20. yüzyılın başında eşraf-aşiret çatışması - Atatürk Araştırma Merkezi

Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İkdam Matbaası, Dersaadet, 1317, s.1285; ... bir Hamidiye Paşası mı, geleneksel aşiret mücadelesi veren bir aşiret reisi mi,.

20. yüzyılın başında eşraf-aşiret çatışması - Atatürk Araştırma Merkezi- İlgili Belgeler

20. yüzyılın başında eşraf-aşiret çatışması - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/OKTAY-BOZAN.pdf

Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İkdam Matbaası, Dersaadet, 1317, s.1285; ... bir Hamidiye Paşası mı, geleneksel aşiret mücadelesi veren bir aşiret reisi mi,.

20. YÜZYILIN BAŞINDA EŞRAF-AŞİRET ÇATIŞMASI: MİLLİ ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/OKTAY-BOZAN.pdf

Aşireti idi. İbrahim Paşa'nın aşiret reisi olduğu dönemde Milli Aşireti birçok aşireti bünyesine alarak büyük bir konfederasyona dönüşmüştür. Diyarbakır, Urfa ...

basında atatürk orman çiftliği - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-K%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7.pdf

Bira Fabrikası, Pastörize Süt Fabrikası ve Yoğurt İmalathanesi, Demir Eşya ve Pulluk Fabrikası ... Biradaki ticaret artışındaki etkenlerden biri de İstanbul'daki Bomonti bira fabrikasının devre dışı ... Bu olaydan sonra Dahiliye Vekili. Şükrü Kaya ...

20.yüzyılın başlarından günümüze türk ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Tek-Dosya-Kazakistan.pdf

Büyük Oyun ve Gorçakov Memorandumu. İbrahim Yılmazçelik - Ali ... altın Altay, OynaĢır dururduk iki deli tay, Onun kucağında. 31 Eleukenova ġ. (1995).

19. Yüzyılın Sonu ve 20. Yüzyılın Başında İstanbul'da ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/675109

Beş düzenden, Dor, İyon ve Korint Yunan, Kompozit Roma ve Toskana Rönesans dönemi ürünüdür. Duvara yapışık ve yassı pilastrlar ile duvardan ayrı ve oval.

Yahya AKYÜZ – Atatürk'ün Türk Eğitim ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Yahya-AKY%C3%9CZ-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-T%C3%BCrk-E%C4%9Fitim-Tarihindeki-Yeri.pdf

Bu çok önemli tarihî olayı,. Mustafa Kemal Atatürk'ü sürekli, daha büyük başarı ve faziletler peşinde koşmaya iten bir destek olarak değerlendirmek gerekir.

Cengiz DÖNMEZ – Atatürk ve Harf İnkılâbı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-cengiz-d%C3%B6nmez-1.pdf

yeni Türk alfabesinin oluşturulması sırasında bizzat bir dil uzmanı gi-. ATATÜRK VE ... 1353 Numaralı Kanunun Kabulü ve Harf İnkılâbının. Gerçekleştirilmesi.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center

https://bib.irb.hr/datoteka/650718.Vlai_-_Hrvatistan_kaynaklarna_gre_MKA_ve_Kurtulu_Sava.pdf

Prof. Dr. Selami KILIÇ. Atatürk Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi - ERZURUM. Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi - ERZİNCAN.

vııı. uluslararası atatürk kongresi ıı. cilt - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-II.-C%C4%B0LT.pdf

Written by Aga Khan and Ameer Ali / Osmanlı Devleti ve Halifeliğin Kal- dırılması: Ağa Han ... Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 13. ... WH/EOP/NSC/html/ documents /nssr.pdf. (Erişim ... İhsan ÇOLAK, “Moskova Antlaşmasına Giden Yol, Milli Mücadele. Dönemi ... Fatih Gencer, Amerikan.

atatürk'e denizden yapılan cenaze töreni - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-Figen-Atabey1.pdf

aşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyarak yerine getirmiştir. ATATÜRK'ün denizden ... içiyordu. Vakit akşamdı. Gözleri enginlere dalmış önce bir zaman düşündü.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/64-65-66.-Say%C4%B1lar.pdf

gulayan bunları da yeterli bulmayıp sıcak savaş açan devletlere emperya- list devletler ... re dayanan bilgilerle ilgili sizlerden zaman çalmaya kalkmayacağım. Mes- ... Bu yalan haberler üzerine Mısır basını ayağa kalkmış ve Mısır Hü- kümeti de ... Rus mültecilerin durumunu tasvir eden Yakup Kadri ise “Rus Hile- si”başlıklı ...

Bülent DAVER – Atatürk'te Bilim ve Fen ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-DAVER-Atat%C3%BCrkte-Bilim-ve-Fen-Kavramlar%C4%B1-ve-%C3%87a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fma.pdf

Konferansımızın konusu, Atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki ... Bu da, Atatürk'ün üretken, çalışkan, değerli bilim adamlarına verdiği önemi çok.

vııı. uluslararası atatürk kongresi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-I.-C%C4%B0LT.pdf

gül yağı, edviyat, kahve, kehribar, tütün, billur kap, ayna, cam, hırdavat, bakliyât ve ... ırmakları ile Ermenistan'ın Sevan Gölü (Türkçe: Gökçe Gölü) arasında bulu-.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BCm-Eser1.pdf

hayat hikâyesini, Yeni Türkiye‟nin kronolojik oluĢum çizgileri içinde, objektif olarak ... Askerî rüĢtiyede Mustafa Kemal‟i etkileyen önemli bir olay da annesinin ... Acaba bu olayların Mustafa Kemal‟in biyografi bakımından etkisi ne olmuĢtur?

atatürk'ün sosyal ve kültürel politikaları - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAT%C3%9CRK-K%C3%9CLT%C3%9CR-D%C4%B0L-VE-TAR%C4%B0H-Y%C3%9CKSEK-KURUMU.pdf

milletine hedef gösteren Atatürk, bir yandan bu hedefe toplumu yak- laştırmaya çalışırken, bir yandan ... Türkler tarih boyunca son derece sağlam, derin ve yaygın bir kültüre sahip ... Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi'nin Kurul- ... te bölümlere de yer verilmiş, patatesin faydaları, Süveyş Kanalı, dağlar ...

Rahmi DOĞANAY – Atatürk'ün Askerî ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Rahmi-DO%C4%9EANAY-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Asker%C3%AE-Ya%C5%9Fam%C4%B1nda-Suriye-G%C3%BCnleri.pdf

görevlendirildiğini bildirir. Geleceğinin burada vereceği hizmetlere ve iyi haline bağlı olduğunu bildirir. Bkz. H.C. Armstrong, Bozkurt, İstanbul 1996, s. 11-12.

İsmet GİRİTLİ – Atatürk ve Halkçılık - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-Halk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k.pdf

ATATÜRK VE HALKÇILIK. LLC. Prof. Dr. İSMET GİRİTLİ. Atatürkçülük iki temele dayanır: Birincisi, Türklerin millet olarak ileri hamleleri başaracağına olan inan, ...

Cemal AVCI – Atatürk, Din ve Lâiklik - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemal-AVCI-Atat%C3%BCrk-Din-ve-L%C3%A2iklik.pdf

Atatürk tarafından ne için benimsendiğini, Atatürk'ün din ve lâiklik konu- ... ATATÜRK DİN VE LÂÍKLİK ... mar ediyor ve yönetimi din düşmanı gösteriyordu.

Fethî TEVETOĞLU – Atatürk'le Okyar'ın ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Feth%C3%AE-TEVETO%C4%9ELU-Atat%C3%BCrk%E2%80%99le-Okyar%E2%80%99%C4%B1n-%C3%87%C4%B1kard%C4%B1klar%C4%B1-Gazete-Minber.pdf

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bu yana daima beraber ... ya Gökalp'ın (Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak) adlı eserini konu.

Emel DOĞRAMACI – Atatürk ve Kadın - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Emel-DO%C4%9ERAMACI-Atat%C3%BCrk-ve-Kad%C4%B1n.pdf

Çünkü, dünya tarihi içinde Atatürk kadar farklı alanlarda ... değiştirmek demektir. ... yüzyıldan önceki ve sonraki tarihinde kadının sosyal ve politik yerini iyice.

Atatürk'ün Tarih Anlayışı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Zefer-G%C3%96LEN-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Tarih-Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

Anahtar Kelimeler. Atatürk, Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi, Evrensel. Tarih. ... Türk Tarihinin Ana Hatları-Methal Kismi-, An- kara 1931, s.69-70.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%C3%96ZG%C3%9CL-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Ankara%E2%80%99ya-Geli%C5%9Fi.pdf

Erzurum Kongresi'nde dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçilmişti. He- yet'in asıl görevi Kongre adına gereğinde gerekli önlemleri almaktı. Heyet-i. Temsiliye gerçekte ...

Ulusal Egemenlik ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Ulusal-Egemenlik-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Türkiye'de de daha çok Millî Egemen- lik doktrini kabul edilmekle birlikte, Halk Egemenliği Teorisi'nin de bazı unsurları uygulanmaktadır. Oy kullanmanın bir hak ...

atatürk'ün erzurum'daki evi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/002-G%C3%BCltekin-Kamil-Birlik.pdf

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Türk Tarih Kuru- mu Yayınları, Ankara,1997, s. 97. 3 Nuyan Yiğit, Atatürk'le Otuz Yıl İbrahim ...

Atatürk ve Yabancı Sermaye - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/67-68-69.-Say%C4%B1lar-Makaleler-383-398.pdf

Anahtar Kelimeler: Atatürk, yabancı sermaye,Türkiye İktisat Kongre- si, Chester Projesi. ATATÜRK AND ... kası'nı kurdu. Türk Parasının Kıymetini ... olarak yapılan işler ve kurulan fabrikalar, bankalar ve araştırma geliştirme kuruluşları hep aynı ...

atatürk'ün adana ziyaretleri - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Erdem-%C3%87ANAK-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Adana-Ziyaretleri.pdf

İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmalarına neden olmuştur. Hat- ... Eşref (Ünaydın), Cevat Abbas (Gürer), Salih (Bozok), Başyaver Rusuhi (Savaşçı), ... Adana'ya Vâsıl Oldu”, Cumhuriyet, 19 İkinciteşrin 1937; “Atatürk Çukurova'nın ...

Atatürk ve Türk Kadını - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BClin-%C4%B0%C3%87L%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-T%C3%BCrk-Kad%C4%B1n%C4%B1.pdf

Bu kahraman kadınlardan biri olan Kara Fatma (Fatma Seher) Erzu- rumlu Yusuf ... Türk kadını heykeli gelecek nesillere Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda-.

Bilim, Din ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ramazan-BOYACIO%C4%9ELU-Bilim-Din-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Eflah ve el-Bitruci (ö. XII. yy); simya alanında, Cabir b. Hayyam, şair. Ebu'l-Atahiyye, el-Biruni, (ö. 1048); botanik ve zooloji alanında, Ebu. Hanife ed-Dineveri (ö.

Atatürk ve Ekonomi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-D%C3%82VER-Atat%C3%BCrk-ve-Ekonomi.pdf

MİLLÎ EKONOMİ POLİTİKASI, TARIMA VE KÖYLÜYE. ÖNCELİK TANINMASI. Yeni devletin milli ekonomi politikasının temel ilkelerini Ata- türk şöyle özetliyordu: ...

atatürk'ün - Atatürk Araştırma Merkezi

https://atam.gov.tr/wp-content/uploads/S%C3%96YLEV-ORJ%C4%B0NAL.pdf

Sözlerin Zabıttan Çıkarılması Hakkındaki Takriri Münasebetiyle . ... Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. ... duran askerlerimize silâhlarını çevirmekten utanmadıkları halde yine Meclisi âliniz bunların ... ileride olmak üzere Gündüzbey, Metris, Akpınar ve Karaağaç hattına kadar ilerledi ki bu ...

Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KONGRE-PROGRAMI-2.pdf

12 Kas 2019 ... Şaduman HALICI. Yüzellilik Yeşilizâde Aziz Nuri'nin Yunan Kralı'na. Sunduğu “Layiha” ve Sürgün Yılları / The Bill. Presented by Yeşilizâde ...

CĠLT I - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KURULU%C5%9EUNDAN-90.-YILINA-T.C.-C.-I1.pdf

AKYOL, Taha, 2009, http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID= 1157099&AuthorID=62&Date=02.11.2009 [19.05.2013]. Anız Adam ...

62. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/62.-Say%C4%B1.pdf

mü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek Benim dostluğumu lütfen bil- diriniz ve ... rumları ve anne adlarıyla ilgili bilgiler bulunurken, Şehidlerimiz'de bu bilgiler yoktur. BVMVD ma- ... ğız” diye şarkılar söylüyor82 bu da müslüman halkın duygularını incitiyor- du. ... Bunu kendisine söyleyince kızdı ve elini vaşaya46 vurdu.

27. Sayı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/27.-Say%C4%B1.pdf

temiş, Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'yı desteklemesi ve görüşmelerin başlamasını ... Bey'in, Gire- sun Gönüllü Alayı Kumandanı Osman Ağa (Topal Osman) tarafından öl- ... 10 Ağustos, 1920'de imzalanan ve Türkiye için bir "Ölüm Belgesi" ni-.

80. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/80.-SAYI.pdf

5 Karaalemdar zâde Mustafa Efendi; Toplam: 695 Lira. 22 Mayıs 1338, Kırım açlarına muavenete iane veren zevat. 69500 geçen haftaki yekun. 5000 Cerit zâde ...

97. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAM-97.-SAYI-SON-HAL%C4%B0-22.05.2018.pdf

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi yayın hayatına 1984 yılında başlamıştır. ... raklaşan Akif, Mehmet Akif Ersoy'un Soyu, Ailesi ve Hayatı, Halk Kitabevi, İstanbul.