Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve ... - Akademik Bilişim

me metotlarından Temel Bileşen Analizi ( PCA-. Princpal Component Analysis) ve Negatifsiz. Matris Çarpanlarına Ayırma NNMF-Non Nega- tive Matrix ...

Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve ... - Akademik Bilişim- İlgili Belgeler

Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve ... - Akademik Bilişim

https://ab.org.tr/ab10/kitap/yildiz_camurcu_AB10.pdf

me metotlarından Temel Bileşen Analizi ( PCA-. Princpal Component Analysis) ve Negatifsiz. Matris Çarpanlarına Ayırma NNMF-Non Nega- tive Matrix ...

Temel bileşenler analizi ve kanonik korelasyon analizi ile imge ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2718/9514afff-b85a-4c42-ad63-34a56779764b.pdf?sequence=1&isAllowed=y

nearest-neighbor methods without resorting to nonlinear classification methodologies. Keywords: Principal component analysis, canonical correlation analysis, ...

Sosyal ICEBSS TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ İLE VZA ...

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/ICEBSS/makale10.pdf

Olası bütün veri zarflama analizi modelleri etkinlik skorları hesaplanarak sonuçlar Temel Bileşen Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Data ...

temel bileşenler analizi ve k-ortalama kümeleme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/227310

2 Haz 2016 ... Anahtar Kelimeler: Temel Bileşenler Analizi, K-Ortalama, Veri Boyut İndirgeme, Sınıflandırma, Kümeleme. Yöntemi. ABSTRACT. In this study ...

temel bileşenler analizi ile radyo astronomi imgelerinden gürültünün ...

http://www.ursi.org.tr/2014-Kongre/bildiriler/TAM_71.pdf

30 Ağu 2014 ... GİRİŞ. Verilerden gürültünün başarı ile ayrıştırılması, sinyal işleme alanının temel problemlerinin başında gelmektedir. Bu problem ile ilgili çok ...

Temel Bileşenler Analizi Yardımı ile Elde Edilen Daha Az Sayıda ...

http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/fulltext/2010_1_1.pdf

using Principal Component Analysis method and de- scribing ... ların neden olduğu değişimleri belirleyebilme ve ... Although components derived from PCA.

Temel Bileşenler Analizi Yardımı ile Elde Edilen Daha ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151265

ğunlaşmaktadır. Bu çalışmada hareket analizi sistemle- rinden elde edilen yüksek boyutlardaki kinematik veri setinin boyutlarının Temel Bileşenler Analizi (TBA) ...

Veri Madenciliği - Akademik Bilişim

http://ab.org.tr/ab13/kitap/eski/175.pdf

25 Oca 2013 ... Veriler üzerinde çözümlemeler yapmak amacıyla ve veriyi çözümleyip bilgiye ulaşabilmek için veri madenciliği yöntemi ortaya çıkmıştır. Veri ...

bilişim teknolojileri işletim sistemleritemeller - OMÜ - Akademik Veri ...

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sema.bilgili/102417/isletimsistemleritemeller.pdf

Bilgisayarlarda işletim sistemi, donanımın doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama programlarınıçalıştırmaktan sorumlu olan ...

bilişim teknolojileri alanı spss ile veri analizi geliştirme ve uyum ...

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_SPSS%20ile%20Veri%20Analizi%20GUE%20Kurs%20Program%C4%B1.pdf

SPSS ile Veri Analizi istatistiki verileri yorumlamaya hazırlayan bir paket programdır. ... Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller.

Veri Madenciliği Süreçleri ve Açık Kaynak Kodlu ... - Akademik Bilişim

http://ab.org.tr/ab11/kitap/tekerek_AB11.pdf

Veri Madenciliği işlemlerini gerçekleştirmek için ticari ve açık kaynak olmak üzere birçok araç bulunmaktadır. ... veriler test ve analiz veri seti olarak iki gruba ayrılır. Genellikle yapılan ... Aşağıda örnek veri kümesi verilmiştir. <attributeset default ...

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI - OMÜ - Akademik Veri Yönetim ...

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/svaran/134720/sistem%20analizi%20ve%20tasar%C4%B1m%C4%B1.pdf

1 Eki 2012 ... ... diyagramlarının çizimine başlanır (Use Case, Activity, Class diagram) ... Sistem analizi ve tasarımı yapılmadan üretilen programlar: Hatalı ...

Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi - Nobel Akademik ...

https://www.nobelyayin.com/kitap_bilgileri/dosyalar/tutum_olclmesi_jen_171512.pdf

Kapak Tasarım: Sevgi Pınar Özen [email protected] Basım Sorumlusu: Halil Yeşil. Basım ve Cilt: Hazar Matbaacılık Kazım Karabekir Cad. 7/56-57 ...

Kaos Tabanlı Bir Şifreleme Yöntemi ve Analizi - Akademik Bilişim

http://ab.org.tr/ab11/kitap/milani_pehlivan_AB11.pdf

nabilen şifreleme yöntemlerinin sayısı da günden güne artmaktadır. ... Keywords: Chaos, image encryption, logistic map, random numbers ... X ve farklı l değerleri gösterilmektedir. Şekil 1: (a)9.0. = l. ,(b). 6.2. = l. ,(c). 2.3. = l. ,(d) ... aynı rastgele sayılar yeniden üretilerek bir ite- ... Bu ifadenin küçük değerler üretmesi istatistik.

Temel Bilimler ve Mühendislik Eğitiminde ... - Akademik Bilişim

https://ab.org.tr/ab12/kitap/malkoc_AB12.pdf

program lama dili olarak Python'ın kullanılması, mevcut koşullar ve sağlayacağı avantajlar açı sından doğru bir tercih olacaktır ... Popülerliğin bir programlama dili ve onu öğre nenler için çeşitli ... ting/ Python4ScientificComputation.pdf, 2009.

temel bilgi teknolojileri-ıı - OMÜ - Akademik Veri Yönetim Sistemi

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sema.bilgili/102417/Temel%20Bilgi%20Teknolojileri%20II%20SON.pdf

oyuncu deneyimleri eklenmesine olanak sağlamaktadır. Teknolojinin Yeni ... Avengers: Age of Ultron, Chappie, The Divergent Series: In- surgent, The End of the ...

Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları ve İkinci El ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/288064

26 Mar 2017 ... Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ... Doğrul vd (2015) yaptıkları çalışmada trafik kazası verilerini analiz etmek için ... (2008). Migros Türk. A.Ş. de Birliktelik Kurallarının Yerleşim Düzeni Planlamada Kullanılması.

Veri Madenciliğinde Destek Vektör Makinaları ve Karar Ağaçları ...

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48952.pdf

Makine öğrenimi hem DVM hem de karar ağaçlarının temeli olduğundan, ... C&R Tree karar ağacı modelinin tahmin sonuçları . ... 20%'nin yarısı ve vesaire. ... relationships with affectivity, mood at work, job beliefs, and general job satisfaction”, ...

29 yönetim bilişim sistemleri dergisi metin madenciliğinde anahtar ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/347705

Kelime Kökü Bulma: Açık kaynak kodlu hazırlanmış olan Zemberek kütüphanesi kullanılarak kelimeler köklerine ayrılmıştır (Akın & Akın, 2007). Durak Kelimelerin ...

düzgünleştirilmiş fonksiyonel ana bileşenler analizi ile imkb ...

http://eidergisi.istanbul.edu.tr/sayi8/iueis8m1.pdf

örneklerdeki değişimin (varyasyonun) incelenmesi ve araştırılması amacıyla ... c. =tx i. K. 1=i i. ∑ θ. (2.2) şeklinde K tane baz fonksiyonun ağırlıklandırılmış bir ... 8. 10. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bilişim teknolojileri ağ veri tabanında tablo işlemleri - İmmib Bilişim

https://immibbilisim.com/moduller/6-%20A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1nda%20Tablo%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

Açılan SQL Query penceresine tablo oluşturma sorgu cümlesini yazıyoruz. ... Eğerki tablolar arasında ilişki diyagramı oluşturulacaksa ilişkilendirilecek kolonların.

bilişim teknolojileri ağ veri tabanı yönetimi - İmmib Bilişim

https://immibbilisim.com/moduller/7-%20A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1%20Y%C3%B6netimi.pdf

25 Haz 2012 ... sonucu veren SQL Server veritabanıyla da yapabilirsiniz. Bu program ... Güncelleme tetikleyicisi (UPDATE Trigger): Bir tabloda güncelleme işlemi ... Saklı yordamlarda değişiklik yapmak için ALTER komutu kullanılır.

Özdeğer-Özvektör Hesaplamaları Dik Đzdüşüm Temel Bileşenler

http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/Dersler/ist312/Ders4/Matris2.pdf

ÖZDEĞERLER, ÖZVEKTÖRLER ve SPEKTRAL AYRIŞIM. A n n. : × tipinde reel sayıların bir matrisi olmak üzere, λ ya göre bir polinom denklemi olan, det A.

İvesi Koyunlarının Et Kalitesini Değerlendirmede Temel Bileşenler ...

https://pdfs.semanticscholar.org/424b/1b71896efbaf7ff47112977a11244df1befc.pdf

22 Tem 2016 ... farklı özellikler, Temel Bileşenler Analiz (PCA) yöntemi kullanılarak bütüncül bir ... temel bileşenler analizi (PCA= Principal Component.

türkiye'ye özgü bitki ve gıda örneklerinin temel bileşenler analiziyle ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509865

Temel bileşenler analizi; ekonomi, mühendislik ve diğer dallarda yaygın olarak kullanıldığı gibi, kimyasal ve biyolojik veri setlerinden örnek sınıflandırılmasına ...

Bilişim Suçları, Adli Bilişim, İnceleme Araçları ve Örnek Olay Analizi ...

https://www.ekizer.net/wp-content/uploads/2013/12/A.Hakan_Ekizer_Adli_Bilisim-Bilisim_Suclari_Sunum.pdf

İnceleme Araçları ve. Örnek Olay Analizi ... kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte oluşturulan ... Cep telefonları. VS..... Üzerinde veri ...

Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Sistemleri ... - Akademik Bilişim

https://ab.org.tr/ab13/kitap/kaplan_karaguler_AB13.pdf

23 Oca 2013 ... [email protected], [email protected] Özet: Bu bildiride ağırlıklı olarak gönüllülük temelli organize olmuş Sivil Toplum Kuruluşları ...

Kent Bilişim Sistemi ve e-Belediye - Akademik Bilişim Konferansı

http://ab.org.tr/ab09/kitap/coruh_AB09.pdf

29 Eki 2008 ... Kent Bilişim Sistemi ve e-Belediye. Mustafa Çoruh. Yeni kamu yönetim şeklinin işleyebilmesi için. Bilişim ve Internet Teknolojilerini kullanan bir.

Bilişimin Kuramsal Temelleri: Bilişim Matematiği - Akademik Bilişim

https://ab.org.tr/ab16/bildiri/201.pdf

Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik konularını, veri yapıları ve algoritma konula- rını, graf ... önce, uygulamanın bileşenleri en uygun matematiksel modele dayalı ... Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri, Palme Yayıncılık,. 2012 ...

TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı - Bilişim 2017 Akademik Bildiriler ...

http://www.bilisim.org.tr/bilisim2017/pdf/Bilisim_2017_Akademik_Bildiri_Programi.pdf

20 Ara 2017 ... Cansu Çiğdem Ekin, Nesli Necipoğlu ve Rıdvan Kılıç. El. Fizyoterapisi İçin Bilgisayar ... Hüseyi̇n Cahit Tosun. RFID Sistemleri ile Konum ...

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/dogukan.sariyalcinkaya/99072/megep_veritabani_butunlugu.pdf

MEGEP. (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN. GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ... Genellikle “dll” dosya şeklinde derlenmiş prosedürlerdir. T-SQL ...

Veri Yönetimi - İmmib Bilişim

https://immibbilisim.com/moduller/1-%20Veri%20Y%C3%B6netimi.pdf

Sabit disk sürücülerine kıyasla fiyatları oldukça yüksektir ancak SSD sürücülerinin en son nesli, sabit disk sürücülerine kıyasla oldukça yüksek bir performans.

Ağ Veri Tabanı Kurulumu - İmmib Bilişim

https://immibbilisim.com/moduller/5-%20A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1%20Kurulumu.pdf

SQL Server Database Engine servisi bilgisayarınızın veri tabanı sunucusu olarak faaliyet göstermesini, kendisine gelen istekleri, sorguları alıp cevaplamasını ...

Veri Tabanında Sorgular - İmmib Bilişim

https://immibbilisim.com/moduller/3-%20Veritaban%C4%B1nda%20Sorgular.pdf

Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için UPDATE komutu kullanılır. SET ifadesi ile güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerler ...

bilişim teknolojileri etkileşimli web uygulamalarında veri tabanı ...

http://www.onurunurlu.com/dosyalar/webtasarimiprogramlama/etkilesimliveritabaniislemleri.pdf

Veri tabanı üzerinde işlemler yapabileceksiniz. ➢. Veri tabanı üzerinde işlem yapmak için kullanılan SQL komutlarını araştırınız. 2. VERİ TABANI İŞLEMLERİ. Veri ...

bilişim teknolojileri veri tabanında tablolar - Cahilim.com

http://www.cahilim.com/pdf/access/access-2.pdf

Access arama ve sıralama işlemlerini, tüm tabloyu taramak yerine “sıralı” alanlara ... İlişkilendirme sayesinde daha geçerli ve güvenilir olarak veri saklayabiliriz.