Usûl İslâm Araştırmaları, 28 (2017) - Usul Dergisi

Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008, s. 319. 11 Bâbür ... 95, 100; Üzeyir Aslan, 14-16. Yy. ... sevgisini vurgulayan, Nakşibendî Şeyhi Ubeydullah Ahrâr'ın (v.

Usûl İslâm Araştırmaları, 28 (2017) - Usul Dergisi- İlgili Belgeler

Usûl İslâm Araştırmaları, 28 (2017) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul28_6.pdf

Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008, s. 319. 11 Bâbür ... 95, 100; Üzeyir Aslan, 14-16. Yy. ... sevgisini vurgulayan, Nakşibendî Şeyhi Ubeydullah Ahrâr'ın (v.

Usûl İslam Araştırmaları, Sayı 26, Temmuz-Aralık 2016 - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul26_3.pdf

bağlamını tam tespit etmek için, mantık ilminin konusundan başlamak uygun olacaktır. İbn Sina'ya göre mantık ilmi, eşya ve hadiselerin hariçte veya zihin-.

Usûl İslam Araştırmaları 2005-1 (3) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul3.pdf

İmam Muhammed Şeybânî'nin İçtihad Usûlünde Sünnetin Konumu / The ... güneş ne derece bir nur ise, akıl gözüne göre de (tamamı hikmet olan) ... larla olmuştur.2 Hz. İbrahim oğlunu, rüyada aldığı vahiy ile kurban etmek ... anlamda vahyın dışında tutulması doğru değildir. ... Abdülmecid en-Nablusî, bununla beraber,.

Usûl İslâm Araştırmaları, 28 (2017) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/16603

anlam ve yorum için Aristo mantığı yerine Kur'an mantığının yerleştirilmesi gerektiği ... Medeniyetler Diyaloğu ismini taşıyan eserindeki fikirlerini şekillendirmek ... bilinmesini istediği, fetva verecekler için bir el kitabı olmasını hedeflediği, hakkında ... biçimde devam etmiştir.30 Bâbür, Hindistan'ın fethi sırasında Rana Sanga ile.

İslam Araştırmaları Islamic Researches | Þ éÖ Ì Ù ø ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/USL20122-B_18.%20sayi.pdf

İslam dünyası için dini ilimlerde bugünden bir gelecek tasavvuru yapabil- ... görülen çok kadınla evlilik, tesettür, mesturiyet (saklanma) ve cariyeliği Avru- ... namics of Muslim Life 7:3 (2013) 283-309; Abdel-Fadil, “The Islam-Online Crisis:.

İslam Araştırmaları Islamic Researches / ÞijéÖ Ì ÙĻĨŻø ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul10.pdf

Ozanlar / ADAPAZARI / TÜRKİYE, 90 (264) 274 30 60 / 155 GSM: 90 (532) ... H. Hz. Ömer, Hîre şehrinde Benî Şeyban kabilesinden bir Hristiyanı öldüren bir ... müfesser bir âyeti yine o konudaki mücmel bir âyet[i anlamak] için delil kabul etmekten ... zarar vermez ve mübah tahsil edilir.158 Nitekim günahların yeryüzünde.

Usûl İslam Araştırmaları, 2018, sayı 30 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/16974

Müşâkelenin mecaz mı, hakikat mi olduğu meselesini tartışan bilginler, genellikle bu ... Şaban ayının otuzuncu gününde oruç tutmayan bir kimseye, o günün Ramazan ... karnivor/etçil ve omnivor/hepçil olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.

Usûl İslam Araştırmaları, Sayı 26, Temmuz-Aralık 2016 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/5328

“Bir kimseye ilmî dayanaktan yoksun olarak fetva verilirse bunun günahı sadece bu fetvayı ... K. S. Hüseyin), Haydarabad Dekken t.y. (Meclis Dâirati'l-Meârifi'l- ... Meselâ “Zeyd, Amr ve Halit nedir?” diye sor- duğunda “İnsandır.” cevabı gibi. 3. ... budur. Cevaplanması gereken soru aynı zamanda ekonomik, siyasi ve dinidir; bu ...

İslam'ın Mirası Batı'yı Büyüleyen İslam - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul25_tanitim.pdf

yazılmış ve Cemil Meriç tarafından 1983 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Kitap ... birinci baskısında (1697) Hz. Muhammed'in hayatını olduğu gibi anlattı. Daha.

İslam Düşüncesinde Değişim ve Süreklilik - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1340321952013_.pdf

Süreklilik içinde değişim ya da değişime rağmen bir süreklilik nasıl gerçekleşmektedir? Sözgelimi geçen yıllar zarfında bir insanda değişen ve aynı kalan nedir?

Đslam Araştırmaları إ ث Islamic Researches | Sayı: 15 ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul15.pdf

Bilincine dair Arapça makalesi ve Đsmail Akyüz tarafından, Adil Çiftçi'ye ait, ... kelimelerin kök manalarını vermekle meşhur Mu'cem'inde bu kelimeye yer vermemiştir. ... Yazılı edebiyatta Küçük Cevşen Duası'na ilk olarak Şii yazarlardan es-.

Çeşitli İslam Merkezlerine Gönderilen Mushaflar ve ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_212731552013_.pdf

İnsanlık tarihinde, müslümanların Kur'ân-ı Kerîm'e karşı gösterdikleri önemi, başka hiçbir toplum ... Surelerin ve ayetlerin tertibi olmasaydı, dinleme yolu ile olan arzın ter- tipli olduğu nasıl ... “Şayet ben bu Mushafların çoğaltılması işinde görevlendirilmiş olsay- dım, ancak Hz. Osman'ın yaptığını yapardım.” Son arzda mevcut ...

USUL 31 (2019) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul31.pdf

Esra Gözeler (Ankara Üniversitesi). Faruk Beşer (Marmara Üniversitesi). Hacı Ahmet Özdemir (Necmettin Erbakan Üniversitesi). İsmail Adak (Yalova Üniversitesi).

İslam Hukuku Açısından Helal ve Haram Olan Gıdalar ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1345342152013_.pdf

Bu bağlamda Türklerin Müslüman olmadan önce de domuz beslememiş ve domuz eti yememiş olmaları ilgi çekicidir. Kimi yazarlar bu hususu domuzun göçebe ...

usûl usûl - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul9.pdf

14 Ara 2008 ... züne uğrayan N.A., geçen yıl hamile kaldı. Olayın ortaya ... yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, cahillik etmekten ve bana karşı cahil-.

türk din mûsikîsinde usûl ilâhileri usûl hymns ın turkısh ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115275

Her iki türde de ilâhi ortak form olarak kullanılmıştır. İlâhiler tekkelerde zikri coşkun şekilde yaptırmak gayesi ile okunup çalınan eserlerdir. Tekke ilâhilerinin en ...

râkım elkutlu eserlerindeki usûl anlayışı usûl - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/546874

Geleneksel Türk Sanat Müziği bestekârları içerisinde 20. yüzyılın önemli temsilcilerinden biri olan ... Nota öğrenmemesinin sebebinin ise eserlerin ustadan ... Gezerken Dil-i Şeydâ” isimli eserin türü, Ağır Semâî olarak kaydedilmiştir. ... Segâh Makamı'nda “Aşkınla Yanıp Ağladığım Günleri An Sen” isimli esere 6/4'lük Sengin.

TÜRK DİN MÛSİKÎSİNDE USÛL İLÂHİLERİ USÛL HYMNS IN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115275

İlâhî, dinî ve tasavvufî konulu şiirler ile bunların bestelenmiş hâlini ifade eden eserlerin genel ... elimi (yâ Hayy). Bizi ol dost Muhammed'den ayırma (yâ Hayy)25.

USÛL-İ FIKIH, KELÂM, TASAVVUF ve İSLÂM FELSEFESİ

http://www.isav.org.tr/img/20160902__9417840838.pdf

2 Eyl 2016 ... giderek kelâm ilmi gibi küllî bir ilim olma iddiasında bulun- muştur. ... Herkesin erişemeyeceği bu bilgilere ‚havas ilmi‛, buna sahip olan velîlere ...

İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU UNSURLARI: USÛL-İ FIKIH ...

http://www.isav.org.tr/img/20160902__9417840838.pdf

2 Eyl 2016 ... şıldığı gibi İslâm düşüncesini oluşturan disiplinler tarih içinde tolera edilmesi ... 1. (http://www.egitim.aku.edu.tr/sanatfelsefesi.pdf, 28.10.2015).

islam hukuk felsefesi: usul'ül-fıkh ilmi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/213234

le'nin bu ayeti kanıt olarak kullanıp kullanmadığına rastla- dığımı hatırlamıyorum. ... 101.bölüm. Müçtehidi taklit. ... Bunda mantıki bir düzen izle- miştir. Kitabı dört ...

Sultan - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_2230431552013_.pdf

Bunları kaydederken bazı noktalara dikkat çekeceğiz. 1. “Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona nasihat eden (bağlı olan) hidayet bulur, onu aldatan sapıtır”.

Kur'an'da Fey Kavramı - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1347442152013_.pdf

Aşağıdaki ayette de olduğu gibi fey, Kur'ân-ı Kerîm'de de 'gölgenin dönmesi' ... birbirlerini destekleyen topluluk demektir.25 Kur'an-ı Kerim'de de ilgili ayetlere.

Buhârî'nin - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul26_2.pdf

rincisi, Buhârî'nin hadisleri tasnif etmede, yani hadisleri konularına göre ... Fuad Sezgin'in Buhârî'ye ve onu savunan İbn Hacer'e yönelttiği tenkitlerin tek tek ... dan', İmam Ahmed'in (164-241) Müsned'i de 'istifade edilmesi zor bir kitap oldu-.

'İrtica' ve - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul20131-6.pdf

31 Mar 2015 ... İktibas / Citation: Recep Önal, “Antropo-Teolojik Açıdan 'İrtica' ve 'Mürtecî'. Kavramları Üzerine Sosyo-Politik İçerikli Semantik Bir Yaklaşım”, ...

Din ve Sekülerleşme - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul29_7.pdf

Bölüm 'Sekülerizmin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler'. (s. 21-100), 2 ... 38, 42,. 51). Kısaca sekülerizm, mutlak anlamda ateizm değildir. ... Bugün nedir? Elimizde ...

USL20171.pdf - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul27_5.pdf

يتناول البحث مصطلح العقيدة ودلالته على موضوعات الإيمان وقضاياه الأساسية، كما ... (15) التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى ...

Post-İslamcılık - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul29_10.pdf

Post-İslamcılık: Siyasi İslam'ın Değişen Yüzü, ed. Asef Bayat, çev. Emek Ş. Ataman, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016. 446 sayfa. Muammer İSKENDEROĞLU*.

Ebu Hanîfe'nin Kur'ân Anlayışı - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/USL2004101-FBeser.pdf

başlamış, onun ilk mensuplarının, bu dini tanımaları Kur'an'la sağlanmış- tır. Hz. Peygamber ... 43; Ebu Hanîfe'nin Kuranı Kerim ile irtibatı hakkında, buna ... böyle bir ayet kadarıdır.16 Bununla beraber namazdaki kıraatte besmele ile. 10. Saymerî, age ... Torunu İsmail'in nakline göre, “Ebu Hanîfe, oğlu Hammad Fatiha sure-.

Bir Hadîs Üç Yorum - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1349112152013_.pdf

İşte bu donanıma sahip Peygamberimizin (sav) elinde İslam güçlenmiş, ... kaybolmak üzere, hadislerin derlenip toparlanması lazım” diye çıkışı ve çırpınışı.

Ahlâkın Temeli - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul27_tanitim.pdf

“Yeni Bir Ahlâk Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlâk” adlı başlıkla İhsan. Fazlıoğlu'nun (s. 41-54) kaleme aldığı bu bölüm, ahlâkın kaynağını belirleyebilmek.

Düşüncenin Maddesi - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul29_12.pdf

olgusu zamanla coğrafyanın genişlemesi, tarihte gerçekleşen savaşlar, ... Steven Pinker, Düşüncenin Maddesi adlı elimizdeki kitabında bu konuları açığa.

Derginin Tamamı - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/USL20121.pdf

rın şükrü: Allah'ın dinine hizmette kullanılması ve ona tevazu göstermektir. Burûsevî ... Kemal Sandıkçı, Sahih-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar, DİB, Ankara,.

Fahreddin er-Râzî - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul21_omer_turker.pdf

Râzî'nin yeri tespit ediliyor, ardından hayatı ve eserleri ile ilgili olarak detaylı ... kelamcılar tarafından kullanılan ilzam, in'ikas-ı edille gibi delilleri eleştirmiş.

Sefîne-i Evliyâ - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/USL2005250-Tanitimlar.pdf

Bu yapıların çoğu, bugün tarih ırmağında yokluğa mahkûm edilmiş; bir ... Dönem itibariyle yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan Şia kelâm devreleri izle- dikleri metotlar ... Diğer taraftan hayatın akışı içerisinde iç ve dış etkenlerden kaynaklanan.

Abdülkâhir el-Bağdâdî - USUL Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1344352152013_.pdf

Theologians of Al-Ashari The 'Abd Al-Kahir Al-Baghdadi and a Critical Aproach to ... ki en önemli fark ise, âlim olanın kesbî ya da kazanılmış olan bilgiyi elde.