Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” Konulu Eğitim Sunusu ...

... HALİM BURSALI. TÜRMOB & İSMMMO Eğt. ... Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile (6745 sayılı Kanun, yürürlük: 1/1/2017) okul öncesi eğitim (2) ... ve taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelen ...

Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” Konulu Eğitim Sunusu ...- İlgili Belgeler

Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” Konulu Eğitim Sunusu ...

http://rize.smmmo.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/GELIR-VERSIYON-01.pdf

... HALİM BURSALI. TÜRMOB & İSMMMO Eğt. ... Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile (6745 sayılı Kanun, yürürlük: 1/1/2017) okul öncesi eğitim (2) ... ve taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelen ...

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Semineri 04.04.2018

http://www.msmmmo.org.tr/kvyb2018.pdf

1 Nis 2018 ... GVK 40. madde de yer alan ticari kazancın tespitinde indirilebilecek ... yazamayacaklar, bu tutarları kanunen kabul edilmeyen gider olarak ... işletme için sermayede vukua gelen bir eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 88. ... 6736 sayılı Kanun kapsamında olmadığı için 2016 yılından devreden 40.000 TL.

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR ... - Denge Akademi

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2448.pdf

7 Oca 2019 ... Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/15 maddesine göre, 2019 yılında basit usulde tespit edilecek ticari kazançların yıllık 11.000 TL'sına kadar olan ...

Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü - Gelir İdaresi ...

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2017_kirageliribrosur.pdf

27 Mar 2017 ... 2017. Yayın No: 235. KİRA GELİRİ İÇİN YILLIK. GELİR VERGİSİ BEYANI. 2016 Yılına ... Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna.

serbest meslek kazancı için yıllık gelir vergisi beyanı - Gelir İdaresi ...

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2018_serbestmeslekbrosur.pdf

1 Mar 2018 ... zararlarını Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan eder ... GENÇ GİRİŞİMCİLERE TANINAN KAZANÇ İSTİSNASI. Ticari, zirai veya serbest ...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu - Gelir İdaresi Başkanlığı

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/GVK/cilt_1_193_sayili_kanun.pdf

mecmuuna müterakki vergi nisbeti tarifeleri uygulandığına göre, toplanan ve gelirlere ... Ancak, bu demek değildir ki, mezkûr gelir menbaında zarar olmasın, ...

gelir vergisi kanunu

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/01032016/ivdb.pdf

1 Mar 2016 ... Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, 18 yaşından küçük çocuğa ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye'de.

Gelir Vergisi Davamız

https://vergialgi.net/assets/catalogs/gelir-vergisi-davamiz.pdf

kellefiyeti kasdediyoruz. Sedüler gelir vergisi sisteminin cari olduğu bazı memleketlerde böyle ayrı bir mükellefiyete tesadüf edilmektedir. (Fransa'daki impôt sur ...

gelir vergisi rekortmenleri ilk 100

https://tokat.defterdarligi.gov.tr/wp-content/uploads/sites/59/2019/01/son-rekortmenler-42.pdf

7250045596. HAKAN PEKDEMİR. 117.738,62. 31. 32 ... 5410269450. HAKAN KAZINDIR. 94.514,39. 45 ... 1240034017. ŞERİFE ÇİÇEK AYTAŞ. 79.309,97. 60.

301 Nolu Gelir Vergisi Tebliği

http://istanbulymmo.org.tr/dosyalar/platformNotlar/20180228/2018_02_28GMSI2017.pdf

28 Şub 2018 ... ... gibi kişilere tahsis edilen konut için emsal kira bedeli uygulanacaktır. 15 ... hesaplanan vergisinden mahsup edebilir. Beyannamesine bu ...

Gelir Vergisi Kanunu - Mevzuat

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dâhil) ... karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini ... kaynağına göre 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı ben- ... (2) Bu madde başlığı “ İndirim hadleri:”iken 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı ...

Gelir Vergisi Genel Tebliği - TSB

https://www.tsb.org.tr/images/Documents/Gelir_Vergisi_Genel_Tebligi_257_0.pdf

30 Ara 2005 ... Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası ...

309 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

https://www.gib.gov.tr/node/141069/pdf

309 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete No: 30967. Resmi Gazete Tarihi: 03/12/2019. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Yıllık Gelir Vergisi Mükelleflerine Ait Liste

https://corum.defterdarligi.gov.tr/wp-content/uploads/sites/55/2018/11/Y%C4%B1ll%C4%B1k-Gelir-Vergisi-M%C3%BCkelleflerine-Ait-Liste.pdf

5 Kas 2018 ... SELAHATTİN KALELİ. GMSİ. 71.080,59. 72 ÇORUM. 5500014246 ... SELAHATTİN KARAKAŞ. Bitkisel Üretimi Dest. Mahsullerin Hasatı.

2015 Yılı G.M.S.I Gelir Vergisi Rekortmenleri

http://www.ttso.org.tr/dosyalar/2015-Yili-G-M-S-I-Gelir-Vergisi-Rekortmenleri.pdf

54 HIZIRBEY VDM. ÖMER MUZAFFER ERÇUBUKÇU. 192,103.12 ... 57,986.34. 59 KARADENİZ VDM. NAZIM KINALI ... KAZIM KINALI. 180,622.18. 55,307.76.

yeni gelir vergisi kanunu tasarısı

http://www.turmob.org.tr/Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/YENI%20GELIR%20VERGISI%20KANUNU/GVK_SUNUM.pdf

animarka. N orveç. Yeni Zelanda. İzlanda. İsveç. Finlandiya. B elçika. A vustralya. Kanada. İtalya. Lüksemburg. İsviçre. İngiltere. Avusturya. AB. D. OECD …

2019 Gelir Vergisi Rehberi - İsmmmo

https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/2019_gelir_vergisi_rehberi.pdf

7 Mar 2020 ... 2019 yılı için değer artış kazançlarına uygulanacak olan 14.800 TL istisna tutarı düşül- dükten sonra bulunacak olan (46.796-14.800) = 31.996 TL ...

Gelir Vergisi ilan edilen liste

https://bartin.defterdarligi.gov.tr/wp-content/uploads/sites/48/2019/01/Gelir-Vergisi-ilan-edilen-liste-.pdf

SABRİ SARAÇ. 76.793,50. 48. 074260 - BARTIN VERGİ DAİRESİ. *******398. RECEP AHMET ÇAVUŞOĞLU. 76.445,73. 49. 074260 - BARTIN VERGİ DAİRESİ.

3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) - Mevzuat

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.). Kanun Numarası. : 193. Kabul Tarihi. : 31/12/1960. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 6/1/1961. Sayı : 10700. Yayımlandığı ...

gelir vergisi - Kayseri SMMM Odası

http://www.ksmmmo.org/office/pdf/gelirvergisiirfanvural.pdf

Beyanname Üzerinde Yapılacak Vergi İndirimleri ... Yıllara Sari İnşaat İşinde Geçici Kabul Tarihinden ... Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan Genç Girişimcilerde Kazanç ... kazanç istisnası ile 8.000 TL'lik indirimden birlikte yararlanamazlar. ... ÖRNEK 2: Gerçek usulde ticari kazanç sahibi Ceyda hanımın ticari ...

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi ... - MuhasebeNet

https://www.muhasebenet.net/07_gelir_isi_dirakma_degisiklik.pdf

yönelik beyanname verme, vergi ödeme, ödeme kaydedici cihaz alma ve vergi levhası tasdik ... Doldurulan vergi levhası işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi ... örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği ve gerekli.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama - Gelir İdaresi ...

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/yayinlar/kurumlar_vergisi.pdf

Kurumlar vergisi mükellefleri: ➢ Sermaye Şirketleri (Anonim şirketler, eshamlı komandit şirketler, limited şirketler) ve aynı mahiyetteki yabancı kurumlar,.

GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE 18 - Denge Akademi

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/726.pdf

4 May 2012 ... GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE 18 (TELİF KAZANÇLARI) ... Bu sirkülerimizde, G.V.K. Madde 18'de sayılan hak sahiplerine ödeme yapan vergi ... Kanunu'nun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri ...

yalova-15.03.2019-mevzuat değişiklikleri ve gelir vergisi

http://yalovasmmmo.org/wp-content/uploads/2019/03/YALOVA-15.03.2019-MEVZUAT-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0KL%C4%B0KLER%C4%B0-VE-GEL%C4%B0R-VERG%C4%B0S%C4%B0.pdf

15 Mar 2019 ... internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir ... bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. ... edilen kazancın %50'lik kısmına istisna uygulanacak; 05.12.2017 tarihinden önce ... müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar ...

GELİR / KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP DİLEKÇESİ (350)

http://www.etonet.org.tr/uploads/089--iade-hakki-doguran-islemler-nedeniyle-nakden-veya-mahsuben-yapilacak-iade-talepleri-dilekce-ornekleri.pdf

Başka Vergi Dairesine / Dairelerine Olan Borçlarıma. M. Ü. K. E. L. L. E. F. İ. N. Gelecekte Tahakkuk Edecek / Ödenecek Borçlarıma(5). (Kesinti Yoluyla Ödenen ...

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısının G - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/328106

26 Ara 2016 ... Ö Z E T. Alındı: 17.01.2016. Gözden geçirilmiş alındı: 30.03.2016 ... 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda da taşınmaz tanımlanmamış sadece ...

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette ...

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/yayinlar/gelir_isi_dirakma_degisiklik.pdf

Vergi Levhası İle İlgili İşlemler . ... ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne ... ilişkin beyannameleri vermeleri ve beyan edilen matrah üzerinden.

2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

http://www.kvdb.gov.tr/sites/default/files/images/2017_kocaeli_gv_rekortmenleri_1.pdf

LEVENT ÖGEL. KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN ... RESUL TÜFEKÇİ. YİVLİ BAĞLANTI MALZEMELERİ İMALATI, DEMİR, ÇELİK VEYA ...

İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271164

... Hukuku Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi, [email protected] ... edenler ile ücret adı altında ödeme yapan kişilerin oldukça teknik özellik arz eden bu ... bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden ...

veraset ve intikal vergisi - Gelir İdaresi Başkanlığı

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2014mirasyukumlulukrehberi.pdf

Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir,. Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz ...

2010 yılı “vergi” konulu resim, şiir ve afiş yarışmaları - Gelir İdaresi ...

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/yayinlar/vergialbum2010.pdf

Yol boyu kapkaranlık,. Tek bir ışık bile yok. Varınca görürsün o köye,. Orada da yok ışık ... Orman; kağıt, ışık sestir. Ülkem için bir nefestir! Dünya yıldız, uydu aydır.

2009 yılı “vergi” konulu resim, şiir ve afiş yarışmaları - Gelir İdaresi ...

http://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2009yarismaalbum.pdf

Oğuzhan Işık / UŞAK. ... Ülkemin her çakıl taşında ben varım, sen varsın o var,. Babam var ... Sordular: “Küçük hanım niye geldin buraya” ... Dağın tepesinde derenin yamacındayım. ... Nedir verilen vergiyle doğru yolu seçmek ... Selam olsun benden vergi verene,. Sende vergini unutma amca. VERG NED R. Ebru KOÇ.

2004 yılı gelir vergisi beyanlarına ilişkin bilgiler

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/21022005MEHMETMAC.pdf

1 Oca 2000 ... ederler ve beyan ve ödeme süreleri açısından genel esaslara tâbi olurlar. ... G.V.K. nun serbest meslek kazançlarında istisnadan söz eden 18'inci ... G.V.K. Md:94/2-a gereğince, 2004 ve 2005 yılında % 17 oranında ... Yukarıda (6.2.1) numaralı bölümde sayılan geçici 55'inci madde kapsamına giren menkul.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ... - VergiNET

http://www.verginet.net/Dokumanlar/2015/Imalat-sanayii-BSMV-istisnasi-kanun-surelari.pdf

18 Ara 2015 ... 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci ve geçici 68 inci ... Madde 5- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinde ...

GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEBİ GİRİŞİ KILAVUZU ve ...

https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf

21 Haz 2018 ... dilekçelerini de vermelidir. Standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçelerini(1A-1B) vermeyen mükelleflerin GEKSİS kontrol raporu ...