Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Anahtar Kelimeler: İstinat duvarı, Toprakarme, Şerit donate, iCad Toprakarme ... Malzeme ocağındaki kireçtaşı bol çatlaklı olup, çatlaklar kil dolgulu ve açıklıkları ...

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi- İlgili Belgeler

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

http://muteb.bartin.edu.tr/ojs/index.php/mtb/article/viewFile/174/126

Anahtar Kelimeler: İstinat duvarı, Toprakarme, Şerit donate, iCad Toprakarme ... Malzeme ocağındaki kireçtaşı bol çatlaklı olup, çatlaklar kil dolgulu ve açıklıkları ...

PDF İndir - Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ...

http://muteb.bartin.edu.tr/ojs/index.php/mtb/article/download/209/160

M. Sabri GÖK, Mustafa ÖZCAN*, Rıfat ÜNAL, Mesut ÇAKMAK, Mete ULAŞIR, Emre AYDOĞDU, A. Tayfun KİRAZ, Dilara BOYNUEYRİ, Esra GÜNER, Hasan ...

bartın-2017 tc bartın üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü beden ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/360/c%C3%BCneyt%20turgut.pdf?sequence=1

Pliometrik egzersiz çalışmalarında geliştirilen beceriler ....................................... 49 ... kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda sırt kaslarını kullanarak ... Baldır (Kalf): Sağ baldırın en geniş bölgesinin medialindeki deri ve yağ dokusu tutularak ... Tel Ev: ……………… GSM: ……………… (Veli isim – imza) …

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Çukurova Üniversitesi ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/MAKALE-2011-26-2.pdf

tutulmaması ve ürünlerde fiyat farkı olmaması nedeniyle, Rusya yerine AB ülkeleri tercih edilmektedir ... MARION 7820 Elektrikli. Yürüyen Dragline ... Glutamic acid requirements of the saw-toothed grain beetle ... Bauhaus Universität. Weimar- ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/pajes/pdfs/PAJES_19_1_33_60.pdf

Anahtar kelimeler: Kauçuk, Mekanik deneyler, Çekme deneyi,. Basma deneyi, Kayma ... Numunenin bir kenarı 5 adet çekme çubuğu ile tahrik edilmiş ve bu çekme ... adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik millerden oluşan bir lineer kızak kayıt ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1486-1529649496.pdf

Çelik Yapıların Tasarımı Hesap ve Yapım Esaslarına dair. Yönetmelik'te [22] belirtilen yük kombinasyonları;. 1. G. 2. G Q. 3. G S. 4. G 0.75Q 0.75(Qr veya S ...

CV - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

https://fenbildergi.aku.edu.tr/1101/011101%281-8%29.pdf

Direnç Parametresinin Hesaplanması. Savaş Sönmezoğlu ve Seçkin Akın ... Park, C. H., Won, M. S., Oh, Y. H. ve Son, Y. G.,. 2005. An Xps Study and Electrical ...

ESD - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025706-704-709.pdf

Çelik Yüzeylere Elektro-Kıvılcım Biriktirme (ESD) Metodu ile Zirkonyum. Esaslı Kaplamaların ... sıcaklığında ve % 50 ± 2 nem ortamında, 6 mm çapında alümina ...

PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://pajes.pau.edu.tr/Archive/PAJES_7_1_11_16.pdf

Anahtar Kelimeler : Sinterlenmiş bronz yataklar, Gözenekli kaymalı yataklar, Sürtünme katsayısı ... burçlarının eksenel, radyal ve çevresel yöndeki.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403296

azot (TN), toplam organik karbon (TOK) ve kimyasal oksijen ihtiyacı ... Yaşlı sızıntı suları düşük KOİ ve düşük ... Şekil 1: Çalışmada kullanılan deney düzeneği.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7686/9ed283d4dc34a56f57f555c335c77277139f.pdf

Elif Büyük Öğüt, Hakan F. Öztop, Medet Kılıçtepe………………………………………..…… 6. ... with Non-Homogeneous Poisson Process. Ayşe T. BUGATEKIN …

Sığla - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/1401/012201%281-6%29.pdf

Sığla ağacı; Amber ağacı, günlük ağacı, buhur ağacı,. Mia pelesengi, Miai ... günlük veya buhur adı verilir (Özcan et al. 2005, ... Felce neden olan hemorajik ve ...

bartın üniversitesi iibf dergisi s18 - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari ...

http://iibfdergi.bartin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/BARTIN-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-%C4%B0%C4%B0BF-DERG%C4%B0S%C4%B0-S18.pdf

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ ... danışan yönetici uygun çözümleri daha kolay bulabilir (Bin bilsen de bir bilene.

deü mühendislik fakültesi mühendislik bilimleri dergisi patlatmadan ...

http://web.deu.edu.tr/fmd/s35/fmd_s35_03.pdf

işletmelerine oranla daha fazla çevresel baskı altında kalmasına neden olmuş ve dolayısıyla çevresel etkiyi ... Patlayıcı Madde Miktarı (ANFO). 30 -38 kg/delik.

bartın üniversitesi mühendislik fakültesi

https://cdn.bartin.edu.tr/muhendislik/4f86580716c49546bd029df0b9c862df/2018-ogrenci-kitapcigi-v5.pdf

Bu suale cevap olarak ilk önce sizlere mühendislik mesleğinin temel amacının topluma ... Parmak İzinden Cinsiyet Tanıyan Zeki Sistem,. Turkish Patent (TPE).

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve ...

https://cdn.bartin.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/toz-metalurjisi-deney-foyu.pdf

1.1 Giriş. Toz metalurjisi (T/M) yöntemi metal tozlarının karıştırılarak istenilen şekle sıkıştırılması ... yüzeyleri manyetik demir oksit ile kaplanarak sertlik, basma mukavemeti, aşınma ve korozyon dirençleri ... iç yapısına kadar nüfuz eder. Kaynak ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ...

https://cdn.bartin.edu.tr/metalurji/ec046add-7af1-41d5-95ba-cc68122c856f/ders-icerikleri.pdf

Çözeltiler Termodinamiği. Termodinamiğin uygulama alanları, termodinamik tanımlar, enerji ve enerji formları,. Termodinamik sistemler ve özellikleri, Reaksiyonlar ...

bartın üniversitesi mühendislik fakültesi metalurji ve malzeme ...

https://cdn.bartin.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/cekme-deney-foyu.pdf

Çekme deneyi, ilgili standartlara göre hazırlanan deney örneğinin, tek eksende ve ... Çekme deneyi sırasında elde edilen gerilme ve uzama değerleri aşağıdaki.

bartın üniversitesi proje ve teknoloji ofisi genel ... - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139519

c) Proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale ...

https://www.researchgate.net/publication/280523557_Relationship_Between_Traffic_Rule_Violations_and_Socio-Economic_Structure_of_Young_Drivers_in_Turkey_Aydin_and_Malatya_Examples/fulltext/57a89d4a08ae0107eee6d6c7/Relatio

Anahtar kelimeler: Genç sürücüler, Trafik kural ihlalleri, Sürücü davranışı. Keywords: Young drivers, Traffic rule violations, Driving behavior. 1 Giriş. Trafik kazaları ...

mühendislik bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/27759

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 90-96 ... Asbestli olarak üretilen ürünlerdeki asbestin hangi mineral fazında olduğu ... Bu çalışma Ebru YAZGAN'ın “Pilot Hatasına Etki Eden Faktörlerin ... amacıyla oluşturulan kanal, basamaklı havuzlar oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmaktadır.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2026/Seda%20G%C3%BCne%C5%9F_k%C4%B1s%C4%B1tl%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu amaçla sosyal bilgiler dersi kapsamında 7.sınıf öğrencileri ile “Türk İslam. Devletlerinde Yetişen Bilginler” adlı konu yaratıcı drama yöntemi ile etkinlik temelli.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/1904/cansu%20din%C3%A7t%C3%BCrk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 Haz 2019 ... PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ... Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı ... (Kanlıca Mantarı) vb. mantar türleri görülmektedir (Abdulganioğlu,.

tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü orman mühendisliği ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/325/Ya%C4%9Fmur%20Ye%C5%9Filba%C5%9F%20YL%20TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Tem 2015 ... Yağmur YEŞİLBAŞ tarafından hazırlanan “KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI' ... Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün ...

tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü orman endüstri ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/2018/H%C3%BCseyin%20S%C4%B1rada%C4%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Eyl 2019 ... sunta, yalıtım malzemeleri, boya ve plastik malzemelerin yapımında, tekstil ... Göker Y. , Kantay R. , Kurtoğlu A. (1984) Üç Tabakalı ve Okal Tipi ...

tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü metalurji ve malzeme ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/1910/D%C4%B0LARA%20BOYNUEYR%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Ağu 2019 ... PVD YÖNTEMİ İLE İNCE KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARIN MİKRO. ÖLÇEKLİ ... Özdemir, O., İpek, M. ve Zeytin, S. Ağustos (2000). “Kesici ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MERS%C4%B0N%20OF%C4%B0YOL%C4%B0T%C4%B0N%C4%B0N%20JEOKRONOLOJ%C4%B0S%C4%B0%20VE.pdf

Selena Ezgi ÖZTÜRK. Osman PARLAK. Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Jeoloji Mühendisliği Ana. Bilim Dalı. ÖZET. Türkiye'nin güneyinde yer alan Mersin ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 - 163 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-18.pdf

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanı. Yöntem'leridir. *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis. Page 2. Ç.Ü Fen ve ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 35-9 41

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2017/FONKS%C4%B0YON%20UZAYLARINDA.pdf

Yeterlilik şartı için düzgün yakınsaklık kavramını söyleyebiliriz. Peki, ( ) sürekli fonksiyonlar dizisinin yakınsadığı fonksiyonu sürekli ise bu yakınsaklık ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-7 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MARD%C4%B0N%20%C4%B0L%C4%B0%20M%C4%B0DYAT%20Y%C3%96RES%C4%B0NDE%20S%C3%9CRYAN%C4%B0.pdf

olan Mardin ili Midyat yöresinde en önemli geleneklerinden biri olan şarap ... gidilerek fiyat ve girdilerde oluşan değişiklikler güncellenmiş ve değerlendirme yeni ... Toplam meyve alanları içinde üzüm bağ ... Turizm İşletmeciliği Şirince Örneği.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/%C3%87UKUROVA%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20Z%C4%B0RAAT.pdf

Özlem BORAN. Osman TORUN. Zootekni ... Doğan tüm kuzuların; doğum tarihi, ana numarası, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum ağırlıkları kayıt ... İvesi ve Çukurova Et koyun ırkları; kuzulama oranı, kuzu verimi, döl verimi ve ikizlik oranına ait ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:29-1 Ç.Ü ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cilt29sayi%201-6.pdf

Çukurova Meat Sheep raised in the Sheep Installation of Research and ... (melatonin) uygulamaları ile çoğul gebeliklerin sağlandığı ve doğum başına elde.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 - 117 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi4-117-126.pdf

(AKM) ve kirletici etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür.

zkü fen bilimleri enstitüsü dergisi - Karaelmas Fen ve Mühendislik ...

http://fbd.beun.edu.tr/public/journals/1/dosyalar/kfmd_yazim_kurallari.pdf

Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, adı ve soyadı (varsa ikinci ismi veya soy ismi) küçük ... Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazar soyadlarına göre) verilmeli ... Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-2 61 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/SENTET%C4%B0K%20ANT%C4%B0OKS%C4%B0DANLARIN%20B%C4%B0TK%C4%B0SEL.pdf

lemi sırasında toplam polar madde miktarına ulaşılmasındaki süreyi uzatması ba- kımından en etikili sentetik antioksidanın PG ve TBHQ olduğu bulunmuştur.