Geleneğin Beden Bulması: Anonim Tasarım - DergiPark

iki raflı dolabın, kurulum ilkelerinin benzerliğini ve dekoratif öğelerinin ... kapak eklendiği görülüyor. Bu nedenle ... Resim 4: Ikea 'Roy' katlanan tabure, 2008 ...

Geleneğin Beden Bulması: Anonim Tasarım - DergiPark- İlgili Belgeler

Geleneğin Beden Bulması: Anonim Tasarım - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203669

iki raflı dolabın, kurulum ilkelerinin benzerliğini ve dekoratif öğelerinin ... kapak eklendiği görülüyor. Bu nedenle ... Resim 4: Ikea 'Roy' katlanan tabure, 2008 ...

ARAŞTIRMA BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ VE BEDEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/348676

14 Eyl 2017 ... Beden Kitle İndeksi (BKİ), beslenmeye ilişkin durumu gösteren bir araç olarak kullanılmaktadır. Beden ağırlığının boy uzunluğunun karesine.

Kahvenin ettiğini bulması

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/40082/001522125006.pdf?sequence=1&isAllowed=y

evlerinde işi sadece kahve pişirmek olan hizmetçiler çalışmaya ... lavi fincanlarını fal için kapatırlar ken, Şeyh Şazili ... yeraltı dünyasının 'baba' dediği Neyzen ...

Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında “Duh ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/407024

Bu makalede Türk sözlü mli eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı'nın “Duha Koca ... Deli Dumrul'un Azrail'e Meydan Okuması/ Mafyaya Başkaldırması. Dumrul'un ... annesinin adı Şükran olup Karadeniz'den İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğudur. Filmin ... ri'ye gider ve olaylar Kayseri'de cereyan eder. Mekânlardaki ...

2. geleneğin güncellenmesı bağlamında - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158375

Şeytan Sofrası Örneği”, Milli Folklor, S. 43, 1999, s. 7-8. ... kadar eğlendirici, güldüren ve heyecanlı birçok hikâye anlatılmaktadır. Rengârenk bu ... 52https://www.youtube.com/watch?v=N7HK6E6DsnU, Erişim, 24.03.2014. 53Tahir ... sihirlidir ve Keloğlan ihtiyarın yanından ayrıldıktan sonra “Açıl değirmenim açıl!”, diyerek ...

MODERN SANATTA GELENEĞİN REDDİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/275271

17. yüzyıl Aydınlanma projesiyle ortaya çıkan ve dünyaya olağanüstü bir gelecek ... Sanatta geleneğin reddi anlamına gelen modern sanat, sanayileşme ve ... zaman popülerleşen modernizm kavramı, tarih boyunca ... TURANİ, Adnan (2010).

Uluslararası İlişkilerde Realist Geleneğin Dönüşümü ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/854413

13 Kas 2019 ... Uluslararası ilişkiler disiplininde realizm, çoğu zaman yekpare olarak düşünülse de ortaya çıktığı günden bugüne büyük dönüşümler geçirmiş ve ...

güzay'In Bin Dilek ağaCI'nDa geleneğin izleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/540983

Güzay'ın Bin Dilek Ağacı, Anadolu. Korku Öyküleri'nde Galip Dursun imzasıyla son öykü olarak yer almaktadır. Anadolu coğrafyasında kimi zaman bir köyde kimi ...

gelenek ve din: türkmenistan'ın dinî hayatında geleneğin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/826881

hayat tarzları” sosyoloji literatürüne girdi.1 İlk dönem sosyologlarının hemen hepsi ... şı'nın “Aşgabat'ı parıldayıp duran ak bir şehre dönüştüreceğiz,” sözüne uygun bir ... Örneğin üçüncü sınıfın ders kitaplarında “Irımlar” başlığı altında “Gece tırnak ... 47 Bir okul kitabında Türkmenlerin millî şairlerinden Magtımgulı'nın kabrinin ...

Anadolu'da Ölümün Tarihöncesi, Bir Geleneğin Oluşum ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/339402

hmet Uhri inceleyeceğimiz eseriyle tarih öncesi dönemde ölü gömme ... İşığında Tarihöncesi Ö lü Gömme Gelenekleri başlığında A-Geleneğin Öluşumunda ...

Amerikan Şiirinde Avangart Geleneğin Elektronik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790637

Yenilikçi (avant-garde) akımlar, Avrupa kadar olmasa da, Amerika'da okuyucu ve izle- yici kitlelerini şaşırtmaya devam ederler; oluşturdukları yeni tarz ve ifade ...

Geleneğin Sürekliliği ve Kültürel Mirasın Aktarımında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/810836

uzunluğu ile gerekse düğünlerde halen devam eden Türk halk müziği repertuvarındaki ... Çilli Bom gibi) büyük bir tepki ile karşılanmaz. ... dinleme fırsatı bulur.

modErn anlaTıda GElEnEĞin iZlEri VE “Bin BEyaZ Turna” - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/542468

... da tüm dünyaya yayılır. Bu. * Bkz.: http://forum.travian.com.tr/showthread.php?t=40642 (20.03.2016) ... Kavabata'nın öykülerindeki erkek kahramanların gözünde porselen bir ... Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. Arcan, E.

Geleneğin İcadında Karacaşehir Camii Örneği Creating ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796830

20 Ağu 2019 ... Keywords: Karacasehir, Mosque, Eskisehir, Ottoman, Karacahisar ... Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra Karacahisar Tekfuru ile savaşmış.

yirminci yüzyılda kültürel bellek ve geleneğin yeniden ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/400304

13 Eki 2017 ... Yeniden ihya edilen bu askeri mehter takımı gelenek midir ve gelenek ise geleneksel yapıyla farklılıkları ve benzerlikleri ele alınacaktır.

geleneğin süzgecinde teke yöresi delbekçi kadınları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157202

Fethiye Körfezi arasında Akdeniz'e doğru uzanan ve Teke Yöresi olarak adlandırılan bölgedeki delbekçi kadınlar, Türk kültürünün gelişim, deği- şim, dönüşüm ...

Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/288084

1 Mar 2017 ... Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 85-92, Mart 2017 ... bir perspektiften ele alınmasının, tasarım odaklı yaklaşımların ...

Okul Öncesi Dönemde Beden İmajı Algısı ve Beden Memnuniyetsizliği

http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/fulltext/2013_3_4.pdf

imajı algıları gerçek beden kitle indeksleri (BKİ) ile ... Beden imajı; bireyin kendisiyle ilgili genel gö- rünümü ... aynı cümlelerle ve gerektiğinde en fazla iki kez tek-.

TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden ...

https://www.semiyebottan.com/wp-content/uploads/TEMEL-BEDEN-KALIBI1.pdf

Burada hazır giyim sektöründe pratik olarak hazırlanan kalıp sistemi anlatılmaktadır. Piyasada ön ve arka kalıp üst üste çalışılmıştır. Burada daha anlaşılır olması ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE BEDEN KİTLE ...

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/6001/5599

25 Haz 2019 ... Sibel ÖNAL, Başak KOCA ÖZER, Mehmet SAĞIR, Seçil SAĞIR,. Ayşegül ÖZDEMİR, Sercan ACAR, Cansev MEŞE YAVUZ. DTCF Dergisi ...

BEDEN DİLİ Beden dili - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=65269

temizliği ve kaşınma gibi kendiliğinden olan ihtiyaçları ile ilgili hareketlerdir. ... sağlamak için kollarımızı birleştiririz, bacak bacak üzerine atarız, dik veya yan ...

TTK Işığında Anonim Şirketlerde Pay Senetleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398510

Pay[1] ya da hisse senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun[2] (TTK) ... Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur Bedelleri tamamen ödenme-.

TİCARET HUKUKU AÇISINDAN ANONİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/839362

21 Eki 2019 ... Hasan KARSLIOĞLU**. ÖZ. Türk hukuku uygulamasında şirketler, hesap dönemi sonunda kâr elde etmiş ise, bu kâr Türk Ticaret Kanunu'nda ...

ANONİM ŞİRKETTE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ Ord. Prof ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/96276

Paylara müteaddit rey hakları bahşedilmek suretiyle hususî bir pay kategorisi ihdas edilemez. Bir paya müteaddit rey hakkının verilmesi için evvelemirde bu pay ...

25 - ANONİM ŞİRKETLERDE SANAL (VİRTÜEL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/686861

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Genel Kurul, Elektronik Ortam Araçları, Sanal ... B. Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasının Avantajları.

Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı (TTK m. 396) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/542417

365; Aydoğan, s 92; Nomer, s 134; Göksoy, s 647 . [33] Literatürde pay ... Limited şirketlerde TTK'nın “Bağlılık Yükümlülüğü” başlıklı 613 madde-.

KAYYUM DENETİMİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/270562

mu” atanan şirketlerde “yönetimin işleyişi” ele alı- ... mun görev ve yetkileri ile ilgili olarak kanunda bir ... halde şirketin işleyişine gerekmedikçe müdahale et-.

Anonim Şirketlerde Kâr Payının Hesaplanması ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/865578

Hasan KARSLIOĞLU. 183. 2019/3 Ankara Barosu Dergisi. HAK. E. M. L. İ. ÖZ. Şirketlerin temel amacı ve esasında görevi kâr elde etmek olup pay sahibi.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN TASFİYE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/839394

23 Eki 2019 ... Şengül AL KILIÇ ... 20; AL KILIÇ, (2009), s. 42; AL KI- ... hüküm çerçeves nde, hesabın aynı vade le otomat k olarak yen lend ğ görülmek- ted r.

HZ. PEYGAMBERDİN BEDEN DİLİ Yrd. Doç. Dr ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10140

Örneğin, bir kimseye kollarını göğsünde kavuşturduğu zaman hangi kolunu ... İşaret parmağı kol ile beraber öne doğru uzatılırsa işaret veya kovma anlamı verir.

TANZ‹MAT ROMANINDA BEDEN VE K‹ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/286420

ğin İntibah'taki Mehpeyker; Araba Sevdası'ndaki Periveş) hem güzel hem kötü ol- dukları da ... bir çukuru andıran ağzının üzerine kadar inmiş tostoparlak burnu, ... sevdalar tahrik edecek derecelerde yakışıklı (Nâmık Kemal, 1971: 64) olan bir ...

mitten destana beden - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441175

yüzen insan iskeleti biçimindeki toprak parçası ile kutsal mağarada yer alan insan ... Mitte, kadın vücudunun erkek vücuduna göre daha hassas ve zayıf olması, ... Ayrıca, çıplaklık ve bu çıplaklıktan utanma olgusunun ortaya çıkışı da bu tüylerin.

anonim bir ilmihâl ve bu ilmihâlde geçen dil uyumuna ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/748404

kayıtlı, anonim ilmihâl üzerine yapılmıştır. Eserde dil uyumuna ... eserde İslam'ın esasları sade bir dille, sohbet havasında öğretilmeye ça- lışılmıştır. Yazar ağır ...

anonim şirketlerde pay sahibinin sözleşmesel hakkı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/373266

Ayrıca pay sahibinin ortaklar arasında yapılan sözleşmeye binaen kazanmış olduğu bir hakkın, ... Sahipleri Sözleşmesi, Pay Sahibi, Sözleşmesel Hak. Abstract.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210071

tükenmişlik düzeylerini saptamak ve cinsiyet, medeni durum, mesleki hizmet yılı ... destek (Cheuk & Sai, 1995), hizmet yılı (Girgin, 1995) gibi dışsal değişkenlerin etkisi ... taşıyarak öğretimi gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır (Koustelios & Tsigilis, ... boyutunda düşük puanı; tükenmişliğin orta düzeyi, her üç alt boyuttaki orta ...

Haberlerde Kullanılan Ölü Beden Fotoğraflarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302883

http://ilefdergisi.org/2017/4/1/ ilef dergisi ... içerir.12 Kişinin kendi görüntüsü üzerindeki hakkı da, bir kişilik hakkıdır. Bu hak, Avrupa İnsan ... miştir. Görüşmeler, 22 Aralık 2015- 27 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleş- tirilmiştir. ... mesela bir fotoğrafı görüp “Utanıyorum küçük çocuk. Beni affet.” yazıyorsun. Böyle bir mesaj ...