büro yönetimi iş mektubu - megep - Meb

Kuruma ve amaca uygun türde iş mektubu hazırlama becerisi kazanmak. Amaçlar. 1. ... Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektubu Örneği … ... 3. Referans Mektubu ... okul/kurumlarına internet bağlantıları kurulmasına yönelik Türk Telekom A.Ş.

büro yönetimi iş mektubu - megep - Meb- İlgili Belgeler

büro yönetimi iş mektubu - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9F%20Mektubu.pdf

Kuruma ve amaca uygun türde iş mektubu hazırlama becerisi kazanmak. Amaçlar. 1. ... Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektubu Örneği … ... 3. Referans Mektubu ... okul/kurumlarına internet bağlantıları kurulmasına yönelik Türk Telekom A.Ş.

büro yönetimi büro yönetimi modelleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/B%C3%BCro%20Y%C3%B6netimi%20Modelleri.pdf

Ofis makinelerini kullanarak kurum politikasına uygun büro yönetimi yapabileceksiniz. Amaçlar. 1. Örgüt yapısına göre yönetimce kullanılacak teknikleri ...

büro yönetimi büro düzenleme - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/B%C3%BCro%20D%C3%BCzenleme.pdf

Büro mobilyaları(çalışma grupları, dolaplar, bilgisayar mobilyaları, koltuklar, ofis aksesuarları gibi) demirbaş sayılmazlar. (……) 5. Makinelerin seçimini etkileyen ...

büro yönetimi f klavye 2 - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/F%20Klavye%20-2.pdf

MODÜLÜN ADI. F Klavye 2. MODÜLÜN TANIMI. F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenim metaryelidir. SÜRE. 40/32.

büro yönetimi diksiyon 1 - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Diksiyon-%201.pdf

GİRİŞ. Page 6. 2. Page 7. 3. ÖĞRENME FAALİYETİ–1. Dili kullanırken doğru nefes alıp sesleri doğru telaffuz edebileceksiniz. ➢. Diksiyonu güzel ve etkili olan ...

büro yönetimi diksiyon 1 - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Diksiyon-%201.pdf

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve ...

büro yönetimi iş planı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9F%20Plan%C4%B1.pdf

Planlama, hayatımıza yön verir. Çünkü planlar yönelticidir. İş planı, ne elde etmek istediğimizi; nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; hareket ve ...

büro yönetimi sunuş - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sunu%C5%9F.pdf

Beş tür sunum tanımlayabiliriz; satış sunumu, biçimsel(formal) sunum, eğitimsel sunum ... Örneğin bir mesai arkadaşınızın emekliliği ile ilgili sizden bir konuşma ...

büro yönetimi beden dili - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Beden%20Dili.pdf

Beden dili insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. ... sağ ayağı kavramış vaziyetini alırsa bir meydan okuma söz konusudur ve kişi her an.

büro yönetimi belge akışı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Belge%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

dosya planı ve TSE'nin TS 1390 nolu standardına uygun gelen – giden ... mektup ve notları da birer kağıt veya özel belge sayılmaktadır. Başka bir deyişle belge, ...

büro yönetimi sekreterlik hizmetleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sekreterlik%20Hizmetleri.pdf

Türkçeyi Kusursuz Konuşma . ... veren yönetici ve hekimlerin teşhis, tedavi, hastanın izlenmesi, gerekli malzeme ... Sekreter işi için gerekli psikolojiye sahip olmalı, kendi kendine işlerde başarılı ... aşırı makyaj, iş ortamına uygun düşmez.

büro yönetimi yazı biçimleme - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yaz%C4%B1%20Bi%C3%A7imleme.pdf

5 Ara 2012 ... Öz geçmişin Biçimi ve Formatı . ... Bilgisayar laboratuarı, F klavyeli bilgisayar, Microsoft Word. (Ofis) yazılımı, yazıcı, kâğıt ve zarf çeşitleri ... Kelime işlem programlarında örnek CV'lerden de yararlanabilirsiniz. Bilgisayarda ...

büro yönetimi ve sekreterlik f klavye 1 - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/F%20Klavye%20-1.pdf

MODÜLÜN ADI. F Klavye 1. MODÜLÜN TANIMI. F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenim materyalidir. SÜRE. 40/32.

büro yönetimi web tasarım editörü 2 - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Web%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20Edit%C3%B6r%C3%BC-2.pdf

WEB tasarım editörünü kullanarak tablo, stil ve kütüphane işlemlerini ... Dreamweaver editörü içindeki sayfaya tablo şeklinde dosya aktarımını başlatmak için; ... Layout görünüm modunda, hücrelere ait düzenleme işlemlerini yapmak için ilgili.

büro yönetimi toplantı organizasyonu - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Toplant%C4%B1%20Organizasyonu.pdf

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak ... hakkında bilgi edinecek ve toplantıya uygun organizasyon yapabileceksiniz. ... kimlerin geleceğine, hedeflerin ne olacağına, hangi işin yapılacağına yönetici karar verir ve ... görülmesine ve okunmasına izin verecek bir aydınlatma sisteminin olması.

büro yönetimi arşivleme hareketleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ar%C5%9Fivleme%20Hareketleri.pdf

Belgelerin türlerini ayırt ederek kurum dosya planına uygun olarak belgeleri arşiv dosyasına yerleştirebileceksiniz. 2. Arşivden ödünç verilen belge ya da dosyayı ...

büro yönetimi veri tabanı programı - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1-%203.pdf

Bu modül sizin veri tabanı programında raporlama ve makro oluşturmayı öğrenmenizi sağlayacaktır. Öğretmeninizin verdiği uygulamaları yapmanız, öğrenmenizi ...

büro yönetimi dosyalama sistemi ve hareketleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dosyalama%20Sistemi%20Ve%20Hareketleri.pdf

dosya planına uygun sırtlık ve ayıraç oluşturabileceksiniz. 4. ... Örneğin alfabetik sisteme göre yapılan dosyalamada, konu başlıkları anlaşılır olmalı ve eksiksiz ...

büro yönetimi ve sekreterlik telefonla iletişim - Megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Telefonla%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf

İletişim denilince akla ilk gelen şeylerden biri “telefon”dur. Telefon birbirinden ... Günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı telefonun, Alexander Graham Bell 'in 1876 ... Konuşan (arayan) herhangi bir nedenle bekletilecekse, bunun nedenleri ve ... hemen kendinizi tanıtın, kiminle ve hangi nedenle görüşmek istediğinizi belirtin.

büro yönetimi ve sekreterlik telefonla iletişim - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Telefonla%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf

Telefonunun Büro İletişimindeki Yeri Ve Önemi ..................................... 4. 1.1.2 ... olduğunu söyleyen birisi-arayan-). Yöneticiniz henüz ... Bazı kısaltma örnekleri aşağıdaki gibidir: •. Folklör- flk ... Telefon görüşmelerini zorlayan aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Daldan dala ... üzere diğer bazı klasik renklerde de bastırılabilir.

BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1%20-1.pdf

➢. Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir. 1.5. Veri tabanı Programının Çalıştırılması. MS Access Office programınızı kurduktan sonra, çalışmaya hazır ...

büro yönetimi ve sekreterlik randevu ve konuk kabulü - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Randevu%20Ve%20Konuk%20Kabul%C3%BC.pdf

PROTOKOL KURALLARI. Protokol, resmi ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kuralları anlamına gelir. Bu kurallara uyulması nezaket açısından gereklilik, ...

BÜRO YÖNETİMİ BÜRO DÜZENLEME

http://lojistik.igdir.edu.tr/Documents/Transportation/B%C3%9CRO%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0/B%C3%BCro%20D%C3%BCzenleme.pdf

Büro makine araç ve gereçlerinin yerleşimi ve düzenini sağlayarak, çalışmaya uygun hale getirebileceksiniz. Amaçlar: 1. Büro araç-gereç ve makineleri ile ilgili ...

büro yönetimi belge akışı

http://lojistik.igdir.edu.tr/Documents/Transportation/B%C3%9CRO%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0/Belge%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

Postrestant Gönderme. ... bir şahsın zarar görmesine neden olacak ya da yabancı bir devlete geniş ... Dosya ve belgelerin dağınıklığa neden olmaması için;.

BÜRO YÖNETİMİ DİKSİYON 2 - Move Up

https://tr.moveup-project.eu/wp-content/uploads/2019/09/Diksiyon-MEB-2.pdf

ALAN. Büro Yönetimi. DAL/MESLEK. Tüm Dallar. MODÜLÜN ADI. Diksiyon 2. MODÜLÜN TANIMI. Etkili ve düzgün konuşma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme.

büro yönetimi ve sekreterlik - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/yazibicimleme.pdf

KÂĞIT-ZARF ÇEŞİTLERİ ve POSTAYA HAZIRLAMA . ... Resmi yazılar, iş yazıları, dilekçe yazımı gibi konularda zaten kanuni ... Ek: Yazı örneği (…….sayfa) ... Diğer bir deyişle mektup, insanların duygu, düşünce, görüş, bilgi ve isteklerini ...

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistanligi.pdf

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI. 1. HUK101U. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI. Z. 4.0. İNTİBAK YOK. 1. HUK101U. HUKUKUN TEMEL ...

büro yönetimi ve sekreterlik f klavye 1 - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/fklavye1.pdf

MODÜLÜN ADI. F Klavye 1. MODÜLÜN TANIMI. F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenim materyalidir. SÜRE. 40/32.

büro yönetimi ve sekreterlik f klavye 2 - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/fklavye2.pdf

MODÜLÜN ADI. F Klavye 2. MODÜLÜN TANIMI. F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenim metaryelidir. SÜRE. 40/32.

büro yönetimi ve sekreterlik iş planı - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/isplani.pdf

T.C.. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. MEGEP. (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ. PROJESİ). BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK.

büro yönetimive sekreterlik bilgi toplama ve yönetme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bilgi%20Toplama%20Ve%20Y%C3%B6netme.pdf

Not: Form birleştirme tasarım modunda etkinleştirilmemişse 'Formları Birleştir' komutu ... 'Excel'e Ver Sihirbazı' penceresinde SSKL formu açık olduğu için diğer ... açılan liste kutusu ile; 5 tane seçenek hakkı ile ders adı velisinin ad soyad,.

büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594217

kongre tercih unsurları, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2246-2256. ... yüksek lisansa devam etmekte ya da yüksek lisans mezunudur.

büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrencilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62463

1 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, ... Çalışma Kocaeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı ...

büro yönetimi ve sekreterlik hukuk terminolojisi - Cahilim.com

http://www.cahilim.com/pdf/ofis/hukuk-terminolojisi.pdf

Ticari İş: Bir ticari işletme ile ilgili olan her iş ticari iştir. ... 1.1.3.2. Tacir Olmanın Sonuçları ... Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari işletmenin unsurlarından ... Annesi babası ve diğer yakınlarına hısımlık ilişkileri ile bağlanır.

büro yönetimi ve sekreterlik telefonla iletişim - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/telefonlailetisim.pdf

Telefon ve santral cihazı, santral, bilgisayar, fihristler, kartvizitlikler, kayıt defteri. ÖLÇME VE. DEĞERLENDİRME. ➢. Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra ...

büro yönetimi ve sekreterlik problem çözme - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/problemcozme.pdf

Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak ... .En iyi fikirleri belirlemek için “çoklu oylama tekniği” kullanılabilir.