hollywood sinemasında felaket konulu filmler ve ... - DergiPark

HOLLYWOOD SİNEMASINDA FELAKET KONULU FİLMLER VE DEĞİŞEN EGEMEN. YAPILARIN MAYMUNLAR GEZEGENİ FİLMLERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ.

hollywood sinemasında felaket konulu filmler ve ... - DergiPark- İlgili Belgeler

hollywood sinemasında felaket konulu filmler ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83879

HOLLYWOOD SİNEMASINDA FELAKET KONULU FİLMLER VE DEĞİŞEN EGEMEN. YAPILARIN MAYMUNLAR GEZEGENİ FİLMLERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ.

hollywood sinemasında kahramanın dönüşümü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226311

which is one of the heroes of Hollywood cinema, were evaluated in film Rocky of 1976 ... olan kurmaca bir anlatı türü olduğunu söylemek mümkündür (Oluk 2008: 19). ... temsile dönüşür; büyük, soğuk, katı, acımasız, teknolojik ve şeytani.

Hollywood Sinemasında Baştan/Yoldan Çıkarıcı Kadın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202519

birisi olan baştan çıkarıcı/ölümcül kadın (femme fatale) 1930'larda kentleşme ve tüketim ... yapımcıları konvansiyonel sinema anlayışına karşı çıkacak yöntemleri ... varmış olacağı gibi, baştan çıkaran, tehlikeli kadın karakter, nam-ı diğer.

POLİTİK TÜRK SİNEMASINDA ÜLKÜCÜ FİLMLER

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1170/1/10289851.pdf

örnekleri “Ülkücü Sinema” adı altında yeni bir politik sinema türü biçiminde ... solunun, 1978'de vizyona giren ve salt Maraş Katliamı üzerine tartışmalarda atıf yapmakla ... muhafazakar şehirlerinden üniversiteler okumak amacıyla metropol kentlere akan ... İlk haber, filmin Adana'daki gösterimi sırasında hadiselere sebebiyet ...

eg<0306>itim konulu filmler.indb - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2442018143733BASKI%20e%C4%9Fitim%20konulu%20filmler.pdf

Koro (Les Choristes) ...................................................................................45. Özgürlük Yazarları (Freedom Writers) .....................................................55. Whiplash .

Türk Sinemasında Tarihsel Filmler ve Bir Şair, İki ... - KEBİKEÇ

https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/15_turantanyer.pdf

1939-1950 yılları arasında Muhsin Ertuğrul'dan sonra, Faruk Kenç,. Şadan Kamil, Baha ... Bengü'ün çalışmasıyla perdeye yansıdı: “Ateşten Gömlek” (1950). ... 1951 yapımı “Pick-Up” filminden uyarlama “Kaldırım Çiçeği” (1953) izle- di.

Türk Sinemasında Tarihsel Filmler ve Bir Şair, İki Yönetmen

https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/15_turantanyer.pdf

dan çektiği, işgal İstanbul'unda geçen bir aşk hikâyesinden “Allahaısmarla- dık” (1951); Kâni Kıpçak'ın ... Sinema gerçeğinin taşıdığı çekim alanı bu sonucu veriyor ... Akçura, İnsanlar Alemi, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005. 15 Şahap Balcıoğlu ...

TÜRK SİNEMASINDA ERKEK EGEMEN BAKIŞIN SEÇİLİ FİLMLER ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4287/10238939.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7 Şub 2019 ... ... örnekleriyle dolu olmakla birlikte cinslerin büyüklüğü-küçüklüğü ve ... Doğa Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu, İlayda Akdoğan'dır. 4.2.2.

HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226311

... saptaması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hollywood sineması, kahraman dönüşümü, Rocky Balboa ... -Amerika güçlüdür ve asla pes et- meyerek bir gün ...

politik türk sinemasında ülkücü filmler - Ordu Üniversitesi Açık Arşiv ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1170/1/10289851.pdf

ardına vizyona giren “Kafes” (2015) ve “Ankara Yazı/Veda Mektubu” (2016) filmleri yeni bir dil ... Feryadi tarafından “Çırpınırdı Karadeniz” seslendirilirken sahne.

HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMAN YARATMA VE ALGI ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/301/10217953.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İlk bölümde algı yönetimi ve algı yönetiminin sinemayla ilişkisi ele alınarak, kavramsal ... Çünkü Kuzey'in durup dururken dev Amerikan savaş gemilerine ... 1978: Coming Home, Deer Hunter, Go Tell the Spartans, Hair, My Husband is. Missing ... Will'in yardımcısı Arthur Gault (Jack Starrett) Rambo ile alay ederler. Rambo ...

1990 SONRASI HOLLYWOOD KORKU SİNEMASINDA MİSE-EN ...

http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2583/0097740SevinYaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1990 sonrası Hollywood Korku Sineması'nın giderek kan kaybettiği ve çekilen filmlerin ... Dawn of the Dead filminde, alışveriş merkezi maddesel tüketim ... kulübe, bir cenneti andıran orman ve göl, zombilerin topraktan çıkmaları ve kapıları.

Son Dönem Hollywood Sinemasında Anne Temsilleri - fe dergi

http://cins.ankara.edu.tr/22_1.pdf

25 Ara 2019 ... In this paper The Florida Project , Lady Bird , Three Billboards ... Mitin söz konusu patriyarkal yorumlarında, öykünün kadın figürleri olan eş ve ...

Hollywood Sinemasında Baştan/Yoldan Çıkarıcı Kadın Figürünün ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202519

birisi olan baştan çıkarıcı/ölümcül kadın (femme fatale) 1930'larda kentleşme ... varmış olacağı gibi, baştan çıkaran, tehlikeli kadın karakter, nam-ı diğer.

1990'lar hollywood sinemasında tüketim toplumu, erkeklik krizi ve ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1530/b7bef2e8-a172-4698-959e-28ee7e234a46.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Postmodernizm ile birlikte çoğalan anlamlar, içi boşalan kavramlar ve artan içerik, imge, ... 37 Uzay maymunu, insanların uzaya gönderilmesinden önce uzayda ...

hollywood sinemasında romantik komedi türünün türk sinemasına ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3960/470181.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Peki bu tür seyirciyi hangi yönü ile en çok vurup, bunca yıldır böylesine kendine bağlamıştır? Page 11. 2. Romantik aşk, mitlerde, efsanelerde, dilden dile anlatılan ...

1990 sonrası hollywood korku sinemasında mise-en-abyme

http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2583/0097740SevinYaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10. 1. HOLLYWOOD SİNEMASINDA KORKU TÜRÜ ve TARİHÇESİ. 1.1. ... sempatizanlarına karşı kurulan Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi ışığında ... Yine Cloverfield (Matt Reeves, 2008) filmi de viral internet pazarlamasından ... Thompson (Heather Langenkamp), Tina Gray (Amanda Wyss), Rod Lane (Jsu ...

filmler ve Öteki filmler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424736

'Bütün sanat dallarında olduğu gibi, sinema ilkeleri açısından da bir tek seçenek vardır. ... ların hakikate dair ipuçları, sırlar, parçalar, misaller taşıdığı aşikârdı. ... Sinemanın ve evet sanatın, edebiyatın, felsefenin ve irfanın tavan arasındaki ya.

tefsir tarihine konulu yönelişler ve konulu tefsir - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/460258

yazılı anlatım şekillerinden farklılığı ve bilinen edebî türlerden hiçbirine ... 1313/1894 yılında basılan ve ilk Türkçe tefsir tarihi eseri olan bu çalışma toplam 30 ...

ahramanlar vardır. Bunlar genellikle milletlerin felaket ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33108

Türkiye. Cumhuriyeti mesud, muvaffak ve muzaffer olacaktır" demek suretiyle çalışma ve ... Cumhuriyet'in iıanı 101 pare top atışı ve haıa devam eden coşkularla.

Püritenizm ve Hollywood İlişkisi Puritanism and Hollywood ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223302

Püritenler yaşam biçimlerini bütünüyle belirleyen ahlaki ve dinsel doğruluğu ... “Nedir ki, yakından ve tarafsızca baktığımızda, bu şartlı ya da güdümlü bir ...

Beyazperdede Radyolu Filmler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939439

Bir başka korsan radyo öyküsüne 2004'te çekilen bir İtalyan filminde rastlıyoruz. ... program yönetmeni bir radyo oyunu ile bunu değiştirebileceğini düşünür ve ger- ... Gi-ho Ha'nın yönettiği Radio Dayz (Ra-deui-o De-i-jeu, 2008) Woody ... dinler gibi çalınan eserler, söylenen şarkılar ve yapılan anonsların tamamını izler,.

Medyalararası Bir Yaklaşımla Uyarlama Filmler ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/386685

Alper Keleş**. Öz. Medyalar ... verdiği görülmektedir (Bkz. Keleş, 2015:656). Bu durum ... istediği etki bakımına göre kullanacağı uyarlama çeşidi ancak bu.

“UNDERGROUND” FİLMLER VE ANDY WARHOL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177910

filmlerle, bu anlayışı kendi yaşam tarzına dönüştüren Andy Warhol bu akımın öncüsü olarak “Un- derground” ... sinemacının tam bir özgürlük içerisinde çalış- masını; düş ... mes 1999: 274). ... izleme deneyimini düşünmeye yöneltmiştir. Warhol ...

SÖZ VARLIĞININ GELİŞİMİ AÇISINDAN ÇİZGİ FİLMLER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441298

Ac- cording to the survey examined a total of 17 238 words in 24 cartoons, it was identified in 2458 in different words. Thus, different word rate according to the total ...

Öğretmenliğe Dair: Filmler ve Öğretmenler. Ankara - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/678328

İlk bölümde, yazar kitaba özlü sözlerle desteklediği bir giriş yapıyor. ... Teachers (Öğretmenler), Kindergarten Cop (Anaokulu Polisi), Dead Poets Society (Ölü. Ozanlar Derneği), Educating Rita (Rita'yı Eğitmek), The Great Debaters (Büyük ...

Filmler Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Etkin Bir Şekilde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615675

Anahtar Kelimeler: Film, altyazı, yabancı dil öğretimi. How Can Films Be Used ... Yeni teknolojinin hayatımıza bu denli hâkim oluşu, yabancı dil eğitiminde.

ıı. abdülhamid'e berlin sefiri tarafından önerilen filmler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/667006

kopyası için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=yl50-9riYho (Erişim: ... Adı geçen filmlerin büyük bir bölümü 1898-1900 aralığına aittir. Sultan'a ... gönderebileceğini belirttiği filmlerin listesi verilmektedir (Köse & Albayrak,. 2015 ... (İmparator Hazretlerinin Muhafaza Taburunun Yeni Teslim Edilen Sancaklarla Resmi Geçit.

ARGO FİLMİ BAĞLAMINDA HOLLYWOOD ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/394071

Argo Filmi Bağlamında Hollywood Sinemasında Söylem ve Yeni Oryantalizm ... Filmin yaklaşık iki buçuk dakika süren giriş sekansı İran'ın imgesel tarihini be-.

HOLLYWOOD SİNEMASI'NIN YENİ ORYANTALİST ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177900

tehlike ya da uygarlaştırılması gereken ilkel toplumlar ... sapkın cinsellik anlayışları, Doğu'nun tekinsiz ... oynayan bir belgesel edasıyla izlemelerini ... milliyetçilik akımlarını arkasına almakta, izle- ... büyüleyici bir kabile” diyerek tanımladığı Do-.

Püritenizm ve Hollywood İlişkisi Puritanism and ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223302

Anahtar Kelimeler: Püritenizm, Protestan, Hollywood, Sinema, Sansür. Abstract ... “Nedir ki, yakından ve tarafsızca baktığımızda, bu şartlı ya da güdümlü bir ...

FİNANSAL-EKONOMİK KRİZLER VE HOLLYWOOD'UN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321444

Ramazan KURTOĞLU*. ÖZET. İnsanlık tarihinde yaşanan ... 6 R. Kağan Kurt, “Türkler ve Mesihusa”, Truva Yayınları, İstanbul 2007, s.108-109. 7 David L. Robb, ...

11 eylül sonrasında hollywood'da mitolojik yaklaşımlar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/178265

11 Eyl 2001 ... Çalışmada, yukarıdaki gerçekliğin bir izdüşümü olarak 11 Eylül sonra- ... “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” kitabının yazarı Joseph Campbell, kendisiyle ... dırıcı, savaşçının ise beceriksiz ve yüreksiz bir kabadayı olduğu anlaşılmış- tır”(Kellner ve ... Diğeri ise 1960'larda Stan Lee'nin Marvel Comics'deki çalış- ...

Kapitalist Sistemin Muhafızları Olarak Hollywood Süper ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909003

dönemlerin koşullarına göre; savaş dönemlerinde Amerikan ulusu için savaşacak süper ... Adam filminden günümüze kadar Batman, Kaptan Amerika, Hulk, Örümcek Adam, Demir Adam ... da Hollywood ve onun anlatı stratejileriyle iç içe geçmiştir. ... sayesinde artık çok büyük bir kazanım daha vardır: Film izleme sürecinde ...

MÜZĠK ÖĞRETĠM YÖNTEMĠ KONULU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383100

Yöntemi”, “Dalcroze Yöntemi”, “Kodaly Yöntemi”, “Orff Yöntemi” ve“müzik öğretim yöntemleri” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaĢılan araĢtırmalarla sınırlıdır. 2.

769 Post-Yugoslav Sineması'nda Savaş Konulu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/923519

jatelj) filmi Post-Yugoslavya sinemasına ait savaş konulu filmler arasından, spesifik ve kapsayıcı bir ... varlık paradoksu ile karşı karşıya kalırlar. Karakterlerin ...