Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir ... - DergiPark

Anahtar Kelimeler: Dağ kültü, dağ inançları, kutsal mekan, Hitit kentleri, Hitit şehirleri. ... Metin Alparslan – Meltem Doğan – Alparslan – Hasan Peker. İstanbul:.

Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/506221

Anahtar Kelimeler: Dağ kültü, dağ inançları, kutsal mekan, Hitit kentleri, Hitit şehirleri. ... Metin Alparslan – Meltem Doğan – Alparslan – Hasan Peker. İstanbul:.

et işleme tesisleri ve yerleşim yeri atıklarının karasu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/191573

Mezbaha ve et entegre tesisleri atıksuları kan, et, yağ ve sakatat parçacıklarını taşımaktadır. Et endüstrisi atıklarında bulunan en önemli kirlilik kaynağını,.

ESKİŞEHİR YERLEŞİM YERİ ZEMİNİN BÜYÜTME ETKİSİNİN ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1647/Asl%C4%B1_Beliceli.pdf?sequence=1&isAllowed=y

alanlarla çakıştırılmış, zeminin zemin hakim titreşim periyodunun (To) ... arttıkça veya zemin tabakası hızı azaldıkça zemin hakim periyodu büyür. Bu sonuç, kalın ...

İlk Osmanlı-Türk yerleşim yeri D VİTAMİNİMİZ YOK - BEDAŞ

https://www.bedas.com.tr/UserFiles/File/dergi/ENERJI%20BOGAZICI%20GAZETESI%20-%20SAYI%2007%20-%20WEB.pdf

Cafer Paşa Medresesi, 16. yüzyılda Cafer Paşa adına Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Döneminde hadis medresesi olarak kullanılmıştır. Cafer. Paşa, Kanuni Sultan ...

Yerleşim Yeri Adları Veritabanının İnternet Üzerinden Sunumu

https://www.harita.gov.tr/images/dergi/makaleler/149_6.pdf

yerlerinin tepeden aşağı dizilimi sırasıyla il, ilçe, bucak, köy ve diğer yerleşim yerleri şeklindedir. (Torun, 2002). 1930 yılından beri idari birimler, yerleşim.

Kent ve Felsefe İlişkisi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271076

Bu sorunlarla nasıl hesaplaşılabileceğinin imkanlarının ortaya konması gerekmektedir. Bu konulara duyarlı insanlar olarak felsefeciler hep bu sorunları ele alıp.

din-birey ve toplum ilişkisi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/330402

Ünver Günay “subjektif dini tecrübenin objektifleşmesi” şek- lindeki formulasyonunda, toplumun kurucu unsuru olan dinin, hem içsel-ferdi yönüne hem de dışsal- ...

TIP-MANTIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME THE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151608

gerçekten doğada tamamen ortak olan bu ilkeleri (genellemeleri) derece ... deneyciliğinin Kant tarafından deney-akıl ikilisine indirgenmesiyle felsefenin varlık.

Değerler ve Eğitim İlişkisi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/149777

bakımdan çeşitli değer tartışmalarına değinilecek ve değerlerin keşif mi yoksa icat ... KUÇURADİ, İoanna (2003) İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. ... .ebooklibrary.org/members.4/oca/f/foundationsofthe032483mbp.pdf.

isa'nın doğumu-ikonografi ilişkisi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/737012

5 Haz 2019 ... İsa'nın doğumundan dirilişine kadar hem Hıristiyan inancında, Kutsal Kita- ... arasında kutlanan “Güneş Tanrısı”nın doğum günü bayramının İsa için ... Ayrıca o güne özgü olarak “Noel Şarkıları”7 ... arasında bereket bulmuş, Rab seninle olsun' ve bu sesin nerden gel- ... Fakat onun kızım olmadığını bütün.

din felsefesi-kelâm ilişkisi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/616069

28 Ara 2018 ... çizilmektedir: 1 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2002, s. 2. 2 Michael Peterson, William Hasker, ...

HİTİTLERDE YERALTI DÜNYASI - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/113185

... Sunulan Kurbanlar,. (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2007 temel alınarak hazırlanmıştır. ... Alp S., (2003), Hitit Güneşi, Ankara. Alp S.-Erkut S.,(2002), “Hitit ...

toprak, bereket ve el ilişkisi üzerine bir değerlendirme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/888999

15 Ara 2019 ... ve bereket işlevlerine sahip el, Türk kültüründe ise Fatma Ana/ ... Bu ayetlerde el anlamında geçen yed kelimesi Allah'ın yaratım gücünü.

deyim ve ikileme ilişkisi üzerine bir değerlendirme an ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795646

in cin (yok/top oynamak), Tuz biber (ekmek), Tuzu biberi (olmak), Yerden göğe, Yere göğe. (koyamamak/sığmamak) gibi deyim içerisinde anlam değişmecesine ...

Toplumsal Cinsiyet ve Bilim İlişkisi Üzerine Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/567800

tırılmasına dayanan her kavram çifti, aralarındaki şiddetli çatışkıya bağlı olarak birbirine kenetlenir. ... Bela Bedenler, Çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay, ...

66 Çevre ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Genel Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/565913

Gökhan MUŞMUL, Kemal YAMAN. JEBM. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi. Journal of Economy, Business, and Management. ISSN: 2602-4195. 67.

Mantık-Matematik İlişkisi Üzerine* On Relationship ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/149824

Mantıksal Doğruluk, Matematiksel Mantık, Matematiğin Mantıksal Temelleri. ... Antik Yunan'da, matematikteki asıl büyük ve önemli katkıların geometri alanında ... G. Rossi'ye göre “19. yüzyılın ortaları, George Boole (1815-1964) ile birlikte bir.

Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/335910

26 Ağu 2016 ... yiyecek ve şarap festivalleri, aşçılık okulları, şarap eğitimleri, yerel pazarlar, ... mahzeni veya kavı, dekorasyon (klasik; şömine) gibi otantik ...

mizah-iktidar ilişkisi üzerine tarihsel bir değerlendirme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/307346

Bu karşıtlığa rağmen gülme ve mizah ile siyasetin belirli bir toplumda idrak ettiği tarihsel seyir ... Bergson'a göre, birine gülme dışlama aracı, sosyal kontrol biçimi ve bu yolla ıslah ... Sultanın bu kadar paraya razı olup olmadığını sorar, o da razı olduğunu söylediği vakitte Sultan, 'haydi git, o ... Dudak dudağa, yanak yanağa.

örgütlerde duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411608

sözsüz işaretlerin (yüz ifadeleri, jestler, ses tonu gibi) itinalı bir şekilde sunulması yoluyla gerçekleştirilir (Dijk ve Kirk, 2007: 159). Yüzeysel davranış, hiç olmayan ...

Modernite, içkinlik ve çözülme ilişkisi üzerine bir çalışma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/254313

... arzu ve dürtülerini ampirik olarak keşfetme gayretiyle başlayan, ancak gerçekte bize neyi arzu- ... ne, cesur bir humanist maddiyatçılık ve aşkınlık umudunu besleyen bir iki- ... zira onlarsız gerçeklik bilincimizde sadece parçacıklar, küçük, anlamsız, ... dileşmekte ve nesneleşmekte; kendini referans alan, özerk, mutlak, indir-.

II. Meşrutiyet Döneminde Eşraf ve Köylü İlişkisi Üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/873107

31 Eki 2019 ... Vilayeti'ne tabi Nallıhan Kazasının Çayırhan Köyü ahalisi ile eşraftan ... Hali vakti yerinde çiftçi bir ailenin oğlu olan Hilmi Bey, çiftlik işleriyle ... Özellikle heyet gelirken Beypazarı'nda üç gün Hilmi Efendi'ye misafir olmuşlar.

Devlet Başkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/653320

Nebi Miş, “Erdoğan'ın AK Partiye Dönüşünün Anlamı”, TürkiyeGazetesi, 29 Nisan 2017. 12 Robert Elgie, Semi-Presidentialism. Sub-Types and Democratic ...

yemek, ulusal kimlik ve milliyetçilik ilişkisi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796654

27 Ağu 2019 ... milliyetçiliğin anlaşılabilmesi için, ulusal kimliğin kendisi aracılığıyla tahayyül ve ... manzarası, bir folklor ve giysisi, sembolik hayvanları ve damak zevki ... ve Ranta (2018), yemeğin Fransız, Yunan, Meksikalı, Hint, Japon vb.

medya alışkanlıkları ve kent algısı ilişkisi üzerine bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/68555

Anahtar Kelimeler: Mekân Algısı, Şehir Coğrafyası, Medya, Diyarbakır. * Yrd. Doç. ... şehrin etnik bir merkez haline getirilmeye çalışılması, Urfa'nın peygamber- ... kır Kalesini seçenlerin %62'sinin birincil haber kaynağı “televizyon ve gaze-.

örgüt kültürü ile tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203627

Ekşi'ye (2009: 167) göre örgüt kültürü öğrenilebilen, ortak norm ve kurallardan oluşan, semboller ve sembolik ... holografik özellik gösteren, zamanla oluşan, çalışanların davranışlarına anlam yükleyen ve ... Araştırmanın Evren ve Örneklemi.

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Zeliha ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253912

isimleri daha vurgulu biçimde ön plana çıkarmak için, belirtilen genel anlamlı isimler ... Soyuer Eczanesi, Güray Emlak Ofisi gibi birden çok unsurdan oluşmuş.

hititlerde dans-müzik ve günümüze yansımaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/866879

Anadolu'da saz, adeta başlı başına bir kültürdür ve en sevilen bölgesel çalgılardan biridir. Anadolu'nun geçmişindeki böylesine bir müzik ve dans zenginliği, ...

Dindarlık ve Evlilik Uyumu İlişkisi: Evli Bireyler Üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744733

26 Haz 2019 ... Bu bağlamda dinlerin evlilik bağını korumaya ve devam ettirmeye ... İslâm'ın evlilik ve aile hayatına büyük önem verdiği ve evliliği teşvik ettiği.

türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine place of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648559

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine önce köken, coğrafya, nüfus ve toplum açılarından, sonra dil tipolojisi açısından sayısal verilerle desteklenen.

âşık veysel'in âşıklık geleneği içerisindeki yeri üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324612

Dr. Esma ŞİMŞEK*. Öz: Temeli, İslâmiyet Öncesi dönemdeki ... Sultan, Hüseyin, Kul Sabrî, Veyselî, Kemter Veli ve Sıtkî gibi şairler. Veysel'i etkilemiş ve bunların ...

ZERDÜŞTİLİĞİN KUTSAL KİTABI (AVESTA) ÜZERİNE BİR ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/33992/Binder1.pdf?sequence=1

Gatalar diye adlandırılan kutsal metinler üzerine daha geniş incelemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Zerdüşt'ün kurduğu din olarak bilinen Zerdüştlük hakkında çeşitli.

Hayat Ağacı ve Kutsal Ağaçlar: Türk ve Çin Mitolojisi Üzerine Bir ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784322

Anahtar Kelimeler: Hayat Ağacı, Kutsal Ağaçlar, Ağaç Kültü, Kültür, Mitoloji. ... Yatırı'nın başında büyük bir meşe ağacı olup, etrafı taş duvarlarla çevrili, bakımlıdır. ... It is said that if you can taste the fruit of Renshenguo Shu, you can live up.

Astım, Meslek ve İş Yeri İlişkisi

http://www.solunum.org.tr/TusadData/Book/327/125201514579-11_Bolum_10_Meslek.pdf

Meslek astımı; iş yerinde maruz kalınan alerjenler, toksik gazlar ve tozlara bağlı olarak işe başladıktan bir süre sonra ortaya çıkar. Astıma ait nefes darlığı, öksürük ...

İsrail'in Doğuşu: Kutsal Kitap'ın Mısır'dan Çıkış Bölümü Üzerine bir ...

http://hristiyankitaplar.com/tr/system/files/local_files/israilin_dogusu_website_edition.pdf?download=1

Şimdi ele aldığımız Tevrat'ın Mısır'dan Çıkış bölümü, İsrail ulusunun ortaya çıkışını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Tanrı Ruhu'nun esini sonucunda Musa'nın.

Eski Mezopotamya'da Kutsal Evlilik Metinleri ve “Kutsal/Kült/Mabet ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753739

20 Haz 2019 ... üzere, bolluk ve bereketin gelmesinin hedeflenmesi, İnanna'yı ya da onu ... 28 Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Kaynak ...