Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat ... - Pegem Akademi

ve Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki sanat konuları ve öğretimi ile ilgili görüşlerini ortaya ... “Sanat ve Estetik” dersi kapsamında öğretmen adaylarının sanat konularına ... Sanat eğitimi görsel sanatların tümünü kapsamaktadır. Dahası sanat,.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat ... - Pegem Akademi- İlgili Belgeler

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138982-20140130101811-8.pdf

ve Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki sanat konuları ve öğretimi ile ilgili görüşlerini ortaya ... “Sanat ve Estetik” dersi kapsamında öğretmen adaylarının sanat konularına ... Sanat eğitimi görsel sanatların tümünü kapsamaktadır. Dahası sanat,.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5.sınıf sosyal bilgiler ders ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._mehmet_akpinar.pdf

Milli Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal ... Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Öğrenci Merkezli Eğitim, Sosyal Bilgiler.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873360.pdf

Özet: Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sos- yal bilimler ... çözebilen bireylerin yetiştirilebilmesi için, sosyal bilimler disiplinlerine dayalı.

Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/16122015114242bask%C4%B1.pdf

Sakarya Üniversitesi. EKLER: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ÖRNEK ETKİNLİKLER. Arş. Gör. İrem NAMLI ALTINTAŞ. Adnan Menderes Üniversitesi ...

Sosyal Bilgiler Eğitimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/272016150726sosyal%20bilgiler%20e%C4%9Fitimi%20pdf.pdf

Bölüm: Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler. Doç. Dr. Erdal ASLAN ... Sosyal Bilgiler Nedir? ... 2.3 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Coğrafya Disiplini İle. İlişkili Olan ... 476. 3.3. Disiplinin Merkezine Yerleşen Kavram: “Bölge” .

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2102/3116

11 Nis 2016 ... Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi için harita bilgi ve beceri testi ile haritalarla işlem yapabilme ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMLERİNDE ...

http://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/74/55.pdf

Aslı AYTAÇ*. ÖZ. Bu çalışmada sosyal ... Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim. Dalı. e-posta ...

1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256165

tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma verileri 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim. Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkelerine yönelik katılımcı algılarının ... Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20 madde çıkarılmış ve ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... bu ilkelerin öğretiminin yapıldığı Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerinin ezberci bir zihniyetle ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Stres ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314202

Harun ER1, Mehmet Fatih KAYA2. Özet ... Baltaş ve Baltaş, 2004; Eren, 2004; Balcı, 2000; Pehlivan, 2000; Pehlivan, 1995; Roskies, 1994;. Pehlivan,1995 ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okullarda demokrasi ve ...

http://journal.acjes.com/tr/download/article-file/862757

10 Kas 2019 ... Öğrencilere yurttaşlık bilinci ile demokrasi kavramının öğretilmesi sosyal bilgiler dersi müfredatının içerinde bulunmaktadır. Temel haklar ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/120/104

Karakuş, 2010; Kaya, vd., 2012) öğretmenlerin büyük bir kısmının bu konuda kendilerini ... Ölçme-değerlendirme etkinliğinde soru cümleleri dilek/istek kipiyle ifade ... Tablo 4'te görüldüğü gibi bireysel farklılıklara, her derse ve KPSS'ye uygun ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Sorgulama ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/840424

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Sorgulama Becerileri, Sosyal Bilgiler,. Öğretmen ... dönemlerde sosyal bilgiler ders kitabı olarak okutulan materyallerdeki tarihi kanıtlardan ... MEB. (2017). 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı, MEB Yayınları. Narin, Nuray ve Aybek, Birsel, (2010). “İlköğretim İkinci ... (Ed.) Ankara: Ekoyay yayıncılık. Kanıt 2.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614771

Esengül ŞAHİN 2, Asım ÇOBAN 3. ÖZET. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yerlerinin başında gelen, adeta insanlığın doğduğu coğrafya Ortadoğu.

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179018

Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, film, öğretmen adayı. ∗ ... Bunlar çöpçü robotlar, ... Erdem ise işbirliği ve dayanışma değerlerinin öğretimi için bir çizgi ... Rasim “Benim izlediğim Arabalar adındaki animasyon filminde ekip ruhunun önemi ...

sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138033-2013101294412-makale-4.pdf

Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı ve Ders Araçları Yapım. Merkezi kurulmuştur. Araştırma kapsamındaki okullarda. ÖAGM'lerden tahta ve harita, yazılı ...

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1312015103546Pages%20from%203%20%20SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE%20MEKANSAL%20%C3%96%C4%9ERENME%20ORTAMLARI%20BASKI.pdf

Mescid-i Nebevî'nin Bölümleri ................................................................................. 374. Mescid-i Nebî'nin Fonksiyonları ...............................................................................

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/27102015174726Okul%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Sosyal%20Bilgiler%20%C3%96%C4%9Fretimi%20%28Onay%29.pdf

Yayın-Proje: Seda Gökay ... Bakmak: 'Bize Her Yer Sınıf Bize Her Yer Öğrenme Ortamı' ... 5. BÖLÜM: Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Çevrenin Kullanımı ... OKUL DIŞI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EV ÖDEVLERİ. Özet .

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2442018104300Sosyal%20Bilgiler%20%C3%96%C4%9Fretiminde%20Yeni%20Yakla%C5%9F%C4%B1mlar%20-%201-Tan%C4%B1t%C4%B1m.pdf

talep vb. çağdaş sorun ve yöntemler elbette ki eğitim sistemlerini, öğretim amaç ve yöntemlerini, aile, çocuk, öğretmen ve eğitimle ilgili tüm değişkenleri ...

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1172015172331Pages%20from%20sosyal%20bilgiler%20%C3%96gretiminde.pdf

1985'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih [Yan alan: Coğrafya] Öğretmenliği Programın- dan mezun olmuştur.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının afetlere yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/232258

le gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımıyla afetlere yönelik izleme ... Tablo 2. Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ara Disiplin ... http:// www.refworld.org/docid/42b98a704.html (erişim: 25 Şubat 2016).

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2102/3116

11 Nis 2016 ... bilgisi ve becerileri kazandıracak sosyal bilgiler öğretmen adayları gerekli ... Sınıf 138 47.3. Erkek ... Harita okuryazarlık ölçeği; harita bilgi ve beceri testi, haritalarla işlem ... Harita. Okuryazarlığı. Boyutları. Soru. Sayısı. Puan. Aralığı. Çarpanı ... 11,6. 48,6. 39,7. Haritaları Okuma ve Yorumlama. Aralık. 12-28.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları ...

http://asosindex.com.tr/TBTKK/sbyy/405506.pdf

Veriler doküman incelemesi (raporlar, fotoğraflar) ve görüşme ... Anahtar Kelimeler: Topluma hizmet uygulamaları, sosyal proje geliştirme, sosyal bilgiler ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1772/2750

19 Ara 2015 ... Üniversitelerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisine yönelik verilen eğitimin niteliğini arttırmanın yollarından bir tanesi, öğretmen ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuma Özyeterlik İle ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786649

harita bilgilerini tespit etmek için de başarı testi uygulanmıştır. ... to determine map reading self-efficacy of candidates and achievement test was performed to.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulaması ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/22217

la ilgili destekleyicilik eğitim ve öğretim için kaynakların yeterliği, öğretmenler arasında ... Akrostiş. Haluk. Erkek. Açıkoturum. Muhammed. Erkek. Tereyağ Ekmek.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı coğrafya kavramlarına ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.m._hanifi_sahin_.pdf

Araştırmanın bulgularına göre; öğretmen adayları 10 farklı. Coğrafya kavramı ile ilgili 328 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal teknolojilere yönelik ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/5egitim/akbas_yavuz_salihatoros.pdf

Mekânsal beceriyi ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğu konusunda tam ... ölçekte ve zaman diliminde, atmosfer, litosfer, hidrosfer, geosfer, astonesfer ve ...

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936373.pdf

itibaren topluma hizmet uygulamaları dersi okutulmaya başlanmıştır. Sosyal bilgiler eğitimi ... Proje konuları, toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal bilgiler için önemli ve güncel ... Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Merey, Z. (2009).

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314219

Okul Deneyimi dersi, öğretmen adaylarının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve ... görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılara ... staj dosyasını kontrol etmek yerine mülakat yapması gerektiği öne sürülmüştür. Bektaş,.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161048

Anahtar Kelimeler: alan sınavı, kpss, öabt, öğretmen seçimi, öğretmen atamaları. ... Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Psikoloji ... Ancak katılımcıların kullandıkları kelime ve kavramların kodlama sürecinde.

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786602

Bu çalışmanın amacı sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık ve ... lack of information, inefficient education, and citizenship education does not relate to daily life. ... kazandırıldığı ifade edilebilir (Topkaya ve Coşkun, 2016). ... “Güncel anayasa kitapları, KPSS genel kültür ve genel yetenek kitapları” (SNF21).

ilköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının laiklik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442804

İşlenilecek kavram ile ilgili görsel ögelerden yararlanılmalıdır. 17 ... “Laiklikle ilgili konuştuktan sonra teokratik devlet ile “laik” devlet arasındaki farkı gösteren ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortadoğu algısı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/82091

Ortadoğu ülkelerinden en çok İran ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği ... Tablo 2: “Ortadoğu denilince aklınıza ilk gelen kavram hangisidir?” Sorusuna.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt12Sayi3/JKEF_12_3_2011_299_313.pdf

Öğretmen adaylarının problem çözme ve sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlilik ... Bu araştırma, betimsel nitelikte olup, tarama modeli esas alınarak.