Yeni Medeniyet Kurgusunda Türkçenin Yeri ve ... - Türk Dil Kurumu

7 Faruk Nafiz Çamlıbel, “Şair”, Han Duvarları, Atlas Kitabevi, İstanbul 1996, s. 72. ... rebilecek bir bakış açısı ve sistemin vücut bulması adına millî, dinî, felsefi.

Yeni Medeniyet Kurgusunda Türkçenin Yeri ve ... - Türk Dil Kurumu- İlgili Belgeler

Yeni Medeniyet Kurgusunda Türkçenin Yeri ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/20-Mahmut-HASG%C3%9CL-_-Yeni-Medeniyet-Kurgusunda-T%C3%BCrk%C3%A7enin-Yeri-ve-Yeterlili%C4%9Fi.pdf

7 Faruk Nafiz Çamlıbel, “Şair”, Han Duvarları, Atlas Kitabevi, İstanbul 1996, s. 72. ... rebilecek bir bakış açısı ve sistemin vücut bulması adına millî, dinî, felsefi.

Türkçenin Anlatım Gücünde Deyimlerin Yeri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/09/4_Zeynep-KORKMAZ-_-T%C3%BCrk%C3%A7enin-Anlat%C4%B1m-G%C3%BCc%C3%BCnde-Deyimlerin-Yeri.pdf

4 Eyl 2018 ... “birine tutulmak, vurulmak” anlamında abayı yakmak; gereği gibi hareket edebilmek için ... Yukarıda sıralanan örneklerde görüldüğü üzere, deyimlerden her biri- ... Böylece ipe un serme cevabı da dilimize oyalanan, yapılması.

türkçenin söyleyiş - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/01/6_Ertu%C4%9Frul-YAMAN-_-T%C3%9CRK%C3%87EN%C4%B0N-S%C3%96YLEY%C4%B0%C5%9E-%C3%96ZEL%C4%B0KLER%C4%B0-%C3%9CZER%C4%B0NE.pdf

27 Oca 2019 ... Dille ilgili çalışmalar, çoğunlukla yazı dili verileri esas alınarak ... zu da vardır. Söyleyiş için TDK'de konuya özgü bir kaynak henüz.

Türkçenin Üç Meşalesi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/20150113.pdf

13 Oca 2015 ... mek yolunda, irfan yolunda kapılar aralarlar. Onların eserlerinde entelektüel biri- kim dışlaşırken, düşünce, inanç estetik düzeyle eşitlenmiş, söz ...

RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/02/3-OGANOVA_2016-2.pdf

ortaya çıkan semantik farkı anlatabilecek ve Rus öğrencilerin çeviri hatala- rını önleyebilecek Türkçe ve Rusça örnekler verilip bu örneklerin analiz edil-.

Türkçenin Bazı İncelikleri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/2_Hamza-Z%C3%9CLF%C4%B0KAR-_-T%C3%BCrk%C3%A7enin-Baz%C4%B1-%C4%B0ncelikleri.pdf

cümlede dilimize gelen Türkçe kelime kastedilen anlamı yeterince yansıt- maz. ... (677. s.); hür, hürriyet karşılığı özgür, özgürlük; ferdi karşılığı bireysel; ihtiras.

rus öğrencilere türkçenin zaman paradigmasının ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/02/3-OGANOVA_2016-2.pdf

ortaya çıkan semantik farkı anlatabilecek ve Rus öğrencilerin çeviri hatala- rını önleyebilecek Türkçe ve Rusça örnekler verilip bu örneklerin analiz edil-.

Dilimizi Öğrenen Yabancılara Türkçenin Dil Bilgisi ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/201029tan.pdf

hikâye birleşik zamanı (-dili geçmiş zamanın hikâyesi; -miş'li geçmiş zamanın ... hikâyesi; gereklilik kipinin hikâyesi; istek kipinin hikâyesi; dilek-şart kipinin.

Türkçenin Güzel Kullanımı Açısından Çizgi ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/19-%C3%96mer-ESK%C4%B0-_-T%C3%BCrk%C3%A7enin-G%C3%BCzel-Kullan%C4%B1m%C4%B1-A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan-%C3%87izgi-Filmlerde-Kelime-Kadrosu-ve-Mill%C3%AE-%C5%9Euur.pdf

millî değerleri koruma, kültürü yaşatma, tarih sahnesinde varlığını sürme ... ler yer almazken Sünger Bob çizgi filminde az oranda da olsa argo kelime ... 5 Derya Hamarat vd., “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmler Üzerine ...

Türkçenin Süt Ürünleriyle İlgili Sözleri Üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_04_21_Karaagac.pdf

zırlanan ve bugünkü Türkiye Türkçesinin yazı dJj sözlüğü olan Türkçe Sözlük'te ise, sadece, ayran, çökelek, höşmeri n, katık, kayrıak, kesik / kesmik, kurut, lor,.

Türk dili tarihindeki yeri ve önemi The - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/05.%C5%9E%C4%B0M%C5%9EEK_makale.pdf

5 Nis 2019 ... Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kur'an tercümesi ... 119. elem neşraḥ sūresi yime fażlı ol turur kim [334a/2-334a/6].

Medeniyet Broşürü Yeni Taslak son - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

https://www.medeniyet.edu.tr/documents/file/foto/2019/06/medeniyet-brosuru.pdf

mi planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'de ilk defa, ... İstanbul'un Anadolu yakasında konuşlanmış bir DEVLET üniversitesidir. İstanbul Medeniyet ...

“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/8_Mehmet%20Can%20Do%C4%9Fan%20_%20Yeni%20ve%20Bat%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Sanat%C4%B1n%C4%B1n.pdf

Temmuz 1957 tarihli son sayısı (66) “Dost Dergisi Üzerine” başlıklı bir ya- zıyla açılan ... “Türk sanatında yeninin, güzelin, değerlinin dostu” diye sunulan dergide;.

Yeni Türk Harflerinin Yazımıza Getirdiği Kolaylıklar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/12/20121114.pdf

Türk Dili. Her yıl kasım ayı geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybından duyulan derin acıyı ... Yazıyı sınırlandırmak amacıyla bu harflerin nerelerde, kimler ...

TÜRK ROMAN KURGUSUNDA İKİLİ KAHRAMANLAR

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2173/Nak%C4%B1bo%C4%9Flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Kas 2014 ... Jean Baudrillard'ın “porno simülasyon” adını verdiği durumda “çıplaklık, ... oyunlarını: aynaları, yansımaları, hileleri ifşa eder.917 Ada, Lolita ve Solgun ... Sarışın hanım ter-ü taze, pembe yanaklı, açık sarı saçlı olduğu halde ...

Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar Üzerine Genel Bir ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2015/1621-1423647559.pdf

Edebiyatta ikili kahramanların mitlere kadar dayanan bir tarihî geçmişi olup ikili kahramanlar, edebiyatın en eski ve vazgeçilmez konularından biri olagelmiş- tir.

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ ... - RumeliDE

http://www.rumelide.com/file/download/1381500829/2015-2-02--yayla--y--turk-dil-kurumu-kutuphanesinden-iki-yeni-farsca-turkce-sozluk---two-new-persian-turkish-dictionairies-at-turkish-language-association-library.pdf

çalışmada 20. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen ve Türk Dil Kurumu ... Bu sebeple müellif yeni bir sözlük yazma ihtiyacını hissetmiştir. ... “eknun bi-ya şad amedi hendan u abad amedi (Şimdi gel; şad ve handân geldin, hoş geldin)”. 25.

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ FARSÇA ...

http://www.rumelide.com/file/download/1381500829/2015-2-02--yayla--y--turk-dil-kurumu-kutuphanesinden-iki-yeni-farsca-turkce-sozluk---two-new-persian-turkish-dictionairies-at-turkish-language-association-library.pdf

hacimlerde ve farklı usullerle yazılmış pek çok Farsça-Türkçe sözlük yer almaktadır. ... edebiyât-ı Fârsiyyenin ikmal ve tevsî'ine büyük büyük hizmetler eyledikleri ...

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SES UYUMU ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_06_21_Coskun.pdf

hece ve kelimeleri oluşturan ünlü ve ünsüzlerin birbirlerini kurallı bir şekilde et- ... Ünlii-ünsüz uyumuna uymayan kelimelere örnekler: kalla, kaska, ko/aş, ko-.

Tanpınar'ın Yeni Ders Notları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/05/20160514Abdullah%20Ucman_Tanp%C4%B1nar%C4%B1n%20Yeni%20Ders%20Notlar%C4%B1.pdf

14 May 2016 ... kitap var: Bunların ilki, benim hazırladığım ve ilk önce 2002 yılında Yapı. Kredi Yayınları ... Tanpınar'dan Notlar: Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları. 1952 yılında İstanbul ... rumda hocam Prof. Dr. Birol Emil: ...

Türkçe Sözlükİçin Yeni Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/12_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Yeni-Katk%C4%B1lar.pdf

Bu bakımdan Türkçe Sözlük (TDK, 2011) için yaptığım taramalarda, daha ... sepetli motosiklet: Örnek cümlesi eksik kalmış: “Biz Raci'nin sepetli motosikletiyle ...

Marzubân-nâme Tercümesi'nin Yeni Bir Yayını ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/04/Zeynep%20KORKMAZ_%20Marzub%C3%A2n-n%C3%A2me%20Terc%C3%BCmesinin%20Yeni%20Bir%20Yay%C4%B1n%C4%B1%20%C3%9Czerine.pdf

zırlanan yeni bir yayını da TDK'ce ba- sımevine intikal ettirildiği ... TDK'den yapılan bir telefonla bana. Marzubân-nâme ... (s. 50-51 başı) işaret etmiştik. Demek ki Duran'ın çalışması bu baskının esas ... Hüseyinov, Rafael (2015), Söz Mabedi/.

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/03.-Sedat-ADIG%C3%9CZEL-El%C3%A7in-Efendiyev-Kafa.pdf

Efendiyev, Ekrem Eylisli, İsi Melikzade, Ferman Kerimzade, Mevlüt Sü- leymanlı ve ... Necef Ağayeviç, Eflatun, Hıdır, Arzu… suretlerinin kötü karakteri bütün.

TÜRK KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ YENİ BİR KURUMU ...

http://ekurgu.anadolu.edu.tr/assets/upload/pdf/20160513122440_ekurgu.pdf

3- Özellikle sinemanın, her şeyden önce bir sanat olduğu dü- şünülürse, bir Sinema ... yanın her uygar ülkesinde (DUBLAJ VERGİSİ) adında bir vergi ... Biz Lady L...'i hazırlarken, Leslie Blanche onlara yar- ... Öyleyse yalnızca mil- letlerarası ...

“Dîvân-ı Hikmet”in Yeni Bir Nüshası - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/11-ErcanPetek-SerdatDa%C4%9F%C4%B1stan-K%C3%B6k%C5%9Fetav-N%C3%BCshas%C4%B1.pdf

“Divan-ı Hikmet” çalışması esas alınarak yeni nüshanın ilk 10 sayfasının transkrip- ... Anahtar kelimeler: Ahmet Yesevî, “Dîvân-ı Hikmet”, Kökşetav nüshası.

Birikimi Özümseyen ve Yeni Bir Kuşağı Temsil ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/01/9_Mehmet-Can-DO%C4%9EAN-_-Birikimi-%C3%96z%C3%BCmseyen-ve-Yeni-Bir-Ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-Temsil-Eden-Bir-Sanat-Dergisi.pdf

Derginin gösterişli boyutu ve bu boyuta göre düzenlenen sayfa tasarımı da aynı hassasiyetten kaynaklanmış olmalıdır. Ar'ın hemen hemen bütün sayılarının ...

Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/12_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Yeni-Katk%C4%B1lar.pdf

Bu bakımdan Türkçe Sözlük (TDK, 2011) için yaptığım taramalarda ... mek' olmalıdır: “Bu dul hatun da bu iki bileziğe güvenerek ele güne muhtaç olmayacak.

Hatâyî Dîvânı'nın Yeni Neşrine Dair - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/01/29__Mustafa-%C4%B0SEN.pdf

Şah İsmail, (Hazırlayan: Muhsin Macit),. Hatâyî Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler. Kurumu Yayınları, 2017. Mustafa İSEN. Hatâyî Dîvânı'nın Yeni. Neşrine Dair ...

Özbek Türkçesinde Yeni Kelime Türetmede ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2002_14_13_Tolkun.pdf

cede Özbek Türkçesi'nin kelime hazinesinde Fars-Tacik' kelimeleri, gramerinde de Fars-Tacik gramer ... åşpäz ( < åş päz) “aşçı, pilav pişiren”. Burada görülen ...

Yeni Uygur Türkçesinde Ses Uyumu ve Ses Olayları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_06_21_Coskun.pdf

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SES UYUMU ve SES OLAYLARI*. Y ARD. Doç. DR. VOLKAN COŞKUN. Hece ve kelimelerdeki sesler arasında birtakım uyumlar ...

9. TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=9_636783926097484770.pdf

... ve Türk. Dillerinin yaşı konusu” makalesinden faydalanılmıştır. ... Dil tarihi uzmanları, Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırırken metinlerle takip edilen ...

Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri

http://www.karam.org.tr/Makaleler/2140333752_turkmen.pdf

davet eden Nasreddin Hoca dünyanın en meşhur fıkra tiplerindendir. Bütün ... 158. 28. Parayı veren düdüğü çalar: Parasını veren kimse, istediğini elde eder. 29.

türk basın sektörünün finansmanında basın ilan kurumu'nun yeri ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16621/11.%20K%C4%B0TAP%20BASIN%20%C4%B0LAN%20KURUMU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çalıştıranlar. Arasındaki. Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un BİK Mevzuatı'na ... batı ifadesi Mısır'dan geçen bir çizgi ile ayrılmaktadır. Dünyanın hangi ...

Türkçenin Anadili Olarak Öğretiminde Ninni ve Tekerlemelerin Yeri

http://ijses.org/index.php/ijses/article/download/16/17

“Dandini dandini danalı bebek. Beşiği yeşile boyalı bebek. Uyusun da büyüsün ninni. Parmakları kınalı bebek. Dandini dandini dasdana. Danalar girmiş ...

türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine place of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648559

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine önce köken, coğrafya, nüfus ve toplum açılarından, sonra dil tipolojisi açısından sayısal verilerle desteklenen.