100. yılında sovyet ihtilali sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi

27 Eki 2017 ... Tarih Arşivinin Belgelerinde Eksi (1918-1920). Doç. Dr. Vagif ... setmek hususunda toplumun düzeyi, geçmişi, gelenekleri, ihtiyaçları gibi fak- ... geleneksel eğitimin pek fazla gelişmediğini ve Rus sınıfının gölgesinde kaldı-.

100. yılında sovyet ihtilali sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi- İlgili Belgeler

100. yılında sovyet ihtilali sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/100.-YILINDA-SOVYET-%C4%B0HT%C4%B0LAL%C4%B0-SEMPOZYUMU.pdf

27 Eki 2017 ... Tarih Arşivinin Belgelerinde Eksi (1918-1920). Doç. Dr. Vagif ... setmek hususunda toplumun düzeyi, geçmişi, gelenekleri, ihtiyaçları gibi fak- ... geleneksel eğitimin pek fazla gelişmediğini ve Rus sınıfının gölgesinde kaldı-.

kemal ihtilâli - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/H%C3%9CSEY%C4%B0N-%C3%87EL%C4%B0K-%C5%9EEVKET-NAS%C4%B0R.pdf

nılmıştır. Çin Halkının bilinçlendirilmesi için yapılan bu belgeselde hâlihazırdaki ... Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve ar-.

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ, GELİŞİMİ VE BÖLGESEL ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/100.-YILINDA-SOVYET-%C4%B0HT%C4%B0LAL%C4%B0-SEMPOZYUMU.pdf

27 Eki 2017 ... Rus Devrimi ve Bölgesel Etkileri: Sovyet-İran İlişkileri (1921-1979). Prof. Dr. Behçet ... Anahtar Kelimeler: Ekim Devrimi, Sovyetler Birliği, Ateist Eğitim, ... lerindeki ve Amuderya bölgesindeki ve Hazar Ötesi (Zakaspiy) ve Altay eya- ... to support transfer legislative power to elected Constituent assembly" (Mor-.

“100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” Konulu 6 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/636411

gazeteci John Reed'in Dünyayı Sarsan On. Gün nitelemesini haklı çıkarır biçimde ev- rensel ölçekte ve günümüze dek süren etkiler bıraktı. Özellikle de kadim ...

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası - Türkiyat Araştırmaları ...

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/kitap/sovyetkitap.pdf

Bolşevik Devrimi, Kızıl Ordu ve Rusya'daki Türk Esirlerinin Kaderi ................. 125 ... Bolşevik Rus ordusunun karakterini şöyle ifşa ediyordu: “Gelen Kızıl Ordu kumandanı. Necati Bey ... Nami Duru, Hatıralar; İttihat Ve Terakki, Cumhuriyet Devri, Makedonya Hatıraları,. Ankara: ... 1926 / 14 Şevval 1344, Yıl: 3, Sayı: 12, s. 2-4.

Ekim 1917 Sovyet İhtilali'nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası'ndaki ...

http://tarih.edebiyat.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/program.pdf

16 Eki 2017 ... ABID NAZAR MAHDUM. Doç. Dr. Giray Saynur Derman Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kırım Türklerinin Si- yasi Faaliyetleri. Dr. Ataalp Pınarer.

80. Yılında - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAM_HATAY_SEMPOZYUMU_KITAPCIK.pdf

6 Nis 2019 ... Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / University). Prof. Dr. Kemal ... Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi / Technical University). Prof. Dr. Mehmet ... Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU.

90. Yılında Milli Mücadele - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Milli-M%C3%BCcadele-Sempozyumlar%C4%B1Tamam%C4%B11.pdf

4 May 2009 ... Millî Mücadele Dönemi Yıllarında İslam Dünyasında Mustafa. Kemal İmajı ... gelmiş, Sultan Vahideddin'in daveti söz konusu olmamıştır. Ancak bu duruma rağmen ... yaşasın kuva-yı milliye” sloganları atmışlardır12. Burada da ...

100. yılında ı. dünya savaşı - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/100.-YILINDA-I.-D%C3%9CNYA-SAVA%C5%9EI-ULUSLARARASI-KONGRES%C4%B01.pdf

23 Şurayı Ümmet Gazetesinin 27 Temmuz 1906 tarihli sayısı; Kuran, s. 439'da metinde ... Kömür ve çelik üretiminde de şaşırtıcı bir gelişme gösteren. Almanya ...

1999 Yılında Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ne ve Projeye ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Sevin%C3%A7-C%C4%B0VELEK-1999-Y%C4%B1l%C4%B1nda-Atat%C3%BCrk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Merkezi-K%C3%BCt%C3%BCphanesine-ve-Projeye-Gelen-Kitaplar.pdf

Faruk Özerengin.- İstanbul: Emre Yayınları, 1995. 276 s. KARS, ZÜBEYİR: Milli Mücadele'de Kayseri./ Zübeyir Kars.- An- kara: AKDTYK Atatürk Araştırma ...

90. yılında lozan ve türkiye cumhuriyeti - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/90.-YILINDA-LOZAN-VE-T%C3%9CRK%C4%B0YE-CUMHUR%C4%B0YET%C4%B0-SEMPOZYUMU-C.II_.pdf

lar, those who went to the victims of the conditions, our country from Greece ... Balkan Savaşları öncesi gelmiş ve henüz tam iskân edilmemiş muhacirle- rin yanı ... 6 Baki Sarısakal, Samsun'da Mübadele, Mübadil Kentler: Türkiye, Lozan Mü- ... 7 Doğanay Filiz (1997), “ Türkiye'ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi”, Top-.

1998 Yılında Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ne Yeni Gelen ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Sevin%C3%A7-C%C4%B0VELEK-1998-Y%C4%B1l%C4%B1nda-Atat%C3%BCrk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Merkezi-K%C3%BCt%C3%BCphanesine-Yeni-Gelen-Kitaplar.pdf

Altıncı Askerî Tarih Semineri Bildirileri 1;İkinci Dünya Harbi ve Tür- kiye (20-22 Ekim ... MCNEILL, H.WILLIAM:Dünya Tarihi./William H. Mcneill.: Çev.: Alâeddin ...

istiklâl mahkemeleri sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0ST%C4%B0KLAL-MAHKEMELER%C4%B0-SEMPOZYUMU1.pdf

İstiklâl Mahkemeleri'nin oluşum biçimini ve asıl eleştirilen noktala- rının ana ... mahkeme üyeliğine seçilen Erzurum mebusu Mehmet (Hoca) Nusret. Efendi ...

ıı. uluslararası demokrasi sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/II.-ULUSLARARASI-DEMOKRAS%C4%B0-SEMPOZYUMU-1.pdf

içerisinde tarihçiler var, elektronikçiler var, bilgisayar mühendislerin- den matematikçilere ... da kendinizi savunmak istiyorsanız elinizdeki kıt kaynakları ve karşı taraftaki ... İskoç kökenli Sovyet ve Rusya tarihi uzmanı G.A.Hosking Sovyet ... 54 Hari Kumar ve Ellen Barry, “India, US and Japan Begin War Games, and China.

Iğdır Ermeni Sempozyumu - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ya%C5%9Far-KALAFAT-I%C4%9Fd%C4%B1r-Ermeni-Sempozyumu-Toplu-Mezar-Kaz%C4%B1s%C4%B1-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-ve-Nahc%C4%B1van-Gezisi.pdf

Meclis Başkanı Sabir Rustemhanlı üst seviyeden siyasi bir heyetle ka- ... yazar ve şair Sabir Rüstemhanlı yaptığı konuşmada, Ermeni iddialarını ce- vapladığı ...

demokrasi sempozyumu özet kitapçığı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/DEMOKRAS%C4%B0-SEMPOZYUMU-%C3%96ZET-K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI.pdf

INTELLIGENCE ACTIVITIES. 30 KASIM/NOVEMBER 2 ARALIK/DECEMBER 2017. GİRESUN. ÖZET KİTAPÇIĞI. ABSTRACT BOOK. T.C. Başbakanlık.

Doğumunun 125.Yılında Mustafa Kemal Atatürk - Atatürk Araştırma ...

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/125.y%C4%B1l-sempozyumu.pdf

e-mağaza : http://e-magaza.atam.gov.tr ... Ancak, operanın librettosu ve notaları saklanmadı- ... Atatürk'ten Düşünceler, ATAM Yayınları, Ankara, 2000, s.89. 12 ... bayraktır; hükmü ile Millî Marşı İstiklâl Marşıdır; hükmü konulmuş- tur. Türkiye'de ...

atatürk'e denizden yapılan cenaze töreni - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-Figen-Atabey1.pdf

aşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyarak yerine getirmiştir. ATATÜRK'ün denizden ... içiyordu. Vakit akşamdı. Gözleri enginlere dalmış önce bir zaman düşündü.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center

https://bib.irb.hr/datoteka/650718.Vlai_-_Hrvatistan_kaynaklarna_gre_MKA_ve_Kurtulu_Sava.pdf

Prof. Dr. Selami KILIÇ. Atatürk Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi - ERZURUM. Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi - ERZİNCAN.

Cengiz DÖNMEZ – Atatürk ve Harf İnkılâbı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-cengiz-d%C3%B6nmez-1.pdf

yeni Türk alfabesinin oluşturulması sırasında bizzat bir dil uzmanı gi-. ATATÜRK VE ... 1353 Numaralı Kanunun Kabulü ve Harf İnkılâbının. Gerçekleştirilmesi.

vııı. uluslararası atatürk kongresi ıı. cilt - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-II.-C%C4%B0LT.pdf

Written by Aga Khan and Ameer Ali / Osmanlı Devleti ve Halifeliğin Kal- dırılması: Ağa Han ... Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 13. ... WH/EOP/NSC/html/ documents /nssr.pdf. (Erişim ... İhsan ÇOLAK, “Moskova Antlaşmasına Giden Yol, Milli Mücadele. Dönemi ... Fatih Gencer, Amerikan.

Yahya AKYÜZ – Atatürk'ün Türk Eğitim ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Yahya-AKY%C3%9CZ-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-T%C3%BCrk-E%C4%9Fitim-Tarihindeki-Yeri.pdf

Bu çok önemli tarihî olayı,. Mustafa Kemal Atatürk'ü sürekli, daha büyük başarı ve faziletler peşinde koşmaya iten bir destek olarak değerlendirmek gerekir.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/64-65-66.-Say%C4%B1lar.pdf

gulayan bunları da yeterli bulmayıp sıcak savaş açan devletlere emperya- list devletler ... re dayanan bilgilerle ilgili sizlerden zaman çalmaya kalkmayacağım. Mes- ... Bu yalan haberler üzerine Mısır basını ayağa kalkmış ve Mısır Hü- kümeti de ... Rus mültecilerin durumunu tasvir eden Yakup Kadri ise “Rus Hile- si”başlıklı ...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BCm-Eser1.pdf

hayat hikâyesini, Yeni Türkiye‟nin kronolojik oluĢum çizgileri içinde, objektif olarak ... Askerî rüĢtiyede Mustafa Kemal‟i etkileyen önemli bir olay da annesinin ... Acaba bu olayların Mustafa Kemal‟in biyografi bakımından etkisi ne olmuĢtur?

basında atatürk orman çiftliği - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-K%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7.pdf

Bira Fabrikası, Pastörize Süt Fabrikası ve Yoğurt İmalathanesi, Demir Eşya ve Pulluk Fabrikası ... Biradaki ticaret artışındaki etkenlerden biri de İstanbul'daki Bomonti bira fabrikasının devre dışı ... Bu olaydan sonra Dahiliye Vekili. Şükrü Kaya ...

vııı. uluslararası atatürk kongresi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-I.-C%C4%B0LT.pdf

gül yağı, edviyat, kahve, kehribar, tütün, billur kap, ayna, cam, hırdavat, bakliyât ve ... ırmakları ile Ermenistan'ın Sevan Gölü (Türkçe: Gökçe Gölü) arasında bulu-.

Emel DOĞRAMACI – Atatürk ve Kadın - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Emel-DO%C4%9ERAMACI-Atat%C3%BCrk-ve-Kad%C4%B1n.pdf

Çünkü, dünya tarihi içinde Atatürk kadar farklı alanlarda ... değiştirmek demektir. ... yüzyıldan önceki ve sonraki tarihinde kadının sosyal ve politik yerini iyice.

Rahmi DOĞANAY – Atatürk'ün Askerî ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Rahmi-DO%C4%9EANAY-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Asker%C3%AE-Ya%C5%9Fam%C4%B1nda-Suriye-G%C3%BCnleri.pdf

görevlendirildiğini bildirir. Geleceğinin burada vereceği hizmetlere ve iyi haline bağlı olduğunu bildirir. Bkz. H.C. Armstrong, Bozkurt, İstanbul 1996, s. 11-12.

atatürk'ün sosyal ve kültürel politikaları - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAT%C3%9CRK-K%C3%9CLT%C3%9CR-D%C4%B0L-VE-TAR%C4%B0H-Y%C3%9CKSEK-KURUMU.pdf

milletine hedef gösteren Atatürk, bir yandan bu hedefe toplumu yak- laştırmaya çalışırken, bir yandan ... Türkler tarih boyunca son derece sağlam, derin ve yaygın bir kültüre sahip ... Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi'nin Kurul- ... te bölümlere de yer verilmiş, patatesin faydaları, Süveyş Kanalı, dağlar ...

Fethî TEVETOĞLU – Atatürk'le Okyar'ın ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Feth%C3%AE-TEVETO%C4%9ELU-Atat%C3%BCrk%E2%80%99le-Okyar%E2%80%99%C4%B1n-%C3%87%C4%B1kard%C4%B1klar%C4%B1-Gazete-Minber.pdf

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bu yana daima beraber ... ya Gökalp'ın (Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak) adlı eserini konu.

İsmet GİRİTLİ – Atatürk ve Halkçılık - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-Halk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k.pdf

ATATÜRK VE HALKÇILIK. LLC. Prof. Dr. İSMET GİRİTLİ. Atatürkçülük iki temele dayanır: Birincisi, Türklerin millet olarak ileri hamleleri başaracağına olan inan, ...

Cemal AVCI – Atatürk, Din ve Lâiklik - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemal-AVCI-Atat%C3%BCrk-Din-ve-L%C3%A2iklik.pdf

Atatürk tarafından ne için benimsendiğini, Atatürk'ün din ve lâiklik konu- ... ATATÜRK DİN VE LÂÍKLİK ... mar ediyor ve yönetimi din düşmanı gösteriyordu.

Bülent DAVER – Atatürk'te Bilim ve Fen ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-DAVER-Atat%C3%BCrkte-Bilim-ve-Fen-Kavramlar%C4%B1-ve-%C3%87a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fma.pdf

Konferansımızın konusu, Atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki ... Bu da, Atatürk'ün üretken, çalışkan, değerli bilim adamlarına verdiği önemi çok.

Atatürk'ün Tarih Anlayışı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Zefer-G%C3%96LEN-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Tarih-Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

Anahtar Kelimeler. Atatürk, Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi, Evrensel. Tarih. ... Türk Tarihinin Ana Hatları-Methal Kismi-, An- kara 1931, s.69-70.

Atatürk ve Yabancı Sermaye - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/67-68-69.-Say%C4%B1lar-Makaleler-383-398.pdf

Anahtar Kelimeler: Atatürk, yabancı sermaye,Türkiye İktisat Kongre- si, Chester Projesi. ATATÜRK AND ... kası'nı kurdu. Türk Parasının Kıymetini ... olarak yapılan işler ve kurulan fabrikalar, bankalar ve araştırma geliştirme kuruluşları hep aynı ...

atatürk'ün adana ziyaretleri - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Erdem-%C3%87ANAK-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Adana-Ziyaretleri.pdf

İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmalarına neden olmuştur. Hat- ... Eşref (Ünaydın), Cevat Abbas (Gürer), Salih (Bozok), Başyaver Rusuhi (Savaşçı), ... Adana'ya Vâsıl Oldu”, Cumhuriyet, 19 İkinciteşrin 1937; “Atatürk Çukurova'nın ...