Milleti Uyandıran Edip: Aybek (Hayatı ve Eserleri) - DergiPark

itibaren şair Nevâyi'nin hayatı ve eserleri hakkında incelemeler yaptı,. Türkistan'ın 15. ... Aybek'in annesi Şehâdet Nazarkızı malûmat sahibi olup,. Ahmed Yesevî ... sırasında hayatını kaybeden iki işçiyi edebiyata dâhil eden. 'Temirçi ... lâzım, şimdi birçok şehirde, köy ve kasabalarda fukara halk ... Nefis bütün siymâsı, sesi.

Milleti Uyandıran Edip: Aybek (Hayatı ve Eserleri) - DergiPark- İlgili Belgeler

Milleti Uyandıran Edip: Aybek (Hayatı ve Eserleri) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/581996

itibaren şair Nevâyi'nin hayatı ve eserleri hakkında incelemeler yaptı,. Türkistan'ın 15. ... Aybek'in annesi Şehâdet Nazarkızı malûmat sahibi olup,. Ahmed Yesevî ... sırasında hayatını kaybeden iki işçiyi edebiyata dâhil eden. 'Temirçi ... lâzım, şimdi birçok şehirde, köy ve kasabalarda fukara halk ... Nefis bütün siymâsı, sesi.

hayatı ve eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/561966

89. A. Zeki Velidi Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi (İA) (İstanbul: MEB Yayınları,. 1979), 109'dan naklen; Aydoğmuşoğlu, Tarihte Tebriz, 85. 90.

ali haydar haksal'ın hayatı, sanatı ve eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/550016

1 Eyl 2014 ... İdris SÖYLEMEZ*. ÖZET. Ali Haydar Haksal İslâmî Dönem Türk edebiyatı olarak adlandırılan ve ... Artık kitap ve dergiler onun en büyük tutkusu haline gelmiştir. ... da dediğimiz üzere Ali Haydar edebiyat dünyasına zaten yakın bir isimdir. ... yınları arasında İki Ateş Arasında adıyla yeniden yayımlandı: Toplu-.

Ali Haydar Emir Alpagut: Hayatı ve Eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746834

gibi bilhassa Türk denizcilik tarihi için ayrı bir yeri olan eserleri günümüz ... Ali Haydar Emir'in sağında Necip Fazıl, solunda ise Necmettin Halil (Onan) bulunuyor ...

prof. nejat diyarbekirli'nin hayatı ve eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356144

2 Eki 2017 ... NEJAT DİYARBEKİRLİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ. Doç. Dr. F. Nalan TÜRKMEN. Marmara Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Sanat Tarihi ...

nurettin durman hayatı, sanatı ve eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/549959

1 Eyl 2015 ... Nurettin Duman whose poet understanding we want try to handle here is one of the most important ... Berber olmaya karar verdiği o günden bu güne Beylerbeyi'nde aynı işine devam ... Lambalar halaylar. Gecedir kurbanlar.

Zâtî: Hayatı, Kişiliği, Sanatı ve Eserleri(*) Sadık ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/558077

1 Eki 2018 ... Tam bir edebî münekkid konumundaki Zâtî'nin dükkânına Bâkî (öl. 1600) edebiyat dünyasına oradan girmiş, şiirini ve yeteneğini Zâtî'ye ...

Ahmed-i Şâmlu; Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/233566

22 Ara 2016 ... yazıları yakılması, bir yana bırakılması gereken yazılar olarak takdim etmiştir (Lengrûdî,. 1377/1998, I, s. 356-357). Şâmlu, bu eserden sonra ...

Osmancıklı Hüseyin Sabri Efendi'nin Hayatı ve Eserleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/394932

nun Tarih Çevirme Klavuzu programı kullanılmıştır.) Bilindiği üzere eski ... isimlerin ebced hesabıyla değerleri [1]321 sayısını vermektedir. Hüseyin Sabri Efendi ...

Muhammed Nûru'l-Arabî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160610

Yusuf Ziya İnan, İslam'da Melâmîliğin Tarihi Gelişimi, Bayramaşık Yayınevi, İstanbul, 1976, s. 155-. 284; Yusuf Ziya İnan, 20. Asırda Bir Vahdet-i Vücûd Öğretisi ...

İsmail Lütfi Çakan ile Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/599308

yatı ile ilgili olarak hatırladığım; bizim köyün Akif Hoca diye bir rahmetli ... Çakan: 1958'de bizim kurstan iki arkadaş Kayseri İmam Hatip Okuluna gittiler, kayıt ... mak zorunda kalır, sonra hoca masadan kalkıp kapıya gidinceye kadar Yaşar.

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ (Hayatı ve Eserleri) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/688745

Velî ve Alevî-Bektâşî Yolu, Hacı Bektaş 1986, 20-21; M. Tevfik Oytan, Bektâşîliğin ... hatta Mekke'de üç yıl mücavir kaldığı rivayet edilmektedir.19 Esad Çoşan,.

Edirneli Nazmî'nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208671

Tıpkıbasım,' (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, SBE, Yozgat, 2011)” adlı yüksek lisans tezinden istifade edilerek hazırlanmıştır. 01. Latîfî ...

Mâtürîdî'nin Hayatı, Eserleri Ve Kelam İlmi'ndeki Yeri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17714

bir ifadeyle Mâtürîdîlik, Ebû Hanîfe'nin usulde (itikad) ve fürûda (fı- kıh) attığı fikrî temeller üzerine tesis edilerek ortaya çıkmış bir kelâm ekolüdür.84 Bu nedenle ...

Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181898

30 Ara 2015 ... Kütüphanesinde 200 numarada kayıtlıdır. Sözkonusu nüsha da doğrudan Firdevsî'ye ait değildir. Bu. 31. Bk. İlgili bağlantı. İstanbul. Üniversitesi.

Gelenbevî'nin Hayatı ve Eserleri Gelenbevi İsmail Efendi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/530754

Gelenbevî'nin Hayatı ve Eserleri. Gelenbevi İsmail Efendi 1730 yılında Manisa, Kırkağaç ilçesinin. Gelenbe köyünde doğdu. Dedesi ve babası ilmiyeye mensub ...

kuşadalı ahmed efendi'nin hayatı ve eserleri* kuşadalı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397355

Anahtar Kelimeler: Kuşadalı Ahmed Efendi, Adalı, Birgivî, Avamil-i Cedid, Şerh,. Nahiv, Arap Dili. Abstract: In this essay Kuşadalı Ahmed Efendi (ö. 1116/1704) ...

hayatı ve eserleri - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/2100-1-Qazaq_Abdal-5s.pdf

13 Kas 2009 ... Kazak Abdal'ın, Bektaşi gelenekleri içinde, yaşam öyküsü ilgi çekicidir. Bu öykü Turgut Koca'nın. Bektaşi Şairleri ve Nefesleri kitabında şöyle ...

descartes hayatı ve eserleri - Turuz

https://turuz.com/storage/2011-her_konu/1144-Descartes_Hayati_Ve_Eserleri-C.Adam-Mehmed_Qarasan-1991-143.pdf

şeklidir: Descartes'ın Hayatı ve Eserleri, Charles. Adam tarafından tarihî inceleme, in-4, 646 cahife,. 1912. Paris. Bununla beraber o büyük ciltteki bazı noktalar.

Naim Tirali'nin Hayatı ve Eserleri - EMU I-REP

http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11129/2673/resulogluesra.pdf?sequence=1

döner. Aynı gün içinde hem eşi ve oğlunu hem de Asya gribinden hastalanan ... 40 Korkmaz, Ramazan (2005), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, s. 321. ... 1972‟de küçük hikâye türü ile ilgili önemli eserler basılır. ... insanlar ve düştükleri komik durumlar, bir ders niteliğinde okuyucuya sunulmaktadır.

GAZZÂLÎ'NİN HAYATI VE ESERLERİ* 1. İmam Gazzâlî'nin Hayatı ...

https://nefesyayinevi.com/wp-content/uploads/2015/07/yirmibirinci-yuzyilda-ihyau-ulumiddin-10-sayfa.pdf

Müellifin dipnotlarda atıfta bulunduğu ve hadîs-i şeriflerle ilgili kaynak olarak gösterdiği nüsha İhyâü Ulûmi'd-Dîn'in Beyrut, Dâru'l-Ma'rife yayınları tarafından.

AHMED HÜSÂMEDDİN DAĞISTANÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/3747/417514.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bunun yanında eserlerinin büyük çoğunluğunu mürşid-i kâmil, letâif, ... Tefsiri” Tasavvuf: İlimî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 30, s. 137-149. ... olarak değinmiş olduğu şeriat-hakikat-tarikat ilişkisine, kimlerin hakiki mürşid olduğuna ve ... sözünü hatırlatır. Ona göre buradaki küfür mahrûmiyet manasındadır.

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE'DE ...

http://www.kardesedebiyatlar.com/uploads/files/201807/upload_5b48e0ea85638.pdf

HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE'DE TANINMASI ... Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye'de Tanınması ... Süreyya, Turgut Uyar, İlhan Berk vs.) klasik Türk ...

MUHAMMED ZÂHİD EL- KEVSERÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/zahid_kevseri_205341.pdf

Muhammed Zâhid el-Kevseri'nin Hayatı, Eserleri ve Kelâmî Görüşleri ... 179 vd.; Ebu Gudde, Abdülfettah Muhammed, Mukaddematü'l-İmam el-Kevseri, Darü's-.

EPİKTETOS'UN HAYATI, ESERLERİ ve FELSEFİ GÖRÜŞLERİ 1 ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/37298/makaleler/2/9/arastirmax-epiktetosun-hayati-eserleri-felsefi-gorusleri.pdf

Anahtar Kelimeler: Epiktetos, Düşünceler ve Konuşmalar, Tanrı, Ruh, Ahlak, Akıl. Abstract: Philosophy is ... LXXX, s.45. 18. Sohbetler, Birinci Kitap, XXXIV, s.58.

İBN MEYMUN'UN HAYATI, ESERLERİ VE DELÂLETÜ'L-HÂİRÎN ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4882/239569.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“İbn Meymun'un Hayatı, Eserleri, Delâletü'l-Hairîn Adlı Eseri Üzerinde Bir ... değerlendirmesi bulunmaktadır.273 Burada Leibniz, tıpkı Hegel gibi, İbn Meymun'un.

ENDÜLÜSLÜ HADİSÇİ İBN EBÎ CEMRE'NİN HAYATI VE ESERLERİ ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/7ilahiyat/bodur_osman.pdf

Hadis musannefatının en mühim eserlerinden birisi olan Buhârî'nin en meşhur şârihi İbn Hacer'in önemli kaynakları arasında yer alan İbn Ebî Cemre, (Yiğitbaş, ...

Murat Gülsoy'un Hayatı, Sanatı ve Eserleri

https://muratgulsoy.files.wordpress.com/2011/11/451248.pdf

Max Ernst'in kolaj türündeki romanı olan Merhamet Haftası üst metin olarak kullanılmıştır. Roman pazar gününden başlamak üzere yedi ana parçaya ayrılmıştır.

İbn Hâleveyh'in Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11469/715/.%C4%B0.Marangozo%C4%9Flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nasuhi Ünal Karaarslan, “Hamdânîler”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Türkiye Diyanet ... 23 Emin Işık, “Ebû Bekr İbnu'l Enbârî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999), ... Vellâd (ö.332/941)'ındır.

İBNÜ'L-ATÂİKÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ER-RİSÂLETÜ'L ...

http://www.emakalat.com/tr/download/article-file/63755

Fârıka ve'l-Milhetü'l-Fâika ve Şerh-i Ahvâl-i ve Âsâr-i Müellif-i An” adıyla yayınlanmıştır. Makalenin orijinal isminde İbü'l-Atâikî ismi geçmemektedir. Fakat içerikle ...

SADEDDİN NÜZHET ERGUN'UN HAYATI, ESERLERİ VE ...

http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/641/10327301.pdf?sequence=1&isAllowed=y

22 Oca 2020 ... 41 Mustafa Kara, Dervişin Hayatı Sûfînin Kelamı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2005, s. 522; Bektaş,. “Ergun, Sadettin Nüzhet”, s. 299; Mahmut Yücer ...

alaeddin özdenören hayatı-sanatı-eserleri

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2182/%C3%96zdemir.pdf?sequence=1&isAllowed=y

30 Ara 2014 ... Alaeddin Özdenören'in deneme kitapları, aldığı felsefe eğitiminin bir ... AKİF İNAN . ... Mehmet Emin Yurdakul'un Ben Bir Türküm, Kemalettin Kamu'nun Bir Çetin ... Yine aynı dergide Sezai Karakoç'un “Bir ırmağın ortası yoksa seni mi ... Devir gazetesinden bir kişi Rasim Özdenören'i arar ve gazetede yazı ...

3 REŞAT NURİ GÜNTEKİN HAYATI VE ESERLERİ

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2120/2088

Edebiyat alanına tiyatro ile giren Reşat Nuri, roman ve hikâye türünde daha başarılı eserler vermiş ve yaygın şöhretini “Çalıkuşu” adlı romanıyla temin etmiştir.

İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin Hayatı ve Eserleri

http://maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2016/10/%C4%B0MAM-EBU-MANSUR-EL-MATUR%C4%B0D%C4%B0_N%C4%B0N-HAYATI-VE-ESERLER%C4%B0-SIDDIK-KORKMAZ.pdf

SIDDIK KORKMAZ • 89. Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2001, C. 4, s. 10, ss. 89-119. İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin. Hayatı ve Eserleri. Sıddık KORKMAZ*.

ŞAiR EBU'L- ALA EL-MA'ARRi, HAYATI, ESERLERi VE EDEBi ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/%C5%9Fair%20ebul%20ala.pdf

Özet: Arap edebiyatında önemli bir yere sahip olan şair Ebu'I-Ala Ma'arrl, çocukluğunda ... Bu bağlamda onun çok sevdiği şairlerden birisi de şair Mütennebi idi. ... Bu iddia ···onun ne kadar" ·karamsar olduğunu da açıkça ... Ebu İshak, ona "yoksa sen Ebu'I-Ala mısın?" diye ... Şeref ve onur yalımda yaptıklm·ım, dürüst/ük,.

MAX MÜLLER: HAYATI, ESERLERİ ve DİNLER ... - Turuz

https://turuz.com/storage/users/bey-1395/0876-Max_Muller-Hayati-Eserleri_Ve_Dinler_Tarixindeki_Yeri-Ibrahim_Ethem_Qaradash-2006-216s.pdf

kadar yapılan din araştırmaları kısaca ele alındıktan sonra Müller'in Hayatı ve ... Pozitivizmin temelleri geçen yüzyıl Kepler ve Galile'nin sonra da Newton'un.