Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi

Yayın-Proje: Seda Gökay ... Bakmak: 'Bize Her Yer Sınıf Bize Her Yer Öğrenme Ortamı' ... 5. BÖLÜM: Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Çevrenin Kullanımı ... OKUL DIŞI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EV ÖDEVLERİ. Özet .

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi- İlgili Belgeler

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/27102015174726Okul%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Sosyal%20Bilgiler%20%C3%96%C4%9Fretimi%20%28Onay%29.pdf

Yayın-Proje: Seda Gökay ... Bakmak: 'Bize Her Yer Sınıf Bize Her Yer Öğrenme Ortamı' ... 5. BÖLÜM: Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Çevrenin Kullanımı ... OKUL DIŞI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EV ÖDEVLERİ. Özet .

Sosyal Bilgiler Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/16122015114242bask%C4%B1.pdf

Sakarya Üniversitesi. EKLER: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ÖRNEK ETKİNLİKLER. Arş. Gör. İrem NAMLI ALTINTAŞ. Adnan Menderes Üniversitesi ...

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/164045

Sosyal bilgiler içerisinde önemli disiplinlerinden olan 'Tarih' de bu kapsam ... seviyeleri de dikkate alındığında, onların okul dışı faaliyetlerden daha fazla faydalanacağı ... önerilen, öğrencilere okulda -ilköğretim düzeyinde bile- tarihsel kaynakların verilmesi ... Problem durumu kapsamında araştırmanın amacı, çeşitli illerdeki.

FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/3072015091935Fen%20okul%20Oncesi%201.%20Baski.pdf

Bu yüzden farklı etkinlikler sunularak, zengin bir örneklendirme yapıl- ması amaçlanmıştır. Kitapta emeği geçen bütün yazarlara, Pegem Akademi çalışanlarına, ...

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/3072015091935Fen%20okul%20Oncesi%201.%20Baski.pdf

Daha sonra, bu ortamlarda dikkat edilmesi gerekenler belirtilmiş, okul dışı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek çalışma kağıtları ile ilgili bilgi verilmiştir. Birinci ...

Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/532016123006pdf.pdf

ritası, sınıflama haritası, akış çizgesi, zihin haritası, kavram ağı, balık kılçığı diyag- ... testi (kit), kavram bulmacası, iki aşamalı teşhis testi, üç aşamalı teşhis testi, ...

Sosyal Bilgiler Eğitimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/272016150726sosyal%20bilgiler%20e%C4%9Fitimi%20pdf.pdf

Bölüm: Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler. Doç. Dr. Erdal ASLAN ... Sosyal Bilgiler Nedir? ... 2.3 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Coğrafya Disiplini İle. İlişkili Olan ... 476. 3.3. Disiplinin Merkezine Yerleşen Kavram: “Bölge” .

Okul Dışı Tarih Öğretimi Bağlamında - Iğdır Üniversitesi Sosyal ...

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=467

4 Yeliz Kale, “Tarih Öğretiminde Müzeler ve Tarihi Mekanlar”, Tarih. Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Ed. Mustafa Safran, Yeni ...

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/13112018182205Pages%20from%20BASKI%20ONAY.%20%C3%B6zel%20e%C4%9Fitimde%20sosyal%20uyum%20becerilerinin%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20%281%29.pdf

yaşamda toplumda bağımsız yaşayabilmeleri ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için kendi ... Özbakım ve Günlük Yaşam Becerilerinin Değerlendirilmesi” Dr. Öğr. Üyesi Nuray. Öncül, Yedinci Bölümü ... Beslenme ve sağlık modülü .

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1172015172331Pages%20from%20sosyal%20bilgiler%20%C3%96gretiminde.pdf

1985'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih [Yan alan: Coğrafya] Öğretmenliği Programın- dan mezun olmuştur.

sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138033-2013101294412-makale-4.pdf

Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı ve Ders Araçları Yapım. Merkezi kurulmuştur. Araştırma kapsamındaki okullarda. ÖAGM'lerden tahta ve harita, yazılı ...

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1312015103546Pages%20from%203%20%20SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE%20MEKANSAL%20%C3%96%C4%9ERENME%20ORTAMLARI%20BASKI.pdf

Mescid-i Nebevî'nin Bölümleri ................................................................................. 374. Mescid-i Nebî'nin Fonksiyonları ...............................................................................

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2442018104300Sosyal%20Bilgiler%20%C3%96%C4%9Fretiminde%20Yeni%20Yakla%C5%9F%C4%B1mlar%20-%201-Tan%C4%B1t%C4%B1m.pdf

talep vb. çağdaş sorun ve yöntemler elbette ki eğitim sistemlerini, öğretim amaç ve yöntemlerini, aile, çocuk, öğretmen ve eğitimle ilgili tüm değişkenleri ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138982-20140130101811-8.pdf

ve Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki sanat konuları ve öğretimi ile ilgili görüşlerini ortaya ... “Sanat ve Estetik” dersi kapsamında öğretmen adaylarının sanat konularına ... Sanat eğitimi görsel sanatların tümünü kapsamaktadır. Dahası sanat,.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/20102014095544Pages%20from%20Sosyal%20Bilgiler%20E%C4%9Fitimi%20A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20BASKI.pdf

(1913-1917) “Telîf ve Tercüme Dairesi” tekrar kurulmuş ve Telîf ve. Tercüme ... İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Eylül 1916'da Milli Talim ve Terbiye Ce- miyeti'nin ...

Coğrafya Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/10102019183218pages%20cografya.pdf

Dr. Ülkü ESER ÜNALDI. COĞRAFYA ÖĞRETİMİ - I. ISBN 978-605-241-832-1. DOI 10.14527/9786052418321. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir ...

Kelime Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/222019083339Pages%20from%20bask%C4%B1_Kelime%20%C3%96%C4%9Fretimi.pdf

Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere ... ni Fethiye'de tamamladı. ... mi konusunda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve uygulama örneklerini ortaya koya-.

aruz öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/612017160532pdf.pdf

hece millî veznimizken aruz da “millîleştirdiğimiz” bir vezin olmuştur. ... den etkilenen Türk şairleri, Arap dilinin özellikleri düşünülerek düzenlenen aruz ölçü-.

Yabancı Dil Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/652019125238pdf%20yabancidilogretimi%20%C3%B6zcan%20demirel.pdf

Dr. Özcan DEMİREL. YABANCI DİL ... Matbaa Sertifika No: 33365. İletişim ... Özcan Demirel, 1992-1997 yılları arasında YÖK Dünya Bankası öğretmen yetiştirme ...

Yazma Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2312019145333bask%C4%B1_yazma%20%C3%B6%C4%9Fretimi.pdf

257. Görsel 3. Kalemi Doğru Tutma ve Kavrama Örneği . ... 266. Görsel 6. Kalemi Tutma Aparatları . ... Onların önemli şeyleri not tutma, kayıt altına alma gibi ...

Türkçe Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/19102019102040BASKI%20Turkce%20Ogretimi.pdf

nınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük ... E-ileti: [email protected] WhatsApp ... 1968 Türkçe Programı 10. 1.8.

Sayıların Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/67051sayilarin%20ogretimi.....pdf

Rasyonel sayı kavramı ve rasyonel sayılarla işlemler, ... Toplama ve Çıkarma İşlemi ile İlgili Kavram Yanılgıları . ... Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Öğretimi .

Okul Dışı Tarih Öğretimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/164045

ISSN: 2147-4516. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin ... konuyla ilgili görüşleri cinsiyet, görev yaptığı yer ve okul dışı etkinlik yapma durumları gibi ... alan öğrencilere bu yöntemin uygulanması oldukça mühimdir. ... kaynaklar okuma yazma bilen kesimi temsil ederler ve toplumun alt kesiminde.

İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/28102019092307Pages%20from%20Bask%C4%B1.pdf

amaçla hazırlanan İlk Okuma-Yazma Öğretimi El Kitabı, sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Programına uygun olarak ilk.

Cebirsel Düşünme ve Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2052019120349Uygulama%20%C3%96rnekleriyle%20Cebirsel%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20ve%20%C3%96%C4%9Fretimi%20pdf.pdf

rin temel taşı olan değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının ... 8. Bölüm: Özdeşlik Kavramı ve Özdeşlik Kavramının Öğretimi. Arş. Gör. Hilmi ... 7. ve 8. Sınıf Düzeylerinde Denklemler Konusuna İlişkin Kazanımlar ... 196.

Hayat Bilgisi Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/6102016164308pdf.pdf

Öğretim Programı) hem de Hayat Bilgisi Dersi öğretiminde uygulayıcılara ... 5E Öğrenme Halkası Modeline Uygun Hayat Bilgisi Ders Plânı Örnekleri .......97.

Türkçe Öğretimi El Kitabı - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/8112019102701bask%C4%B1%20turkce.pdf

Editörler: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL - Prof. Dr. Halit KARATAY. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EL KİTABI. ISBN 978-605-364-526-9. DOI 10.14527/9786053645269.

OLASILIK ve İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/30112015131613teknolojik%20pedagojik%20alan%20bilgisi.pdf

İstatistik ile ilişkili olarak olasılık konusu ise gerek eski gerek yeni matematik öğ- ... BÖLÜM. 1.1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Nedir? Eğitim ve ...

İlkokuma Yazma Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/732019095700Pages%20from%20bask%C4%B1_%C4%B0lkokuma%20yazma%20%C3%B6%C4%9Fretimi.pdf

Türkçemizin ses zenginliği, ses-harf ilişkisi, harf ve hecelerin özellikleri, hece ve kelime türetme, kelime tanıma, zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikleri hem dil ...

İlkokulda Matematik Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2042017172112pdf.pdf

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programında Doğal Sayılar. Alt Öğrenme ... DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ VE ÖĞRETİMİ ... DÖRT İŞLEM VE ÖĞRETİMİ.

İlkokuma ve Yazma Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1992015100615Pages%20from%203.%20%C4%B0lkokuma%20Yazma%20%C3%96%C4%9Fretimi%201.%20bask%C4%B1%20%28matbaa%29.pdf

Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleme;. 2. Nitelikli sesli ve sessiz okuma;. 3. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlama, ...

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ ve - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/24112014090654Pages%20from%20B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0N%20DO%C4%9EASI%20%20BASKI%20ONAY.pdf

rektirir. Bu da ancak bilimin doğasını ve bilimsel bilginin nasıl oluşup geliş- ... Tarihsel (historical) Yaklaşım ile Bilimin Doğasının Öğretilmesi .............................. 55 ...

Okuma ve Yazma Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2112017144757okuma%20pdf.pdf

Bu kitapta çeşitli strateji ve teknikler anlatılmaktadır; ancak unutmamanız gereken nokta, bir ... Aradaki fark, bu beynin okuma eğitimiyle ilgili şeylerin büyük bir ...

Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/322014100615Pages%20from%20Hayati%20Akyol%2013.%20Baski.pdf

Yazar, "okuma-yazma öğre- timi ve programı, görsel okuryazarlık, soruların analizi, metinler arası okuma, metinlerin sınıflandırılması, kelime dağarcığının ...

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ve ÖĞRETMEN EL ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2042017153209pdf.pdf

birey” gibi kavramları yeniden tanımlamayı gerektirmektedir. Okullarımız ve ... büyük dileğimizdir. Kitabın hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. ... Hayat Bilgisi Dersi Programına İlişkin Temalar, Beceriler, Kişisel Nitelikler,. Atatürkçülük ... Sınıfta “Benim Eşsiz Yuvam”. Temasında Yer ...

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/13112018175346Pages%20from%20Bask%C4%B1.Onay.t%C3%BCrk%20dili%20ve%20edebiyat%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20%281%29%20%281%29.pdf

Bu kitap, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ya da Türkçe Öğretmenliği ... edebiyatı öğre- timi temel kavram ve terimleri açıklanmıştır. ... Kavram Haritası Tekniği.