T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen programlarına 2013-2014 Öğretim Yılı ... Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...- İlgili Belgeler

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

https://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/24923/sosbilensdicle.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen programlarına 2013-2014 Öğretim Yılı ... Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans.

47 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt6Sayi12/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707075.pdf

12 Kas 2014 ... Fatih Paşa ve Nasuh Paşa Camileri‟nin hemen İç Kale‟ye. (Res.4) ... (Hadım) Ali Paşa Camii ve Medresesi (1534-1537) bir külliye halinde.

PDF :2 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707158.pdf

16 Nis 2016 ... doğrultuda birçok korunma yöntemi ve ritüel gerçekleştirmişlerdir. ... Büyü bozma geleneklerinden en iyi bilineni yakmak anlamına gelen “ ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi17/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708035.pdf

17 Eki 2016 ... Kuddus is used in the Qur'an to mean glorying of the Divine Essence by ... Allah'ın Kuddûs İsmi, yeryüzündeki ekolojik dengede tecelli etmiştir.

178 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi15/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707137.pdf

15 Nis 2016 ... Hamdullah Suphi Tanrıöver, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya ... 1984 günü aramızdan ayrılan Osman Ocak Nakiboğlu; şiirlerini, ...

464 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708011.pdf

16 Nis 2016 ... PAUL FEYERABEND'IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE ... Giriş. Feyerabend, kendisinden önceki bilim felsefelerini eleştirir.

ıssn - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt1Sayi2/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170706016.pdf

CİLT-1 S.2. KLASİK MATERYALİZM VE POZİTİVİZMİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ VE İLK ... Batıcılığın en uç temsilcisi olan Abdullah Cevdet'e göre, Asyalı kafamız ve.

AHLAK MI? - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt3Sayi5/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170706034.pdf

Psikoloji bilimi alanında, ahlak gelişimine bilimsel yaklaşım Sigmund Freud ve Jean Piaget gibi psikologlar ile XX. yüzyıl başlarında başlamış, Davranışçı ve ...

150 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bayram ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707156.pdf

14 Nis 2016 ... sebepleri, sahabe ve hadis rivayeti gibi bir çok konu alimler arasında tartışılmıştır. ... 'ani'l-Hadîs" adıyla telif ettiği bu eser, 400 sayfa civarında ve Arapça olarak ... sünnetin Kur'an'ı nakzettiği manasının elbette muhal olduğunu, ... Ebû Reyye'ye göre bu hadisin Konstantiniyye savaşında komutan olan Yezid.

YOZGAT - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt9Sayi19/fa0b2131-a3d4-4c62-9477-5c9b6422a455_20171027010.pdf

27 Eki 2017 ... devam ettirmiştir.4 Sancağın idari taksimatı en son 1893 yılında yapılmış olup; Yozgat merkez, ... kitap ve sair risalelerin sağlanmasınında Mekatib-i Umumiye ... Rüşdiye Mektebi için istenilen 30 adet Gülistan, Avamil ve Bina;.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TARTIġMALI ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt7Sayi13/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707093.pdf

13 Nis 2015 ... Bu konulara ışık tutulması, diliçi çevirinin önemini ortaya çıkarır. Kavram Olarak Diliçi Çeviri. Yaşayan bir varlık olarak kabul gören dilin en kalıcı ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MEDYANIN ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/cerenyegen/Publications_003.pdf

12 Kas 2014 ... Kamuoyu oluĢturma ve gündem belirleme gücüne sahip olan medya, ... Gündem belirleme kuramında üzerinde durulması gereken önemli.

Künye - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/Content/Dusbed/kunye.pdf

25 Eki 2019 ... Dicle Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Dicle University Social Sciences Institute Journal. DÜSBED dergisi yılda iki dönem yayın ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2019-2020 ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2019-08/yok-doktora-bursu-basvuru-ilani2019-2020_3668.PDF

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı Kapsamında.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875170.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (DÜSBED) ISSN : 1308-6219. Nisan 2012. YIL-4 S.7. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE. Yrd. Doç.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875170.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (DÜSBED) ISSN : 1308-6219. Nisan 2012. YIL-4 S.7. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE. Yrd. Doç.

148 Nisan 2013 YIL-5 S.9 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt5Sayi9/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707039.pdf

In a sense, they formed a ground for one of the most productive generations ... Kerman‟ın hazırladığı Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi‟nde yazar kadrosuna başka.

Dr. Mehmet Akif DUMAN - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt0Sayi23/9d7cff7e-735e-4f04-9c01-72a0b5c59de8_20190601002.pdf

25 Eki 2019 ... belki kendisinden tevarüs ettiğiniz fikirleri ağzınızdan işittikçe 'benim akıllı ... yükseldiği müstesna günlerinin ve gecelerinin birinde, bu emsalsiz ...

dicle üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksekokulu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/400400

17 Eyl 2017 ... 3 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, [email protected] ... Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14: 23-45. Bailey C. ve Soileau ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal bilimler ve ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/6417/ozlek-gulendam-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkçe Adı : Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras. Öğretimine ... Sorusuna Verdikleri Cevaplara Yönelik Elde Edilen ... Sosyal bilgiler 5.sınıf (Anadol yayıncılık, 2018) ders kitabı SOKM ögeleri açısından ... 5. Doğa ve Evren ile İlgili Bilgi ve Uygulamalar (Tanrı, Melek, Kıyamet Günü, Halk Baytarlığı). 2.

tc dicle üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü sosyal alanlar anabilim ...

http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/130/551398.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 May 2019 ... Günümüzde Diyarbakır ilçesi olan Lice Mezopotanya'nın kuzeyinde eski yerleşim yerleri ve tarım merkezi olan Mezopotamya medeniyetinin ...

ışık üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dijital bir terim olarak sosyal ...

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1371/Deniz%20Deniz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Google Arama Motoruna 'Beğen, Paylaş, Kazan' Yazıldığında Çıkan. İlk 4 Arama ... Facebook'un 1,07 milyarı mobil olmak üzere 1,32 milyar aktif aylık kullanıcısı ... kavramlar etrafında şekilleniyor: sahte hesaplar, beğeni satın alma, hile, duygu.

tc istanbul kültür üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü youtube sosyal ...

https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/4465/Y%C4%B1lmaz%20G%C3%BCney%20%C3%87elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

95. 3.5.5. Sena Şener . ... Şekil 3.4 - Sena Şener ve Evrencan Gündüz - Back to Black ........................ 96 ... söylediği şarkıları yayınlamaya başlamıştır (Biletix).

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal çevre bilimleri ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32023/TARIK.pdf

7 Nesrin Algan, “Environmental Security in the Aegean Sea”, Mustafa Aydın, Kostas ... 37 Rita Floyd, Security and the Environment, Securitization Theory and US ... Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Doğal Afet Taburu teşkil ... adet Trabzon Bölgesi; Güney Deniz Saha Komutanlığında 2 adet İzmir Bölgesi/1 adet Foça.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ... - Kriminoloji

http://www.kriminoloji.com/234371.pdf

2 Eyl 2008 ... insanlara daha çok güvenlik vermek demektir. ... “gözcü/erkete/kollayıcı” denildiğini, olayın mağduruna ise “enayi” denildiğini ifade etmiştir.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türkçe ve sosyal ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1088/Zehra%20BULUT%20ATAK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URL-4, (Karşılıklı Öğretim) https://sosyalciniz.files.wordpress.com/2019/03/6.sinif- · 6.c39cnc4b0te.pdf 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir. URL-5, (Sokrat Semineri) ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5027/Bo%C5%9Fanman%C4%B1n%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%20Benlik%20Sayg%C4%B1s%C4%B1%20ve%20Sosyal%20Sorun%20%C3%87%C3%B6zme%20Becerilerine%20Etkisi%20Den

Çizelge 22: Çocukların Anne Meslek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Durumu ...... 95 ... değerli bulması ve olumlu şekilde yargılamasıdır (Ekşi 1990, 167). ... Elliot, Timothy R., Elisabeth Sherwin, Stephen W. Harkins, ve Cheri Marmarosh.

i Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7962/10269242.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korelasyonu, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu ... depresyon seviyor muyum acaba dediğim yönlerim var. ... “Alkol sevmiyorum.

i T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1049/ZEYNEP%20%C3%96Z%C3%87EL%C4%B0K.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Oca 2019 ... “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir”. SOKRATES ... yolculuğumdaki tek ve gerçek dostum, bana inanmaktan asla vazgeçmediğin için.

i T. C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1313/G%C3%9CL%20S%C3%9CZER.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18 Eki 2019 ... Bu açıdan bakıldığında flört şiddetine yönelik tutumun belirlenmesinde kişisel özelliklerin yanı sıra gerek toplumsal cinsiyet rolleri (ataerkil toplum ...

i T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1101/%C3%96YK%C3%9C%20DEN%C4%B0Z%20TORUN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Haz 2019 ... Öykü Deniz TORUN ... iii. İTHAF. Sevgili annem Zeynep TORUN'a, babam Bülent TORUN'a ve kıymetli kardeşim Toprak Umut TORUN'a…

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü - DPU-WEB

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/tezverapor/sbe_tez_ve_rapor_yaz_m_k_lavuzu.pdf

bağlı tüm Ana Bilim / Ana Sanat ve Bilim / Sanat dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora ... Metin içinde bloklanmış alıntılarda 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. ... zorundadır (MEB, İlk ve Orta Öğretim Yasa Tasarısı, 2012: 13).

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tez ...

http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/Senato-Sonras%C4%B1-TEZ-YAZIM-VE-BASIM-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf

Metni oluşturan paragraflar arasında boşluk bırakılmaz. Metin İçi Paragraf Ayarları. Dış Kapak. Madde 11-(1) Seminer, yüksek lisans, doktora tezleri ve dönem ...

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

https://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/39367/sosyal-bil.-ens..pdf

7 Ağu 2017 ... olmak ve “Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama. Esasları ... öğrenciler 18 Eylül 2017 Pazartesi 12.00'de SBE web.

TC EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2013/0734-Chaghdash_Bulqaristan_Turkleri_Edebiyatinin_Analitik_Bibliyoqrafyasi_%28meral_mert%29_%28izmir-2007%29.pdf

“Türk Dünyası Araştırmaları” dergisinde 2000'de basıldığı bilgisine yer verilmiştir. ... Kitabın kapağı beyazdır, kapağın üstünde mavi renkle çizilmiş bir çiçek ... Süleyman Gavazof'un “Bebek” öyküsünde Bebek lâkaplı Fatma'nın başından.