Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar ...

mühür yüzüğüne takılır (yada taşı), bu kişiye şimşek değmez, çünkü bu taşın doğasında ... Türk kültüründe önemli bir yere sahip kartal Hun İmparatorluğu'nda.

Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar ...- İlgili Belgeler

Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/mehmet_yardimci_geleneksel_kulturumuzde_tas.pdf

mühür yüzüğüne takılır (yada taşı), bu kişiye şimşek değmez, çünkü bu taşın doğasında ... Türk kültüründe önemli bir yere sahip kartal Hun İmparatorluğu'nda.

Haymana ve Çevresinde Ölümle İlgili Adet ve İnanmalar

http://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr/files/2014/12/ATALAY-Haymana.pdf

4-Zemzem Suyu,Müslümanİarea kutsallığına inanılan ve. Kâbe yakınında ... sı için dökülür«. 5-Bilindiği ... ölünün boyuna göre hazırlanmış bulunan mezar çukuruna ölen kişi,yakınları ... ğı halde,alışılmış günlük temizliğe uymayanlara " ölün mü.

Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Kına

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/mehmet_yardimci_geleneksel_kultur_asiklar_kina.pdf

Geline kına yakılır, çünkü gelinin ailesi kızını gelenek ve ... Kına ağıtlarında her konu ele alınmakla birlikte ağırlıklı olarak ... Seherde uyanmış gözleri mahmur.

Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_3/yardimci.pdf

Bir, Üç, Dört, Beş,. Yedi, Dokuz, On iki, Kırk vb. sayıların dini bakımdan çeşitli anlamlan bulunmaktadır. Kutsal özellik taşıyan bu sayıların anlamları çeşitli yazılarca.

Bahşiş Yörüklerinde Evlilik ile İlgili Âdet ve İnanmalar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/541637

Nikâh kıyılırken ortamda sadece imam, gelin, damat, gelinin ve damadın şahidi bulunmaktadır. Yörüklerde düğün eğlenceleri bitip, herkes dağıldıktan sonra ...

Adana Halk Kültüründe Mezarlıklar ve Ruhlarla İlgili İnanmalar*

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ayse_bascetincelik_adana_halk_kulturu_mezarlik_ruhlar.pdf

kaplanmaz. K117. • Mezarlıktakilerin her ezan ... Afyonkarahisar/Döğer'de kelebek gibi somut benzetmelerle ruh anlatılır.2. Adana ve çevresinde ruhlarla ilgili ...

Bahşiş Yörüklerinde Evlilik ile İlgili Âdet ve İnanmalar - folklor/edebiyat

https://www.folkloredebiyat.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=399

yollara düşen Bahşiş Yörükleri 1950'li yıllara kadar konar- göçerliklerini ... Kırdan yaban eve bir misafir gelse, kocası evde olmasa da o; onu yedirir, içirir, ağırlar, ... Türklerin, bayrak asma, ağaçlara ve sırıklara renkli bezler bağlama adetlerinin.

Mehmet Yardımcı--Zile'de Yatırlar ve Ziyâret Yerleri İle İlgili İnanışlar ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_yardimci_zilede_yatirlar.pdf

Erenler yurdu, evliyalar ocağı olan Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Zile'de de ... Hüseyin Gazi Tepesi'nin altındaki köyde Güllü isimli güzel bir kız varmış. ... Bu söz üzerine şiddetli bir rüzgâr eser. Bu rüzgâr kale surlarının üzerinden şehri ...

Zile Ticaret ve Sanayi Odası - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/5b2b9706ca6ff93d439da76ec16d8a34.pdf

21 Ara 2017 ... 2007 – 2016 İlçe tahıl ürünleri alan ve üretim verimliliği ... Zile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt ve Terk Edilenler ... toplam vergiye göre ZİLE; Harput, Adana, Malatya, Kayseri ve Antep gibi Anadolu'nun en önemli ... Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına.

Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/405823

bal, böğürtlen kökü, ebegümeci otu, tavuk pisliği, sarı şebboy çiçeği ve keten ... Geline, damat evinde ilk yemek olarak yumurta pişirip yedirme geleneği vardır. ... kadının gördüğü rüyalardan yola çıkarak bebeğin cinsiyetine karar verilmekte, ...

Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/461171

Çalışmanın verileri, bazı gaz yasaları (Charles Yasası, Gay-Lussac Yasası ve. Boyle Yasası) ile ilgili 3 adet geleneksel ve 3 adet bağlam temelli problem içeren ...

Lev Nikolayeviç Gumilev'in Geleneksel Türk Dini ile İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/671513

Zehra ŞAHİN DORUK*. OZ. Çalışmamızın konusunu Lev Nikolayeviç Gumilev'in eserlerinde gele neksel Türk dini ile ilgili görüşleri oluşturmaktadır. Türklerin ...

Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve Karaman Örneği

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/405823

Çocuğun cinsiyetini tespit ile ilgili sözlü kültür ortamında deneme yanılma yolu ile öğrenilmiş geleneksel pek çok inanış ve uygulamada mevcuttur. Cinsiyet tayini ...

trabzon yöresinde bazı inanmalar - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=39&Sayfa=34

Büyü, sihir, fal ile ilgili inanma lar: Dert tutma: ... ölü suyu bekler. Dişi köpek yavrusu sacayağından ... Gece köpek uluması, dişi (bardı) . 2 Trabzon-Merkez ...

Kültürümüzde İntikam - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Tarix/2011/180-Kulturumuzde_intikam%28Acta_Turcica%29.pdf

iden temâşâcıların aklı gülmeden zâ'il olur. Evvelâ ... Birkaç serverler benüm kasdım kıldılar. Baŋa meded kılıŋuz ... Undän körmäsäydi yåmånlik ägär. Ondan ...

kültürümüzde dövme geleneği - Turuz

https://turuz.com/storage/beyhadi/2016-9/0206-Dovme-Kurshat_Oncul-Kars-2012-104s.pdf

bileğine bir canavar motifi işlenmesiyle, dövme İngiltere'de krallık fermanı ile onaylanmış olur (Bulut 2002: 36-54). Hemen tüm milletlerde olduğu gibi Türklerde de ...

kültürümüzde istanbul kahvehaneleri ve halk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/313522

20 Nis 2012 ... 1Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ... gazete ve kitap okuyup, televizyon seyrettikleri, kısaca kahve, kıraathane.

kültürümüzde çerçġ esnaflığının son örneklerġnden - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/68546

amacıyla tespih çekmeye yöneldikleri söylenirken; özellikle kıĢ aylarında ... Tespihin Türkler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi ...

haberler - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/3c9f90b91edc0d3c1a39ecad8ee47953.pdf

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı. (KUTSO) Bosna ... Helvacıoğlu, KOSGEB Edirne Bölge Müdü- rü Bedri Döngel ... Edirne Ticaret ve Sanayi Oda- sı (ETSO) ...

Harakânî Menkıbelerinde ve Kültürümüzde Aslan Figürü - Kafkas ...

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/15_/8.pdf

aslan ve yılan gibi iki vahşi hayvan Şeyh‟e hizmet eder vaziyette takdim edilmektedir ... Allah yoluna adayan” bir Allah adamının, O‟nun tarafından nasıl takviye.

kültürümüzde çerçicilik ve çerçi esnaflığının bayburt ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/68580

Once Upon a Time, Bir Varmış Bir Yokmuş, Teknogon, İstanbul 1993 Sayı 2, s. 26. 11 Çerçi, Bayburt'a 40 km mesafede Gümüşhane il sınırındaki merkez ...

KÜLTÜRÜMÜZDE KARDEŞ VELİLER İNANCI -Sivas - Turuz

https://media.turuz.com/Folklore/2018/0612-Kulturumuzde_Qardash_Veliler_Inanci-_Doghan_Qaya-8s.pdf

tarafından abdal, eren, evliya, gazi, baba, dede, pir, seyyid, veli, şeyh, âlim, ... Gülmez Baba / Şeyh Ziya: Kara Baba ve Gemerek'te yatan Ali Baba kardeşleridir.

TÜRK MİSTİK KÜLTÜRÜNDE “ER” VEYA HALK KÜLTÜRÜMÜZDE ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/kalafat_mistik.pdf

Hak aşkıyla Kırklar seması'na girenler, üryan püryan dönerler. Yeniçeri Gülbank'ında;. “Allah! Allah! Allah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan,. Olmaz ki soran!

halk kültürümüzde keklik motifi ve çukurova'dan örnekler

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/bozyigit.pdf

içerler. Kışı birlikte geçiren keklikler, şubat ayı gelince çift çift ayrılırlar. Bu eş seçme zamanları ... Keklik, mani ve ninnilerde de yer alır. İçte içel'den derlenen iki.

Kültürümüzde Cönklerin Önemi ve Sivas Kaynaklı Cönkler

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/dogan_kaya_conkler_ve_onemi.pdf

Sersem, Seyyid, Seyyid Dede, Şah Hatayi, Teslim Abdal, Veli Dede. 4 numaralı cönk: Cönkün aslı Kangal'ın Karanlık köyündeki Ali Ekber. Öztürk'tedir. 16 X 20 ...

Stratejik Plan - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/5b2b9706ca6ff93d439da76ec16d8a34.pdf

21 Ara 2017 ... Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ... Kahveciler Odası, Zile Oto Tamirciler Odası, Zile Şoförler ve Otomobilciler Odası, Zile Esnaf ve.

Zile Tso Bülten 2015

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/30141094a71e5813af012fc6823e4836.pdf

OKULUN PROTOKOLÜ BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU ... Zile'de yapılacak olan Okul Projesi protokolü TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat ... Mlz.Otomotiv San.Tic.

Bilgisayar Kullanımı - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/7af0d1ba7d9bad4814d085d7f8ba6162.pdf

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ. BİLGİSAYAR KULLANIMI. MODÜLER PROGRAMI. (YETERLİĞE DAYALI). 2013. ANKARA ...

TGTRD'den Zülfüoğullarına ziyaret - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/367db76291893808796e88a761675619.pdf

11 Mar 2017 ... Birsan Birlik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'den Ar- mağan Oral ... Yakınları: Mahmut, Sabri ve Şükran Demirağ'ın babaları. ... BULMACA. BAŞKAN ...

Zile Kazasında Şahıs Adları

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1_dil_edebiyat/demir_alpaslan.pdf

Çocuğa dede ismini verme geleneğinin 16. yüzyıl Zile'sinde yaygın bir ... Özel adlar bilimi anlamına gelen “Onomastik”in şahıs adlarını inceleyen bölümüne ... dördüncüsü Şeyhmus'dur.3 Balıklı gölün bulunduğu Şanlıurfa'da en çok kullanılan ...

kültürümüzde horoz - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://saglikturizmi.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3632-published.pdf

yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar? Aslında ikisi ... Horozsuz Tavuk Çobansız Sürüye Benzer. Horozsuz ... Zenginin Horozu Bile Yumurtlar. Paralı kişi ...

Kıbrıs Pazar Araştırma Raporu - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/cde51f577f3077cd495b8aef89c85dc1.pdf

21 Ara 2017 ... Ayrıca Mersin-Taşucu ile Girne arasında da feribot seferleri yapılmaktadır. Yerel Saat. KKTC ile Türkiye arasında saat farkı yoktur. Telefon Kodları.

2015 Yılı Faaliyet Raporu - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/ff16786ea865f353dc679104a7638902.pdf

14 Eki 2015 ... bu benim için parayla satın alınamayacak en büyük ödül ... nereye gidiyor ve biz camia olarak neler ... Meyko Pekmez Konserve Meyve ve Gıda.

(Zile İKM Erkek Boy - Kilo Ölçmüne gelecekler.xls)

http://www.tokat.adalet.gov.tr/duyuru/cetelisteler2019/Zile_ikm_erkek_boy-kilo_olcumune_gelecekler.pdf

5 Ağu 2019 ... BOY – KİLO. ÖLÇÜM TARİHİ ... Boy Kilo Ölçümüne alınacak aday ... SATAR. LİSE. 74,10295. 313. 388. OKAN. ATALAR. LİSE. 74,11147. 312. 459 ... DENİZ. YÜK.ÖĞR.(2 YIL). 72,07232. 422. 490. MEHMET. GEDİK. LİSE.

Caesar ve II. Pharnakes'nin Zile Savaşı (M.Ö. 47) Yeri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/59675

Öz. Tokat İline bağlı Zile, tarihten beri Anadolu'nun en önemli ve eski merkezle- rinden biridir. Zile'yi, Irak'ta bulunan Ninova Kraliçesi Semiramis'in kurduğuna.

Tokat-Zile Şeyh Nusrettin Türbe Ve Camisi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2613/Ak%C4%B1n&Ercan&Ba%C5%9Faran.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türbede karışık dizilimli moloz taş, yer yer tuğ- la, köşelerde kaba yonu taş, kapı ve pencere. Page 3. Emine Saka Akın • Aygün Kalınbayrak Ercan • Elif Yaprak ...