PALU AŞİRETLERİ VE KOREŞANLILAR Palu ... - Fırat Üniversitesi

Türk aşireti, Koreşanlılar hakkında belgeler ışığında bilinmeyen bazı gerçeklerden bahsedilecektir. Çalışmanın amacı, bölgedeki sosyal yapıyı ortaya koyarken ...

PALU AŞİRETLERİ VE KOREŞANLILAR Palu ... - Fırat Üniversitesi- İlgili Belgeler

PALU AŞİRETLERİ VE KOREŞANLILAR Palu ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/38.%20Haci%20Yilmaz.pdf

Türk aşireti, Koreşanlılar hakkında belgeler ışığında bilinmeyen bazı gerçeklerden bahsedilecektir. Çalışmanın amacı, bölgedeki sosyal yapıyı ortaya koyarken ...

PALU AŞİRETLERİ VE KOREŞANLILAR Palu Tribes and Koreşans ...

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/38.%20Haci%20Yilmaz.pdf

Bildirinin kapsamı Palu ve yakın çevresindeki aşiretler ve Koreşanlılar ile sınırlı tutulmuştur. ... Kureyşan Ocağı Horasan'dan gelerek Anadolu'ya yerleşen.

PALU ERMENİ CEMAATİ VE PALU-ELAZIĞ ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/36.%20Cengiz%20Mutlu.pdf

1895 Ekim ayında Dersim'in İzollu aşiretiyle diğer aşiretlerden birçok Kürdün saldırı amacıyla Murat Nehri'ni geçtikleri ve bir kısmının da geçmek üzere oldukları.

PALU HOŞİN BAKIR MADENİ Palu Hosin Copper ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/12.%20Celalettin%20Uzun.pdf

Hoşin nahiyesinde bulunan bakır madeni Ergani madenine yakın bir mevkide ... Fırat ve Dicle vadilerinin arası bakır madeninin işletildiği en eski uygar-.

PALU KALESİ VE PALU KALESİ'NDEKİ URARTU ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/17.%20Murat%20Katar.pdf

olan Palu'da Evliya Çelebi'nin tabiri ile “Göğe Baş Uzatmış Bir Kale”, Urartu Kralı. Menua'nın tabirine göre ise “Şebeteria” olarak adlandırılan Palu Kalesi önemli ...

PALU SİMLİ KURŞUN MADENİ The Elazığ-Palu Silver-Lead Mine in ...

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/10.%20Zeynel%20Ozlu-Enver%20Demir.pdf

içeriği yüksek olan kurşun madenlerine “Simli (gümüş) Kurşun Madeni” adı verilir ve ... 1983'e rezervlerin tükenmesine kadar, Türkiye'nin önemli bir işletmesi olmuştur ( ... olan üç harita örneğinden biri, maden idaresine, diğeri vilayete ve bir diğeri ise ... Madde: Mültezimler, madenden cevherlerin çıkarılması amacıyla,.

palu'da bir halidî şeyhi: mahmud saminî ve palu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/758337

başta Erzurumlu Hafız Osman Bedrettin Efendi olmak üzere pek çok halife ye- ... ERDEM, Bünyami (2010.b), Şeyh Osman Bedrettin Erzurumî, Elazığ, Örnek ...

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA PALU VE ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/37.%20Oktay%20Bozan.pdf

Bu nedenle. Palu'da Müslümanlarla Ermeniler arasındaki ilişkiler birçok yerleşim merkezinden ... Sancağı'ndan Diyarbakır Vilayetine gönderilen nüfus kayıtlarına göre Palu kazasının ... bazı yerlerde Müslümanlar Hristiyanları açıkça tehdit ettiler. ... cemiyetleri kurdukları, Ermeni Patrikhanesi'nin de bir takım olumsuz telkin-.

265 PALU'NUN MANEVİ ŞAHSİYETLERİNDEN ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/24.%20Abdulsamet%20Demirbag-Mehmet%20Demirbag.pdf

Babası,. Şeyh Ömer Efendi; annesi, Kırkbulak (Parsiyan) köyünden Güzel Hanım'dır. Molla. Kasım Hoca'nın nesebi, İmam Zeynel Abidin tarafından Hz.

MÜTERCİM ŞEM'Î'NİN KALEMİNDEN PALU ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/38.%20Abdulsamet%20Ozmen.pdf

ordusunun komutanı olup Çehrîn Kalesi'ne sefere çıkarlar. Bu seferde Muham- med Kucur Bey'in kahramanlığı ortaya çıkar. Bu seferde düşman ordusu mağ-.

PALU KAZASINDAKİ YURTLUK-OCAKLIK ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/37.%20Ahmet%20Gunduz.pdf

PALU KAZASINDAKİ YURTLUK-OCAKLIK ARAZİNİN FESHİ. The Rescission of Yurtluk-Ocaklık System in the Kaza of Palu. Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ. *. Özet.

OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE PALU ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/15.%20Hatip%20Yildiz.pdf

Hamdi Efendi aylık 252 kuruş maaşla muallim-i sani olarak Palu Rüşdiye. 34 BOA, MF. MKT, 9/7, Maarif Nezareti'nden Erzurum Vilayeti'ne gönderilen yazı.

PALU ŞEHRİ KURULUŞ YERİNİN ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/31.%20Fatma%20Esen-Vedat%20Avci.pdf

ölçekli jeoloji ve heyelan haritaları temin edilmiştir. Daha sonra Harita ... Türkiye Jeoloji Haritası ile Avcı ve Sunkar (2018)'den faydalanılmıştır). Tablo 1: Palu ...

PALU KALESİ'NDEKİ URARTU KAYA ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/24.%20Harun%20Danismaz.pdf

çok odalı kaya mezarı ve kısmen görülen harçsız sur duvarlarıyla beraber Palu ... Kalesi krallığın en doğusunda yer alan çerisinde kaya işareti bulunan Urartu ... BAŞGELEN, Nezih (1988), "Kars ve Ağrı İllerinden Bazı Kaleler Hakkında.

PALU'DAKİ KÜLTÜREL MİRASIN YEREL ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/8.%20Muhammet%20Kurucu.pdf

The Evaluation Of The Cultural Heritage In Palu In The Context Of ... Palu Köprüsü yapısal şema olarak birbirini tekrarlayan kemer aralıklarından oluşmakta olup, ilk ... Konutlar az katlı, yapılar birbirine saygılı, tek aile yaşam karek- teristiğinin ...

1853 TARİHLİ PALU ERMENİLERİ NÜFUS ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-1/27.%20Guven%20Dinc-Ozan%20Can%20Akpinar.pdf

sayımına göre Palu kazası ve köylerinde bulunan Ermeniler incelenmektedir. ... ve yakın zamana kadar Elazığ ile Bingöl (Çapakçur) arasındaki bölgeye adını.

palu çakması - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/854649

25 Mar 2019 ... Anahtar kelimeler: Geleneksel, çakma, tel kırma, Elazığ, Palu. ... bilimsel ve görsel materyaller, kitap, dergi, tez, gazete gibi bilimsel ve görsel ...

PALU VE UKRAYNA HALK MASALLARININ KAHRAMANLARI ...

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/27.%20Nadiya%20Sencilo.pdf

kahramanları, Palu'nun büyülü ve sosyal masalları ve Ukrayna halk masallarının ... Karşılaş- tırmalı yaklaşım, benzer özneler ve motiflerle işlerin varlığını tespit etmemize ... çocukları eğlendirmek için anlatılan bir edebi tür değil, aynı zamanda ... özelliklerden bazılarıyla başka birtakım vasıflarla da eski – çağ destanları, che-.

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA PALU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/464026

Enver ÇAKAR*. Geliş Tarihi: 02.02.2018/Kabul Tarihi: 03.03.2018. Öz. Palu, Doğu Anadolu'da Murat Nehri Vadisi'nde kurulmuş tarihi bir yerleşim bölgesidir.

MAHMUD SAMİNİ VE PALU ÇEVRESİNDE İLİM İRŞAD ...

http://web.firat.edu.tr/harput/sempozyum/4-2/23.%20Mehmet%20Sirin%20Ayis.pdf

Efendi, kendinden sonra tasavvuf ve tarikat yolunda toplumda ilim ve irşad faaliyetleri ... olabileceğini ifade ederek kendisinden ders almak istediğini ifade eder.

CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR PALU EĞİTİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/603060

Kürşat ÇELİK**. Geliş Tarihi: 15.10.2018/Kabul Tarihi: 31.10.2018. Öz. Palu, tarihte pek çok devletin egemenliğine girmiş Doğu Anadolu bölgesinin önemli bir ...

palu hükümeti'nde osmanlı dönemi'ne ait bazı vakfiyeler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/746423

16 Haz 2019 ... yerlerden biridir (Aşan, 2012:267; Uğur, 1997:616). Diyarbekir ... kic) Köyü'ndeki Şeyh Pir Hazretleri'nin soy şeceresi; Şeyh Pir b. İsmail b. Res.

PALU'DA BİR MÜDERRİS, MÜFTÜ, ŞEYH HASAN EN-NAKÎ VE İLMÎ ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/22_%20Muhammed%20Cetkin.pdf

Şeyh Hasan Efendi, Allah rızası için ilim ve irşad yoluyla insanlara hizmet etmeyi kendine şiar edinmişti. ... Sheikh Hasan an-Nakî is a prominent madrasa muderris who was raised in Palu in the late Ottoman ... Şeyh Salih b. Ahmed el-Palevî ...

doğu anadolu fayı'nın palu civarında (elazığ doğusu)

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/tucaum3_14.pdf

Bu çalışmada da Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) Palu civarın daki çeşitli ... düzlüğünün parçalanması ile oluşmuş olup, basamak üzerindeki düzlükte aynı ...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ... - Fırat Üniversitesi

http://www.firat.edu.tr/documents/sites/default/files/akademik_2019_2020/2019_2020_akademik_takvim_detay.pdf

16 Eyl 2019 ... Bütünleme sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih. 10 Şubat 2020. Güz yarıyılı %10'a giren öğrenci listelerinin ilanı. 11 Şubat 2020.

tc fırat ünġversġtesġ sosyal bġlġmler enstġtüsü ... - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14951/303648.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1932 yılında kurulan “Halk Evleri Derneği”, folklor ürünlerinin toplanması için yurt çapında düzenli ... içerisinde halk tarafından oluĢturulmuĢ olan değer yargılarının korunması, pekiĢtirilmesi ve yeniden ... Kılıbıklar da üç türlüdür. Birincisi tintin ...

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Fırat Sayfa:193-198 ...

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt9/sayi1/193-198.pdf

Sevgiyi temel alarak gerçekleştirilen eğitim, zevkli, yaratıcı, güven veren, ilgi ... güçlükle derste kalmaya çalışan öğrenciyi o gün izinli saymak; belirli aralarda.

uzaktan eğġtġmde fırat ünġversġtesġnġn yerġ ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27852.pdf

ÖZET: Bu çalıĢmada Türk üniversitelerinde kullanılan çeĢitli uzaktan eğitim ... Ġstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi).

Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu ... - Fırat Tıp Dergisi

http://www.firattipdergisi.com/pdf.php3?id=682

20 Ara 2010 ... Key Words: Students of High School of Health Sciences, development of health, healthy life style behaviours. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ( ...

EKİM 2017 - Fırat Haber_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://www2.firat.edu.tr/sites/default/files/EK%C4%B0M%202017%20-%20F%C4%B1rat%20Haber_F%C4%B1ratHaber.pdf

8 Eki 2017 ... tesi Hastanesinde 2016 yılı itiba- riyle bu ameliyatın ... Kahraman Tazeoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çelik ... söyleşiler ve imza günleri düzen- lendi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ Fırat ...

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=1075

Ayşenur BAHADIR. 131. Nevin KOCAMAN. 103. Burak GÜLCEN. 01. Nilgün KURUCU. 131. Burak TURGUT. 95-113. Nur ŞAHİNKAYA. 19. Burcu GÜNDOĞAN.

FIRAT HABER MAYIS 2011_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/231/2.pdf

Şiire ben sadece sanat olarak bakıyorum. Şair sadece şiirle uğraşmalı, bence şiiri ... üştüm kaldırımlar şiiri beni çok etkilemişti ... için kafiye ve redif gerekli midir?

FIRAT HABER HAZİRAN 2011_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/232/8.pdf

8 Haz 2011 ... Güven Hastanesi Yönetim Ku- rulu Başkanı Nüket Küçükel ise, böylesine hayırlı bir işe vesile ol- dukları için çok mutlu olduğunu söyledi. İlahiyat ...

fırat suşu bilim dünyasında… - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/196/2.pdf

üzerinde çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU kimdir? ... Dr. Orhan Özbey, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TC FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ... - Fırat Üniversitesi

http://www.firat.edu.tr/documents/2-firat-unverstes-onlsans-ve-lsans-programlari-yatay-gecs-yonerges%283%29.pdf

puan üzerinden hesaplanan yetenek sınavı puanı, başvuru yaptığı LYS puan türünde ... (8) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve ... (2) (Değişik: F.Ü. Senatosunun 10.06.2016 tarih ve 2015/2016-9/14 sayılı ...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ... - Fırat Üniversitesi

http://www.firat.edu.tr/documents/general-documents/onlisans-ve-lisans-egitim-ogretim-senato-esaslari-son-guncelleme-24_01_2018_0.pdf

24 Oca 2018 ... MADDE 6- Kredisiz dersler için dönem sonunda sadece bir not verilir. İnisiyatif kullanmak istemeyen öğretim elemanları 50 ve daha büyük notlar ...