Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler - Türkoloji Araştırmaları ...

bilgi daha çok Toue-kioue devleti yıkıldıktan sonra Uygurların başkenti olan, Orhon'un batısında. Erdentso'nun da yaklaşık 35-40 km. kuzey batısında bugünkü ...

Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler - Türkoloji Araştırmaları ...- İlgili Belgeler

Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler - Türkoloji Araştırmaları ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/erhan_aydin_otuken_adi_uzerine_dusunceler.pdf

bilgi daha çok Toue-kioue devleti yıkıldıktan sonra Uygurların başkenti olan, Orhon'un batısında. Erdentso'nun da yaklaşık 35-40 km. kuzey batısında bugünkü ...

Yanalak Adı Üzerine - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/seref_boyraz_yanalak_adi_uzerine.pdf

Bu açıdan bakıldığında yer adları bir anlamda tapu senedi hükmüne de ... bilinmeyen anlamını bünyelerinde barındırabilmektedirler. ... Zümral Ölmez), Türk.

'Yok' ve 'Çok' Kelimeleri Üzerine - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/adem_aydemir_turkce_yok_ve_cok_kelimeleri.pdf

den 'eş anlamlı' oldukları ve tabu olan 'Ok' ve 'Yay'ın örtmece kelimeleri ol- ... 33 Fatih Kirişçioğlu, “Saha Yakut Türkçe'sinden Hareketle Türk Etimolojik ...

Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler - Uluslararası ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2016-7/2016_10.pdf

Zeki KAYMAZ*. Özet. Kutadgu Bilig hakkında 1825 yılında yayımlanan ilk yazıdan bu yana 190 yılı aşan bir süre geçmiştir. İlk yayımdan bu yana Kutadgu Bilig'i ...

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini - TURKOLOJİ-turkoloji ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/INDIR/turk_bilig_dizin.pdf

TÜRKBİLİG TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DİZİNİ. (2000/12005/10). Haz. Serdar ODACI *. 1. Yazar İsimleri Dizini a. Makaleler. AKALIN, Şükrü Halûk:.

Azmi Bilgin: “Gök Tanrısı” Terimi Üzerine - Türkoloji Araştırmaları ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/azmi_bilgin_gok_tanrisi_terimi.pdf

İslâmiyet sonrası metinlerde tanrı kelimesi daha çok. “ilâh” karşılığında kullanılırken incelediğimiz metinlerde geçen “gök tanrısı” sözünün. “Allah” karşılığında ...

Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/gurer_gulsevin_anadolu_agizlari_etnik_cepni_ozellikler.pdf

Karadeniz bölgesindekilerde “ünlü yuvarlaklaşması”). Sadece bir bölgedeki Çepnilerde görülen özelliklerden bazıları;. 2.1. Çepni olmayan başka bölgelerde de ...

Bursalı Rahmî'nin Divanı Üzerine - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/mustafa_erdogan_bursali_rahmi_divan.pdf

tarihimizin en meşhur isimlerinden olan Fuzûlî ve Bâkî'nin yanı sıra Hayâlî Bey,. Zâtî, Yahyâ Bey ... Yazmada 49b-57b yaprakları arasında Sa'yî'nin gazelleri.

yazın çevirisi eğitimi üzerine düşünceler - Dilbilim Araştırmaları Dergisi

http://dad.boun.edu.tr/tr/download/article-file/273318

YAZIN ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. AHMET ... Yukarda çizilen tablo içerisinde, yazın (edebiyat) metinleri üzerindeki çeviri eğitimi çalışmaları ...

Ötüken ve Ötüken Adı Üzerine - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/adem_aydemir_otuken_adi_uzerine.pdf

şehir' anlamında olduğu, 'Ötüken Yış'ın ise 'Yeşil Ötüken' demek ol- ... 'Tang' harabe DLT III, 356 demek olduğuna göre buradaki 'man' aslında. 'tang' olmalıdır.

ses olaylarının - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/suleyman_efendioglu_adem_iscan_ses_olaylari_siniflandirma.pdf

kelimelerin kökünde ikiz ünsüz olmaması veya çok heceli öz Türkçe kelimelerin sonunda ... Kalınlık-incelik uyumu (Büyük ünlü uyumu): Türkçede kelimeler kalın.

Sakarya - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/muharrem_ocalan_sakarya.pdf

“c, ç, ş, y” ünsüzleri, sistemli ve yoğun bir inceltme etkisine sahiptir ve kalınlık- incelik ... örnekleri vermiştir: ayaḳ ap < ayakkabı ( 1- 63 ), oḳ a ( 1- 41 ) Acar'ın bu eserinin 47. ... İşsever, Ahi Naci ( 1994 ); Taraklı, MNA Ajans, Ankara 1994. 24.

Ölmek - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_olmek_karsiligi_kullanilan_kelimeler.pdf

Eğer senin yerine benim canımı almaz ve ecel sana gelirse, demek bu ecel ezelden mukacidermiş ... cartayı çekmek aı-go Ölmek (TS: 387). cartlamak Ölmek ...

Türk Macar İlişkilerinde Türklük Bilimi (Türkoloji)'nin Yeri

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/152-156.pdf

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Hungaroloji. Anabilim Dalının kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlenen. “Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri” ...

Türkçede Olumsuzluk - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/nadir_ilhan_turkcede_olumsuzluk.pdf

olumsuzluk yönüyle genişleten –mA eki olumsuz fiil cümleleri oluşturulurken ... Olumsuz sıfat eki alan kelimeler türemiş diğer isimler gibi bir kavramı veya ...

Diş Bilemek - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/dis_bilemek.pdf

kitap, tez, makale, bildiri hâlinde pek çok çalışma yapılmış; bazen bir şairin eserindeki tüm ... rivayetleri aktaran İki Dirhem Bir Çekirdek adlı eserinde bu deyimin ortaya çıkışı hakkında ... Zanbak Oku”, Turkish Studies, C: 10, S: 8, s. 1697-1706.

Babasız - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/selahaddin_bekki_halk_anlatilari_dogum.pdf

Türk inanış ve düşünüş sistemine göre hakanlar ve büyük kahramanlar, Tanrı'nın ... Rüyasında çevresine nurlar saçarak gökten bir beyaz fil yanına inmiş ve sağ ... ağaçta yaprak bitiren, kuru yere baktığında ölüyü dirilten, saçını taradığında inci ... koklanması sonucu bayan kahramanın hamile kalmasından bahsedilmektedir.

Irak? - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/kadir_kasalak_ataturk_donemi_turkiye_irak_iliskileri.pdf

9 Şub 2007 ... ATATÜRK Dönemi Türkiye-Irak ilişkilerini incelerken Türkiye ve Irak'taki ... Efendiler; Bu hudud, sırf askeri mülahazật (düşünceler) ile çizilmiş bir hudud değildir ... Türkiye'nin Lozan'da imzaladığı Irak sınırı ile ilgili antlaşma şu.

SÖZ VARLIĞI - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/bekir_cinar_leman_karahan_reklam_dili_edebi_sanatlar.pdf

Bu çalışmayla reklam dilinde edebî sanatların ne ölçüde kullanıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Edebî sanatlar, reklam dili, klasik Türk edebiyatı, ...

isveç'te türkoloji araştırmaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844244

İsveçlilerin çeşitli Türk halklarıyla olan ilişkileri çok eskilere dayanmaktadır. ... İsveç'in iç politikasını, Rus karşıtı koalisyon oluşturmak için Türkiye'yle yakın.

Yazıcıoğlu ile Senem - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/gorkem.pdf

Metinde erkek kahramanın adı Irgınlıoğlu olarak verilmiştir. Bu isimlendirmenin, türkülü ... 'Yazıcı' mahlâslı ve adı 'Mehmet' olan, doğum tarihi belli olmayan, fakat. 1451'de vefat ettiği ... ağzınıñ suyu boşandı herifiñ. Aydınnı ġızı!.. “Evli misiñ ...

Günay Karaağaç - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

https://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/karaagac_01.pdf

Türkçe-Urduca İlişkileri. Bir Ural-Altay dili olan Türk dili ile Hint-Avrupa dil ailesinin Hindî dilleri arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere kadar uzanır. Hindistan ...

İran'da Türkler - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/doerfer.pdf

Gerçekte bu- rada dile getirilmiş olan aşağılama, tıpkı halklar arasında var olan her türlü nefret gibi bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Kendilerini aşın derecede ...

Nazlı Eray'ın - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/nazli_eray.pdf

Nazlı Eray,düş dünyasını fantastik bir yapıda edebiyat evrenine ... Gürpınar, Peyami Safa, Latife Tekin, Alev Alatlı veİhsan Oktay Anar gibi Türk edebiyatındaki ... Elyazması Rüyalar adlı roman, kahraman “ben'in kişilik değerlerinin anlatının.

Türkoloji Araştırmaları Dergisi (TÜAD-1) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/28178

1 Şub 2020 ... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, K2-34, ... destanların dayanak noktası olur ve bahsi edilen bağlantılar bu ... Destanı, Ankara: Türksoy Yayınları. ... (Akyüz, 2017:155) Bu konuda Bahaeddin Ögel'in düşüncelerine yer verirsek: ... tarafından yerli bir Boşnak olan Recep Paşa'ya ithaf edilmiştir.

Yalan - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/tahsin_yucelin_yalan_romani.pdf

1 Haz 2018 ... ÖZET. Tahsin Yücel; öykü, roman, deneme, eleştiri, çeviri vb. türlerindeki ... Dostoyevski'nin “Budala”sı Yusuf Aksu'nun kendi kimliğini bulmak.

Eski Türkçe - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/faruk_gokce_eski_turkce_galir_eki.pdf

düşündüğümüz Tü. käl- bağımsız sözlüksel biriminin bu gramer kategorisini işaretleme yeteneği üzerinde durulacaktır. Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, ...

Ömer Seyfettin'in - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/osman_unlu_tos_omer_seyfettin_hikaye.pdf

Özet. Modern Türk kısa hikâyeciliğinin ilk ve en önemli isimlerinden biri olan ... hikâyede (Ömer Seyfettin'in Tos hikâyesi) nasıl ele alındığı konusu üzerinde ... Ömer Seyfettin, hikâyenin başına Peçevî Tarihi'nden alıp yerleştirdiği epigrafla.

Karabağ Hasreti - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/erdal_karaman_karabag_hasreti.pdf

Gül beşiğin olsa da şirin uyku tapma sen! Torun: ... Bu gece gözüme uyku girmedi, ... Böylece doğup büyüdükleri topraklarda ebedi olarak uyumasalar.

Dilek Kipleri ve Zaman Kavramı - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/kerime_ustunova_dilek_kipleri_zaman_kavrami.pdf

zaman / kip kişi eklerinin temel görevleri; eylemde zaten var olan zaman ve kişiyi bir derece somutlaştırmaktır. Cümlelerde bulunan zaman bildiren yapılar da, ...

Talat Tekin, Makaleler 1 - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/suer_eker_talat_tekin_makaleleri1.pdf

Türk dil biliminin yaşayan en önemli isimlerinden olan Talat Tekin, aynı zamanda Altayistik biliminin ülkemizdeki sayılı temsilcilerinden biri ve. Altay dilleri ...

Güneydoğu İllerimizde Kirvelik Geleneği - Türkoloji Araştırmaları ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/koksal.pdf

(46) Fakir, baba, zengin eşraftan birine kirvelik teklifinde buluna maz, ancak zengin kendi isteğiyle kirvelik teklifinde bulunabilir. Bu ikinci derecede bir kirveliktir, ...

Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesinde - Türkoloji Araştırmaları ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/mehmet_ozmen_armagani/mozmen_armagan_parca4.pdf

Seyfi Sarayl'nin Gülistan çevirisinde - lsAr ekinin varlığı, Memluk Kıpçakçası ... "Muayyen gelirin yoksa masrafı az yap çünkü gemicilerin bir şarkısı vardır,.

gürci̇stan'da türkoloji̇ çalişmalari - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/gulnare_gocayeva_gurcistanda_turkoloji.pdf

özel yer tutar. Bu yönde 2001 yılında yayımlanmış iki ciltlik "Türkçe-Gürcüce Sözlük", "Türkçe-Gürcüce ... eserleri", "Türkçe-Lâzca dil ilişkileri" temel yapıtlarıdır.

Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/cengiz_hakov_ataturk_ve_turkiyenin_modernlesmesi.pdf

Paruşev, P.Atatürk Diktatorit Demokrat, Sofiya, 2000. 4. Pedjebov, H. İdeologiyata na Mustafa Kemal Atatürk, Sofiya, 1983. 5. Turtsiya medju Evropa i Aziya, ...

Talat Tekin'in Çalışmaları - Türkoloji Araştırmaları Merkezi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_olmez_talat_tekinin_calismalari.pdf

A Grammar of Orkhon Turkic (İ ~ Orhon Türkçesi Grameri), Indiana. University Publications, Uralic and Altaic Series, Volume No. 69,. Bloomington 1968. 419 s.