Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları - Resmi Gazete

6 Mar 2018 ... Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ... MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve ... (3) Başvuru konusu ürünün TGTC'de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanı- ... (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları - Resmi Gazete- İlgili Belgeler

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180306.pdf

6 Mar 2018 ... Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ... MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve ... (3) Başvuru konusu ürünün TGTC'de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanı- ... (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-.

Yargı İlânları - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22701.pdf

Aynur İĞDE. Şarköy Hakimi. 3. 31472. Ferid EREN. Gerger Hakimi. 4. 33562 ... Aykut TUNCER. Artova C. Savcısı. 3. 33537. Nuri Ahmet SARAÇ. Aladağ C.

Elektronik Eksiltme İhale İşlemleri Kullanım Kılavuzu - Kamu İhale ...

https://dosyalar.kik.gov.tr/yardim/KIK_ElektronikEksiltmeKullanimKilavuzu.pdf

1 Kas 2018 ... Kullanılabilir Ödenek Tutarı ve Yaklaşık Maliyet bilgileri girilir ve İlerle butonuna tıklanır. ... Şekil 13: İhale İşlemleri İdari Şartname Hazırlama ...

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/11/20191124-3%20%282%29.pdf

24 Kas 2019 ... Çınar Belediye Başkanlığından: Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale. Kanununun 19 uncu maddesine ...

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/11/20191104-3%20%284%29.pdf

4 Kas 2019 ... YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: Sanayi ve ...

JEOTERMAL SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/01/20200111-3-6.pdf

11 Oca 2020 ... AYVALIK. AYVALIK. CİVARI. Arama. Ruhsatı. ARA.10.00.2015.JEO.1. 2660,86. 901.730,00. 27.052,00. 21.01.2020. 10:00. 2. BURHANİYE.

İHALE İLANI Bursa Büyükşehir Belediye ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190517-3%20%288%29.pdf

17 May 2019 ... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına Atık İşletme (Fiziksel Önişlem ve ATY. Üretim ) Tesisinin ...

ULUSLARARASI İHALE DAVETİ Bursa Büyükşehir ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/02/20200206-3-4.pdf

6 Şub 2020 ... Teklif sahibi, sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen ... BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler 16190, Osmangazi, Bursa,.

MAKİNA FABRİKASI KAYNAK İŞLERİ İHALE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/03/20190327-3-3.pdf

27 Mar 2019 ... Şehit Uğur Sağdıç cd. No: 3 Turhal/. TOKAT b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 c) Elektronik posta adresi ...

İHALE İLANI İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/04/20190403-3-5.pdf

3 Nis 2019 ... İstanbul. İLÇESİ. Üsküdar. MAHALLE. Çengelköy. SOKAK/CADDDE ... No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. ... sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi.

İHALE İLANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190527-3-6.pdf

27 May 2019 ... İlgili sahalar, Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş ...

Elektronik Eksiltme Teklif İşlemleri - Kamu İhale Kurumu

https://dosyalar.kik.gov.tr/yardim/KIK_E_EksiltmeTeklifIslemleriKullanimKilavuzu.pdf

20 Kas 2018 ... sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önem arz etmektedir. https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/WpfLib/ImzaciSetup.exe linkine tıklayarak.

Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat İşlemleri - Kamu İhale Kurumu

https://dosyalar.kik.gov.tr/yardim/KIK_ElektronikEksiltmeKayitveTebligatIslemleriKullanimKilavuzu.pdf

1 Kas 2018 ... isteklilere Elektronik Eksiltmeye Davet Formu gönderilmesiyle tamamlanmış olur. ... eksiltmeye ilişkin bilgiler excel dokümanı olarak indirilir.

EKGYO Açık Artırma ile Gayrimenkul Satış İhale ... - Emlak Konut

http://www.emlakkonut.com.tr/_Assets/Upload/Images/file/ihaleilanlari/satisihale/%C5%9Eartname-26-04-2018.pdf

26 Nis 2018 ... Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenmiş aslı verilecektir. ... Gayrimenkuller hakkındaki Şirketin web sitesindeki tanıtım, broşür, katalog, ...

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27710 - Vertic

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Turkey/TR_By-law_Transport_Infectious_Materials.pdf

v) Yazılı talimat: Sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taĢıma esnasında oluĢabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taĢınan madde veya ...

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29975 - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95936

10 Şub 2017 ... g) Enstitü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim ve öğretim ... faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim ...

17/10/2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete'de ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141101M1-1.pdf

1 Kas 2014 ... işsizlik oranı, 2014 yılının ilk dönemlerinde azalma eğilimini devam ... TÜFE yıllık artış hızı 2013 yılında yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir.

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2016 – Sayı ... - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160117-3-1.pdf

17 Oca 2016 ... Page 1. Sayfa : 32. RESMÎ GAZETE. 17 Ocak 2016 – Sayı : 29596.

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713

https://pdo.metu.edu.tr/system/files/yonetmelik-son.pdf

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713. AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ULUSLARARASI KURULUġLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU.

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28344 ...

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_calisani_doz_limitleri_yonetmelik.pdf

5 Tem 2012 ... tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği ... kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşır. ... KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU [ Radyasyona bağlı ...

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28976 ...

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/ORMAN%20KANUNUNUN%2017_3%20VE%2018%20%C4%B0NC%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf

18 Nis 2014 ... MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman. Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine ...

236 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303M1-2.pdf

3 Mar 2020 ... 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 241. Page 7. Sayfa : 242. RESMÎ GAZETE. 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ...

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 ...

https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2013/09/KARAYOLLARITRAFIKYONETMELIGI09.09.2011.pdf

a) Askeri bina, tesis veya birliklerin bulunduğu yerin, bu yerlere ulaĢan yollar ile bağlantı ve ... parkedilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliĢ ve gidiĢ ... sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, Ģoförlerin gideceği yer ve ...

2 RESMÎ GAZETE 27 Mart 2019 – Sayı : 30727 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327M1-1-1.pdf

27 Mar 2019 ... 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). Page 8. 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). R. E. S. M. Î G. A. Z. E. T.

86 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-2.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 87. Page 3. Sayfa : 88. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer) ...

156 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-3.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 157. Page 3. Sayfa : 158. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ...

Resmi Gazete Tarihi: 24.3.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_guvenligi_yonetmeligi.pdf

Dayanak. Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4 üncü ... eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv'dir.

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmi Gazete Sayısı:30113 ...

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/PLANLI%20ALANLAR%20TIP%20IMAR%20YONETMELIGI%2001-10-2017%20DEGISEN%20MADDELER%20KARSILASTIRMALI%20TABLOSU.pdf

1 Eki 2017 ... ç) Askeri alanlar: Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının savunma, harekât, hudut ve milli ...

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480 RESMÎ GAZETE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180716-2.pdf

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. RESMÎ GAZETE. Sayfa : 9. Page 2. Sayfa : 10. RESMÎ GAZETE. 16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. Page 3 ...

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2017 Resmi Gazete Sayısı ... - TMO

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/mevzuat/ilgiliyonetmelik/sinaikanunyonetmeli%C4%9Fi.pdf

24 Nis 2017 ... o) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli, ... ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne ... Başvuru günü bu süreye dahil değildir. ... a) Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

2 Şub 2015 ... RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. HAKKINDA ... Belgenin şekli özellikleri. MADDE 5- (1) ... boşluk bırakılarak “Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve ...

19 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180619.pdf

19 Haz 2018 ... MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2018 Yılı Kurban Bayramı'nda ve 2019 Yılı Kurban Hiz- metlerinin ... ile adaklık kesim yerleri tesis edilir. ... Söz konusu dönemde ithalat yapılan 26 ülkenin birim fiyatları dikkate alındığında genel orta-.

10 Şubat Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.pdf

10 Şub 2018 ... (2) Yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanları, bu yeterliği almaları durumunda ... ç) Sınavlara ilişkin soru bankası hazırlamak, yapılan itirazları ...

2 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602.pdf

2 Haz 2018 ... dırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, ... Tutanağın bir örneğini de arabuluculuk ... makbuz dosyaya eklenir. ... Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği ...

9 Kasım Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171109.pdf

9 Kas 2017 ... i) Denemesi yapılan bitki koruma ürünü ile ilgili kayıtları tutmak, j) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik deneme raporunu.

8 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180308.pdf

8 Mar 2018 ... a) Bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu ve Hukuk Müşavirliği kadrosuna yapılacak ... MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü ... sınav kağıtları geçersiz sayılır.