Full Text (PDF) - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

25 Eyl 2019 ... sünnet, evlenme ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalar toplumun sahip olduğu ... nevruz düşerse, doğacak çocuk kız, düşmezse erkek olacaktır (KK13). ... Hıdrellez günü dikiş dikilmez, ağaç, bitki kesilmez, canlı öldürülmez.

Full Text (PDF) - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...- İlgili Belgeler

Full Text (PDF) - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=801

25 Eyl 2019 ... sünnet, evlenme ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalar toplumun sahip olduğu ... nevruz düşerse, doğacak çocuk kız, düşmezse erkek olacaktır (KK13). ... Hıdrellez günü dikiş dikilmez, ağaç, bitki kesilmez, canlı öldürülmez.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/633049

1 Nis 2017 ... (DS: Durali, Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), tevekel: Düşüncesiz, aptal, salak. (TVMA), uğuz: Ahmak, bön, saf. (DS: Lapseki -Çkl), uzun āmak: Boyu ...

Tam Metin - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=285

MEVLȖD-İ KEBİR (BİR YILDIZNÂME ve 12 HAYVANLI TÜRK. TAKVİMİ) ... el-babü'å-åÀmin ùÀliè-i burc-ı èaúreb yıldızı merrìò: Akrep burcunda doğan kadın ve.

80-132 ISSN - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/Makaleler/1406310783_RAMAZAN%2080-132.pdf

ÖZTOPÇU KurtuluĢ, Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi (Revised Edition in 2 volumes), ... (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yay., Ġstanbul.

15.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=429

Söz konusu hikâye. Fuzûlî'den ... Söz konusu iki eser arasındaki en önemli ayrım Fuzûlî'ye ait eserin manzum oluşu ve. Aziz Nesin'e ait ... Gönülden taşra bir yâr olduğun 'âşık hayâl etmez. Hakîkî 'aşk çün ... Oda yandırsam eğer şu'le ile nüh-feleği. Ne biter âteş-i ... Bu durumu babasına söylediklerinde babası ah vah içinde ...

19.03.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=458

... kendilerine “Türkmen”; dillerine de “Türkmen ya da Türkmen dili” demektedir. ... yiberdi~yeberdi, tevekkül~ tevekel, yağmur~yagmir, çölde~çelde, yürü-~yeri-, ...

06.06.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=520

21 Haz 2018 ... Öte yandan on beş ayrı kelime ya da ifade İstiklal Marşı'nda ikişer, bazen ... dörtlük ve 1 beĢlikten oluĢan 10 kıtasında toplam 256 kelime kullanılmıĢtır. ... Bunlardan 8'i emir kipinde çekimlenmiĢtir: korkma, (çehreni) çatma,.

KUTADGU BİLİG'DE - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=843

Kün Togdı-Ay Toldı: Kut (baht), adalet, dil;. Ögdülmiş-Kün Togdı: Ukuş (akıl, anlayış), hükümdar, vezir, kumandan, has hâcib, kapıcılar başı, elçi, ...

01.03.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=456

29 Mar 2018 ... bulgulara göre dil-kültür açısından Türkçe ve Gürcücede yüksek oranda ... Udice, Buduhça, Jekçe, Hinalugca, Gürcüce, Megrelce, Lazca, Svanca), Hint ... Türkçe–Gürcüce arasında çeviri yayınlar ayrı bir yer tutmaktadır.

26.04.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=479

Bıçağı iyi sula, ismin ölümsüz ola.24. Bıçak yarası geçer da gönül yarası geçmez. 25. Bıçağı kesdiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyudur. 26. Bir baltaya ...

05.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=532

22 Eyl 2018 ... Sayfa:218-246 ... Metnin konusu adından da anlaşılacağı üzere İslam‟ın ... Metinde 122 adet belirtili isim tamlaması bulunmaktadır. ... 1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması. Tamlayan durumundaki ismin ilgi hâli ekini almadığı isim ...

21.06.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=340

Cide Postası (1968);. 18 Küre'de, Küre'nin Sesi (1967);. 19 Azdavay'da, Azdavay (1955),. Azdavay'ın Sesi (1970, Azdavay Haftası (1971). 20 ve Daday'da, Yeşil ...

11.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=382

21 Kas 2017 ... SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ'NİN ÖYKÜLERİNDE ANLATIBİLİMSEL BİR. UNSUR OLARAK ... nefret dolu ağzı garip ve hüzünlü görünürdü. ... mücadelesinin ve aşk hikâyesinin oluşturulurken çoğunlukla açıklama yönteminin tercih.

23.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=431

... TDK Yay. 4 bk. Özgür Ay (2009), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Ankara: TDK Yay. ... ka'fasi. koc'akari buni duyar 'duymaz geldi, dedi o uşā ḵi: ola 'oğul, bug'úń padişah il'anat ╒ etti, eger sen de ... Atın birini vurdu gebertdiler.

20.10.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=395

30 Kas 2017 ... 11 Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir, Ankara 2009, s. 155. ... Osmanlı'da barbarity sözcüğüne eş anlamlı olabilecek bedeviyet sözcüğünün zıttı şeklinde ... amacıyla kendi kültürünü “uygar kültür” olarak tanımlayabilmektedir.

KIRIM TATAR - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=87

ünsüzler olmak üzere iki ana kategoride ve bu iki kategoriye bağlı olmak ... ünsüzleri: /ğ/, /x/; nefes borusu ağzı ünsüzü: /h/; Boğumlanma tarzlarına göre → Sızıcı.

29.08.2016 Kabul - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=264

14 Mar 2017 ... Bu zamana oturmak demek, o zaman içerisinde hem mekâna hem de zamana ... tamaġ ıduḳ başda süŋüşdümiz “Tamag Iduk Başta sabaştım.

30.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=516

20 Haz 2018 ... Edebiyatta toplumsal cinsiyet incelemelerinde doğrudan dilin. normalleĢtirilmiĢ cinsiyetçi kullanımlarının ortaya konmasına yönelmek, cinsiyetçi ...

04.07.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=343

1 Ağu 2017 ... Dünyayı harâp ettin, güneşin bağrını erittin, ayın gönlünü kebap ettin.) Daha önce de belirttiğimiz üzere, şarap ve kebap divan şiirinde birlikte ...

10.03.2017 Kabul - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.Aspx?ID=323

11 Nis 2017 ... Başkurtçada ortaya çıkan birincil ve ikincil fonem durumunu ve bu özel gelişmenin Başkurt yazı dilinin ses bilgisine yaptığı etkiyi ortaya koymayı.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F2886-1453368603.pdf

Açdugınca hÀn-ı hüsnünden Nakìboğlu nikÀb. Görinür nÀzırlarına yüzi ... Gülgÿn, gül renkli demektir. ... Gonca agzundan utanup yüzine tutar nikÀb. Tan degül ...

12.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=538

Bu çalışmada Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılan sayılar ... Mehmet, “Türk Kültüründe Sıfırdan Dokuza Kadar Sayı Adları ve Matematik Değerleri”.

06.11.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=376

20 Kas 2017 ... genelde “Dizlilere diz çöktürmüş, başlılara baş eğdirmiş” anlamıyla kabul ... anlamca eş bir görev yüklenmesidir. ... 3Banguoğlu (1974: 192); tatlı, kokulu, güçlü, sesli, ışıklı, sürekli, gösterişli, korkulu, kirli, anlayışlı, yaşlı, değerli, ...

17.04.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=489

Yollar Bizimdir” isimli şiirinde; Avşarların zorunlu iskâna tabii tutulduğunu, Arap atlarının hızını, kullandıkları silahları söyleyerek “ferman padişahın dağlar ...

04.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=482

faydaları, onuncu fasıl kuru yemişlerin özellikleri ve faydaları, on birinci fasıl bazı ... keten: <Ar. Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri.

10.08.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=550

3 Eyl 2018 ... alıntı kelimelerin Türkçe söyleyişe uydurularak kullanılması da çok şekilliliği etkilemiştir. ... simsim ~ sisen ~ susam ~ süsen ~ sīsam (susam) soàan ~ soğan ... Özellikle konuşma diline dayanan ağız sözlüğü hazırlanırken ...

20.05.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=515

8 Haz 2018 ... İHSAN OKTAY ANAR'IN GALÎZ KAHRAMAN ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR. İNCELEME. Salih Gülerer*. Kadir Kaplan**. Özet. Sosyal roman ...

18.12.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=413

ögelerden yardım alır; sezdirim, dolaylı çıkarım, dolaysız çıkarım ... Şen‟e göre de “Çıkarım yapma sanatı gözlem ve detaylardan yola çıkarak kişiler ve olaylar.

13.07.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=345

20 Ağu 2017 ... Gardaşlar, Boncukcu Gız, Arap Üzengi iken, Uygur Türk halk masalları ise Palta Sepiga. Mozay Tezeklidi ... Çocuksuzluk motifi Dede Korkut.

06.10.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=364

Yine ona göre hem yer hem de kavim adı gibi görünen “Dokuz Ersin” de Çin ... seferleri sayan Bilge Kağan (Kül Tigin'in ağzından), ana Türk yurdunun Ötüken ...

15.01.2017 Kabul - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=302

13 Şub 2017 ... sakinleri ve müzisyenlerle yapılan görüşmelerde, seğmen alayının geleneksel Niğde ... davul-zurna olmak üzere, cümbüş, klarnet, darbuka, keman ve bağlamanın ... Baran, ud, keman, cümbüş, bağlama ve ritim sazları çalıyor.

14.01.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=438

Anahtar Kelimeler: Keloğlan, Masal, Henri Bergson, Gülme, Toplum. ... Keloğlan bu sözleri de tekrarlayarak gider, yolda hamamdan çıkan kadınlara rastlar;.

05.12.2017 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=405

**Bu makale, "Kırgız Bilmeceleri (İnceleme-Metin)" adlı doktora tezinden üretilmiştir ... cevap mahiyetindeki yazıların yayımlandığı “Kızıl Kırgızistan” gazetesi ... sosyalist” düzenin üstünlük kavgasına dayanan yıllar, “Soğuk Savaş” dönemi olarak.

Risâle-i Bevâsîr - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/Makaleler/1741581902_13.%C5%9Eaban%20Do%C4%9Fan%20&%20M.Sezen%20G%C3%BCne%C5%9F%2053-117.pdf

basur hastalığı ile tedavisi üzerine kaleme alınan Risâle-i Bevâsîr adlı eser incelenmiştir. ... bādincān <Ar. Patlıcan (Solanum melongena). -2- b. 74b/10, 76b/4.

28.12.2016 Kabul - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=296

10 Oca 2017 ... Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Seyyar satıcı, Esnaf, Müşteri, Hikâye-Roman. PEDDLERS IN THE STORIES AND NOVELS OF TANZIMAT.

11.07.2018 Kabu - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi ...

http://www.turukdergisi.com/PdfMakaleGoster.aspx?ID=534

Uzuvlar genellikle sağ ve sol çiftleri ile seğirme listesine dâhil edilmiş görünmektedir. Ancak dizler ve baldırlar, diz-sol diz; baldır ve sol baldır biçiminde ...