tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

29 Ara 2014 ... XIX. yüzyılda Giresun'da halk bakırcılık ve kuyumculuk sanatları ile de ... rehberlik etmek, gerektiğinde konferanslar düzenlemek, halkın ...

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...- İlgili Belgeler

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/526/Ebru%20Bayram.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29 Ara 2014 ... XIX. yüzyılda Giresun'da halk bakırcılık ve kuyumculuk sanatları ile de ... rehberlik etmek, gerektiğinde konferanslar düzenlemek, halkın ...

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/535/Pervin%20Pa%C5%9Fayev.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çizim-5: Yeni 7 Kızkardeşler Petrol Rezervleri ve Petrol Üretimi.............43. Çizim-6: ... 2013'ün ilk yedi ayında günde ortalama 910 bin varil petrol üretildi.

TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/songululutas/Theses_001.pdf

Ancak, Külek Boğazı'na sahip olması ve Tarsus'un Anadolu-Suriye ticaret ve kervan, posta ve hac yollarının üzerinde olması onun, ayrıca kara ticaretinde de ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ı ...

http://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14761/428282.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çıkarılması, netleştirilmesi ve devamının sağlanması sürecinde, her zaman olumlu, yapıcı, cesaret ... plansız ve programsız, buradaki etnik yapının yeterince analiz edilmeden, tarafsızlık ... Kentin her yanı Wilson fotoğrafları ve “Wilson Barışı,.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 15 ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/73676_1811061441692.pdf

Salyanesiz eyaletler: Anadolu, Rumeli, Karaman,. Diyarbekir, Erzurum, Dulkadriye, Şam, Budin, Van, Temeşvar vs. eyaletler idi. Merkezi idareye yakın ve bağlı ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı a ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2800/Tu%C4%9Fba_G%C3%B6k%C3%A7urak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sicilleri, tereke defterleri ve terekelerin ekonomik açılardan incelenmesi hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde ise Bursa şehri hakkında genel ...

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4180/433867.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orhun yazıtları, Göktürk Kağanlığı zamanında, ünlü Türk hükümdarı Bilge ... Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehrinde oturan Kazak Han‟ı İşim‟e ... prenseslerinin bulunduğu “Orduğ” yerleşim birimleri çevresinde geçtiği ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/1876/doganay-p%C4%B1nar-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

süreci ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nda görev alan Alman ... talebinden vazgeçerek eyaletlerdeki komutan paşalara danışmanlık edecek üç ...

tc kırklareli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/757/354963.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Basîret Gazetesi, Ali Efendi, İstanbul, Osmanlı Devleti, ... Efendi, Namık Kemal, Ali Suavi, Tevfik Bey, İsmail Bey, Esat Bey ve Süleyman Asaf ... dönemin en çok satan gazetesi olmuştur (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, 1989: ... Courierd'Orientve, Liberte gibi gazetelerden de tercüme ve iktibaslar yaparak haber ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2670/279086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 65. Darülmuallimin ve Darülmuallimat'ın Muallim ve Muallimelerine ... yerlerine konulmak üzere evsaf-ı matlube-i câmi diğer muallimler tedariki dahi ... okulun karşısındaki bir evin hizmetçisi kız ile( sınıf penceresinden diğer pencere ile) ... Müfettiş : “Nevzat Bey'in okula sarhoş gelip, cam kırdığı tarihte bir belirsizlik var,.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3342/Esin_%C3%96zg%C3%BCl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yılında Filistin'de kurulan İsrail Devleti'nin temellerini oluşturan en önemli etken olmuştur. Anahtar Kelimeler: Filistin, Balfour Deklarasyonu, Siyonizm, Yahudi ...

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11513/737/262279.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Emeviler dönemindeki Harici isyanları münasebeti ile Nusaybin'in adı zaman zaman ... ve Kuran'ı da bilmeyen Şemsilerin katledilmesine emir verdiği, Jakobit.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 19 ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14719/364696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Harput Sancağı köy, Osmanlı, Tahrir, Nüfus sayımı ... Yüzyılda Elazığ Vilayetinde Teba-i Şahanenin Dini ve Sosyal Yapısı” (Fırat Ünv. ... Hedi. 125. Malatacık Abdal. 100. Helezür. 126. Malato. 101. Helindir. 127. Mesti ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 571 ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/639/1/10147722.pdf

TD 571 numaralı Aydın evkaf defteri incelendiğinde Aydın'daki vakıf kurumlarının genel olarak camii ve mescitler üzerine yoğunlaştığı görülür. Osmanlı Devleti ...

tc kafkas üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Cumhuriyet%20devri%20tarih%20ders%20kitaplar%C4%B1nda%20Rusya.pdf

Ders kitaplarında Rusya İmgesinin Belirleyicisi Olarak Türk Siyasal Hayatı. 65-71. 4- Tarih Ders ... Süleyman Nafiz Rus Kimdir, Moskof Nedir? Adlı eserinde ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/485/3/10110695.pdf

kimselerin iyi ve doğru erkekler, hür doğmuş, ergin yaşta ve sır saklayabilir olmaları, ... Tarık Zafer Tuna'ya da hürriyetin ilanında Selanik Mason Localarının ve ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ıı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2799/Demirhan_%C3%96z%C3%BCdo%C4%9Fru.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ĠĢte bu sözler Almanya‟nın savaĢa Müttefik Devletlere nazaran daha ... bir toplantıda, Askeri Ġstihbarat Servisi‟nin baĢını temsil eden Albay Erwin von. Lahousen, Amiral ... 2 Nisan: Almanlar Rommel‟in komutasında saldırıya geçti.

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9754/217483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan ... ve Seyyid Mehmed ve Yorgancıoğlu ve Seyyid Mustafa mülkleri ve tarik-i hâs ile ...

sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15559/512631.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parça kedi kürk. 1 rubʻ 3 para ... Şemmâme eğer. 2 guruş ... gibi pek çok iktisadî faaliyette bulunarak toplumda belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1869/1970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Nis 2018 ... Necmioğlu, Nuran Aksoy, Hakkı Haktan, Ali Seyhan, Güngör Denizaşan'dan oluşmaktadır.262 O dönemde TPAO Özel Kalem Müdürü olarak ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15079/344624.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cihan tarihinin umumi hatları adlı eserde 17, 18. ve 19. yy kapsayan dönemin ... Bu dünya tarihinden Türkiye'de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal'di. ... Cromwel “Fena bir köy terzisi tarafından biçilmiş elbise giyen” basit bir adam olarak ... teşekkül eden siyâsî cem'iyet bu kasarlar 1900 senesinde şiddetli hareketlere kıyam.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı van ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15125/360031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ait bulguların, belgelerin yetersiz oluşu da bu uygarlık hakkında yeterli bilgiye sahip ... Urartuların hangi dili konuştuğu ile ilgili bilgiye gelince; Urartu dili üzerine ... olan ''Menua Kanalı'' (bugün Şamran Suyu) inşa edilmiştir ki, bu kanal 51 km.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1253/%C3%87a%C4%9Flar%20%C3%9CNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Belli başlı kabile reislerinin kendi yanlarına çekmeye ... Yemen ile başlayan seyahatname Hindistan, Çinhindi, Çin, Singapur,. Cahor ve Japonya ... Hudeyde'nin Hacur kazasında yaşanan ağır mağlubiyet ve sonrasındaki askeri girişimlerin ...

batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1654/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Oca 2016 ... Çalıştığımız sicil Hicri 1315tarihi, Miladi olarak 1898-1900 yıllarını ... ve mezkur denklerin kıymeti kaç guruş olduğu malumumuzdur müddei-i.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı xvı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/480/3/438441.pdf

8 Haz 2016 ... Yörükleri arasında bulunan Menteşe Yörükleri de XVI. ... “Horzum Yörükleri” Menteşe sancağının oluşumunda önemli topluluklardan biridir.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 1831 ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1134/1/Muhammed_Agir_Tez.pdf

gayrimüslim cemaatlerin kendi nüfuslarını çok göstermeye çalışmaları ve dini ... Garipoğlu, Hatiboğlu, ... Orta boylu kara sakallı Hayyam oğlu çiftçi Ali b. Mustafa ...

Tarih Anabilim Dalı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbe/dosyalar/dosya_ve_belgeler/2018-2019/bahar_donemi/tarih_anabilim_dali_bahar_ders_programi.pdf

TARIK ÖZÇELİK. Seminer Dersliği. OSMANLI. İKTİSAT ... DR. ÖĞR. ÜYESİ. TARIK ÖZÇELİK. Seminer Dersliği ... PINAR KAYA. TAN. Seminer Dersliği. BİZANS ...

ASÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH ANABİLİM DALI ...

https://tarih.aksaray.edu.tr/indir/86186625-fd42-4ddc-806c-cc46748eb3e5.pdf

TAR 501 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE KAYNAK BİLGİSİ I (T.C.İNKILAP). 3 0 ... Akif- Ortaylı, İlber- Özcan, Abdülkadir- Yediyıldız, Bahaeddin- Kütükoğlu, Mübahat (1994) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ... (1981), Tarihte Usul, ... -İnalcık, Halil, (2010), Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak-Kuruluş, hayy kitap,.

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/75/muaala.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması ... Enlem: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora uzaklığının açısal ... başlangıç meridyeni, dünyada kaç tane paralel dairesi olduğu ve en büyük kıta.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü tarih anabilim dalı xvı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/472/1/10121138.pdf

20 Tem 2016 ... Kale hâkimi Mihal Mastori Sultan. Süleyman'a ... tacirler ve hacılar bulunan Bostancı Başı barçasının tecavüze uğraması harbe sebep olmuş,.

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0053583.pdf

Para Birliği, döviz kurlarında birliğin sağlanmasını, sermaye hareketlerine konan tüm kısıtlamaların ... 5 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul:Remzi ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15114/354932.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mintaxla canım Mintaxla (Mintax). • Bana bir şey olmaz deme, ... Örneğin, bulaşık makinesinin tek başına değil de beyaz eşya olarak toplu bir nesneler kümesi ... Ev hanımı evine gerekli olan deterjan ve besin maddelerinin müşterisi alacaktır.

mef üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü özel hukuk anabilim dalı

https://openaccess.mef.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11779/1239/%C4%B0pek%20Yarar_Bitirme%20%C3%96devi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KULLANMA ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ (ARİYET AKDİ). A. TANIMI. Eski dilden gelme bir terim olan “ariyet”, yasada tanımlanan durumla uyuşmadığından Yeni ...

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11513/551/249995.pdf?sequence=1&isAllowed=y

değerlendirmesi, dinlenmesi ve eğlenmesi için sunulan oyun oynama, müzik ... Mobil telefonlar aracılığıyla Türkiye'de İddaa ve at yarışı oynayanların ... faturalı hattan konuşmayı tercih etmişlerdir (www.tumgazeteler.com, Erişim Tarihi: 22 Eylül.