TC Resmî Gazete - Resmi Gazete

20 Eki 2018 ... İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ... Ertelenmesi” kararında açık adresine usulüne uygun tebligat ...

TC Resmî Gazete - Resmi Gazete- İlgili Belgeler

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29975 - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95936

10 Şub 2017 ... g) Enstitü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim ve öğretim ... faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim ...

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27710 - Vertic

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Turkey/TR_By-law_Transport_Infectious_Materials.pdf

v) Yazılı talimat: Sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taĢıma esnasında oluĢabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taĢınan madde veya ...

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28976 ...

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/ORMAN%20KANUNUNUN%2017_3%20VE%2018%20%C4%B0NC%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf

18 Nis 2014 ... MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman. Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine ...

2 RESMÎ GAZETE 27 Mart 2019 – Sayı : 30727 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327M1-1-1.pdf

27 Mar 2019 ... 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). Page 8. 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). R. E. S. M. Î G. A. Z. E. T.

86 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-2.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 87. Page 3. Sayfa : 88. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer) ...

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713

https://pdo.metu.edu.tr/system/files/yonetmelik-son.pdf

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713. AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ULUSLARARASI KURULUġLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU.

156 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-3.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 157. Page 3. Sayfa : 158. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ...

17/10/2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete'de ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141101M1-1.pdf

1 Kas 2014 ... işsizlik oranı, 2014 yılının ilk dönemlerinde azalma eğilimini devam ... TÜFE yıllık artış hızı 2013 yılında yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir.

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 ...

https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2013/09/KARAYOLLARITRAFIKYONETMELIGI09.09.2011.pdf

a) Askeri bina, tesis veya birliklerin bulunduğu yerin, bu yerlere ulaĢan yollar ile bağlantı ve ... parkedilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliĢ ve gidiĢ ... sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, Ģoförlerin gideceği yer ve ...

236 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303M1-2.pdf

3 Mar 2020 ... 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 241. Page 7. Sayfa : 242. RESMÎ GAZETE. 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ...

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480 RESMÎ GAZETE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180716-2.pdf

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. RESMÎ GAZETE. Sayfa : 9. Page 2. Sayfa : 10. RESMÎ GAZETE. 16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. Page 3 ...

Resmi Gazete Tarihi: 24.3.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_guvenligi_yonetmeligi.pdf

Dayanak. Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4 üncü ... eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv'dir.

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmi Gazete Sayısı:30113 ...

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/PLANLI%20ALANLAR%20TIP%20IMAR%20YONETMELIGI%2001-10-2017%20DEGISEN%20MADDELER%20KARSILASTIRMALI%20TABLOSU.pdf

1 Eki 2017 ... ç) Askeri alanlar: Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının savunma, harekât, hudut ve milli ...

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28344 ...

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_calisani_doz_limitleri_yonetmelik.pdf

5 Tem 2012 ... tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği ... kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşır. ... KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU [ Radyasyona bağlı ...

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2016 – Sayı ... - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160117-3-1.pdf

17 Oca 2016 ... Page 1. Sayfa : 32. RESMÎ GAZETE. 17 Ocak 2016 – Sayı : 29596.

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2017 Resmi Gazete Sayısı ... - TMO

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/mevzuat/ilgiliyonetmelik/sinaikanunyonetmeli%C4%9Fi.pdf

24 Nis 2017 ... o) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli, ... ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne ... Başvuru günü bu süreye dahil değildir. ... a) Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

2 Şub 2015 ... RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. HAKKINDA ... Belgenin şekli özellikleri. MADDE 5- (1) ... boşluk bırakılarak “Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve ...

14 Aralık Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.pdf

14 Ara 2017 ... AĢağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dıĢı malların satıĢı ihalesi ... (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak ... 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin ...

21 Ekim Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021.pdf

21 Eki 2017 ... RESMÎ GAZETE. 21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 ... MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. —— • ——.

15 Aralık Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.pdf

15 Ara 2017 ... paylarının satış veya devri nedeniyle ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin ... 5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.01.2018 tarih saat 09:30'a kadar Genel ... Ofis'imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen ... 1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 34 kalem elektrik kablo malzemeleri, %20 artar - azalır.

15 Ağustos Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170815.pdf

15 Ağu 2017 ... Orbit veya Teknoproses markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık ...

4 Şubat Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180204.pdf

4 Şub 2018 ... belgelendiremeyen hastalarda sarf malzeme (pil ve ara kablo hariç) ... Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğinden (BEKAB):.

1 Nisan Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180401.pdf

1 Nis 2018 ... Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesindeki örgün ve uzaktan ...

29 Nisan Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429.pdf

29 Nis 2017 ... tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. (2) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, ...

2 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602.pdf

2 Haz 2018 ... dırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, ... Tutanağın bir örneğini de arabuluculuk ... makbuz dosyaya eklenir. ... Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği ...

8 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180308.pdf

8 Mar 2018 ... a) Bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu ve Hukuk Müşavirliği kadrosuna yapılacak ... MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü ... sınav kağıtları geçersiz sayılır.

10 Şubat Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.pdf

10 Şub 2018 ... (2) Yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanları, bu yeterliği almaları durumunda ... ç) Sınavlara ilişkin soru bankası hazırlamak, yapılan itirazları ...

19 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180619.pdf

19 Haz 2018 ... MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2018 Yılı Kurban Bayramı'nda ve 2019 Yılı Kurban Hiz- metlerinin ... ile adaklık kesim yerleri tesis edilir. ... Söz konusu dönemde ithalat yapılan 26 ülkenin birim fiyatları dikkate alındığında genel orta-.

27 Mart Gazete-2_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327.pdf

27 Mar 2018 ... Sayfa : 2. RESMÎ GAZETE. 27 Mart 2018 – Sayı : 30373 ... Adı/Unvanı. Bahadır GÜRLER. Adresi. Yıldırım Mah. Sarı Sok. No: 1. Ġç Kapı No: 7.

3 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180303.pdf

3 Mar 2018 ... e) Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, ... basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olan her türlü iktisadi iş-.

31 Ocak Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.pdf

31 Oca 2018 ... verme işlemi, araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri Emniyet Genel. Müdürlüğü ve ... yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez. (8) A Geçici ... Çınar/Diyarbakır.

20 Ağustos Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820.pdf

20 Ağu 2017 ... 20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160 ... KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak. (6) Müfettiş yardımcılığı ...

10 Kasım Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110.pdf

10 Kas 2017 ... gelişim dönemi özelliklerini tanımasına ve uyum sağlamasına ... hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir ... (3) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, il milli eğitim müdürü veya il milli eği- ... a) Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde gerçekleştirilmesi düşünülen reh-.

4 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180304.pdf

4 Mar 2018 ... “(5) Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi ...

9 Kasım Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171109.pdf

9 Kas 2017 ... i) Denemesi yapılan bitki koruma ürünü ile ilgili kayıtları tutmak, j) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik deneme raporunu.

1 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170301.pdf

1 Mar 2017 ... rütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel ... Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından ... niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans ... 5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 24.03.2017 günü saat 14:00'de Genel.