lise fizik ders kitaplarındaki madde ve özellikleri ile ... - DergiPark

bulunmaktadır. Demir, Maskan, Çevik ve Baran (2009), MEB'nın 2007 basımı 9. sınıf fizik ... gösteren sıcaklık-genleşme/özkütle grafiğini yorumlar. ... MÖ-9 ünitesinde, Tablo 1'de yer alan sorulara ek olarak, bir durum verip yorumlatma (2 soru).

lise fizik ders kitaplarındaki madde ve özellikleri ile ... - DergiPark- İlgili Belgeler

lise fizik ders kitaplarındaki madde ve özellikleri ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231534

bulunmaktadır. Demir, Maskan, Çevik ve Baran (2009), MEB'nın 2007 basımı 9. sınıf fizik ... gösteren sıcaklık-genleşme/özkütle grafiğini yorumlar. ... MÖ-9 ünitesinde, Tablo 1'de yer alan sorulara ek olarak, bir durum verip yorumlatma (2 soru).

lise fizik ders kitaplarındaki madde ve özellikleri ile kuvvet ve har

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231534

İLE KUVVET VE HAREKET ÜNİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* ... education year 2012-2013, within the scope of a master's course. Method of the study is ... merkezliği sağlamak amacıyla ne tür uygulamalar vardır? 2. Lise fizik ... (Serbest bırakılan misket, yukarıya bırakılan misket, eğik atılan misket, yatay atılan misket,.

lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde ... - Kültegin Ögel

http://ogelk.net/makale/arkadas_ozellik.pdf

Key words: Substance use, peer characteristics, peer influence, risk factors, adolescence, gender. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ARKADAŞ ÖZELLİKLERİ VE. MADDE ...

Lise–3 Biyoloji Ders Kitaplarındaki Görsel Sunumda Gözlemlenen ...

http://tused.org/index.php/tused/article/download/661/566

Türkiye'de sınıf içi öğretimin içeriğini büyük ölçüde belirlediği ve bu nedenle öğretmenlerin ... dişi üreme sistemi hormonlarını gösteren şema ilk bakışta çok ...

madde ve özellikleri - Ders Aletleri Yapım Merkezi - MEB

http://daym.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/06025732_i_o__fen_bilgisi_madde_ve_ozellikleri.pdf

Teorik Bilgi : Sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir veya litre ile ölçülür. Litrenin binde birine mililitre (ml) denir. Bizim takımda gönderdiğimiz dereceli silindirler ml ...

lise dördüncü sınıf fizik 12 ders kitabına ilişkin öğretmen görüşleri

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6525/264340.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Physics 12 textbook prepared by Ministry of National Education get 3,19 out of 5 for visual, ... 4,5 out of 5 according to Board of Education and Discipline. Therefore ... Matematik ders kitapları üzerinde 1998 yılında bir araştırma yapan Alkan ve.

lise öğrencilerinin fizik öğrenme anlayışlarının cinsiyet ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226823

27 Nis 2016 ... Tsai (2004) fen öğrenme anlayışlarını; (1) tanımların, formüllerin ve terimlerin ... 1- 9. sınıf lise öğrencilerinin fizik öğrenme anlayışlarında ...

Lise Fizik Dersi Öğretim Programının Program ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909585

sonuç şöyledir: Bu programda en fazla ders saati ve kazanımlar 12. sınıftadır. Ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye hazırlık sebebiyle, öğrencilerin ...

LisE 1 BiYOLOJi DERS KiTAPLARI VE HAFTAlıK DERS ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/87931

Anahtar Sözcükler: biyoloji ders kitabı, ders saati, öğrenci, öğrelmen ... yoluyla belirlenen illerdeki 6761 lise i. sınıf öğ- rencisine ... %32,9 2119 %31,3 1031 %15,2 6761%100 tablo vb. ... olabilir. Öğretmenlerin cevapları öğrencilere göre da-.

lise yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile örgütsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408943

öğretim yılında Van il sınırları içinde yer alan 1828 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise ... Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesi. 66. 29. Hüseyin Çelik ...

COĞRAFYA 9 VE 10. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/3259

9. sınıf coğrafya ders kitabındaki 233 ünite sonu değerlendirme sorularının yaklaşık. %81,5'i bilgi, %11,6'sı kavrama, %3,8'i uygulama düzeyinde iken sadece %3' ...

İLKOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/782814

Anahtar Kelimeler: Matematik ders kitapları, örnek, alıştırma, problem, ilişkilendirme, çoklu ... Şekil 3. Metinsel soru ve açık çözüm alıştırma örneği (4. sınıf, s.139).

ders kitaplarındaki metinler ile öğrenci ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70409

Eyüboğlu'nun 'Türküler Dolusu' adlı şiiri bu bağlamda örnek vereceğimiz ilk metindir. Halk kültürümüzün önemli bir öğesi olan türküleri gençlerimize sevdirmek ...

ders kitaplarındaki metin tasarımı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256328

Örneğin, okura verilen zengin menülerle, yazı boyutu, yazı rengi, satır uzunluğu gibi metin tasarımı ... Okuma yazmayı yeni öğrenmiş bir yetişkin veya ... örnek; kutu içinde farklı yazı karakteri kullanılacaksa, yine kitabın genelinde kullanılan yazı ...

ortaöğretim ders kitaplarındaki söz dizimiyle ilgilikonular ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154627

sözcüklerin düzeni, dizilişlerine göre tümceler, kültür dili, gelişigüzel ... unsurlar” adlı kısmında yer verilmiş ve cümle ögeleri olarak; yüklem, özne, nesne, zarf ...

3. ve 4. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerde söz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/336892

Karahan (1995: 46-60) ise, cümle unsurlarını yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf olarak belirlemiştir. Son yıllarda cümlenin ögeleri ile ilgili terim ...

Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilişsel ve Üstbilişsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/882468

10 Ara 2019 ... problem çözme, sosyal biliş, özdenetim, özyönetim gibi konularda ayrıca ... Basım. Yılı. Editör. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders ... Onlardan alınan cevaplar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu ... Sıralama işlevi 5., 6. ve 7. sınıf düzeylerindeki ders kitaplarında metin ... Ankara: Nobel Yayıncılık.

Öğretmenlerin Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinlikleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262252

sınıf, 89'u ilköğretim matematik ve 82'si ortaöğretim matematik branşından olmak üzere ... Anahtar Sözcükler: Matematik ders kitapları, matematiksel etkinlik, etkinlik ... %29'u 6-10 yıllık öğretmenler; % 28'i 11-15 yıllık öğretmenler, %29'u ise 16 ve üstü yıllık ... öğretmenlerin cevapları evet/hayır olarak kategorize edilmiştir.

yabancılara türkçe öğretimi ders kitaplarındaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91875

Araştırmanın veri kaynağını; sadece A1 seviyesinde hazırlanmış olan Lale ve İstanbul kitapları oluşturmaktadır. Bir dilin öğretilmesinde kültür aktarımı oldukça ...

Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/314399

Philips ve Chiapetta (2007), 6., 7. ve 8. sınıf fen ders kitaplarının bilimin doğasını ne derecede desteklediklerini belirlemek için 12 adet fen ders kitabını, bilgi ...

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF FİZİK DERS KİTABININ DERS ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787118

öğretmen adayı, Fen Bilgisi ve Matematik Ders Kitaplarının Değerlendirme. Ölçeklerinden ... ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının görsel sunum ve içerik bakımından yetersiz olduğu ... çalışılmış ancak, cevaplar ders kitaplarını kim yazsın, bir komisyon mu, tek yazar mı? Ders kitaplarını kim bassın, Bakanlık mı, yayınevi mi?

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Metin ve Görsellerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445335

1-İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde harita becerilerine yer verilme düzeyi nedir? 2-İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders ... Konum ve Koordinat Bulma. Beceresi. 17. Meridyen. 30. Paralel. Enlem. Boylam. Ekvator çizgisi.

76 İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587636

Değerlerimiz temasında “Atabarı'nın Öyküsü”, Oyun ve Spor temasında “Kutu Kutu Pense”,. Hayal Gücü temasında “Kalemin Dileği ve Büyülü Bir Atım Olsa” ve ...

yabancılar için türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441287

A1-C1 seviyesindeki Gazi, Yeni Hitit ve İstanbul yabancılar için Türkçe ders ki- taplarında yer alan sözcüklere yönelik veriler ders kitaplarını oluşturan hazırlık ça-.

sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya görsellerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/636225

30 Kas 2018 ... 1. Ortaokul 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders kitabında coğrafya ... 'İpek ve Baharat Yolu Haritası' olduğu belirlenmiştir. Ortaya ...

ilköğretim 7. sınıf türkçe ders kitaplarındaki atatürk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209986

1 Eki 2013 ... Mustafa Kemal'i Düşünüyorum/Ü.Y.Oğuzcan. (Ek). 4 ... daki Atatürk temasını oluşturan 6 metnin 1'i şiir, 2'si anı, 1'i tiyatro, 1'i sohbet, 1'i makale ...

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/715403

yöntemle 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ... Türkçe dersi 8. sınıf kitabındaki metinler aracılığıyla aktarılan değerler ... Yayınları. Demircan, C. (2006). Mektepli gazetesi'nde yer alan metinlerin ı̇çeriğinin ...

ortaokul türkçe ders kitaplarındaki metinlerin tür ve tema ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/591960

6 Ara 2018 ... sınıflar için ders kitabı olarak kabul edilen ve “MEB, Eksen ve Dersdestek” yayınevlerince hazırlanan ... Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Türkçe Ders Kitabı, Metin Türü, Tema, İnceleme. ... Secondary School 5th, 6th, 7th and 8th grades. ... Eksen Yayınevi ders kitabında serbest okuma metinleri arasında 1.

1-5. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerin içerik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/329312

Araştırmanın örneklemini ise, 1-5. sınıf Türkçe ders kitapları içerisinden seçilen 15 ders kitabında yer alan 492 metin oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları. Page ...

yeni türkçe ders kitaplarındaki öykülerin öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442763

Türkan Gedik. Görevlerin En Güzeli. KOZA. 19 5.Sınıf. Sema Maraşlı. En Güzel Hediye. ZAMBAK. 20 5.Sınıf. Rıza Akdemir. Sihirli Pasta. ZAMBAK. 21 5.Sınıf.

görselliğin gücü: almanca ders kitaplarındaki görselliğe ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87149

Genç, bu çalışmasında “Almanca Ders Kitabı”, “Wir lernen Deutsch”, “Texte ... olarak Almanca dersinde söz konusu kitapların değil, yerel nitelikli “Deutsch ist Spitze! ... 2. 12 32 30 24 2,38. Öğrencinin yaşantı ve deneyiminden farklı yaşantı ve ...

ortaöğretim 9. sınıf türk edebiyatı ders kitaplarındaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262320

üç Türk edebiyatı ders kitabı seçilmiş ve seçilen kitaplardaki metin altı soruları, ... Anahtar Sözcükler: Edebiyat Eğitimi, Edebiyat Ders Kitapları, Metin Altı Soruları.

6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/398915

Page 1. 6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık ... Anahtar Sözcükler: İlköğretim matematik kitapları, geometri soruları, veri ve olasılık soruları, TIMSS bilişsel düzeyleri . ... Pamukkale University Journal of Education, Number 37 (January 2015/I). 78 ... 1999, 2007 ve 2011 TIMSS matematik konuları.

8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/398915

Türk öğrenciler. 1999, 2007 ve 2011 TIMSS matematik konuları arasında en yüksek puanı (sırasıyla 446, 445 ve. 467 puan) veri ve olasılık alanında almışlardır.

Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192374

Bu araştırmanın amacı ortaokul bünyesinde okutulan 2012-2013 yılı 8.sınıf Türkçe ders kitapların- daki şiir metinlerinin hangi değerlere sahip olduğunu ortaya koymaktır. ... Yüksek değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük ...

yabancı dil olarak türkçe ve ingilizce ders kitaplarındaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17046

12 Mar 2014 ... Anahtar Sözcükler: Türkçenin öğretimi, Ders kitapları, Öğrenme stratejileri. THE USE OF ... 8). Bilişsel psikolojinin verilerinden yararlanan O'Malley ve Chamot'a. (1990, s.1) ... konuları önem kazanmaktadır. Öğrenci ... Beşincisi, yabancı dil ders kitaplarındaki sınıf faaliyetlerine stratejilerin örtük veya açık.