tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

2 May 2019 ... İşletme Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri. İmza ... edildiğini ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Seminer Yazım Kılavuzu kurallarına uygun ... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...- İlgili Belgeler

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/2064/Tahsin%20Galip%20Tekin%20TEZ%20BASKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 May 2019 ... İşletme Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri. İmza ... edildiğini ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Seminer Yazım Kılavuzu kurallarına uygun ... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1654/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Oca 2016 ... Çalıştığımız sicil Hicri 1315tarihi, Miladi olarak 1898-1900 yıllarını ... ve mezkur denklerin kıymeti kaç guruş olduğu malumumuzdur müddei-i.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1869/1970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Nis 2018 ... Necmioğlu, Nuran Aksoy, Hakkı Haktan, Ali Seyhan, Güngör Denizaşan'dan oluşmaktadır.262 O dönemde TPAO Özel Kalem Müdürü olarak ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9335/211411.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İKEA: 33 ülkede, 25 dilde basılan 2006 İKEA katalogu, yaklaşık 160.000 ... satışı ile harekete geçen doğrudan satış, son 7-8 sene içinde Amway, Avon, Oriflame ve ... 79 ARASTA, Alışveriş Merkezleri ve Perakende Sektörü Dergisi, Temmuz- ...

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3028/murat_tuzunturk_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wrigley's sakızları, Coca-Cola ve Levi's Amerika'nın; Fransız parfümleri ... Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde sigara, tıraş bıçağı ve sakız gibi ürünler tüketicinin ...

tc kırıkkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.kku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12587/1337/531893.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26 Mar 2018 ... birisidir. Gidilecek olan yabancı ülkede nerede ne yenilir, etleri helal midir vb. sorularla sık sık ... Taco Bell, KFC, Burger King gibi firmalar helâl ...

çankaya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416/1902/Gizem%20%C3%96zyurt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ÖZYURT, Gizem. M.Sc. Department of Business Administration. Supervisor: İrge ŞENER, Assoc. Prof. Dr. June 2018, 114 pages. There are many problems ...

tc haliç üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/2017/N%C4%B0YAZ%C4%B0%20%C4%B0NCE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s. ... .tr/sites/yildirimturan/file/Duyurular/9-10__hafta__Uls_sistemler_(Y_TURAN).pdf, ... üzerinde ve Lefkoşa yakınlarındaki Gönyeli'de havadan indirme yapıyorlardı.500.

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11513/551/249995.pdf?sequence=1&isAllowed=y

değerlendirmesi, dinlenmesi ve eğlenmesi için sunulan oyun oynama, müzik ... Mobil telefonlar aracılığıyla Türkiye'de İddaa ve at yarışı oynayanların ... faturalı hattan konuşmayı tercih etmişlerdir (www.tumgazeteler.com, Erişim Tarihi: 22 Eylül.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2412/Engin_Bozkaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

göre zeka, "sözel yetenek, problem çözme becerisi ve bunları günlük hayatımıza ... Böylece, kişilik testleri ve dereceleme ölçekleri ile ölçülebilecek belirli sayıdaki ... Kaynak: http://www.baltas-eksen.com/download/Baltas_HPI_TR.pdf (Erişim ...

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/403/zafer%20bulur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun …./. ... perakendecilerden en çok bilinen Balmar ile Marketim, ulusal perakendeciler ise Bartın'da.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9731/%C3%96zg%C3%BCr_Sa%C3%A7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

adil biçimde davranan kişiler olarak kabul edilmektedir (Zhou ve diğerleri,. 2005). 2.1.1.7. ... kabiliyet ve alışkanlıklarından oluşan karmaşık bir bütün olarak ifade edilmiştir (Temiz ... Avolio, B. J., Bass, B. M., and Jung, D. I. (1999). Re‐Examining the ... New York: Wiley. Spreitzer, G. M., Perttula, K. H., and Xin, K. (2005).

tc doğuş üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

https://openaccess.dogus.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11376/3028/H.%20H.%20Do%C4%9Fan_Finans%20sekt%C3%B6r%C3%BCnde%20s%C3%BCrpriz%20kara%20yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20tepkisi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 10: Anormal Getiri – Finans Endeksi Hesaplama Yöntemi ... kazanç oranı hisse senedini elinde tutan bir yatırımcı, tüm örneklemi elinde tutan bir ... Roll (1983)' e göre; menkul kıymetlerin ağır vergi ile ilişkili olarak satılmasının yıl sonunda ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/2064/arsu-serife-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisans eğitimim boyunca fikirleri, bakış açıları ve derin bilgileri ile örnek aldığım, saygı duyduğum ve beni yetiştiren, bugünlere gelmemde her zaman.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü resim anasanat dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/2065/sanat%20yap%C4%B1tlar%C4%B1nda%20%C3%B6l%C3%BCm%20temas%C4%B1.%20soon.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SANAT YAPITLARINDA ÖLÜM TEMASI. YÜKSEK LİSANS ... http://galanegrello.tumblr.com/post/160973092669/ana-mendieta-el-ritual-el-entierro- · sin-cuerpo.

1 tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih ana bilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1673/1.pdf?sequence=1

3 Tem 2014 ... sunmakta ve Anadolu dışında Suriye ve Irak'la birlikte düşünülmesi ... resimlerinin konularını bitkisel süslemelerin yanında tavus kuşu, geyik.

tc kadir has üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://sites.khas.edu.tr/tez/MuratYing_izinli.pdf

yerine, firmaların Facebook ve Twitter uzantılarını tercih ettiğini gördüm. ... medya”, “Ara-bul, deneyimle, paylaş”, “Çalışanlar için sosyal medya kullanım klavuzu” gibi ... anlatırken yaptığımız kurgunun benzerini tutundurma için de yapabiliriz.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0066039.pdf

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ. ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Yüksek Lisans Tezi. EMRE ERGENÇ. Danışman: YRD.DOÇ.DR. MEHMET ...

tc yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/geleneksel-bankalar-ile-katilim-bankalarinin-finansal-performanslarinin-basel-III-kriterleri-acisindan-kiyaslanmasi.pdf

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Esra BİLDİRİCİ ÇALIK. VAN-2016 ... yabancı sermayeli banka statüsündedir (Günal, 2012: 179). Türkiye ekonomisinde 2002 yılından ...

tc pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/1072/%C3%96nder%20Bozkurt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tarafından hazırlanan ” Denizli'de Gayrimenkul Değerini Etkileyen Fiziksel ... koyarak, bu konuyla ilgili olarak Ankara/Eryaman'da uygulamalı bir konut ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme yönetimi anabilim ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/367/RAMAZAN%20ASLAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ekin piyasalar hipotezine göre piyasalar güçlü, yarı güçlü ve zayıf form piyasa ... ortalama getirisinin pozitif, eğer haftanın ilk gününün getirisi negatif ise, ... 1.5.FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI. 1.5.1. Yerli Para Mevduat. Mevduat ... noktaları olan insan faktörünün bu bilim dallarının kendi kıstasları ve kuralları ile irdelenmesi.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/659/Doktora%20Tezi%201%20Aral%C4%B1k%202017%20pdf%2086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma ile işletme sahip ve yöneticilerinin akrabalara yönelik kayırmacı davranışlar ... cumhuriyetin ilk yıllarında devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. ... yönetim yapısının kamudan özel sektöre geçmesi ile birlikte nepotizm yani akraba ... şekli ve arkadaşların yeteneklerine bakmaksızın onlara yapılan bir iltimas” olarak.

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

https://library.cu.edu.tr/tezler/7320.pdf

Bu tez içinde; motivasyon ile iş yaşam kalitesinin tanımı ve insan kaynakları ... sermaye ve gerek ise makine ve cihazlar kısa sürede üretime hazır hale ... standartlaştırılmış film ve programlar ile evrensel bir dil kullanan bilgisayarlardır.

tc kto karatay üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://acikerisim.karatay.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12498/537/396008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Birinci bölümde 'Hizmet Pazarlaması', ikinci bölümde. 'Hizmet Kalitesi' ve üçüncü ... 2.3.4 Eğitim Hizmet Pazarlaması Faaliyetlerinin Özellikleri ................... 57. 2.3.5 Eğitim ... http://arsiv.setav.org/ups/dosya/65250.pdf,. Yükseköğretim Kurumu ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

atılım üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme yönetimi anabilim ...

http://www.saglikcalisanisagligi.org/tezler2/saglikisletmeleri.pdf

Bu kavramı ilk tanımlayan Karl Marx için yabancılaşma, insanın gerçek özünden (varlığından) uzaklaşması demektir. Bu olgu insanı kendi doğasına ve.

bursa teknik üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1530277612_%C4%B0%C5%9Fletme%20Tezli%20YL%20Program%C4%B1.pdf

Bu üniversitenin İşletme Yüksek Lisans Programında okutulan derslerden ... İmajı Uyumu Ve Fonksiyonel Uyumun Mağaza Sadakatine Etkisi: Kastamonu Şehir.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme ana bilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7435/261259.pdf?sequence=1&isAllowed=y

oldukları yetenek ve kabiliyetleri kullanmak ve geliştirmek isterler. Özellikle Mc ... Ek 11'de görüldüğü gibi, analizde, t değerlerine bakıldığında ise S2, S5, S6, ... Laschinger, K. S. Heather, Finegan, Joan, Shamian, Judith and Wilk, Piotr (2001).

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme ana bilim dalı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/1958/Bab%C3%BCr%20Halulu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nikolayev Limanı Gemilere Yönelik ISPS Kod Uygulamaları . ... kameralar, gece görüşlü kameralar, deniz ve liman güvenlik bariyerleri vb. her geçen gün ... Yeni bir hayat umut ve ümidi ile yola çıkan göçmenlerin her yıl yüzlercesi hatta.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2103/Murat_%C3%87a%C4%9Flar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

e-Haciz,e-Fatura). 110 ... AVDB. BDTM. Amerika Birleşik Devletleri. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ... Veri Ambarı'na aktarılmış olmaktadır (AVDB, 2009:4,5).

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5C9F5F04-1973-E842-ACB3-D07F44743923/%C3%9Cmit%20Kon%20YL%20TEz.pdf

Bu isyan, Baba İlyas ve Baba İshak-ı Kefersudi'nin , Anadolu Selçuklu ... tanımladığı yöneten kesime ve yerleşik unsurlara mamul eşya, araç, silah vs. kısaca.

tc kafkas üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Cumhuriyet%20devri%20tarih%20ders%20kitaplar%C4%B1nda%20Rusya.pdf

Ders kitaplarında Rusya İmgesinin Belirleyicisi Olarak Türk Siyasal Hayatı. 65-71. 4- Tarih Ders ... Süleyman Nafiz Rus Kimdir, Moskof Nedir? Adlı eserinde ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1253/%C3%87a%C4%9Flar%20%C3%9CNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Belli başlı kabile reislerinin kendi yanlarına çekmeye ... Yemen ile başlayan seyahatname Hindistan, Çinhindi, Çin, Singapur,. Cahor ve Japonya ... Hudeyde'nin Hacur kazasında yaşanan ağır mağlubiyet ve sonrasındaki askeri girişimlerin ...

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9754/217483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan ... ve Seyyid Mehmed ve Yorgancıoğlu ve Seyyid Mustafa mülkleri ve tarik-i hâs ile ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ıı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2799/Demirhan_%C3%96z%C3%BCdo%C4%9Fru.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ĠĢte bu sözler Almanya‟nın savaĢa Müttefik Devletlere nazaran daha ... bir toplantıda, Askeri Ġstihbarat Servisi‟nin baĢını temsil eden Albay Erwin von. Lahousen, Amiral ... 2 Nisan: Almanlar Rommel‟in komutasında saldırıya geçti.