Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim ...

2 Eki 2018 ... Yıldırım İNAN tarafından hazırlanan “Arkeolojik Alan Yönetimi: Eflatun Pınar Örneği başlıklı bu çalışma, 02.10.2018 ... Çağ'da Kutsal Kitap'ın insanlık ve evrenin yaradılışına yönelik bilgilerinin ... Aktüel Arkeoloji Dergisi,.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim ...- İlgili Belgeler

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5357/Arkeolojik%20Alan%20Y%C3%B6netimi%20-%20Eflatun%20P%C4%B1nar%20%C3%96rne%C4%9Fi%20-%20Bas%C4%B1m%20%28Son%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 Eki 2018 ... Yıldırım İNAN tarafından hazırlanan “Arkeolojik Alan Yönetimi: Eflatun Pınar Örneği başlıklı bu çalışma, 02.10.2018 ... Çağ'da Kutsal Kitap'ın insanlık ve evrenin yaradılışına yönelik bilgilerinin ... Aktüel Arkeoloji Dergisi,.

TC Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5038/423276.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Levha.33: Koca Mahmut Tepe (Alyattes) Tümülüsü, mezar odasının planı ve tümülüsün bölümleri. Levha.34: Alahıdır T1 Tümülüsü, mezar odası, boyuna kesit ve ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5006/10207353.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anthony Giddens'ın sosyolojik perspektifinden bakıldığında ... Francis Fukuyama State Building (2004) adlı kitabının önsözünde “”devlet inşasının yeni yönetim ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/22136/TEZCAN%20KAPLAN%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Şub 2020 ... DELEUZE FELSEFESİNDE SİNEMA SANATININ YERİ ... koyulacaktır. Anahtar Sözcükler: Deleuze, Hareket İmge, Zaman İmge, Sinema, Oluş.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitisü arkeoloji anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Antik%20%C3%87a%C4%9F%60da%20Do%C4%9Fu%20Akdeniz%60de%20deniz%20ticareti.pdf

kısımlarından, antik çağ denizcilerinin tuttuğu “periptori” adı verine kayıt ... Çanakkale ve stanbul Boğazları ile denize dar Çanakkale ve stanbul boğazları ile.

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü arkeoloji

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3353/4209.pdf

M.Ö. 2. binde kullanılan kare biçimli yelken sistemi için geminin pupa tarafından gelen rüzgâr ... Fakat milliyeti neresi olursa olsun M.Ö. 13. yüzyılın sonlarında.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0066039.pdf

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ. ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Yüksek Lisans Tezi. EMRE ERGENÇ. Danışman: YRD.DOÇ.DR. MEHMET ...

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3654/470221.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Cüneyt Akalın, Feyziye Özberk). 2. Harekete ... 'Kurtuluş' hareketlerini; İbrahim Kaypakkaya'nın çevresinde bulunmuş ve onunla.

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3943/486382.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Freud, ödipal çatışmayı daha çok erkek çocuk üzerinden anlatmaktadır. Freud' ... baba figürünü işaret eder ve ödipal dönemdeki çatışma çocuğun zihnindeki bu ...

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

https://library.cu.edu.tr/tezler/7320.pdf

Bu tez içinde; motivasyon ile iş yaşam kalitesinin tanımı ve insan kaynakları ... sermaye ve gerek ise makine ve cihazlar kısa sürede üretime hazır hale ... standartlaştırılmış film ve programlar ile evrensel bir dil kullanan bilgisayarlardır.

tc yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/geleneksel-bankalar-ile-katilim-bankalarinin-finansal-performanslarinin-basel-III-kriterleri-acisindan-kiyaslanmasi.pdf

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Esra BİLDİRİCİ ÇALIK. VAN-2016 ... yabancı sermayeli banka statüsündedir (Günal, 2012: 179). Türkiye ekonomisinde 2002 yılından ...

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/31874/tez.pdf

halinde olan yapısına, olmuş bitmiş bir şey olarak değil oluş halinde ve etkisi sonraya ... Sünni toprak sahibinin Fevziye (Alevi) köyü sınırları içerisindeki bir kısmı.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/hakanakdag/Theses_001.pdf

8 a) Bilişsel (Cognitive) b) Psikomotor (Pychomotor) c) Duyuşsal (Affective) hedef alanlarıdır (Senemoğlu , 2004). Öğrenci başarısı açısından bilgiye, duyguya ya ...

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilahiyat anabilim ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052765.pdf

olduğu gibi bırakmayı tercih ettik çünkü kimi zaman geleneksel dinlerdeki ... kültürel çalışmalarda kullanılan antropolojik ve fenomenolojik yöntemlerle din sosyolojisinde ... Onlar, insanların mucize gördükleri şeyleri, doğal bir yasanın sonucu ve insanın ... Bazı bileşikler kutsal yerlere (Mısır pramitleri, Arizona'da Sedona vb.) ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü coğrafya anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/5569/Serkan_K%C3%B6ksal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24 Kas 2018 ... values which add meaning to the location name has emerged at the end ... Devlet Sınıflandırmasına Göre İsmi Değiştirilen Köy Yerleşmeleri. ... Jessica gibi isimlerin bir İngiliz'e ait olduğu ve Aybars, Aybüke gibi isimlerin de bir.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2158/Berna_Babayonuz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... tespit edilmiştir. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan tarih ders kitapları ... ġekil 9 Tarih 5. Sınıf “İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Kosova” ... Sınıflara öğretilirken, Kosova eğitim yapısındaki değişmelerle 5.- 9. Sınıflara ... Bu düşüncelere verilecek en güzel cevap; gün bugün Kosova‟da Arnavut,.

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim ...

https://library.cu.edu.tr/tezler/7594.pdf

adım 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Öğretimin birleştirilmesi fikri daha milli mücadele yıllarında gündeme gelmiş, ancak şartlar.

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü gazetecilik anabilim ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5552/6236.pdf

23 Şub 2011 ... televizyonun kendine özgü bir niteliğini yayın akışı kavramından hikâye ve o hikâyenin anlatı yapısını tamamlamak üzere yeni bir içeren olarak ...

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim ...

http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_donusum_kavrami_iletisim_ve-ortamin_donusumu.pdf

TDK, dönüşüm kelimesinin eş anlamı olarak ... anlamı ortaya çıkmaktadır. ... aşınmaya çok müsait bir nesneden, parşömen gibi daha sağlam bir nesneye.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletişim anabilim ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0061742.pdf

Kandiyoti “Bunu kişisel olarak, eşi Latife Hanım'ı halk gezilerine dahil ederek ... Ankara'daki Fransız Büyükelçisi'nin Menderes'in dil devrimi ile ilgili çalışmalarını ... Zira bir kadının en güzel zamanları, elinde iğnesi, başını önüne eğmiş, bir ... teknoloji ürünü elektrikli epilasyon bilgileri verirken, (1950, s.162:6) ev işleriyle ilgili.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü gazetecilik anabilim ...

https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/37AB3A5E-F66B-CD4E-8383-241F0BE58C5F/ALYA%20%C5%9EAH%C4%B0N.pdf

'Beni Baştan Yarat, Bugün ne Giysem, Bu Tarz Benim, Kuaförüm Sensin' gibi ... ilişkiler üzerine olup, diğer programlardan farklı olmak üzere Barbaros Şansal ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme yönetimi anabilim ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/367/RAMAZAN%20ASLAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ekin piyasalar hipotezine göre piyasalar güçlü, yarı güçlü ve zayıf form piyasa ... ortalama getirisinin pozitif, eğer haftanın ilk gününün getirisi negatif ise, ... 1.5.FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI. 1.5.1. Yerli Para Mevduat. Mevduat ... noktaları olan insan faktörünün bu bilim dallarının kendi kıstasları ve kuralları ile irdelenmesi.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/659/Doktora%20Tezi%201%20Aral%C4%B1k%202017%20pdf%2086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma ile işletme sahip ve yöneticilerinin akrabalara yönelik kayırmacı davranışlar ... cumhuriyetin ilk yıllarında devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. ... yönetim yapısının kamudan özel sektöre geçmesi ile birlikte nepotizm yani akraba ... şekli ve arkadaşların yeteneklerine bakmaksızın onlara yapılan bir iltimas” olarak.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9545/Zahide_Kandil.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uygulama içinde hayatının her anından anlık paylaşımlarda bulunan, mahremini açan ... Instagram, benlik sunumu ve rol-model alma ana başlıkları altında incelenmiştir. Kullanıcıların ... nasıl konumlandırdıkları, onların kimlikleriyle yakından ilişkilidir. ... Sosyal medya kullanıcıları bu tür hesapları “fake” (sahte) hesap.

tc kto karatay üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://acikerisim.karatay.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12498/537/396008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Birinci bölümde 'Hizmet Pazarlaması', ikinci bölümde. 'Hizmet Kalitesi' ve üçüncü ... 2.3.4 Eğitim Hizmet Pazarlaması Faaliyetlerinin Özellikleri ................... 57. 2.3.5 Eğitim ... http://arsiv.setav.org/ups/dosya/65250.pdf,. Yükseköğretim Kurumu ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

tc erciyes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=d9587dff-9c61-4049-bf03-7e3f65c0e776

GENÇ KIZLARIN EVLİLİK KURUMUNA İLİŞKİN. DEĞER VE TUTUMLARI: KAYSERİ İNCESU İLÇESİ. Tezi Hazırlayan. Yasemin MERMER. Danışman. Prof.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü reklamcılık anabilim ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/13098/471255.pdf?sequence=1&isAllowed=y

aynı zamanda Ak Parti'nin kurumsal kimlik çalışmalarının bir bölümünü oluşturan ... beklenir. Seçmenlerin adaylardan bekledikleri sözler “seçim kampanyaları” ile ... Klasik oy verme kuramına göre siyasal iletişim çalışmalarında aday ve parti ...

tc kadir has üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://sites.khas.edu.tr/tez/MuratYing_izinli.pdf

yerine, firmaların Facebook ve Twitter uzantılarını tercih ettiğini gördüm. ... medya”, “Ara-bul, deneyimle, paylaş”, “Çalışanlar için sosyal medya kullanım klavuzu” gibi ... anlatırken yaptığımız kurgunun benzerini tutundurma için de yapabiliriz.

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/75/muaala.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması ... Enlem: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora uzaklığının açısal ... başlangıç meridyeni, dünyada kaç tane paralel dairesi olduğu ve en büyük kıta.

tc pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/1072/%C3%96nder%20Bozkurt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tarafından hazırlanan ” Denizli'de Gayrimenkul Değerini Etkileyen Fiziksel ... koyarak, bu konuyla ilgili olarak Ankara/Eryaman'da uygulamalı bir konut ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/977/SERKAN%20I%C5%9EIK%20Y%C3%9CKSEK%20L%C4%B0SANS%20TEZ%C4%B0%20ENST%C4%B0T%C3%9C.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.1. BÜTÇE TEORİLERİ ve FARKLI BÜTÇE UYGULAMALARI. 3.1.1. Devri Bütçeler Teorisi. Bu bütçe teorisinin 1930'lar ve hemen sonrası dönemde gündemde ...

i Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7962/10269242.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korelasyonu, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu ... depresyon seviyor muyum acaba dediğim yönlerim var. ... “Alkol sevmiyorum.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5027/Bo%C5%9Fanman%C4%B1n%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%20Benlik%20Sayg%C4%B1s%C4%B1%20ve%20Sosyal%20Sorun%20%C3%87%C3%B6zme%20Becerilerine%20Etkisi%20Den

Çizelge 22: Çocukların Anne Meslek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Durumu ...... 95 ... değerli bulması ve olumlu şekilde yargılamasıdır (Ekşi 1990, 167). ... Elliot, Timothy R., Elisabeth Sherwin, Stephen W. Harkins, ve Cheri Marmarosh.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ... - Kriminoloji

http://www.kriminoloji.com/234371.pdf

2 Eyl 2008 ... insanlara daha çok güvenlik vermek demektir. ... “gözcü/erkete/kollayıcı” denildiğini, olayın mağduruna ise “enayi” denildiğini ifade etmiştir.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3342/Esin_%C3%96zg%C3%BCl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yılında Filistin'de kurulan İsrail Devleti'nin temellerini oluşturan en önemli etken olmuştur. Anahtar Kelimeler: Filistin, Balfour Deklarasyonu, Siyonizm, Yahudi ...