105 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji ... testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ... öğrenme, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen işbirliğini gerekli kıldığı için; ... değerlendirme etkinlikleri yardımıyla öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayan.

105 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...- İlgili Belgeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/Dergi/cilt6.say%C4%B11/6.1%20topal.pdf

KAVRAMSAL OLARAK KENT NEDİR VE TÜRKİYE'DE KENT. NERESİDİR? ... yerleşim birimleri kademelerince oluşan bir sistemin en tepesinde bulunmakta.

307 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/Dergi/Cilt8.Sayi1/8.1%20okutan.pdf

Edmund. Burke'un düşünsel temellerini attığı muhafazakârlık, 1960'larda ABD'de liberal katkılarla “yeni”lendi. Muhafazakârlığı yalnızca, Aydınlanma ve Fransız ...

397 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744175

Yayına Kabul Tarihi: 31.10.2018. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Online Yayın Tarihi: 26.06.2019. Cilt: 21, Sayı: 2, Yıl: 2019, Sayfa: 397-407.

533 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744312

26 Jun 2019 ... Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 533-553. * Dr., Sakarya University, Faculty of Political Science, Department of International. Relations, ORCID: ...

39 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt13.say%C4%B13/08%20BOZDAGLIOGLU%20OZPINAR.pdf

26 Eki 2011 ... Granger Nedensellik Testi, Vektör Otoregresif Model (VAR Modeli). THE VAR ... analizi, durağanlık ve birim kök testleri (ADF ve Phillips-Perron) ...

515 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/ozanguler/Publications_003.pdf

16 Mar 2015 ... üstlenen ve dolayısıyla fazladan çaba sarf eden grup üyeleri ise safdil rolünü üstlenmişlerdir (Ilgın, 2010: 105). İşten Ayrılma Niyeti.

53 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt11.say%C4%B14/Karacasulu%2011.4.pdf

Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramına kazandırdığı anlam ve ondan etkilenen Robert ... 5 Gramsci'nin Hapishane Defterleri adlı eserinde, yapı ve üst yapı ...

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B13/8.3%20akyildiz-gungor.pdf

KARAYALÇIN, İlhami (1983), “Panelde Sunulan Tebliğ”, İş. Değerlendirme Ve Metal Sanayii İş Gruplandırması Sistemi, MESS Yayını,. Erkmen Matbaası. 17.

43 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt13.%20say%C4%B12/COSKUNSEKERCIOGLU.pdf

http://www.memurum.biz/2007/06/mahalli-idarelere-memur-almnadantaydan.html. 30.01.2011. Milli Eğitim Bakanlığı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi ...

54 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B13/8.3%20bilginer-gonen-kayabasi.pdf

Anahtar Kavramlar: Kişisel Satış, İtirazlar, Satışın Kapatılması, Satışın ... kullanılabilecek performans kriterlerine ilişkin bazı örnekler verilmektedir. Bunlar;.

139 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B11/15%20KILIC.pdf

25 Nis 2012 ... söylemektedirler (Mesela http://www.tr.muslimlife.eu/; http://www.ecift.com; ... www.zevac.merihnet.com; www.islamievlilik.com). Yani, sadece ...

75 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt12.sayi4/yi%C4%9Fit%20do%C4%9Fanyi%C4%9Fit.pdf

Bu çalışma, profesyonel ses eğitimi (şan) alan bireylerin ses özelliklerinin araştırılması amacıyla ... DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4. 76 present in voice type ...

16 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B14/8.4%20asunakutlu.pdf

Çalışanlar ile yöneticiler arasında güven duygusu örgütsel ilişkiler açısından büyük önem ... çıkarı ve başarısı ile kimlik kazanma olarak betimlenebilir. Örgütsel ...

11 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 14 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B12/06%20AKALIN.pdf

6 Tem 2012 ... rağbet görmesine neden olan dünyevi asketikizm kuramı, kilise-manastır ... Asketik Protestanlık ile kapitalizmin ruhu arasında kurduğu ...

77 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt12.say%C4%B11/bilgin%20celik.pdf

Anahtar Kelimeler: İbrahim Temo, Jön Türk, İttihat ve Terakki, Balkan Örgütü, ... eşliğinde Mason locasını ziyaret ettiklerini, Carbonari'nin İtalya tarihindeki rolü ve.

309 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B13/8.3%20simsek.pdf

... in fiscal balance. 1 D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü ... oran yüzde 53'e çıkmıştır (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2004:16). Bu dönemde.

83 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt13.%20say%C4%B12/KOC.pdf

Cilt: 13, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: 83-95. Yayına Kabul Tarihi: ... Represented by the Antrobus, the play is indeed the story of mankind's struggle to fight against ...

105 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt11.say%C4%B14/Yurdabakan%20cihanoglu%2011.4.pdf

değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji ... testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ... öğrenme, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen işbirliğini gerekli kıldığı için; ... değerlendirme etkinlikleri yardımıyla öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayan.

227 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/224738

12 Tem 2016 ... HOLLANDA TİPİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE BİR İNTERNET. TABANLI İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI ANALİZİ VE MARKOV. ZİNCİRİ ...

108 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20simsek.pdf

2 SİNANOĞLU, Oktay: Bir New-York Rüyası, „Bye-Bye“ Türkçe, 4. Basım, İstanbul. 2002, s.40; SERİN, Vildan: Yabancı Dil Eğitiminde Çifte Ölçüler (Anadilinde ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20s%C3%B6zer.pdf

onlardan ayrı ve onlara yabancı bir ulus olduğumuzu sopa ile içlerinden ... Oktay SİNANOĞLU, Bir Nev-York Rüyası, “Bye-Bye Türkçe, 2002, İstanbul, 211.

49 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12 ...

http://journaldatabase.info/download/pdf/toplam_ekipman_etkinlii_ve_bir

Anahtar Kelimeler: Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), Yalın Üretim, Toplam. Üretken Bakım (TPM), Bilgi Sistemi. OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS AND ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt5.say%C4%B14/5.4%20selvi.pdf

Kaplıca alanı devre mülk usulü termal turizm işletmeciliği için uygun bir bölge ... Bölge halkı daha çok yetiştirdiği pamuk, zeytin, tütün, mandalina ve diğer tarım ürünlerinden ... Projede yer alması düşünülen devre mülk birimlerinin satış fiyatları;.

200 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B13/7.3%20esmer-yilmazel-firuzan.pdf

as fixed costs, some variables as part of the running cost do not feature to be fixed costs. Effect of ... tutarlılığı konusunda sıkıntılara neden olabilir. Bu nedenle ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B13/9.3%20gencel.pdf

Yatırım Kararları Üzerinde Kurumlar Vergisinin Etkisi: Bir Alan Araştırması" ... 5 Niyazi KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,.

268 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B13/7.3%20tanyeri-firat.pdf

Alınması”, HR Dergi, 1997/10. • AKSU, Mustafa, 2002. “İşletmelerin Global Çevre Faktörlerine Uyum. Sağlama Sürecinde Lojistik Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B14/8.4%20kuma%C5%9F%20tozkoparan.pdf

ş mülakatlarında, işe alma ya da işe giriş (entrance interviews) mülakatları gerek süreç gerekse yöntemleri açısından en fazla önem verilen mülakat biçimi iken, ...

127 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://journaldatabase.info/download/pdf/talep_analz_ve_talep_ongorusu_br_ozel

5 Ara 2012 ... UYGULAMA. Özlem ÖZER*. Merve ERKİLET**. Özet. Çalışmanın amacı ... Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi.

21 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt12.sayi3/alt%C4%B1n%20karabay%C4%B1r%20s%C3%BCsl%C3%BC.pdf

31 Mar 2011 ... Anahtar Kelimeler: Hayatta kalma kabiliyeti, finansal kaldıraç, finansal kararlar,. Veri Zarflama Analizi. JEL: G14-G32. SURVIVAL ABILITY OF ...

280 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B13/7.3%20yavas.pdf

Afet eğitimi: Doğal afetler ile ilgili konularda yurttaşların eğitimi son derece önemli bir konudur. Eğitim bir yönüyle doğal afetlerden korunma yollarını öğretmesi, ...

313 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt15.say%C4%B12/14%20UGURELKESGINKARAHAN.pdf

3 Eki 2013 ... alternatif bir öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme aracı niteliğindeki 'kavram ... kalem ve 1 silginin bir düzine olacağını belirtmiştir.

31 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 14 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B14/08%20EYNULLAYEVOZLER.pdf

27 Şub 2013 ... MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİLMESİ. Celal EYNULLAYEV* ... Veri Analizi,İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti. USE OF ...

50 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20gencel.pdf

öğrenciler düzenli olarak iki yıl bu hizmetlerden yararlanıp kursu tamamladıkları zaman hedefledikleri düzeyde yabancı dil (genellikle İngilizce) öğrenemezler.

11 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 17 ...

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/hakan.ay/%C3%9C%C3%A7%20K%C3%BCresel%20Ekonomik%20Krizin%20Analizi.pdf

31 Ağu 2015 ... Petrol krizinin, küresel mali krize dönüşmesinin bir diğer nedeni finans ... Petrol krizi siyasi nitelikte olup, Ekim 1973 de başlayan Arap-İsrail Savaşında ... http://www.alevalatli.com.tr/makale.asp?s=detay&ID=240, (02.08.2014).

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B13/9.3%20yap%C4%B1c%C4%B1.pdf

edinen yeni teorilerin oluşmasına neden olmuştur. Özellikle ... siyasetine ilişkin fonksiyonalist yaklaşımlar belirli bir gündem çerçevesinde birleşmektirler.31. II.

Tez - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/tezYazimKurallari/tezOrnekGosterim.pdf

DOKTORA TEZİ / YÜKSEK LİSANS TEZİ/TEZSİZ YÜKSEK. LİSANS DÖNEM ... EK 2: İngilizce Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği. (Tüm bilgiler ...