T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

1934'te Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanun'u çıktıktan sonra düzenli olarak her yıl 12 fasikül ... Lütfî (1806-1881), Meydanî (1815- 1896), Kemâlî (1821-1892), Fevzî (1857-1917), ... Genel Müdür İlhami Özşahin: 2007, S 159, s. 4. 28.

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...- İlgili Belgeler

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1296/%C4%B0BRAH%C4%B0M%20KURT%20TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20 Eyl 2019 ... Kefaret, yemin, adak gibi temel ibadet konularının aralarına ... ramazan orucunun kefareti ile katil, yemin, zıhar ve bozulan ramazan orucunun.

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/324/SERAP%20EFEO%C4%9ELU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1934'te Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanun'u çıktıktan sonra düzenli olarak her yıl 12 fasikül ... Lütfî (1806-1881), Meydanî (1815- 1896), Kemâlî (1821-1892), Fevzî (1857-1917), ... Genel Müdür İlhami Özşahin: 2007, S 159, s. 4. 28.

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/557/YAVUZ%20SONDO%C4%9EAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

NAFİ ATUF KANSU'NUN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ. YÜKSEK LİSANS ... sense of history as a whole can not sufficiently illuminate our past. Despite all ...

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1289/Semih%20DUR%C4%9EUT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hukuk Kastamonu Şubesi, ilk zamanlarında Darü'lkura Medresesi'nin alt ... Seçim işlemlerinin kolay yapılabilmesi için Seçim Büroları oluşturulmuş ve Teftiş ... Adil Acar, Hamit Hayvacı, Abdullah Savaş, Halim Acar, Cemal Çapraz, İhsan İplikçi,.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türkçe ve sosyal ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1088/Zehra%20BULUT%20ATAK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URL-4, (Karşılıklı Öğretim) https://sosyalciniz.files.wordpress.com/2019/03/6.sinif- · 6.c39cnc4b0te.pdf 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir. URL-5, (Sokrat Semineri) ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü turizm ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/994/Kardelen%20Alpaslan%20Yu%CC%88ksek%20Lisans%20Tezi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Haz 2019 ... yaşanmıştır. Bu doğrultuda bölgelerin kendine özgü mutfak kültürünün oluşması, ... ayrılmıştır. Çin mutfağı Japon mutfağını etkilerken, Anadolu mutfağı da Mısır ... mutfaklarda ise daha çok sığır eti ve kümes hayvanlarının etlerinin tüketildiği ... Yöresel et yemeklerinden, domuz etinden yapılan bujinina ve ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/814/D%C4%B0LEK%20%C5%9EAH%C4%B0NPINAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Otobiyolojik temizleme denilen bu sistem su kaynağı içinde bulunan kirleticilerin yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijenin etkisiyle zararsız hale ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/kastamonu/939/Yakup%20ELHUSEYNI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Duanın ilmî ve irfanî tanımlamalarına geçmeden dua kelimesini lügatlerdeki ... irtibat kurabileceği bir vasıtası97 ve ilahi davete icabet etmesidir.98. Tevrat'ta ... gecelediklerinde "Bu gece buradaki cinlerden ve kötülüklerden buranın güçlüsüne,.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih ana bilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/746/Nurcan%20T%C3%9CREYEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mediha Hasip, Atiye Cevat, Yaşar Nezihe, Feride Nihal, Râsime Binti, Ahmet. Râsim, Nigâr ... Reşat Nuri, Falih Rıfkı, Besim Atalay, Abdullah Cevdet'tir.” Ayrıntılı ... Ruslar tarafından sürülen Yediç adıyla anılan tanınmış bir Çerkez ailesinden.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/659/Doktora%20Tezi%201%20Aral%C4%B1k%202017%20pdf%2086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma ile işletme sahip ve yöneticilerinin akrabalara yönelik kayırmacı davranışlar ... cumhuriyetin ilk yıllarında devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. ... yönetim yapısının kamudan özel sektöre geçmesi ile birlikte nepotizm yani akraba ... şekli ve arkadaşların yeteneklerine bakmaksızın onlara yapılan bir iltimas” olarak.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme yönetimi ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1275/MUSBAH%20T%C3%9CRK%C3%87E%2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Günlük Müzik Dinleme Süresi . ... Enstitüde Uzun Süreli Kalındığında Müzik Dinleme . ... Çalışırken rahatlamaya ve odaklanmaya yardımcı olan fon müziği ... perakende mağaza ve cinsiyet türünün de etkinin gücünü ve yönünü etkilediği.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/kastamonu/942/Aisha.%20Abulqasem.%20Khalifa.%20AJJOUAT..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ali b. Ahmed b. Hazm'ın (456/1064) el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihal'i, Ebû'l- ... Muhammed el-Gazali, (505) el-İktisad fi-Usulil-İtikad, Darul-Minhac, s.121.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/977/SERKAN%20I%C5%9EIK%20Y%C3%9CKSEK%20L%C4%B0SANS%20TEZ%C4%B0%20ENST%C4%B0T%C3%9C.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.1. BÜTÇE TEORİLERİ ve FARKLI BÜTÇE UYGULAMALARI. 3.1.1. Devri Bütçeler Teorisi. Bu bütçe teorisinin 1930'lar ve hemen sonrası dönemde gündemde ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim bilimleri ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1072/Erol%20%C3%87ANGIR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... haklarından biridir. 1789 tarihli Fransız ... Yine 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (1973)'nun 22. maddesinde. İlköğrenimin zorunlu ... öğretim yılında 341 okul 94,455 öğrenci, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 325 okul. 89,979 öğrenci ...

0 tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme yönetimi ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Farag%20BUHLIGA%2087.pdf?sequence=1&isAllowed=y

GİRİŞ. ISO 22000 kalite yönetim sistemi şartları, günümüz dünyasında farklı kültürlerde büyük bir ... bilgisayara girişi sağlamak için kodlanmıştır. 1.7.5. Analiz.

kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü yerel halkın ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/970/%C3%96NER_TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dr. Kutay OKTAY'a, Dr. Öğretim Üyesi Muharrem AVCI'ya,. Doç. ... Bunlara. “Gastronomi Dergisi, Yemek ve Kültür Dergisi, Yeşil Elma, Bugün Ne Pişirsem,.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1089/Enes%20Bu%C4%9Fra%20T%C3%96KEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Perec'in Kayboluş adlı romanında hiç ''e'' harfini kullanmamıştır. Üstelik sadece bir harfi kullanmamanın yanı sıra eseri yazmış olduğu dilin Fransızca olması, ...

kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1109/G%C3%9CLCAN%20ARSLAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Elli yıllık ömrümün dört çiçeği, dört meyvesi,. Söyleyecekler sizlere ... Tek tek yutup yer beni. Zamanın ters ... Dağılmış dünyadan hepsi kırgın. Nasıl barıştırayım ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1253/%C3%87a%C4%9Flar%20%C3%9CNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Belli başlı kabile reislerinin kendi yanlarına çekmeye ... Yemen ile başlayan seyahatname Hindistan, Çinhindi, Çin, Singapur,. Cahor ve Japonya ... Hudeyde'nin Hacur kazasında yaşanan ağır mağlubiyet ve sonrasındaki askeri girişimlerin ...

tc kastamonu sosyal bilimler enstitüsü nâsiruddin el-elbânî'nin ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/951/NURAN%20SARICI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Haz 2018 ... Daîfe ve'l-Mevd a İsı mlı Eserı nde Metin Tenkidi Uygulamaları adlı te ... İSİMLİ ESERİNDE KULLANDIĞI METİN TENKİDİ ÖLÇÜTLERİ. 1.

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1167/Kamila%20Mohamed%20Shghwara%20MATOUG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

türleriyle birlikte bütün zamir çeşitleri , ism-i mevsuller ve Yâsîn sûresindeki edimbilimsel boyutlarına değinilmiştir. Üçüncü bölüm Yâsîn sûresindeki zamansal ve ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal bilimler ve ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/6417/ozlek-gulendam-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkçe Adı : Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras. Öğretimine ... Sorusuna Verdikleri Cevaplara Yönelik Elde Edilen ... Sosyal bilgiler 5.sınıf (Anadol yayıncılık, 2018) ders kitabı SOKM ögeleri açısından ... 5. Doğa ve Evren ile İlgili Bilgi ve Uygulamalar (Tanrı, Melek, Kıyamet Günü, Halk Baytarlığı). 2.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü türk dili ve ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/Adeb%20A.%20M.%20ALTAMIMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

temin etmek amacıyla Avrupa melikleri/kralları ile yardımlaşmıştır. Cömertçe ... Batı'sı ve Müslüman Doğu arasındaki dini ve ideolojik çarpışma ile atılmış olur.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü işletme anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/123456789/1067/1/Najma%20M.%20SHEBLI.pdf

Arap dünyasında pazarlama aldatmacası ile ilgili olarak Abujmaa(2002)tarafından yapılan çalışmada ... Family Medicine-Kansas City, 43(6), 412. Karakoç, E.

ışık üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dijital bir terim olarak sosyal ...

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1371/Deniz%20Deniz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Google Arama Motoruna 'Beğen, Paylaş, Kazan' Yazıldığında Çıkan. İlk 4 Arama ... Facebook'un 1,07 milyarı mobil olmak üzere 1,32 milyar aktif aylık kullanıcısı ... kavramlar etrafında şekilleniyor: sahte hesaplar, beğeni satın alma, hile, duygu.

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal çevre bilimleri ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32023/TARIK.pdf

7 Nesrin Algan, “Environmental Security in the Aegean Sea”, Mustafa Aydın, Kostas ... 37 Rita Floyd, Security and the Environment, Securitization Theory and US ... Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Doğal Afet Taburu teşkil ... adet Trabzon Bölgesi; Güney Deniz Saha Komutanlığında 2 adet İzmir Bölgesi/1 adet Foça.

tc istanbul kültür üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü youtube sosyal ...

https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/4465/Y%C4%B1lmaz%20G%C3%BCney%20%C3%87elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

95. 3.5.5. Sena Şener . ... Şekil 3.4 - Sena Şener ve Evrencan Gündüz - Back to Black ........................ 96 ... söylediği şarkıları yayınlamaya başlamıştır (Biletix).

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5027/Bo%C5%9Fanman%C4%B1n%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%20Benlik%20Sayg%C4%B1s%C4%B1%20ve%20Sosyal%20Sorun%20%C3%87%C3%B6zme%20Becerilerine%20Etkisi%20Den

Çizelge 22: Çocukların Anne Meslek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Durumu ...... 95 ... değerli bulması ve olumlu şekilde yargılamasıdır (Ekşi 1990, 167). ... Elliot, Timothy R., Elisabeth Sherwin, Stephen W. Harkins, ve Cheri Marmarosh.

i Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7962/10269242.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korelasyonu, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu ... depresyon seviyor muyum acaba dediğim yönlerim var. ... “Alkol sevmiyorum.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ... - Kriminoloji

http://www.kriminoloji.com/234371.pdf

2 Eyl 2008 ... insanlara daha çok güvenlik vermek demektir. ... “gözcü/erkete/kollayıcı” denildiğini, olayın mağduruna ise “enayi” denildiğini ifade etmiştir.

i T. C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1313/G%C3%9CL%20S%C3%9CZER.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18 Eki 2019 ... Bu açıdan bakıldığında flört şiddetine yönelik tutumun belirlenmesinde kişisel özelliklerin yanı sıra gerek toplumsal cinsiyet rolleri (ataerkil toplum ...

i T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1101/%C3%96YK%C3%9C%20DEN%C4%B0Z%20TORUN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Haz 2019 ... Öykü Deniz TORUN ... iii. İTHAF. Sevgili annem Zeynep TORUN'a, babam Bülent TORUN'a ve kıymetli kardeşim Toprak Umut TORUN'a…

i T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1049/ZEYNEP%20%C3%96Z%C3%87EL%C4%B0K.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Oca 2019 ... “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir”. SOKRATES ... yolculuğumdaki tek ve gerçek dostum, bana inanmaktan asla vazgeçmediğin için.

i T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

https://openaccess.dogus.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11376/5/W00009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Zam yapacağımı seçimden önce söyleyecek kadar beni enayi mi sandınız? ... O yıllarda Ankara'da ticareti Yahudi, Ermeni ve Rumlar ellerinde tutuyordu. ... Birinci Dünya savaşı sırasında Vehbi Koç'un İstanbul'a yaptığı seyahatler ufkunu.

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü - DPU-WEB

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/tezverapor/sbe_tez_ve_rapor_yaz_m_k_lavuzu.pdf

bağlı tüm Ana Bilim / Ana Sanat ve Bilim / Sanat dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora ... Metin içinde bloklanmış alıntılarda 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. ... zorundadır (MEB, İlk ve Orta Öğretim Yasa Tasarısı, 2012: 13).

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://gazi.edu.tr/posts/download?id=161744

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU. A-001. Öğrencinin Numarası. : Öğrencinin Adı ...