Induksi Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan ...

ISSN: 1412-033X. Volume 3, Nomor 1. Januari 2002. Halaman: 174-180. Induksi Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan. Pemberian Kolkisin.

Induksi Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan ...- İlgili Belgeler

Induksi Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan ...

http://dx.doi.org/10.13057/biodiv/d030102

ISSN: 1412-033X. Volume 3, Nomor 1. Januari 2002. Halaman: 174-180. Induksi Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan. Pemberian Kolkisin.

Aktivitas Immunodulator Ekstrak Etanol Umbi Bawang Merah (Allium ...

https://journal.bio.unsoed.ac.id/index.php/biosfera/article/download/482/369

tabung reaksi, spektrofotometer, kuvet, spuit injeksi ... tinta pelican B17, H2SO4, dan methanol. Prosedur ... cara mensuspensikan 1,6 ml tinta pelikan dalam 8,4 ...

INDUKSI POLIPLOIDI MENGGUNAKAN KOLKISIN SECARA ... - Neliti

https://media.neliti.com/media/publications/54874-ID-induksi-poliploidi-menggunakan-kolkisin.pdf

Induksi poliploidi dilakukan dengan meneteskan kolkisin pada pucuk bibit P. amabilis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi kolkisin yang ...

Sistem Kendali On/Off Motor Induksi Pompa Air Dengan Histerisis ...

https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/mindjournal/article/download/2693/1943

Kekurangan dari transduser ini adalah lebar histerisis yang terbatas dan penggunaan saklar mekanik untuk pengaturannya sehingga cepat aus dan berisik. Untuk ...

antiproliferatif dan induksi apoptosis ekstrak etanolik kulit jeruk ...

http://seminar.ums.ac.id/index.php/pharmacon/article/download/42/40

reticulate) dilaporkan memiliki efek antiproliferatif pada berbagai sel kanker secara in vitro. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui efek ekstrak ...

asma ıslahında poliploidi çalışmaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234508

Yapay olarak bitkilerde poliploidi oluşturmak için ise kromozom katlama yöntemi kullanılır. Bu yöntemde ıslahçıların en çok kullandığı kimyasal kolhisindir.

MANIPULASI POLIPLOIDI UNTUK ... - Oseanografi LIPI

http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxxii%284%291-11.pdf

Manipulasi poliploidi menghasilkan individu triploid, tetraploid dan ploid yang lebih tinggi. Poliploid ini dapat tumbuh lebih pesat dibandingkan individu diploid ...

Poliploidi - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=3368

Poliploidi, bir bitkinin genomundaki tüm kromozomların sayıca aynı oranda artmasıdır. Örneğin bir bitki türünde 2n= 34 ise yani diploid bir bitkide 34 adet ...

marmut merah jambu

http://eprints.ums.ac.id/28585/1/03._Halaman_Depan.pdf

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan klasifikasi deiksis wacana dalam buku “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika dan mendiskripsikan.

(Channa striata), DAN BERAS MERAH

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1313196&val=199&title=PERBAIKAN STATUS GIZI ANAK BALITA DENGAN INTERVENSI BISKUIT BERBASIS BLONDO IKAN GABUS CHANNA STRIATA DAN BERAS MERAH ORYZA NIVARA

pengukuran berat badan, tinggi badan, dan kadar serum albumin. ... Ismail 2002) dan perubahan berat badan hasil ... bumin sebelum dan setelah intervensi.

Kajian Poliploidi Ikan Sepat - universitas nahdlatul ulama surabaya ...

http://journal2.unusa.ac.id/index.php/ATCSJ/article/download/855/638

Poliploidi merupakan organisme yang memiliki satu atau lebih penambahan perangkat kromosom (Thorgaard, 1983). Poliploidisasi secara alami terjadi akibat ...

Emulsi labu dan minyak sawit merah - Journal IPB

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jtip/article/download/11392/9152

Produk emulsi tersebut memiliki kandungan trans -β-karoten sebesar 141,65±0,47 mg/L atau ... Kata kunci: emulsi, labu kuning, minyak sawit merah, β-karoten ... Badr SE, Shaaban M, Elkholy YM, Helal MH, Hamza ... Salam M, Hossain MI.

Aesthetic research of the building heritage Toko Merah Roland ...

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/453/1/012070/pdf

in the center of the building which also serves as a building structure, rhythm on ... While in France, Rococo is an outbreak of the use of three-dimensional ...

bentuk afiksasi ragam bahasa remaja dalam novel marmut merah ...

http://jurnal.appibastra.or.id/index.php/bastra/article/download/90/69/

dalam novel Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika. Metode yang digunakan deskriptif, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan metode simak dan ...

implikatur percakapan antartokoh dalam film marmut merah jambu ...

https://repository.usd.ac.id/6214/2/121224003_full.pdf

Implikatur Percakapan Antartokoh dalam Film Marmut. Merah Jambu Karya Raditya Dika. Yogyakarta: PBSI, JPBS, FKIP, Sanata. Dharma. Penelitian ini bertujuan ...

penggunaan variasi bahasa alay dalam novel marmut merah jambu ...

http://eprints.unram.ac.id/3285/1/jurnal.pdf

NOVEL MARMUT MERAH. JAMBU KARYA RADITIYA. DIKA DAN HUBUNGANNYA. DENGAN PEMBELAJARAN. BAHASA INDONEDIA di SMP. Oleh.

Allium sativum L. - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/12391

Saksılar sıcaklık, ışık ve nem kontrollü büyütme kabinine ... recorded. According to the results, cloves of the garlic genotypes stored at 4oC sprouted 4-26 days.

Allium cepa - Biological Diversity and Conservation

http://www.biodicon.com/YayinlananMakaleler/10.10-%20Pyridine,%20Cytotoxic%20Effect,%20Allium%20cepa,%20Onion.pdf

Piridinin sitotoksik etkilerinin soğan (Allium cepa) kök meristem hücrelerinde araştırılması ... kırılması ve yapışkanlığı, anafaz-telofaz kromozom anomalileri, mikro ... Ayrıca mitotik indeks, bölünen hücrelerin toplam hücre sayısına oranı (MI; ...

QUIZALOFOP-P-ETL HERBSTNN ALLIUM CEPA L. KÖK MERSTEM ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6409/Evrim%20Suna%20ARIKAN_TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... Mutfak soğanı. Allium cepa L.'nın kromozom sayısı 2n=16'dır. ... soğanın kök uçlarından örnekleme yapılmış ve her soğana ait kökler ayrı bir tüpe konulmuştur.

Karyological studies of six taxa of the genus Allium L ...

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00087114.2016.1152114?needAccess=true

analysis systems KAMERAM (ARGENİT Microsystems,. İstanbul, Turkey). The karyotype was determined using the above-mentioned software for the recognition ...

ALTERNATĠF TARIM GĠRDĠSĠ OZONUN SOĞANDA (Allium ...

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/762/0035390.pdf?sequence=1&isAllowed=y

olarak kimyasal maddeler, MeBr, ultraviyole tekniği ve ozon kullanımı ... Kuru madde içeriği (%): Soğan baĢlarının yaĢ ağırlıkları tartıldıktan sonra 65 °C‟ de.

Glyphos ve DDVP' nin Allium cepa L.' da Mitoz Bölünme ve ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2107.pdf

indeks üzerinde bir azalmaya neden olmuştur. Bu bileşikler test materyalinde kromozom anormalliklerini artırmışlardır. Bu anormallikler C-mitoz, anafaz köprüsü, ...

Dichlorvos'un (DDVP) Allium cepa L. Kök Ucu Meristem ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/48887

Çalışmamızda, DDVP'nin A. cepa'da kök uzunluğu, kök sayısı, mitoz bölünme ve ... neden oldukları pek çok araştırıcı tarafından saptanmıştır [9,32,33]. Viciafaba' ...

Fipronilin Soğan (Allium cepa L.) Kök Ucu Hücrelerine Sitogenetik ...

http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen/article/download/132/131

Kontrol grubundaki mitoz bölünme evreleri. (Şekil 2a, b) ile kıyaslandığında, profaz evresinde nükleusta granülasyon, kromatin yoğunlaşmasında düzensizlik ve ...

Taxonomic Revision and Lectotypification of Allium L. sect ... - Zobodat

https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0099_0208-0234.pdf

Leaves coarsed or pilosed, pedicels 4-6 times longer than tepals. A. gillii WENDELBO. – Leaves glabrous, pedicels 2-3 times longer than tepals. 15. 15.

Karnitinin Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Allium cepa Kök Ucu ...

http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/706193

kontrol grubu soğan kök meristematik hücrelerinde kromozom aberasyonlarına ... kararlı kromozom sayısına sahip olma gibi etkilerinin çalışılmasında en sık ...

Sarımsak (Allium sativum) ve Geleneksel Tedavide Kullanımı

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_22830/TPD-31-145.pdf

Sarımsağın kuşaklar arasında aktarılan bilgiler ve ilmi olarak yapılan çalışmalar netice- ... paraziter hastalıklara karşı kullanım alanları hakkında kısa ve özlü bir bilgi verilecektir ... Kara sarımsak, İspanyol sarımsağı ve İtalyan sarımsağı yetişti-.

SOĞAN(Allium cepa L.) TOHUMU VE TOHUM YAĞININ ... - AVESİS

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=43eb8ca9-230d-4838-8ec3-263bfdc452f1

Glutatyon redüktaz. Karotenoidler. Tersiyer bütilhidrokinon ... tert-bütil hidroksikinon (TBHQ) gibi sentetik antioksidanları gıda katkı maddesi olarak yıllardan beri ...

Elektromanyetik Alanın Soğan (Allium cepa L.) Mitotik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612674

20 Ara 2018 ... Allium cepa L. kök meristemi, mitoz bölünme geçiren hücrelerin yüksek bir oranını içermektedir, ayrıca kromozom sayısının düşük (2n=16) ve ...

Анализ тест-реакции Allium cepa на качество речных вод в ...

http://dokbsu.ru/sites/default/files/pdf/2016/1/4/10_Romanova_v1_720-724.pdf

4 янв 2016 ... Анализ тест-реакции Allium cepa на качество речных вод в условиях антропогенного загрязнения. А. Р. Романова, С. В. Тихонова*.

Effects of onion (Allium cepa) plant maturity at harvest and method of ...

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01140671.2001.9514166

foliage removal had no effect on mean skin colour score, but onions that were topped before curing had slightly more bulb skins than onions topped after.

(<italic>Allium sativum</italic>) Extract on - Mary Ann Liebert, Inc.

https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/jop.2007.0035

ZUBEYDE AKIN POLAT,1 AYSE VURAL,2 FATIH OZAN,3 BEKTAS TEPE,4. SEMRA ÖZCELIK,5 and ALI CETIN6. ABSTRACT. Free-living protozoa of the genus ...

dengan krikotirotomi dan trakeostomi - Journals

https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/675/515/

Krikotirotomi merupakan tindakan untuk mengatasi sumbatan jalan nafas di laring. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuka membran krikotiroid secara ...

223 OPTIMALISASI E-LEARNING DENGAN MENGGUNAKAN ...

http://eprints.ummi.ac.id/353/3/31.%20OPTIMALISASI%20E-LEARNING%20DENGAN%20MENGGUNAKAN%20METODE%20FLIPPED.pdf

Heni Wulandari. Pendidikan Teknologi Informasi, ... menyampaikan pesan pembelajaran (Munir,. 2009:60). ... Sedangkan menurut Munir (2009:168) teknologi ...

Rekayasa Stetoskop Elektronik dengan

https://dinus.ac.id/repository/docs/14872.pdf

Auskultasi dengan stetoskop akustik tidak mudah dilakukan karena bisa terganggu oleh adanya bunyi sekitar, sedangkan intensitas bunyi jantung dan paru-paru ...

i PENGEMBANGAN IMPROVISASI GITAR DENGAN METODE ...

http://eprints.uny.ac.id/17689/1/Doni%20Darmawan%2006208244018.pdf

yaitu, improvisasi secara vertikal, dengan menggunakan nada dalam akor. (arpeggio) dan improvisasi ... Blues scale = 1 b3 4 #4 5 b7 8. Gambar 3 : notasiblues ...