OLGU 3_1891.indd - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Siyalore, Parkinson hastalığında sık görülen bir semptomdur. Siyalorenin medikal tedavisinde kullanılan antikolinerjik ilaçlar kısmi bir fayda gös-.

OLGU 3_1891.indd - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi- İlgili Belgeler

OLGU 3_1891.indd - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=318

Siyalore, Parkinson hastalığında sık görülen bir semptomdur. Siyalorenin medikal tedavisinde kullanılan antikolinerjik ilaçlar kısmi bir fayda gös-.

OLGU 4_1990.indd - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=330

jen maleat 45,5 mg (1 ampul 1 ampul Avil® 2 ml, Sandoz),. Deksametazon 8 mg (1 ampul Dekort® 2 ml, Deva) Adrenalin. 0,5 mg ... Lateks alerjisi hakkın- da daha açık ve ... alerji sorusu hasta tarafından ilaç alerjisi olarak yorumlan- mıştır.

Sağlık Psikolojisi - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=555

birlikte sağlık psikolojisi alanına yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri denenmektedir. Giderek artan ... rinde, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde uygulamalı ve araştırma bazlı ... Doğrudan kli- nik hizmet verecek olan sağlık psikoloğu adayları için ise ... larda kullanılacak ölçeklerin geliştirilmesi çok yararlı ola- caktır.

Şizofreni - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=617

THE DIFFICULTIES THAT INDIVIDUALS WITH SCHIZOPHRENIA FACE IN BUSINESS LIFE ... ya örnek olarak bazı katılımcıların ifadeleri bulunmaktadır:.

Kuduz - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=244

üzere tüm sıcak kanlı hayvanlar yakalanabilirler. Kuduz köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, gibi evcil hayvanların yanı sıra, tilki, kurt, çakal gibi vahşi hayvanlarda ...

Hemşirelik - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=191

Anahtar sözcükler:Neuman'ın Sistemler Modeli; pnömoni; bebek; hemşirelik ... Reported Quality of Life: Exploring Congruency with Betty Neuman's.

Osteoporoz - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=335

Ortalama yaşam süresinin artması kronik hastalıklarla beraber osteoporoz görülme sıklığını da arttırmaktadır. osteoporozun tanısı ve tedavi prensipleri gözden ...

Preauriküler - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=329

uzanan bir traktüs içeren küçük bir delik şeklinde görülür. Genellikle bulgu ... Her iki kulak önünde 10 yıldır aralıklarla yara enfeksiyonu bulunan 26 yaşındaki ...

Bilinç - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=450

Günümüzde nörolojik durumun değerlendirilmesinde en yaygın olarak kullanılan ölçek Glasgow Koma Skalası'dır. (GKS). GKS'deki sınırlamalar entübe veya ...

Refleksoloji - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=220

Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Yaklaşım: Refleksoloji. Esra Akın Korkan1, Meltem Uyar2. 1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ...

Perineal - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=579

sadece Ritgen manevrası uygulanmıştır. Çalışmada deney grubunda %60.2'sinde intak perine, %8'ine epizyotomi açıl- dığı ve %31.8'inde laserasyon olduğu, ...

Hipofizit - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=632

Hipofizit, hipofiz bezinin otoimmun heterojen inflamatuar bir hastalığıdır. Primer ve sekonder olmak üzere 2 formda görülür. Lenfositik hipofizit en sık görülen ...

Helicobacter pylori - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=643

sallardan, bakterileri tümüyle öldüren en düşük derişim belirlendi. Üreaz engelleme deneyi. Ferulik asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve sinapik asidin H. pylori'nin ...

Organ Korunması - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=56

II- Dondurma ve çözme. Organların dondurulup daha sonra da ... Collins GM, Bravo-Shugarman M, Terasaki Pİ. Kidney preservation for transplantation.

Full Text PDF - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=215

Key words:Wernicke Encephalopathy, Miller Fisher Syndrome,. Erythrocyte transcetolase activity, ophthalmoparesis, thiamine. ÖZET. Wernicke ensefalopatisi ...

Gebelikte Travma - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://www.acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=238

Keywords:pregnancy, trauma and the management of trauma. ÖZET. Gebelikte görülen travma, şiddetine göre maternal ve fetal ölümlere ve sakatlanmalara ...

Kromoblastomikozis, Olgu Sunumu - Acıbadem Üniversitesi Sağlık ...

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=414

teren nadir, kronik bir mantar enfeksiyonudur. ... lasyon yolu ile derin mantar enfeksiyonuna yol açar (7). ... Antifungal tedavi verilmeksizin hasta takibe alındı.

tc acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü simbiyotik ...

http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11443/685/0015688.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Probiyotik mikroorganizmalar, bağırsak sisteminin mikrobiyal dengesini düzenleyerek yararlı etkiler ... kullanan, son 3 ay içerisinde probiyotik, prebiyotik ya da laksatif kullanan gönüllüler çalışmaya dahil edilmedi. ... Williams NT. Probiotics.

Kanser, Kültür ve Hemşirelik - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri ...

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=205

nında kültürel özellikler, kanser ile baş etme, hastalığı ve tedaviyi kabul etme durumunu ... 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Türkiye ... Williamson M, Harrison L. Providing culturally appropriate care: a.

Teknoloji ve Kadın Sağlığı - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri ...

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=71

Kişiler tanı ve tedavi işlemleri ön- cesinde mutlaka aydınlatılmalı, kullanılacak aracın yarar ve zararları konusunda bilgilendirilmeli ve onamları alınmalı- dır.

türkiye cumhuriyeti acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü ...

http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11443/588/DUDU%20ALPTEK%C4%B0N.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9 Tem 2015 ... pansumanın neden olduğu ağrı şiddetine etkisini belirlemek ... Kapı Kontrol Teorisi: Belirli sinir lifleriyle omuriliğe taşınan ağrılı uyaranlarla.

Hemşirelik Araştırma Tarihi - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri ...

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=475

Modern hemşireliğin temeli. Florence Nightingale tarafından ülkemizde atılmasına rağmen, Türkiye'de hemşirelik araştırmalarındaki ilerleme istendik düzeyde ...

türkiye cumhuriyeti acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri entitüsü ...

http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11443/578/AL%C4%B0%20%C4%B0HSAN%20ATASOY.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Radyasyon veya ışınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji ... Radyoaktif maddelerin alfa, beta, gama gibi ışınları yaymasına veya ... MP3 su tankı, ölçümlerin çok geniş alanlarda, dikine, enine ya da eğik bir düzlemde.

ı) Yıldıray olgu 180-185 - Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2007_3/yildirayolgu.pdf

Anahtar kelimeler: Hipodonti, oligodonti, dental anomali. Summary : Although congenital tooth agenesis is a common dental finding, oligodontia is a rare.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/4880/makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Taurodontizm, dişlerde nadiren görülen morfoanatomik gelişimsel bir anomalidir. Bu durum genişlemiş bir pulpa odası, pulpa tavanının apikale doğru yer ...

haliç üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

http://saglikbilimleri.halic.edu.tr/documents/halicweb/dokumanlar/saglikbilimlerisayi1.pdf

30 Eyl 2018 ... (Spor Yöneticiliği Bölüm Editörü) ... Serpil ÇOLAK / Medipol Üniversitesi ... there have been reached important conclusions on this issue, in order to clarify the ... hangi bir gıda katkı maddesinin adını bilmediği saptanmıştır (11).

rt-pcr - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://veteriner.fusabil.org/pdf.php3?id=444

(Butalex ve Primamycin/LA) yapılan, iştahsızlık, öksürük ve ishal şikayetiyle 13.06.2005 tarihinde kliniğimize getirilen 1 yaşındaki Simental melezi bir tosun ...

gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/43947

26 Mar 2019 ... AFŞİN AHMET KAYA, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ... Emriye Hilal YAYAN, Mikail ÖZDEMİR, Mehmet Emin DÜKEN, Yeliz SUNA DAĞ. 82-89. 11. ... Silverberg DS, Mor R, Weu MT, Schwartz IF, Chernin G. (2014). Anemia ...

gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/7501

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi ... 17. 3.1. Eğitimli. 24. 4.4. Prezentabl. 12. 2.2.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/802467

6 Eyl 2019 ... asetilsalisilik asit 100 mg, 1x1 ve pentoksifilin 600 mg, 3x1, salbutamol inhaler ... önerdiği listeye bağlı kalarak gece yatmadan önce egzersizlerini ... tahlilleri, darbelerden kendini koruması, yumuşak diş fırçası kullanımı, çıplak ...

haliç üniversitesi sağlık bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/47250

30 Haz 2019 ... Owner on behalf of Haliç University. Rektör Prof. ... (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Editörü). • Dr. Öğr. ... Serpil ÇOLAK/ İstanbul Medipol Üniversitesi. Dr. Öğr. ... nuz var? ' sorusunu sordukları gibi 'şiddet görüyor musunuz?' soru- ... ve gereçler bölümünde makale taramasının hangi veri tabanlarında.

Beç Tavuğu - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://veteriner.fusabil.org/pdf.php3?id=1090

4 Kas 2015 ... Cinsiyet gözetmeksizin 5 adet beç tavuğu ve 5 adet hindi kullanıldı. Neurocranium'un ... Anahtar Kelimeler: Anatomi, beç tavuğu, hindi, neurocranium. Comparative ... iskeleti arasındaki sabit makro-anatomik ayrımlar üzerinde.

Tam Metin - Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

https://sbdergi.ahievran.edu.tr/makaleler/4t7uzz_tammetin.pdf

Kısa adıyla anılan Resfebe resiml alfabe anlamına gelmekte olup, resfebe bilmeceleri ne matematiğe, ne de ağır bir genel kültür ve kelime bilgisine ihtiyaç duyar, ...

ccl4 - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=399

zeytin yağı içinde CCL4 uygulanan ve bazal diyet alan grup), Grup4 (n=7) (5 hafta ... sonra üst kısımdaki organik tabaka alınarak 532 nm ... Mi Kyung Lee ve ark.

Bruselloz - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=1012

4 Kas 2014 ... Bruselloz ülkemizde sık görülen bir hastalıktır. ... Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt. 1. ... Demirözü K, Çelik M, İyisan AS, ve ark.

Isırgan Otu - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=759

3 Tem 2010 ... derecede harabiyete neden oldu. Ekstre CCl4 grubunda ... 10 nem içeriğine sahip 2600 Kg/Cal metabolik enerjili, ... of nettle (Urtica dioica L.).