Asemptomatik kapak hastasının takip ve tedavisi - JournalAgent

Fizik muayene bulguları, kapak hastalığına bağlı üfürümler ve ek sesler bu ... nesinde yukarıdaki bulguları olmayan aort darlıklı hastaların ise yıllık klinik izlemi ...

Asemptomatik kapak hastasının takip ve tedavisi - JournalAgent- İlgili Belgeler

Asemptomatik kapak hastasının takip ve tedavisi - JournalAgent

http://www.journalagent.com/anatoljcardiol/pdfs/AnatolJCardiol_9_3_17_24.pdf

Fizik muayene bulguları, kapak hastalığına bağlı üfürümler ve ek sesler bu ... nesinde yukarıdaki bulguları olmayan aort darlıklı hastaların ise yıllık klinik izlemi ...

102 Pemfigus hastasının retrospektif değerlendirilmesi - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_49_2_125_128.pdf

Erkek kadın oranı 1,081 idi. ... Sonuç: Pemfigus vulgaris Erzurum'da en sık görülen klinik subtiptir. ... tedavi komplikasyonlarına bağlı ölüm tespit edildi. Ölüm ...

Kanser hastasının palyatif bakımında vaka ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=agri&plng=eng&un=AGRI-93585

NİSAN - APRIL 2014. 47. Özet ... Anahtar sözcükler: Bakım protokolü; multidispliner ekip; palyatif bakım; vaka yönetimi. ... gesi üzerinde gösterilir. Kullanılan ... temel alınmış ve belirtilen diğer rehber, protokol ve kaynaklar kullanılmıştır.[19-23].

140 DERLEME REVIEW ASEMPTOMATİK KAROTİS ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tbdhd/pdfs/TBDHD-14890-REVIEW-DURMAZ_CELIK.pdf

Fatma Nazlı DURMAZ ÇELİK, Özlem AYKAÇ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR. ÖZET. Hem serebrovasküler ...

Biküspid aort kapak, kapak fenotipleri ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA-01801-EDITORIAL_COMMENT-KUCUKOGLU.pdf

Biküspid aort kapak erişkin yaştaki popülasyoa nun yaklaşık ... Biküspid aort kapak, gerçek biküspid kapaktan 3 aort kapak ... leme kullanılması sorunu çözebilir.

Fikri takip - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=tur&un=CCD-38258

8 Şub 2016 ... mahzun, isimsiz Afgan kızı ile ilgilidir. Afganistan'da yaşam göreceli olarak normale dönünce, fotoğrafçı bir göçmen kampında resmini çektiği o ...

Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Tedavi ve Takip - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_40_supA_8_10.pdf

Kutanöz T hücreli lenfomalarda tedavi seçimi hastal›-. ¤›n bulundu¤u evre göz önüne al›narak yap›l›r. Hasta- l›¤›n evre belirlemesi deri ve fizik muayene bulgular› ...

Herpes Ensefaliti, Tanı Takip ve Tedavi: Bir Olgu ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD_13_4_131_133.pdf

hastaya sefalji tanısı konularak sefazolin ampul, methamizol ampul, oxcarbazepine 600 mg tablet ve aferin kapsül tedavisi başlanmış. Hasta bu tedaviyi.

Kliniğimizde Yatarak Takip Edilen Sıtma Olgularının ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=sislietfaltip&plng=tur&un=SETB-09609

Özlem Gül1, Dilek Yıldız Sevgi1, Alper Gündüz1, Aziz Ahmad Hamidi1, Ahsen Öncül1, Ahmet Şanlı Konuklar1,. Derya Özyiğitoğlu1, Nuray Uzun1, İlyas ...

takip edilen suda boğulma ve boğulayazma olguları ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP_25_3_177_182.pdf

ailelere temel ilk yardım eğiti- mi verilmesi hayat kurtarıcı bir çaba olacaktır. Anahtar Kelimeler: suda boğul- ma, boğulayazma, çocuklar. ABSTRACT. Objective.

Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde Takip Edilen ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=cocuk&plng=tur&un=CD-30085

18 Mar 2016 ... (formül süt, bisküvi, meyve suyu-püresi, sebze püre- si, tahıllı mamalar ... meyve püresi, kaşık mama, muhallebi tüketimi 12 aylık bebeklerde ...

00 kapak - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=biodicon&plng=eng&un=BDC-69188

Salman KHAN Forest Entomology Division,. Forest Research Institute, P.O. New Forest ... Mesut Kırmacı, Aydın (Turkey). Mohammed Merzouki, Fez (Morocco).

gen tedavisi ve biyogüvenlik - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkhijyen/pdfs/THDBD_64_1_35_50.pdf

Hastanın girecek ya da epizom olarak kalacak şekilde ... nedir? Hangi hedef hücreler ex vivo olarak işlem aktarılan DNA'nın gen ekspresyonunun düzenlenmesi.

Çocukluk Yaş Grubunda Şok ve Tedavisi - JournalAgent

http://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD-03511-REVIEW-CITAK.pdf

7 Jan 2013 ... Şok çocukluk yaş grubunda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Dolaşım ... ma baskın hale gelerek piruvat laktata döner. Laktik asid düzeyi ...

Sıvı Tedavisi ve Yönetimi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=gkdaybd&plng=tur&un=GKDAYBD-53315

23 May 2017 ... önlemelerine bakılarak HES (670)'in fiziksel yapısı ile porların kapanmasına yol ... lar bed of guinea pig hearts. Am J Physiology Heart and.

Yaşlıda Depresyon ve Tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=kpd&plng=tur&un=KPD-63239

ölüm gerçeği bu dönemde kişiye çok daha yakındır. ... Yaşlıda major depresyon insidansı yaşlının yaşadığı ... Depresyon, yaşlılığın doğal sonucu değildir.

Postherpetik Nevralji ve Tedavisi - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_36_4_298_302.pdf

Belirli bir süre devam eden bu a¤r› postherpetik nevralji (PHN) olarak adland›r›l›r. PHN s›kl›kla tedavilere dirençli, fiziksel ve sosyal sakatl›klara, psikolojik bo-.

Erektil disfonksiyonda gen tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=androloji&plng=eng&un=AND-92485

Doğal olarak yapılan araştırmaların ... ği gibi; nörolojik yolla uyarılan artmış arteriyel kan akımı, kavernozal düz ... penisin ventral yüzü boyunca üretrayı desteklerken dorsal- ... basınç artışları ile birlikte, ereksiyon sürelerinin de uzatı- labildiği ...

Homeopati ve Kanser Tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/integratiftip/pdfs/INTG_3_2_19_25.pdf

CUPPİNG THERAPY PRACTİCE AND CLİNİCAL RESEARCH APPLİCATİONS OF. CUPPİNG. Abstract ... Başkanlığı, Ankara - Türkiye. Kabul Tarihi: 29 Eylül ...

ESC/EAS Kılavuzları: Dislipidemilerin tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-26820

KDH'nin doğal seyrine uyumlu yeterli süre devam eden diyete da- yalı girişimsel ... profili “süper normaldir.” TG ve LDL-K normalin altında, ... Davis T, Glasziou P, Drury P, Kesa¨niemi YA, Sullivan D, Hunt D, Colman P, d'Emden M, Whiting M, ...

Hipertrigliseridemjlerin Riski ve Tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_20_4_264_272.pdf

kolesterol yüksekliği ateroskle- rozun hızlanmasından direkt olarak sorumludur. 5. Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL; d=0.63-1.21 g/ml). Karaciğer, barsaklar ...

Turkderm kapak 2012-2 - JournalAgent

https://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_2_59_61.pdf

Bu makalede bilimsel İngilizce sunum hazırlamanıza yardımcı olacak kalıp ifadeler ve ... Şu tipik cümle başlangıç stresinizi atmanıza yardımcı olabilir: “I am here.

Gebelik ve kapak hastalıkları - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=anatoljcardiol&plng=eng&un=AJC-56424

Yine hafif düzey- de mitral ve triküspit kapak yetersizlikleri gebelik sırasında görü- ... En önemli aort darlığı nedenleri biküspit aort kapak ve romatiz- mal kapak ...

Turkderm kapak 2012-3 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_3_167_169.pdf

Piezojenik pedal papüller subkütan yağ dokusunun dermise herniasyonudur. Şeffaf, deri renginde papül ve nodüller olup, topukta kişi ayağa kalktığında ortaya ...

Turkderm kapak 2012-1 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_1_39_43.pdf

Key Words: Seborrheic dermatitis, anxiety, depression, quality of life. Türk derm-De ri ... Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Sağlıklı ve psikiyatrik hasta gruplarına ...

Turkderm kapak 2011-4 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_45_4_213_215.pdf

nın kedisinde yoğun kepek şeklinde semptomlar mevcuttu. Emre ve ark. Cheyletiella Blakei Dermatiti. Türk derm. 2011; 45: 213-5. 214 www.turk derm.org.tr.

Turkderm kapak 2011-3 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_45_3_123_126.pdf

23 Ağu 2011 ... Doğum bebek için ani bir çevre değişimidir. Erişkin ... rilmekte ise de yeni doğanlarda banyo göbek bağı düşmeden de yapılabi- lir.12-14 Birçok ...

Kapak Konusu 2007-2 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_4_2_22_28.pdf

zaman ve neden ihtiyaç duyuldu¤u, doz düzenlemeleri ve de¤işikliklerinin nas›l ... Rotasyonu ve Lipodistrofileri önleme” ve “‹nsülin ... Lipodistrofi Nedir?

Turkderm kapak 2012-2ek - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_SUP_2_150_156.pdf

Çekim Modları Ayar Düğmesi: Fotoğraf makinesinin üzerinde farklı çekim modları tanımlanmıştır (Resim 11). Bu düğme ile çekim modları seçilir ve ...

Kapak Konusu 2012-2 - JournalAgent

http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_9_2_28_34.pdf

RHEP, altı grup ve toplam 199 hemşire ile 2007-2009 yıl- larında yürütülmüştür. ... gören yeni mezun hemşireler; stres, ekip üyeleri ile iletişim problemleri ...

Turkderm kapak 2012-1ek - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_SUP_1_45_47.pdf

Epilasyon, telenjiektazi, pigmentasyon ve fotoyaşlanma tedavisinde başarı ile ... Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri, ...

polıkıstık over sendromunun laparoskopık tedavısı - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=scie&plng=eng&un=KEAH-07838

rahi tedaviden sonra ovülasyon oranları %80, konsepsiyon ... akışı görülür. 3-4 mm ... Yüzeysel yay- gın nekroz ... daki gibi, lazerle de konsepsiyon oranları farlı.

Boğmaca Enfeksiyonunun Tanı ve Tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_14_3_100_107.pdf

altında olduğu, %95'ine mekanik ventilasyon gereka tiği ve çoğunun öldüğü ... HB, ed. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Saunders: ... St Loui: Mosby. 2004; 335-50. 19. Somer a. Boğmaca. Editörler: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri. 4. Baskı.

İnfertil erkeklerde kök hücre tedavisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=androloji&plng=tur&un=AND-04809

Forskolin, insan rekombinan LIF, bFGF ve CYP26 inhibitör. R115866 içeren kültür ortamında insan ... Değişik neden- lere bağlı kanser olgularında erkeklerde en ...

Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/kvhd/pdfs/kvhd_1_1_28_34.pdf

Kısmi karbondioksit basıncı (PaCO2) ... Oksijen tedavisinin amacı, kanda yeterli oksijenin ta- şınmasını ... reseptörler parsiyel karbondioksit basıncına (PaCO2).

Granülomatöz Mastit ve Cerrahi Tedavisi - JournalAgent

http://www.journalagent.com/istanbultd/pdfs/ITD_11_4_164_167.pdf

Hastaların hepsinin hikayesinde uzun süreli antibiyotik ve anti enflamatuvar ... hi tedavi olarak, negatif cerrahi sınır oluşturacak şe- kilde tüm enflamatuvar kitleler ...