antet doldurulmaz. 1.4. Teknik Resmin Yerleştirilmesi. Model ortamında yapılan ...

makine teknolojisi standart makine elemanları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Standart%20Makine%20Elemanlar%C4%B1.pdf

Sökülebilen Birleştirmenin Önemi ve Çeşitleri. 1.3.1. Vidalı Birleştirmeler. Birleştirme, çeşitli makine elemanlarının kullanım amacına göre bir araya getirilmesiyle ...

el sanatları teknolojisi halıda kalite hesaplama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hal%C4%B1da%20Kalite%20Hesaplama.pdf

Halıda kalite hesabını nasıl yapıldığını araştırınız. ➢. Topladığınız raporu ... Serbest kompozisyon ( Modern, Tablo, Portre, vb. ) 2.16.4. ... kıymeti daha iyi anlaşılır.

giyim üretim teknolojisi temel mesleki hesaplama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Temel%20Mesleki%20Hesaplama.pdf

Modülün amacı, meslek hesapları problemlerini çözerken, bilinen değerleri ... Eni X olan 1 metre uzunluğundaki kumaşın m2 cinsinden değerine metre tül denir.

makine teknolojisi - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kat%C4%B1lar%C4%B1n%20Montaj%C4%B1%20Ve%20Teknik%20Resmini%20Alma.pdf

1.4 Montaj İlişkisi Ekleme-Eşleme (Joints-Eklem, Mafsal) . ... Fusion 360 CAD/CAM programını çalıştırmak için öncelikle bir Autodesk eğitim ... Fotoğraf 1.

makine teknolojisi iş güvenliği - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9F%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi.pdf

Çevrede güvenliği tehdit edecek unsurlar aşağıdaki şekilde ... İş yerlerinde tavanın beyaz, diğer yüzeylerin açık renklerde olmasının, yüzeylerin ise ... 5- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğini sağlamanın başlıca amaçlarından biri değildir? ... Ayrıca, endüstriyel üretimlerde, ilk madde veya ara madde olarak da kullanılır.

makine teknolojisi cnc torna tezgâhları - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Torna%20Tezg%C3%A2hlar%C4%B1.pdf

CNC tornada takım ayarı yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM. ORTAMLARI VE. DONANIMLARI. Ortam: CNC torna atölyesi, bilgisayar laboratuvarı. Donanım: ...

makine teknolojisi cnc freze çevrimleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Freze%20%C3%87evrimleri.pdf

G81-G89 arası kodlar modal G kodlarıdır ve iptal edilene kadar aktif olarak kalır. Delik delme ile ilgili olan değerler bir kez belirtilir. Yeni bir değer girilene kadar ...

makine teknolojisi cnc torna tezgâhları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Torna%20Tezg%C3%A2hlar%C4%B1.pdf

O004 EOB INSERT tuşlarına basınca ekranda,. O0004;. N5; olmalı. 2.6.2. Siemens Kontrollü Tezgâhlarda Program Yükleme. ➢.. Tuşuna basınız.

makine teknolojisi geometrik çizimler - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geometrik%20%C3%A7izimler.pdf

Teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve gereçleri. ... Bu mesafe çember üzerine pergelle işaretlenip birleştirilerek ongen çizimi tamamlanır (Şekil ...

makine teknolojisi hareket sistemleri - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hareket%20Sistemleri.pdf

Newton Kanunları . ... 28. 2.2.1. Newton'un Birinci Hareket Kanunu (Eylemsizlik prensibi) ................................ 28 ... kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ... meydana geliyorsa dairesel hareket adı verilir (Resim 1.4).

makine teknolojisi iki boyutlu çizim - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/%C4%B0ki%20Boyutlu%20%C3%87izim.pdf

CAD 2017 Programının Autodesk Sitesinden İndirilmesi ve Yüklenmesi ................... 5. 1.4. Programın Açılması ... 40. 1.11.7. İzometrik çizim Özelliği (ISODRAFT) .

makine teknolojisi iki boyutlu çizim - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/%C4%B0ki%20Boyutlu%20%C3%87izim.pdf

3. 1.3. CAD 2017 Programının Autodesk Sitesinden İndirilmesi ve Yüklenmesi ................... 5 ... ÖĞRENME FAALİYETİ–2 . ... 3. CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu ... Çizim yaparken nesnelerin boyut, uzunluğunu ve açısını değiştirerek göstermek için ... Bunun için farenin tekerleğini ileri doğru çevirmek yeterlidir.

makine teknolojisi cnc frezede programlama - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Frezede%20Programlama.pdf

göre programlama esas alınmıştır. İlk ünitede CNC freze programlama temel komutları ... İşlem sıraları belirlenir (örneğin, yüzey frezeleme, pah kırma, delik delme vb.). ... For Machining Center Operator's Manual, Fanuc Ltd., 1988. ➢. ➢ GIBBS ...

makine teknolojisi cnc torna işlemleri 2 - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Torna%20%C4%B0%C5%9Flemleri%202.pdf

CNC torna tezgâhlarında delik delme ve delik büyütme programı yapma ve işlemeyi ... Siemens programlamada Radüs yerine CR yazılır. 6. ( ) Dairesel ...

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Tornalama%20%C3%87evrimleri.pdf

kılavuz çekme çevrimi, rayba çekme ve G76 diş açma çevrimi (tek ağızlı-iki ağızlı) gibi tornalama çevrimlerini öğrenerek CNC torna tezgâhlarında programlama ...

makine teknolojisi üç ve beş eksen cam frezeleme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/3%20Ve%205%20Eksende%20Cam%20Frezeleme.pdf

Freze için bu işlem yapıldığında CAM işlemi için gerekli olan X, Y, Z eksenleri doğru tanımlanmalıdır. Genellikle iş parçasının üst orta, alt orta veya belirlenen ...

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Frezede%20Programlama.pdf

CNC frezede kullanılan programları internet aracılığı ile araştırınız. Topladığınız ... İşlem sıraları belirlenir (örneğin, yüzey frezeleme, pah kırma, delik delme vb.).

makine teknolojisi tasarım ve animasyon - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tasar%C4%B1m%20Ve%20Animasyon.pdf

MAKİNE PARÇALARININ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİMİ . ... Fusion 360 programını çalıştırmak için öncelikle bir Autodesk eğitim hesabı açmak, programın ücretsiz eğitim ... Hareket daha çok bir küresel yatak içinde gerçekleşen dirsek-muylu hareketi.

makine teknolojisi ölçülendirme ve yüzey işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96l%C3%A7%C3%BClendirme%20Ve%20Y%C3%BCzey%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

Tolerans bölgesi: Geometrik elemanların şekil veya konum toleransı; nokta, çizgi, yüzey ve orta düzlem gibi elemanları içine alan bölgeyi tanımlar. Tolerans ...

el sanatları teknolojisi kasnaksız makine nakışları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kasnaks%C4%B1z%20Makine%20Nak%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1.pdf

Kumaş (patiska, keten, teri koton, …) ➢ ... Toplu iğne delikli olup sadece iki malzemeyi (kumaş, dantel vs.) ... Mulaj kâğıdı, küvet, ütü bezi, temizlik bezi, ütü. 7.4.2.

makine teknolojisi üç boyutlu yüzey modelleme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%9C%C3%A7%20Boyutlu%20Y%C3%BCzey%20Modelleme.pdf

... *.igs, *.ige) Dosya Uzantısı ve Özellikleri ........................................... 48. 2.4. STEP (*.step, *.stp, *.ste) Dosya Uzantısı ve Özellikleri ........................................... 48.

makine teknolojisi ölçülendirme ve yüzey işlemleri - megep - Milli ...

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96l%C3%A7%C3%BClendirme%20Ve%20Y%C3%BCzey%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

ve tolerans değerlerini gösterebileceksiniz. ... çizim üzerinde çizgiler, semboller, rakamlar ve yapım bilgileri halinde ifade edilmesidir. 1.2. ... Tolerans sembolü,.

makine teknolojisi kroki, perspektif ve yapım resmi - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kroki,%20Perspektif%20Ve%20Yap%C4%B1m%20Resmi.pdf

kroki üzerine aktarılır. Böylece iş parçasının yapım resminin çizimi için gerekli bilgiler krokide belirtilmiş olur. (Şekil 1.15.e).

makine teknolojisi üç boyutlu model oluşturma ve düzenleme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%9C%C3%A7%20Boyutlu%20Model%20Olu%C5%9Fturma%20Ve%20D%C3%BCzenleme.pdf

kullanarak bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapabilmenizi sağlamaktır. Bu materyalin ... Autodesk Fusion 360 Toolpath arşivi dosyaları (*. cam360). ➢.

makine teknolojisi cnc freze alt program oluşturma ve aktarma - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Freze%20Alt%20Program%20Olu%C5%9Fturma%20Ve%20Aktarma.pdf

(İş parçası sıfır noktası olarak sol alt köşeyi alınız.) Şekil 1.2: Alt programlama örneği. O0050. (Ana Program (Fanuc). Açıklama.

makine teknolojisi geometrik çizimler - megep - Milli Eğitim Bakanlığı

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geometrik%20%C3%A7izimler.pdf

Açıklanan bilgileri üzerinde taşıyan çizimler teknik resimde bulunmaktadır. Teknik resmin (teknikle ilgili kurallara göre çizilmiş resim) tarihi gelişiminde milattan ...

giyim üretim teknolojisi temel mesleki hesaplama - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/temel_mesleki_hesaplama.pdf

Modülün amacı, meslek hesapları problemlerini çözerken, bilinen değerleri ... Eni X olan 1 metre uzunluğundaki kumaşın m2 cinsinden değerine metre tül denir.

gıda teknolojisi et ve et ürünleri teknolojisi - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Et%20ve%20Et%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Teknolojisi.pdf

tüketimini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için standartlara uygun olarak ... Isıl işlem görmüş sosis salam gibi et ürünlerinin sağlığa zararı var mıdır? Varsa.

Makine Teknolojisi Alanı

http://tavsanliteml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/43/11/966447/dosyalar/2019_01/18101204_MAKYNE.pdf

İşlem Ölçü Birimi. 1 ... (Helicoil). Kılavuzlu, ölçüleri ( M5-M20 ), malzemesi HSS olmalıdır. Adet. 0. 0. 0. 0. 4 ... Ölçüleri ( M3-M8 ), malzemesi HSS olmalıdır. Adet.

cnc makine - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cnc%20Torna%20%C4%B0%C5%9Flemleri%201.pdf

ders kitabı, CNC simülasyon programı. ÖLÇME VE. DEĞERLENDĠRME ... NOT: Bu çalıĢma modunda ilerleme butonu %100 değerini geçmemelidir. Geçilirse.

makine teknolojisi cam programı ile tornalama

http://www.gencleremeslek.com/files/userfiles/files/Proje_kitap/CNC_Makine/18-cam_programi_ile_tornalama.pdf

Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli ... Modülümüzde Catia, Solidcam, Cimatron, Mastercam, Camworks, Edgecam,.

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA

https://www.bilkey.com.tr/online-kurs-kurtkoy/cnc/cnc-torna-ders-notlari-pendik.pdf

geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). • Modüller, bireylere ... kazalarına karşı güvenlik önlemleri, CNC torna tezgâhları ve ayarlamalar ile alan ...

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 1

http://eng.harran.edu.tr/~cadcam/cnc_torna_islemleri123.pdf

değerli öğrenciler bu modülde anlatılan CNC torna tezgâhları kullanma yeterliğine sahip ... Edit butonuyla başlanan program yazma işlemi ana menüye ... FANUC ve SIEMENS kontrol ünitelerinde mutlak programlama için X ve Z harfleri.

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA ALT PROGRAM ...

http://www.gencleremeslek.com/files/userfiles/files/Proje_kitap/CNC_Makine/13-cnc_tornada_alt_program_olusturmaveaktarma.pdf

Bu modülde CNC torna tezgâhları için alt programlama programı tezgâha aktarabilme ... Ölçüleri verilen iş parçası alt program kullanarak G01 kodu ile işleyiniz.

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA

http://www.gencleremeslek.com/files/userfiles/files/Proje_kitap/CNC_Makine/20-Cnc%20Frezede%20Programlama.pdf

CNC freze tezgâhında program yapmak ... Sizlere bu modül içerisinde Türkiye'de en çok kullanılan FANUC ve ... Şekil 3.3: Artışlı program yazma uygulaması.