64 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEYDİLİ AŞİRETİ Özet ... - DergiPark

Özellikle Beydili, Avşar ve Bayat Türkmenleri Maraş çevresine yerleşti. (Alıç, 2017). Beydili Boyu, Hazarlar Devleti'ni kuran Türk boyudur (Halaçoğlu, 1992). Bunun.

64 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEYDİLİ AŞİRETİ Özet ... - DergiPark- İlgili Belgeler

64 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEYDİLİ AŞİRETİ Özet ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355736

Özellikle Beydili, Avşar ve Bayat Türkmenleri Maraş çevresine yerleşti. (Alıç, 2017). Beydili Boyu, Hazarlar Devleti'ni kuran Türk boyudur (Halaçoğlu, 1992). Bunun.

geçmişten günümüze buldan'da kullanılan lakaplar özet

http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/18.oturum/2.pdf

LAKAPLAR İSİMLER, TAKMA ADLAR VE KONMA NEDENLERİ ... Erkek isimleri ise erkek kimliğine daha uygun düşen sert kelimelerden meydana gelmektedir.

Geçmişten Günümüze Keçe - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/203798

Felt making is a traditional craft of Turkey which has started to disappear during the modernization period. Today, with ... sıl olabilir? gibi sorular bu çalışmanın odak noktasını oluş- ... kat yabancı turistlerin keçeye meraklı ve ilgili olduğunu.

341- GEÇMİşTEN GÜNüMÜZE ERZURUM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32607

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Bölümü ... kitaplıklar kurulmasına ve bu yerlerin kütüphane şeklinde kullanılmasına yol açtıgıdır. ... Aşkaleli Dava Vekili Refik Çil Kütüphanesi; Nerede olduğu hakkında bir bilgi edinemedik.

Geçmişten Günümüze Hidrometalurji - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/366537

Arap simyacı Cabir bin Hayyan (M.S. 720-813) (Şekil 1) tarafından altını çözebilen “kral suyu”nun (aqua regia / royal water) keşfedilmesi, hidrometa-.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEDDAHLIK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/755314

5 Tem 2019 ... tarafında dizili olan sandalyelerde veya bir tiyatro sahnesi ise amfi şeklinde kurulu koltuklarda ... fon müziği eşliğinde sahneye çıkar, seyircileri selamlar. ... Seyirci Anlayışı Açısından Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Bir Demet.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İRAN'IN IRAK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/903401

Kürdistan Stratejik Araştırma Merkezi, 16, İran Dosyası, Aralık 2009, s. 22-30. Page 8. Bölgesel Araştırmalar Dergisi. 169. December 2019 • 3 ( ...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLERDE KEÇECİLİK ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/193361

Varka ve Gülşah'ta Kuş Sembolizmi, Paleoberkay Arkeoloji Sitesi. Diyarbakırlıoğlu, M., A., (2009). “Keçecilik Sanatı”, http://www.edebiyadvesanat.

Geçmişten Günümüze Edebiyatımızda Dirijizm From ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606626

Reşat Nuri Güntekin bu eserde devletin sanata müdanesinin dirijizm ile yapıldığına dem ... yazılan makaleler ve haberlere rastlanmaktadır (Yaşar, 2008: 2).

Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/660303

11 May 2009 ... düşüncesi bakımından son derece önemli bir olaydır.16 Bu döneme kadar ... 57 H.Cenk Sözen, H.Nejat Basım(Derleme) Örgüt Kuramları; Mert Aktaş, İrge Şener; ... Abu M.Jalal; A.P.Prezas. Di Cai & Jin-hui Luo & Di-fang. Wan ... leştirici Bir Durumsallık Modeli, Pdf, www.yasarsucu.net/word/YDG.doc. 24.5.

geçmışten günümüze russkıy mır (rus dünyası) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/879021

tılması ve yarım asır kadar sonra Orta Asya ve Uzak Doğu'ya doğru topraklarını genişletmesi ... Buna göre, etnik Rus halkı, Doğu Slav halklarının etnik kimlikle-.

GEÇMişTEN GÜNÜMÜZE DOGUMA YARDIM - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29170

doğum yapabilmek için kullanmışlardır. Bunlardan en eskisi "Aetie" diye adlandırılan ve karta! yuvalarında bulunan "Kartai taşı" dır. Ayrıca safir, akik, mercan, ...

GeÇmişTen GünümüZe aşık oYUnları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255424

geçmişte Anadolu'da aşık kemiği ile oynanan oyunların etnografik araştırmalara ... Bu oyuna benzeyen bir tür fal / kehanet yöntemi ise dinsel geleneğin ... Osmanlı döneminde aşık oyununun nasıl oynandığına dair veri azdır, ancak Tezcan.

Geçmişten Günümüze Münâfıkların Değişmeyen ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/620069

huzuru bozma adına bölücü faaliyetlerde bulunma; Hz. Muhammed'e gelen vahyi ... Peygamber de üstün siyasi dehasıyla, kurdukları hile ve entrikaları bertaraf etmeye çalışmıştır. Daha önce ... Bunlar düşmanın sayısını, müminlerin yetersizliklerini görüp ... sıdkını, yalancının da yalanını peygamberine bildir' diye dua etmişti.

Geçmişten Günümüze Malatya Kütüphaneleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/622397

21 Ara 2018 ... Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018 22(Özel ... medeniyetlerin kütüphanelerinin de içinde olduğu tarihi eserlerin ...

Geçmişten Günümüze Trakya El Dokumaları Yaygılar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/661217

El dokuma yaygılar, kilim ve halı insanların ge- reksinimi giderme ... Halı ve Kilim dokumacılığı- ... tezgahı, Pomak, Poyralı, Eriş, Düz dokuma yay- gılar, Kilim. 1. ... alınmaya başlanmıştır. ... hangi hammaddeyi kaliteli ve ucuza nereden getirebi-.

gEçmİŞtEn gÜnÜmÜzE mûsİkîŞİnâs zİrYab'ın EndÜlÜs ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/530686

“Nevbe” belli bir sırayla dört (Fas'ta beş) melodik ve ritimli hareket- ler (devre) ile solo ve orkestranın eşliğiyle icra edilen ve Ziryab tarafın- dan çeşitlemeleri ...

geçmişten günümüze çince kur'ân çalışmaları üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52255

Anahtar Kelimeler: Çin, Çinli Müslümanlar, Çin'de Ġslam, Çin'de Kur'ân, Tercüme. ... aĢmazdı. Bunlar cuma günlerinde, bayramlarda, kabir ziyaretlerin- ... Hakkında Açıklamalar)” adlı eserinde görülen mühür yazıları, ikin- cisi ise, düz ...

Geçmişten Günümüze Gündelik Yaşamda Kullanılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201322

matematik, basit aritmetikten soyut cebire, arazi ve sınır hesaplama ve ... yüksekliğine eşit olduğu anda piramidin gölgesi de kendi yüksekliğine eşit olur. Thales' ...

geçmişten günümüze geleneksel anadolu mutfak ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/645245

özgü yemekler diğer yörelerde de bilinir duruma gelmiştir. Günümüzde Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürü'nü teknolojik gelişmeler daha fazla etkilemiştir. ... (2012) Antik Çağda Beslenme, Beslenme Antropolojisi-I, Hatipoğlu. Yayınları: 160 ...

Geçmişten Günümüze Konya İli Akören İlçesinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107283

statüsüne kavuşmuştur (www.akoren.gen.tr). 2. ODALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ. Oda kelimesi 'otağ' dan gelmektedir (Karpuz,H.1993). Köy odaları Türk ...

geçmişten günümüze gelişen mekan kurgusu ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/685251

bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ... Hacıhüsnü, Hacımemiş, Halıcılar, Hazırelbiseciler, İplikçiler, Kahvehane, ... Kavaflar, Kazazlar, Keseciler, Kilitçiler, Kolancılar, Koltukçu, Kürkçüler,.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SINIR DUVARLARI Border ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553923

Çin Seddi'nin en eski bölümleri 2.500 yıl önce inşa edilmiştir. ... (Resim 3). Duvarın yüksekliği ve genişliği ise etrafta hali hazırda bulunan yerel malzeme ...

geçmişten günümüze kıta avrupası ve ingiltere ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/700844

Fransız Burjuvazi Devrimi'nin benzeri yüzyıllar öncesinde İngiltere'de feodal soyluları tarafından gerçekleştirilmişti. Magna Charta Anlaşması; İngiliz siyasi ...

Geçmişten Günümüze Şekillenen Çocukluk Algısı ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/609403

Geçmişten Günümüze Şekillenen Çocukluk Algısı ve Çocuk Yetiştirme ... Özet: Çocuklara ve çocukluk kavramına yönelik tutumlar, tarihsel süreç içerisinde köklü değişimler ... oyunlar kurmak yerine sanal alemde, ebeveynleriyle aynı bilgisayar.

Gaziantep Şehrinin Geçmişten Günümüze Alansal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612333

29 Ara 2018 ... Yerleşmenin hızla nüfuslanması, Gaziantep şehrinin alansal ... şehirlerinde merkezi pozisyonda yer almakta ve şehir genel olarak dar ... Buna karşılık yapılarda kullanılan malzeme, yapıların boyutları ve şekilleri değişikliklere.

Geçmişten Günümüze Erzurum'da Ehram (İhram) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/660946

erkek kıyafetleri gerek geçmişte gerekse gü- nümüzde hâlâ ... mek, Arı Dala Kondu, Ceylan Boynuzu, Nar. Çiçeği, Mum ... maya Yüz Tutan El Sanatları”, Atatürk.

geçmişten günümüze tahribatsız muayene yöntemleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/604017

, döNüm, talaşlı imalat (tornalama, frezeleme, Nesme vb.) veya kaynak yöntemleriyle üretilen malzemelerde rastlanan ve gözle muayenede görülemeyen yapısal ...

Yasa ve Yönetmelikler Işığında Geçmişten Günümüze ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516626

http://jgedc.org. Yasemin AYDOĞAN2 ... tarihi 21 Mart 2017). Üstün Zekâlılar Enstitüsü (t.y.). https://ustunzekalilar.org/tr/Makaleler/Icerik/89-Herkes-Icin-Egitim-.

Geçmişten Günümüze Uzanan Süreçte Oyun ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391452

19 Ara 2017 ... Oyun oynamak, özellikle çocukların gönüllü olarak katıldıkları ... 7. Şeker pancarı. 4. 15.38. 18 Minder. 1. 3.85. 8. Küp, kiremit kırıkları. 4. 15.38.

geçmişten günümüze türklerde ezan mûsikîsi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/219656

“Müslümanlara farz olan namaz vakitlerini haber vermek ve onları ibadete çağırmak için, ... Nitekim eskiden İstanbul, Bursa, Konya ve İzmir gibi önemli kültür.

Geçmişten Günümüze İran Zerdüştîlerinde Defin Şekilleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/318914

6 Haz 2017 ... Günümüzde artık ölülerini gömmektedirler. Anahtar Kelimeler: ... çalışılmıştır. Yapılan gözlemler, fotoğraf ve video olarak kaydedilmiştir. Bunun.

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/313422

Anahtar Kelimeler: Sakız ağacı, P. lentiscus L., Sakız reçinesi, Sakız adası ... ise gıda sektöründen, ilaç, boya ve gemi inşaat sanayisine kadar geniş bir kullanımı söz ... (yaprak özellikleri ve fıstık morfolojisi) göre 4 bölüm ve toplam 11 türe ...

Geçmişten Günümüze Bilecik Bölgesi Manavlarının Sosyo - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555447

Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, Adapazarı, 1999, s.288. ... yakın eline bir yolluk verirlerdi.20 Bu durumu Tuva Türkleri "Misafirin yüzü ala heybenin hediyesi" ... tezgahta çarşaf dokur, gergef, kanaviçe ve peşkir işlerlerdi.

geçmişten günümüze büyük maden kazaları bıg mınıng ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/374472

yayınlanan Milliyet gazetesinin ilk sayfası görül- mektedir. Şekil 8. 8 Mart 1983 Tarihli Milliyet Gazetesi. 4.2. ... üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin İlçesi'n-.

geçmişten günümüze çini sanatı ve kütahya çiniciliği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313612

20 Nis 2012 ... GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİNİ SANATI VE KÜTAHYA. ÇİNİCİLİĞİ ... Resim.1 [8] ve Resim.2'de [9] İznik çinilerinin günümüzdeki örneklerinden ... kolay olmakta böylelikle iktisadi hareketlilik süreklilik kazanmaktadır. 5.