10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili ... - DergiPark

Oralet/su karışımı için, üç öğrenci (B7-I, B8-I ve B10-I) ve şeker/su karışımı için, bir öğrenci (B7-I), “karışımlar üzerinde kimyasal bir değişmenin” meydana gelmesini ...

10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili ... - DergiPark- İlgili Belgeler

10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256391

Oralet/su karışımı için, üç öğrenci (B7-I, B8-I ve B10-I) ve şeker/su karışımı için, bir öğrenci (B7-I), “karışımlar üzerinde kimyasal bir değişmenin” meydana gelmesini ...

10. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağ ile ilgili Algıları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818283

sayfada, ilk sayfadaki kavramları neye benzettiklerine yönelik 6 boşluk doldurma ... bağ oluşumunun “soy gaz düzenine ulaşmak” veya “Oktet tamamlamak” gibi ...

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİYLE İLGİLİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819241

korunumu, iletimi, dönüşümü, depolanması, gerekliliği, soyutluğu ve enerjinin tanımı ... etkiyorsa iş yapıldığı; enerji dönüşümlerini karıştırdıkları; kinetik enerji ve ...

yıldız, kuyruklu yıldız ve takım yıldız kavramlarıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/16826

Kaydığında dilek tutulan yıldız. 1. 0,8. Kuyruklu yıldız. Cevapsız. 24. 19,8. * Bazı öğrenciler kuyruklu yıldıza ait farklı özellikleri belirtmeleri nedeniyle birden fazla ...

ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin astronomi kavramıyla ilgili ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/22b.bulbul.pdf

İlk ve ortaokulda astronomi kavramları hayat bilgisi ve fen bilimleri dersiyle birlikte sarmal bir yapıda sunulmaktadır. Ortaokul 5. sınıfta “Dünya, Güneş ve Ay” adlı ...

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Devirli Ondalık Gösterimle İlgili ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201371

Öğrenciler rasyonel sayılar alt öğrenme alanının bir parçası olan "devirli ondalık gösterim" ile ilgili 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda deneyim yaşamaktadırlar. Buna rağmen ...

8. Sınıf Öğrencilerinin Isı-sıcaklık Ünitesindeki Çizgi Grafiği ile İlgili ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/396487

çevirme, oran orantı, grafik ve grafik yorumlama, formül kullanımı ve dört temel işlem ... Başlangıçta sıvı halde bulunan bir X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği ...

İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Işığın Hızı ile İlgili ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77432

Öğrencilerin çoğu, ışığın uzayda yer kaplayan belirgin bir varlık olduğu ve bir zaman ... Etrafımızı görmemizi sağlayan şeye ışık denir. ... Boşlukta 300.000 km/sn.

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77281

Örn; Dünyanın hareketlerinin bir sonucu olarak gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu ile ... %36'sı, Amerikalıların ise %46'sı Dünya'nın Güneş'in etrafında bir defalık dönüşünü ... Güneş Sistemi ile birlikte Dünya, Güneş ve Ay'ın konumları ile ilgili olgu ve olayların ... sonucu elde edilen bilgiler büyük bir veri yığını oluşturur.

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907535.pdf

doğal afetlerle ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Buna ilaveten onlar kendi yörelerinde ... 2 Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,.

1 ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili ...

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/3281/1717-3096-1-SM.pdf?sequence=1

Nitekim ilköğretim 4-5 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine olan ... Evren İstanbul ili ilköğretim okulları 4 ve 5. sınıf öğrencilerdir. ... dersin programdaki amaçları ile öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında önemli ... Alkım yayınevi, Ankara.

lise 2. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili anlama ...

http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/330.pdf

Bu öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır (Fen lisesi, Düz lise, Anadolu lisesi). Araştırmada verilerin analizi t-testi ve yüzde ifadeler ...

ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin açılar ile ilgili problem kurma ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/659/645

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki problem kurma ... problem kurma olarak 3 kategori dikkate alınarak (Stoyanova, 2005) düzenlenmiştir. ... A: Derste açılarla ilgili işlenenleri düşünürsen açı çeşitleri nelerdi? Ö3: Dik ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Açık-Uçlu Sözel Hikayeye ...

http://oaji.net/articles/2015/1134-1442212008.pdf

problem kurarken dilsel güçlüğü en düşük olan “ödev” türü problemleri daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. ... kesirlerle işlemlere yönelik açık-uçlu sözel hikayeye kurdukları problemlerin matematiksel ... online.org.tr/vol13say4/v13s4m7.pdf.

Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algılarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197982

Bu araştırmanın temel amacı, lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarını bilgisayar oyunu oynama durumlarına göre incelemektir. Bu amaçla.

Sınıf Öğretmenlerinin ve 5. Sınıf Öğrencilerinin El Yazısı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317292

Sevil Filiz*, Canan Ece Büyükkaya**, Tuba Turan Özçelik***. Makale Geliş Tarihi: ... Küçüktepe ve Gürültü, 2014; Tortop, 2013; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015).

SINIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87934

Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutwnları. 2. YÖNTEM ... kasaba konumundaki yerleşim yerlerinde yaşa- yan öğrencilerin fen ...

Çözeltiler Çözelti nedir? Çözelti türleri Çözünme Elektrolit ...

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/behicey/133661/%C3%87%C3%B6zeltiler.pdf

Page 1. Çözeltiler. Çözelti nedir? Çözelti türleri. Çözünme. Elektrolit. Hidratosyon. Solvatsyon. Doymuş çözelti. Doymamış çözelti. Doymuş çözelti.

İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığın Nedenleri ile İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223359

being short, being poor and being fat. ... weakness, being fat and being skinny. ... olmak bile zorbalık davranışlarının neler olduğunu, hangi tür zorbalıkların ...

üniversite öğrencilerinin saf suyun nötralliği ile ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/68412

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE. İLGİLİ ANLAYIŞLARI.

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre ve Doğa ile İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412335

olumlu davranışların yalnızca % 19'u edindiği bilgilere dayanmaktadır. Bu nedenle okullarda ... Sonuçlar SPSS 18 paket programı aracılığı ... 'İnsanların çevre konusunda olumsuz davranışlar ... Çevreye zarar veren etkenlerin neler olduğu. 3.74. 1.209 ... İnsanların doğal ortamı değiştirme ve yararlanma şekilleri. 3.51. 1.185.

üniversite öğrencilerinin çanakkale savaşlarıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52315

lerin Çanakkale savaşları, şehitlik olgusu ve ziyaret sonrası etki ile ilgili algıları- nın birbiriyle ... oranda işaretlenen seçenek “Şehitlik ziyaretindeki gezi rehberi ya.

ortaokul öğrencilerinin basınç kavramıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/747201

geçerlik çalışmalarını yapmak amacıyla, hazırlanan başarı testi 2018-2019 eğitim öğretim ... Sınavı (PYBS), Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ... başarı testinden elde ettikleri cevaplar analiz edilmiştir.

üniversite öğrencilerinin spor taraftarlığıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/290339

ilgili sorular› içeren anket uygulanarak elde edilmifltir. Araflt›rma ... Anahtar Sözcükler: Seyirci, Fan, Özdeflleflme, Spor taraftar›, Fair Play. Geliş tarihi: 10.12.2006 ...

Ortaokul Öğrencilerinin Güneş ve Ay Tutulmaları ile İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/228037

modellerinin konum için bilimsel model, gök cisimlerinin büyüklükleri için. 7. sınıf düzeyinde ... gökyüzünü açıkladıkları, günlük yaşam bilgilerinin de kitap, anı,.

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/840463

Organ bağışı bir kişinin hayatta iken kendi özgür iradesi ile organlarını başka ... bağışlanabilir”. ... Konunun uzmanları, diyaliz makinelerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürmeye ... 'Sizce aşağıda verilen seçeneklerden hangisi organ vericisi.

fen bilgisi öğrencilerinin asit ve bazlarla ilgili zihinsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183468

Çalışmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 1. sınıfta ... baz, kuvvetli asit ve zayıf asit, kuvvetli baz ve zayıf baz, asit-baz kavramlarına ait deney tasarlama, ... 10. Deterjan. 1. 2. Şampuan. -. 1. Bazlara verilen kimyasal madde örnekleri.

ilkokul öğrencilerinin temiz ve kirli çevre ile ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201884

Başlıca çevre kirliliği problemleri arasında şunlar sayılabilir: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin yok olma tehlikesi altında ...

lise öğrencilerinin su döngüsü konusuyla ilgili bilgi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355098

öğrencilerin su döngüsüyle ilgili bilgi yapılarında bulunan kavramlar “su ... öğrenciler kavramla ilgili soruları doğru cevaplama ve kavramla ilgili olayları ... ve haritalamak için uyarıcı kelimeye verilen cevap kelimelerden yola çıkılarak kullanılan ...

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498762

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin basit elektrik devresine ilişkin sahip oldukları zihinsel ... yaptığı etkinlikler, kullandıkları yöntem-teknikler ve ölçme araçlarının etkisi ...

ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580767

VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME. STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN. İNCELENMESİ ... Bu çalışmanın amacı ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini ... Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve.

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260254

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla ... 4. Tekbıyık ve Akdeniz (2008), yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin, ... kitapta,kitaplarımız düz yazı ama yazarken biz hep el yazısı ” orda biraz sorun ... bakıyorum bir hafta çalışıp tekrar geliyorum çünkü ben sınıf öğretmeniyim 30 ...

539 sınıf içi istenmeyen davranışlarla ilgili öğretmen ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50365

1. Sınıf içinde hangi davranışlar, niçin istenmeyen davranış olarak ... oyalama, yönergeleri takip etmeme, derse hazırlıksız gelme, arkadaşlarını çalışırken.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786706

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI. DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN ... sayısı, anne ve baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken, ... Bu nedenle aileler çocuklarını bir bütün olarak değerlendirmeli,.

8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/148779

VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME ... uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf ... Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. ... Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları ... Fakültesi Yayınları.

İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155348

KULLANMA YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ... çalışma yaprağındaki 6 boşluk doldurma, 2 çoktan seçmeli test soru ve ... İki dirhem bir çekirdek (8),.