Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda ... - ResearchGate

Sınıf öğrencilerinin kimya dersi karışımlar ünitesindeki akademik ... 10. Okulda kimya deneyleri yapmak eğlendiricidir. 2.1.2. Akademik Başarı Testi (ABT).

Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda ... - ResearchGate- İlgili Belgeler

Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1976-published.pdf

amacıyla; bilgisayar ortamında geliştirilen Simülasyon programları ve İnteraktif Ekran ... Bu yöntemler, tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma (ayıklama, eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk farkından yararlanarak ayırma (çöktürme, ...

Lisansüstü Öğretimin Sorunları Konusunda Ankara ... - Eğitim ve Bilim

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/686/136

ODTÜ Enformatik Enstitüsü. 3. 3. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. 0. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 3. 2. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri ...

BiYOLOJi ÖGRETiMiNDE BiLGiSAYAR DESTEKLi ÖGRETiMiN VE ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/958-published.pdf

Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölç- mek üzere ... ği, her iki sınıfta da öğretim öncesinde ve sonrasında uygu- lanmıştır. ... 25 106,64 9,40. >0,05.

Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210077

Bilimsel ve sosyobilimsel konularda argümantasyon uygulamaları Toulmin'in argü- mantasyon modeli temel alınarak oluşturulan uygulamalardan oluşmaktadır.

ÖZENGEN KEMAN EĞİTİMİNDE VİDEO DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ...

http://acikerisim.erbakan.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12452/662/tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İki gruba da haftada 1 ders (45 dakika) olmak üzere 9 hafta boyunca bireysel keman ... 75. Ek-6. Ömer Can Keman Eğitimi Metodu 14-22 Numaralı Çalışmalar .

Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji ... - Pegem

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138771-20140122144259-5.pdf

Orijinal Yayın Dili Türkçedir (v.9, n.1, Mart 2012, ss.68-79). ÖZET ... öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve akademik başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. ... Yıl 9, Sayı 1, Mart 2012 ... Bu soru bankasının oluşturulma aşamasında, 8. Sınıf Fen ... Her doğru cevap için “1” puan ve yanlış ve boş cevaplar için “0”.

İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi ...

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/31/319-334.pdf

31 Ara 2011 ... Yazılımda; isimler, zamirler, hâl ekleri ve iyelik ekleri konuları örneklem olarak ... Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli öğretim, dil bilgisi öğretimi, kavram ... 2) Yazılımda yer alan aşamaların (hazırlık, konu anlatımı, etkinlik, ...

10 Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/457995

Ön-test olarak çalışmaya katılan öğrencilerin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi ... 6. Aşağıdakilerden hangisi gezegenler ve yıldızlar arasındaki farklardan birini ...

bilgisayar destekli öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.ozden_tezel.pdf

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KAVRAM BİLGİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ. Prof. ... Anahtar Sözcükler: Kavram bilgisi, yaşamımızdaki elektrik, fen bilimleri, ...

Bilgisayar Destekli Öğretimin Teknik Lise Öğrencilerinin Bilişim ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/204/188

anlatılmıştır. Teknik lise bilişim teknolojileri alanı 10. sınıf meslek derslerinden olan “Bilişim Teknolojilerinin Temelleri” dersine ait. 2 modül için yapılan uygulama ...

Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/489845

Asitler ile bazların etkileşimini deney ... nötralleşmenin tanecik düzeyinde gerçekleşen bir olay olduğunu gösteren ... Nötralleşme Olayını Gösteren Animasyon ...

bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: geogebra ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2262/280697.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma, 8. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan “Üçgen ve Pisagor ... sonuçlarına göre, konu anlatımı sırasında ön öğrenmelerde eksik olan kısımlar.

karikatür destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi - Ekev Akademi ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=659

2 Eyl 2016 ... Eğitim araştırmacıları için karikatürler öğrencilerin yaratıcılığını eleştirel düşünmeyi artırmak için ... EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 67 (Yaz 2016) ... sal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Gazi Üniversitesi, Ankara. Kılınç ...

ilkokul matematik derslerinde müzik destekli öğretimin başarı, tutum ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1385669743.pdf

Matematik Başarı Testi ve Tutum ölçeği okuldaki tüm 3. sınıf öğrencilerine ... işlemi, alt kazanımları ve bu üniteyi temel alan problem çözme aşamalarının müzik ... 2006 akt. Akgül ve Öztosun, 2008; Öztosun, 2002) hatta sadece müziği dinlemek.

N Bitkilerde Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/124773-20110902134524-9.pdf

... çevreye yayılan çiçek tozlarının rüzgâr ve böceklerle dişi organın tepeciğine taşınması ve dişicik borusundan tohum ... Bu nedenle animasyonla, öğrencilerin çiçekli bitkilerde üreme olayını görerek etkili ... hazırlanmış mıdır? 4. Biyoloji lisans ...

genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e ...

http://www.tojet.net/articles/v5i1/5114.pdf

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Biyoloji Eğitimi, Materyal Geliştirme, 5E Modeli. THE DEVELOPMENT OF ... tasarımı yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre ...

KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR (ÇÖZELTİLER)

http://b2b.kulturyayincilik.com/pdf/kitaplar/9786052193587

BÖLÜM. 10. SINIF KİMYA. 2. Tek tür taneciklerden oluşan maddelere saf madde, birden fazla tür tanecikten oluşan maddelere ise karışım adı verilir. Çevremizde ...

genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ... - tojet

http://www.tojet.net/articles/v5i1/5114.pdf

Özellikle öğretmen adayları söz konusu olduğunda, bu durum çözülmesinde ... Bu materyaller DNA-gen-kromozom kavramları, genetik çaprazlama ve ... bilgiler elde edinilebilir (Çepni, Akdeniz ve Keser, 1999; Saka ve Akdeniz 2004b; Çepni, ...

karışımlar homojen karışımlar

http://b2b.kulturyayincilik.com/pdf/kitaplar/9786052193587

BÖLÜM. 10. SINIF KİMYA. 2. Tek tür taneciklerden oluşan maddelere saf madde, birden fazla tür tanecikten oluşan maddelere ise karışım adı verilir. Çevremizde ...

Newton'un Hareket Kanunları Konusunda Kavram ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Senguel_Atasoy/publication/26459267_Developing_and_Applying_a_Test_Related_to_Appearing_Misconceptions_about_Newtonian_Laws_of_Motion/links/556d526f08aeab777223227a/Developing-and-App

Anahtar Kelimeler: Newton'un Hareket Kanunları, Öğretmen Adayları, Kavram Yanılgıları, ... ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir testi lise 2. sınıf öğrencilerine ve üniversite birinci ve ... yeteneklerinin ön plana çıkması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirme Ölçeği ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Serkan_Dincer/publication/311452454_Bilgisayar_Destekli_Ogretimi_Degerlendirme_Olcegi_uyarlama_calismasi/links/5846f92508ae2d21757036eb/Bilgisayar-Destekli-Oegretimi-Degerlendirme-Oel

Bu çalışma bilgisayar destekli öğretimi değerlendirmek amacıyla bir ölçme ... tasarlanmış ve temeli Skinner tarafından atılmıştır (Kabaca, 2012). Skinner'in (1954) ... 7. Sınıf. 27. 25. 52. 8. Sınıf. 29. 25. 54. Toplam. 109. 106. 215. Ölçek Uyarlama Süreci. Ölçeğin ... Eğitim öğretimde teknoloji ve materyal kullanımı. İstanbul: ...

gemi inşaatında bilgisayar destekli proje yönetimi - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Burak_Saracoglu/publication/273777642_Gemi_Insaatinda_Bilgisayar_Destekli_Proje_Yonetimi/links/550d89840cf275261099aeab/Gemi-Insaatinda-Bilgisayar-Destekli-Proje-Yoenetimi.pdf

Giriş ( Gemi İnşaa ile diğer sektörler ve yurtiçi gemi inşaa ile yurtdışı gemi inşaa ... Dünya gemi inşaatı sektörü incelendiğinde büyük farklılıklar hemen göze.

Karışımlar

http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Karisimlar-Ders-4-2016-2017.pdf

Henry Yasası. Page 3. Page 4. Raoult Yasası. Page 5. Dalton Yasası. Page 6. Page 7. Sayısal Özellikler. Sayısal özellikler, çözünen maddenin şekline, cinsine, ...

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Bu soruda öğrencilerden su ve etil alkol moleküllerini dereceli silindirin her yerine 100 ... model çalışmaları kapsamında yapılan sıvı-sıvı homojen karışım deneyi ...

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Sorumlu Yazar: Oylum Çavdar, [email protected] ... Konunun öğretimi bulmaca, yarışma gibi farklı teknikler ile gerçekleştirilmiş öğrencilere konu ile ilgili ... Öğrencilerin sıvı-sıvı homojen karışımlarda hacim azalması olayını gözleri ile.

ulusal meslek standardı baharat ve toz karışımlar hazırlama ...

https://www.gidavoctest.com/pdf/BAHARAT_toz_krsm_hzrlm_oprt.pdf

BAHARAT VE TOZ KARIŞIMLAR HAZIRLAMA OPERATÖRÜ ... REÇETE: Ürünün bileşeninde yer alan hammadde, aroma ve katkı maddeleri, işlem ... giyimi, parfüm ve takı kullanmama, açık yara ile çalışmama) talimatlarını uygular. ... Yeni geliştirilen ürün denemelerinde, ilgili birimler ile işbirliği içerisinde üretim yaparak.

Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı Çalışmaları - Karayolları Genel ...

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Baskanliklar/BaskanliklarTeknikArastirma/Yeni%20Klas%C3%B6r/Yay%C4%B1mlar/B%C4%B0T%C3%9CML%C3%9C%20KARI%C5%9EIMLAR%20LAB.%20%C3%87ALI%C5%9EMALARI%20.pdf

Bakım ve onarım malzemesi olarak kullanılan rodmiks bir soğuk karışımdır ve yolda ... taştozu gibi beton, bitümlü kaplama, temel ve alttemel yapımında kullanılan sert ve ... Briketleri Dp ortalamaları alınarak işyeri karışım yoğunluğu belirlenir.

Saf Madde ve Karışımlar İndir - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü - MEB

https://aydin.meb.gov.tr/Eistatistik/pdfac.ashx?ytest=FEN_07_T05

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR [email protected] 7. Sınıf. Fen Bilimleri. 7. Sınıf. Fen Bilimleri. KAZANIMTARAMA. ESTİ. 2. Moleküllerle ilgili olarak;. I. Sadece ...

Azeotrop karışımlar - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=47571

Sızıntı olması halinde gıdada herhangi bir zarara neden olmazlar. ▫ Mükemmel refrijerant özelliklerine sahiptirler. Dezavantajı: ▫ Atmosferik ozon tabakasına ...

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215072

... hangi yapıdaki maddeler sesi daha iyi soğurur?” sorusunda ön testte nerede ise hiç cevap alınamazken son testte sesin yutulması olduğu yumuşak ve pürüzlü ...

Kavram Karikatürü Temelinde Tasarlanan Öğretimin 9 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818292

Dimitri Mendeleyev'in Rus Kimya Birliği'ne elementlerin atom ağırlıklarına ve değerliklerine göre ... Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapının azalacağı ... Artırılmış Ve Sanal Gerçeklik İle Periyodik Cetvel ... Değişmez. 20) Funda Öğretmen katyon ne nötr atomların yarıçapları ile ilgili tahtaya ...

Kavram Karikatürü Temelinde Tasarlanan Öğretimin 9. Sınıf ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818292

öğretmenlerden konuları arz ettiği öneme göre sıralamaları istenmiştir. ... Programında kimyanın temelini oluşturan “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesinin ...

SANAL ORTAMDA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867219.pdf

Üçüncü kuşak uzaktan eğitim ise, interaktif eğitim olarak da bilinir ki bilgisayar yoluyla iletişim ses ve video konferanslar gibi interaktif medyanın kullanıldığı ...

Karikatürle Öğretimin Toplama ve Çıkarmaya Dayalı Problem ...

http://xn--tbad-0ra.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4

Anahtar Kelimeler: Karikatür, Problem çözme, Toplama ve Çıkarma ... “Problem” kelimesi artık günümüzde sayı değerleri ile ilgili ifadeleri değil, ... değerine bakıldığında p>0,005 olduğu için matematik başarı ön test puan ortalamaları arasında.

Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf ...

http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi1/JKEF_15_1_2014_65-80.pdf

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ... Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf matematik dersi prizmalar bölümünün, geometri.