Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam'da Kadının Yeri Üzerine ...

30 May 2016 ... Dursun'a göre İslam dininde kadın erkeğe verilmiş bir meta olarak görülür ve erkeğe metasını istediği gibi kullanma hakkı tanınır. Ona göre kadın ...

Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam'da Kadının Yeri Üzerine ...- İlgili Belgeler

Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam'da Kadının Yeri Üzerine ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253507

30 May 2016 ... Dursun'a göre İslam dininde kadın erkeğe verilmiş bir meta olarak görülür ve erkeğe metasını istediği gibi kullanma hakkı tanınır. Ona göre kadın ...

Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam'da Kadının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253507

30 May 2016 ... dengesinde_ eşitleyici bir geleneğin oluşması için başlangıç görevi görmüştür. ... Ona göre İslâmiyette kadın, görüldüğü gibi, Tanrı'nın kullarına ...

İslâm'da Kadının Yeri ve Değeri Kur'ân-ı Kerîm İslâm Tevhîd ... - ilsam

http://ilsam.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/%C4%B1lsamramazansay%C4%B1s%C4%B12018-internet.pdf

dece ramazan ayında değil hayatımızın her alanında İnfak'ın ne ... de yaratılması, İslâm toplumunda aile rei- ... gerekiyor. İftar menüsünü uzun aralıklarla tü-.

Cumhuriyet Olgusunun Tarihsel Gelişimi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/sakire_polat_cumhuriyet_olgusunun_gelisimi.pdf

9 Şub 2007 ... neden, ne zaman ve nasıl ilan edildiğine geçmeden önce cumhuriyet ... demokrasi cumhuriyet; her cumhuriyet de demokrasi değildir.7.

Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısındaki delilik olgusunun Türk ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/285587

20 Eki 2016 ... Türk sinemasında toplumun “deli” olarak etiketlediği ... içinde yaşadığımız toplumu algılama, hem de izleyicileri delilik olgusuyla yüzleştirme.

78 FOTOĞRAF SANATINDA CİNSİYET OLGUSUNUN KADIN ...

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/fotograf-sanatinda-cinsiyet-olgusunun-kadin-imgesi-uzerinden-degerlendirmesi20171023014710.pdf

23 Eki 2017 ... göstergenin bir sonucu olarak kadın imgesi, yerli ve yabancı fotoğrafçılar ... bebeklerin cinsiyetlerine göre pembe ve mavi kıyafetlerle giydirilmesi hatta bunun ... beğenisine sunulan estetiğin aracı olarak kullanılan çıplak kadın ...

fünûn romanlarında devr n moda olgusunun kadın kıyafet ne etk s ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi23_pdf/gahramanli_nergiz.pdf

veya sağlık amacıyla kullanılan iç giysisi” dir (TDK, 2005:1219). Fransızca Sözlük'te corsage,. “1.(Eski) Vücudun üst kısmı. 2. Kadın giysilerinde mintan kısmı; ...

NKUBAP.00.24.AR.10.07 Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/3222/NKUBAP.00.24.AR.10.07.pdf?sequence=1&isAllowed=y

31. 6.14. Kadınların Köy Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar… ... Araştırma Tekirdağ ili merkeze bağlı 55 köyde yaşayan 255 kırsal kadını kapsamaktadır.

anadolu masallarında kadının yeri - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2011/124-Anadolu_Masallarinda_Qadinin_Yeri%28Sevim_shen%29_%28Elazigh-2008%29.pdf

edilmeksizin psikanalitik açıdan tahlil edilmeye çalışılmış, son olarak da ... “Anadolu Masallarında Kadının Yeri” adlı asıl bölümde masallarda yer alan ... 'E baba o ki sen beni alacahsan üç cün bene mühlet ver, üş gün sora seni alırım.' ... Bacı gardaş orda sitar olmuş oturillar. ... “Kızım benim kusuruma bakma, hatamı affet.

Barış'ın İslam'ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi'ndeki Yeri ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1621-1514974013.pdf

Anahtar Kelimeler: Barış, Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim, sünnet, ... 10 Batının Hz. Peygamber (sav), Kur'an-ı Kerim, İslam ve Müslümanlarla ilgili negatif ...

İslami toplumda kadının yeri - Tek Esin Vakfı

http://tekesin.org.tr/wp-content/uploads/2016/09/354.pdf

İslâmî Toplumda. Kadının Yeri ... Müdürü : Turgut GÜLER * İdare yeri: Cağaloğlu, Nuruosmaniye cad. 17/3 * Tel: 22 84 ... Islâmiyette, kadının boşan mayı istemek ...

ERKEĞİN BAŞARI TRENDİNDE KADININ YERİ VE FEMİNİST ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/772130

amacı; erkeğin başarı sürecinde kadının nasıl bir etkide bulunduğu ve bu etkiyi hangi ... kast edildiği cinsiyet kelimesinden farklı olarak, kadın ve erkek arasındaki ... verme, aile içi yardımlaşma ve dayanışmayı güçlü kılma, başarılarıyla mutlu.

Platon'un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri - Posseible ...

http://www.posseible.com/uploads/dergi/77.pdf

17 Şub 2017 ... Anahtar Kelimeler: Platon, Kadın Hakları, Devlet, Feminizm, Mizojini ... yüce filozof yöneticiler arasında yer alması gerektiğine dair radikal iddia ...

Sibirya Sahası Türk Destanlarında Kadının Yeri ve Bu Bağlamda ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/853959

29 Emine Gürsoy Naskali, Altay Destanı Maaday – Kara (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015), 80-100. 30 Fatma Özkan, Altın Arığ Destan. Ankara: Bilig Yayınları, ...

erkeğin başarı trendinde kadının yeri ve feminist sosyal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/772130

mı çıkmakta ve bu kavram bireylerin toplum içindeki rol ve sorumlulukla- ... Yanardağ, 2016: s.10). Bu geleneksel ... Feminist sosyal hizmet kadını eşi için arkadan gelen bir des- ... Toplumsal cinsiyet olgusunu değerlendirirken aileyi bir mer-.

Asılacak Kadın ve Kadının Adı Yok Romanlarında Feminizmin ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi32_pdf/1dil_edebiyat/kale_ozlem.pdf

3 Aytunç Altındal (1997). Türkiye'de Kadın, İstanbul: ... dokunulmaksızın onu toplumsal alanda da meslek sahibi yaparak yeni bir kimlik geliştirilmiştir.14 4 Ekim ...

ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE KADIN VE KADININ SOSYO ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/6/3/arastirmax-atasozu-deyimlerde-kadin-kadinin-sosyo-psikolojik-ozellikleri.pdf

olarak düĢünce de bu kalıplaĢmıĢ sözlerden mutlaka etkilenmektedir. Bu durum atasözünün olumlu ya da olumsuz yönüyle ilgili değildir. Daha çok atasözünün ...

Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri - İslam ...

http://isad.isam.org.tr/vdata/sayi15/isad015_ozturk.pdf

Although the individual essays make useful contributions on their speci- fic topics, cumulatively the collection does not add up to a coherent and per- suasive ...

ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE KADIN VE KADININ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933996.pdf

olarak düĢünce de bu kalıplaĢmıĢ sözlerden mutlaka etkilenmektedir. Bu durum atasözünün olumlu ya da olumsuz yönüyle ilgili değildir. Daha çok atasözünün ...

YAŞLI KADIN AYRIMCILIĞI VE KADININ DIŞLANMASI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/510723

18 Haz 2018 ... dayalı yaşlı kadınların dışlanması olgusunun farklı yönleriyle analiz edilmesi ve ... gezi, akraba ziyaretleri gibi birçok yaşam etkinlikleri birlikte ...

kadının adı yok ve cam kırıkları parkı romanlarında kadın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543152

solucanlarım? Yavaşça eğildim, solucanlarımı aldım. Hepsinin gözleri faltaşı gibi oldu. Vahşice sırıtarak bir süre elimde tuttum. Ve hızla yüzüne fırlattım. Bir.

GELENEKSEL İSLAM K¯LT¯R¯NDE KADININ FİTNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/235431

yaratılıĩ kıssasını okurken (Bakara 2/30J34), Ademŏin ve eĩi Havvaŏnın cenJ netten Áıkarılıĩ ... Kurtubi, kadının fitne oluĩuyla ilgili rivayeti devreye sokmakta.

İntihar Olgusunun Adli Yönü Üzerine Bir Çal ışma - Düşünen Adam ...

http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_d4b5e5605ee3460caeb91f3628f033a8.pdf

Bugün, Türk Ceza Yasası deneyenden çok onu eyle- me kandıran ve yardımcı olan üzerinde durmaktadır. T.C.Y.'nın 545. maddesine göre "birini intihara ikna.

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1458

Eski Türklerde kadınların sahip olduğu hukuki hakları çağdaşlarından daha ileri olduğu konusundaki kanaatleri güçlendirir. Bu konuda ilk dikkat çeken şey ...

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712902

Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul etmez sağda hakan solda hatun oturduğu bir zamanda huzura alınırdı. Şölenlerde, kinkeşlerde, kurultaylarda, ibadet ve ...

atina'daki demokrasiden orta çağ'a kadının dünyası ve kadın filozoflar

https://dergipark.org.tr/download/article-file/230774

DÜNYASI VE KADIN FİLOZOFLAR. Prof. Dr. Rukiye Akkaya Kia*. GİRİŞ. Bir öğrenci dersin ortasında birden bire sordu: “bize ders için tavsiye et- tiğiniz kitapları ...

İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU THE WOMEN'S ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/614046

Keza bu durum usul hukukumuzdaki teklifi hükmün mü vadi hükmün mü konusu ... Diyanet Yayınları Heyet, Kur'an Yolu, s. 235. 14 ... Buhari ise Hz. Peygamber'in, “Hayızlı olan kadın Hayızlı iken oruç tutmaz namaz kılmaz değil mi” dediğini ...

İslam Aile Hukukunda Boşama Yetkisi ve Kadının Boşanması

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi32_pdf/4ilahiyat/yuksek_ali.pdf

Muhaleanın ıstılahtaki anlamı ise; kadının vereceği bir bedel karşılığında, eşlerin karşılıklı rıza ile evlilik ... çıkartılması anlamını doğuran şer'i muameleye ise hul' ismi verilmiştir. ... Afran'ın kızı Rubey amcası ile beraber Abdullah b. Ömer'e gelip.

Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/2524/mustafacadir.pdf

çekilmesi, kadınların siyasal alandaki görünürlüğünün arttırılması ile çözülebilir. Bu hususların gerçekleşmesinde siyasi parti kadın kolları önemli bir yere sahiptir ...

türk kadının siyasete giriş süreci ve ilk kadın saylav mihri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818838

17 Eyl 2019 ... seçimde 18 kadın milletvekili parlamentoya girmiştir. ... Daha sonra kadınlar, siyasal anlamda ilk mücadelesini Ulusal ... Varsa kimlerdir?

islâm hukukunda evli kadının nafakası ve kapsamı - Ekev Akademi ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=215

çalıştığımız bu araştırmamızda öncelikle Nafaka Terimi ve Çeşitleri adı altında nafaka kavramının ... Bunun da kefareti, ailenize yedirmekte olduğu- nuzun orta ...

İslam Hukukuna Göre Vefat İddeti Bekleyen Kadının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/522765

Habîbe babası Ebû Süfyân vefat ettiğinde üç gün bekledi ve sonra koku sürdü. ... casının vefat ettiğini öğrendiğinde seferîlik mesafesini henüz aşmamışsa ...

islam fıkhına göre hayızlı kadının orucu the women's ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/614046

20. Yusuf, 12/85. 21ِءآََّّرَّضلاayette geçen “darra”kelimesi her ne kadar meallerde hastalık olarak çevrilmiş olsa da genelde darlık, sıkıntı, ... 151; Yaşar Nuri Öztürk,.

islam'da kadın ve kadın hakları

https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/VaazProjeleri/%C4%B0slam%27da%20Kad%C4%B1n%20ve%20Haklar%C4%B1.pdf

H) Aile hayatında kadın. 1) Eş olarak kadın. 2) Anne olarak çocuk terbiyesindeki önemi. İ) İslamda kadın ve erkek ayrımın olmaması. J) İslamda kadın hakları.

İSLAM ve DEMOKRASİ ÜZERİNE Hamza ATEŞ1 İslam ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287601

İslam ve Demokrasi ilişkisi, son yüzyılda en fazla tartışılan ancak üzerinde hala bir konsensusa ulaşılamayan konular arasında bulunmaktadır. (Binnebi, 1992).