tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

oranla 48 kişi nakil olsa bile faydası olmayacağına inanmakta ve % 9,5 oranla ... Kızılcık'ın 2009 yılında HD tedavisi gören hastalar üzerinde yaptığı çalışmada.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı- İlgili Belgeler

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2039/294554.pdf?sequence=1&isAllowed=y

oranla 48 kişi nakil olsa bile faydası olmayacağına inanmakta ve % 9,5 oranla ... Kızılcık'ın 2009 yılında HD tedavisi gören hastalar üzerinde yaptığı çalışmada.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15114/354932.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mintaxla canım Mintaxla (Mintax). • Bana bir şey olmaz deme, ... Örneğin, bulaşık makinesinin tek başına değil de beyaz eşya olarak toplu bir nesneler kümesi ... Ev hanımı evine gerekli olan deterjan ve besin maddelerinin müşterisi alacaktır.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9335/211411.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İKEA: 33 ülkede, 25 dilde basılan 2006 İKEA katalogu, yaklaşık 160.000 ... satışı ile harekete geçen doğrudan satış, son 7-8 sene içinde Amway, Avon, Oriflame ve ... 79 ARASTA, Alışveriş Merkezleri ve Perakende Sektörü Dergisi, Temmuz- ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2670/279086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 65. Darülmuallimin ve Darülmuallimat'ın Muallim ve Muallimelerine ... yerlerine konulmak üzere evsaf-ı matlube-i câmi diğer muallimler tedariki dahi ... okulun karşısındaki bir evin hizmetçisi kız ile( sınıf penceresinden diğer pencere ile) ... Müfettiş : “Nevzat Bey'in okula sarhoş gelip, cam kırdığı tarihte bir belirsizlik var,.

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9754/217483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan ... ve Seyyid Mehmed ve Yorgancıoğlu ve Seyyid Mustafa mülkleri ve tarik-i hâs ile ...

sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/838/10087658.pdf?sequence=1

TDK'nın bu tanımında telaffuz kelimesinin söylem araştırması yöntemindeki söylem ile bir ilişki ... Popülist söylemin bir özelliği olarak da görülen “biz ve onlar”.

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3654/470221.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Cüneyt Akalın, Feyziye Özberk). 2. Harekete ... 'Kurtuluş' hareketlerini; İbrahim Kaypakkaya'nın çevresinde bulunmuş ve onunla.

tc erciyes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=d9587dff-9c61-4049-bf03-7e3f65c0e776

GENÇ KIZLARIN EVLİLİK KURUMUNA İLİŞKİN. DEĞER VE TUTUMLARI: KAYSERİ İNCESU İLÇESİ. Tezi Hazırlayan. Yasemin MERMER. Danışman. Prof.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9545/Zahide_Kandil.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uygulama içinde hayatının her anından anlık paylaşımlarda bulunan, mahremini açan ... Instagram, benlik sunumu ve rol-model alma ana başlıkları altında incelenmiştir. Kullanıcıların ... nasıl konumlandırdıkları, onların kimlikleriyle yakından ilişkilidir. ... Sosyal medya kullanıcıları bu tür hesapları “fake” (sahte) hesap.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5006/10207353.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anthony Giddens'ın sosyolojik perspektifinden bakıldığında ... Francis Fukuyama State Building (2004) adlı kitabının önsözünde “”devlet inşasının yeni yönetim ...

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/31874/tez.pdf

halinde olan yapısına, olmuş bitmiş bir şey olarak değil oluş halinde ve etkisi sonraya ... Sünni toprak sahibinin Fevziye (Alevi) köyü sınırları içerisindeki bir kısmı.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitisü arkeoloji anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Antik%20%C3%87a%C4%9F%60da%20Do%C4%9Fu%20Akdeniz%60de%20deniz%20ticareti.pdf

kısımlarından, antik çağ denizcilerinin tuttuğu “periptori” adı verine kayıt ... Çanakkale ve stanbul Boğazları ile denize dar Çanakkale ve stanbul boğazları ile.

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0053583.pdf

Para Birliği, döviz kurlarında birliğin sağlanmasını, sermaye hareketlerine konan tüm kısıtlamaların ... 5 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul:Remzi ...

tc haliç üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/2017/N%C4%B0YAZ%C4%B0%20%C4%B0NCE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s. ... .tr/sites/yildirimturan/file/Duyurular/9-10__hafta__Uls_sistemler_(Y_TURAN).pdf, ... üzerinde ve Lefkoşa yakınlarındaki Gönyeli'de havadan indirme yapıyorlardı.500.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sinema-tv anabilim dalı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1151/1/R%C4%B1za%20G%C3%BCnayd%C4%B1n.pdf

bir de yerli bazı sahneler ve şarkılar eklenerek Türk filmi diye piyasaya sürüldüğü ... yılında çektiği “Takva” filmi İslam'ı terör ve şiddet olgusuyla işleyen, ... ve Kraliçe Herodias'ın sevişme sahneleri ve Herodias'ın zindanda kalan sevgilisi.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9731/%C3%96zg%C3%BCr_Sa%C3%A7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

adil biçimde davranan kişiler olarak kabul edilmektedir (Zhou ve diğerleri,. 2005). 2.1.1.7. ... kabiliyet ve alışkanlıklarından oluşan karmaşık bir bütün olarak ifade edilmiştir (Temiz ... Avolio, B. J., Bass, B. M., and Jung, D. I. (1999). Re‐Examining the ... New York: Wiley. Spreitzer, G. M., Perttula, K. H., and Xin, K. (2005).

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletme anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2076/Jalan_G%C3%BCrboyo%C4%9Flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

adlandırılan bu liderlik teorisi, lider ve üyeler arasındaki etkileşimi dikey ikili bir yaklaşım ... Kişilik: Maslach' ın öğrencileri Maxine Gann ve Steve Heckman,.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1869/1970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Nis 2018 ... Necmioğlu, Nuran Aksoy, Hakkı Haktan, Ali Seyhan, Güngör Denizaşan'dan oluşmaktadır.262 O dönemde TPAO Özel Kalem Müdürü olarak ...

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/2064/Tahsin%20Galip%20Tekin%20TEZ%20BASKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 May 2019 ... İşletme Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri. İmza ... edildiğini ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Seminer Yazım Kılavuzu kurallarına uygun ... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 15 ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/73676_1811061441692.pdf

Salyanesiz eyaletler: Anadolu, Rumeli, Karaman,. Diyarbekir, Erzurum, Dulkadriye, Şam, Budin, Van, Temeşvar vs. eyaletler idi. Merkezi idareye yakın ve bağlı ...

batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1654/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Oca 2016 ... Çalıştığımız sicil Hicri 1315tarihi, Miladi olarak 1898-1900 yıllarını ... ve mezkur denklerin kıymeti kaç guruş olduğu malumumuzdur müddei-i.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı van ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15125/360031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ait bulguların, belgelerin yetersiz oluşu da bu uygarlık hakkında yeterli bilgiye sahip ... Urartuların hangi dili konuştuğu ile ilgili bilgiye gelince; Urartu dili üzerine ... olan ''Menua Kanalı'' (bugün Şamran Suyu) inşa edilmiştir ki, bu kanal 51 km.

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4180/433867.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orhun yazıtları, Göktürk Kağanlığı zamanında, ünlü Türk hükümdarı Bilge ... Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehrinde oturan Kazak Han‟ı İşim‟e ... prenseslerinin bulunduğu “Orduğ” yerleşim birimleri çevresinde geçtiği ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/6440/ambarl%C4%B1-huseyin-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Adil KORKMAZ'a teşekkürü bir borç bilirim. Öğrenim hayatımın her aşamasında desteklerini sonuna kadar hissettiğim değerli anneme ve merhum babama sonsuz ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 19 ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14719/364696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Harput Sancağı köy, Osmanlı, Tahrir, Nüfus sayımı ... Yüzyılda Elazığ Vilayetinde Teba-i Şahanenin Dini ve Sosyal Yapısı” (Fırat Ünv. ... Hedi. 125. Malatacık Abdal. 100. Helezür. 126. Malato. 101. Helindir. 127. Mesti ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı a ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2800/Tu%C4%9Fba_G%C3%B6k%C3%A7urak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sicilleri, tereke defterleri ve terekelerin ekonomik açılardan incelenmesi hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde ise Bursa şehri hakkında genel ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2412/Engin_Bozkaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

göre zeka, "sözel yetenek, problem çözme becerisi ve bunları günlük hayatımıza ... Böylece, kişilik testleri ve dereceleme ölçekleri ile ölçülebilecek belirli sayıdaki ... Kaynak: http://www.baltas-eksen.com/download/Baltas_HPI_TR.pdf (Erişim ...

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/403/zafer%20bulur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun …./. ... perakendecilerden en çok bilinen Balmar ile Marketim, ulusal perakendeciler ise Bartın'da.

tc kırıkkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.kku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12587/1337/531893.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26 Mar 2018 ... birisidir. Gidilecek olan yabancı ülkede nerede ne yenilir, etleri helal midir vb. sorularla sık sık ... Taco Bell, KFC, Burger King gibi firmalar helâl ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim dalı ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16578/263657.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ben Ten'i izliyorum . ... Canavar hayvanlardan saklanmak için kabuklarının içine giriyorlar. Kolları ... civcivimi de götürüyorum, onlarda iyi gol atıyorlar benden.

çankaya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416/1902/Gizem%20%C3%96zyurt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ÖZYURT, Gizem. M.Sc. Department of Business Administration. Supervisor: İrge ŞENER, Assoc. Prof. Dr. June 2018, 114 pages. There are many problems ...

tc kafkas üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Cumhuriyet%20devri%20tarih%20ders%20kitaplar%C4%B1nda%20Rusya.pdf

Ders kitaplarında Rusya İmgesinin Belirleyicisi Olarak Türk Siyasal Hayatı. 65-71. 4- Tarih Ders ... Süleyman Nafiz Rus Kimdir, Moskof Nedir? Adlı eserinde ...

sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15559/512631.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parça kedi kürk. 1 rubʻ 3 para ... Şemmâme eğer. 2 guruş ... gibi pek çok iktisadî faaliyette bulunarak toplumda belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3476/Kutlu_Erg%C3%BCn.pdf?sequence=1&isAllowed=y

bütçelendirilmesi, tasarruf, yatırım, kredi, sigorta ve paranın yönetimini gerektiren her türden ... olduğunu ortaya koymuştur (Alexander, Marple, Jones, 2011: 5).