simavne kadısı oğlu şeyh bedreddine dair bîr kitap - DergiPark

Akşehirde Ferruh şalı Medresesinde ... Ertesi günü sabah namazından sonra Berkuk sarayına gitti. ... Bunlar camiye girüp sabah namazının sünnetini kıldılar.

simavne kadısı oğlu şeyh bedreddine dair bîr kitap - DergiPark- İlgili Belgeler

simavne kadısı oğlu şeyh bedreddine dair bîr kitap - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172751

Akşehirde Ferruh şalı Medresesinde ... Ertesi günü sabah namazından sonra Berkuk sarayına gitti. ... Bunlar camiye girüp sabah namazının sünnetini kıldılar.

simavne kadısı oğlu şeyh bedreddin destanı'nı değerler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386294

SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI'NI DEĞERLER DİZGESİ ... nedeniyle Simavna Kadısı Oğlu diye tanınan Şeyh Bedrettin bu dönem.

Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreilin - ŞEHİR e-arşiv

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/25671/001584807010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Osman SÜMER 12345*7. (1) Onikin'ci Hicri asrın başlarında eyalet valilikle rinde ve sadrazamlıkta bulunmuş, Merzifonlu Kara Mus tafa Paşa maiyetinde ...

BAYBURT/HART'TA ŞEYH EŞREF İSYANI'NA DAİR

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181112

Vatanın işgaliyle birçok yerde isyanın çıktığı çok zor günlerde çıkmış bu isyan kısa sürede bastırılıp şeyh de öldürülmüştür. Hart'ta yaşayan Eşref adlı bir şeyhin ...

fraktal boyuta dair - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

http://acikkaynak.bilecik.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11552/281/10080700.tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Şekil 1.8 İnsan vücudunda altın oran. Page 18. 8. 2. ALTIN DİKDÖRTGEN FRAKTALI. Fraktallar, farklı yakınsamada kendilerini tekrar eden ...

ŞEYH GALİB'İN ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ'SİNE DAİR BAZI ...

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1403606143_13-Yusuf%20BAB%C3%9CR.pdf

erbabı ve Mevlevi şeyhi, Mesnevi üzerinde tercüme ve şerh çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalardan biri de ... Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler!” (Zümer/22); ...

Gülay KARAMAN Fuad Köprülü'nün Şeyh Gâlib'e Dair Yazıları ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/707685

Anahtar Kelimeler: Şeyh Gâlib, Klasik Türk Şiiri, Fuad Köprülü. An Assessment on Fuad Koprulu's Articles Concerning Sheikh Galib. Abstract. Sheikh Galib (1757- ...

Piyade Er Yusuf Oğlu MUSTAFA Of İhtiyat Yd.Sb Hacı Ahmet Oğlu ...

https://www.avrasya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/80/2015/05/Of.pdf

Yakumit Muharebesi. Er. Mecit Oğlu. ÖMER. (Hacıislam Oğulları). Of. -. 1895 - 03.01.1918. I. Dünya Savaşı. Şark(Kafkas) Cephesi. 109. Alay 3. Tabur. 9. Bölük.

Salih Oğlu AHMET Vakfıkebir Er Mehmet Oğlu ALİ Vakfıkebir Er ...

https://www.avrasya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/80/2015/05/Vakf%C4%B1kebir.pdf

Şark(Kafkas) Cephesi. 9. Kolordu 49. Alay. 3. Tabur 12. Bölük. Erzurum 2 Numaralı. Mecruhin Hastahanesi. Er. Salih Oğlu. HALİL. (Dursun Oğulları). Vakfıkebir.

TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/410807

Yazıtın dört cephesi vardır ve kaplumbağa Ģeklindeki bir kaidenin üzerine. oturtulmuĢtur. Yazıtın doğu yüzünde 40, güney ve kuzey yüzlerinde 13‟er satır olmak ...

Öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı'nın “Deniz Oğlu” - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255393

adlı öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı'nın “Deniz Oğlu” adlı kısa öyküsükarşılaştırılmaktadır. ... **Kaynak metin: “Nihon Bungaku Zenshu 1972: 379-382” ...

turahanzade ömer ve oğlu hasan bey'in tırhala ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411918

21 Kas 2016 ... Tırhala'da Yeni Han karşısındaki arsa üzerine vâkıfın yaptırdığı iki çuhacı dükkânı, ... Vakfa gelir sağlayan bakkal, sarraf, kürkçü, yüncü dükkânları; hamamlar, orman, otlak, çayırlık, kışlak, bostan, tarla, çiftlik, meşelik, hane ...

Üsküdar Kadısı Ali Nureddin Yüce ve Kasîde fî Esmâi's-Süver ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/162832

Mısır: 1254), Hâşiye 'alâ evâili't-Telvîh (Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin. Efendi 000945) Hâşiye 'alâ Hâşiyeti's-Siyâlkûtî 'ale'l-Mutavvel, Hâşiye 'alâ ...

823 h/1420 m senesinde bizzat Timur'un oğlu olan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33243

1435 yılında Karakoyunlularla Akkoyunlular arasında vuku bulan. Döşkaya saldırısını ... Fakat Karakoyunlu aşireti, Kara Yusuf'un ikinci oğlu ve pek cesur olan ...

Ömer Seyfettin'in “Fon Sadriştayn'ın Oğlu” Adlı Hikâyesi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73030

Öte yandan XX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan gay- ... fikrine götürmüştür.9 Ömer Seyfettin de aktif bir şekilde bu hareketin içinde yer.

duha koca oğlu deli dumrul hikâyesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/608091

26 Ara 2018 ... Açısı, Olay Örgüsü, Zaman, Mekân, Kişiler Dünyası. ... Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Hikâye”, “Kazan Bey oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olduğu ...

“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/564834

“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesinin. Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Serdar GÜRÇAY*. Özet: Türk edebiyatının yazıya geçirilmiş ve günümüze.

Üzeyir ASLAN, Ivaz Paşa Oğlu Atayi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/338298

TANITMA: Üzeyir ASLAN, Ivaz Paşa Oğlu Atayi (ö.1437) Divanı, Kriter. Yayınevi, İstanbul 2016, 324 s. Fatih BAŞPINAR1. Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat ...

sümmani'nin oğlu şevki çavuş'un hayatı ve şiirleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32947

Sümmânî'nin en büyük oğludur. Kurtuluş Savaşı gazisi olan Şevki Çavuş hakkında oğlu Âşık Hüseyin Sümmânîoğlu bir şiirinde şöyle demektedir: Yaylalıyım ...

çorum'un mecidözü'nde âşık paşa-oğlu elvan çelebi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172925

oğlu Elvan Çelebi'nin türbesi de bu zâviyenin bitişiğinde bulunur. Âşık Paşa ailesinin daha ... Ana menzil yolu biraz daha ... 2. ve ac marahu Elvan İbn c Alî b. al-Muhliş b. eş-Şeyh îlyâs el- müştehir bi-Bâli ... duğunu yazar 31 . F. Köprülü bu ...

KUR'AN'DA KİTAP KAVRAMI VE BİR KİTAP OLARAK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/10087

Bilgi kaynağı olarak o dönemlerde sadece insanların hafızası vardı. ... Dolayisiyle Yahudilerle münazarada Kur'an, onların ... Allah her yerdedir, O bize şah.

Oğuz AYTEPE – Yeni Belgelerin Işığında Şeyh Recep Olayı ve Şeyh ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/O%C4%9Fuz-AYTEPE-Yeni-Belgelerin-I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda-%C5%9Eeyh-Recep-Olay%C4%B1-ve-%C5%9Eeyh-Recep-Kamil-%C3%96zg%C3%BCne%C5%9F.pdf

1938 yılında çıkanlan Genel Af Kanunu ile yurda döner. Anahtar Kelimeler. Şeyh Recep, Millî Mücadele, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri,. Mustafa Kemal ...

Çay Üretimine dair Uluslararası En İyi Uygulamaların Tespitine dair ...

http://www.rtb.org.tr/uploads/files/791-52%29_%C3%87ay_%C3%9Cretimine_dair_Uluslararas%C4%B1_En_%C4%B0yi_Uygulamalar%C4%B1n_Tespitine_dair_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Raporu.pdf

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Kurulması Teknik. Yardım Projesi. TR07R1.10-04/ ... Günümüzde çayın sosyo-ekonomik yaşantılarında oldukça özel bir yere sahiptir. ... Yüzde 35'i yeşil, yüzde 5'i ise lotus veya yasemin çayı gibi ...

şeyh gâlib'in - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321335

Bu çalışmada, 18. yüzyılın önemli divan şairlerinden Şeyh Gâlib'in ''hasretiz'' redifli gazeli, klasik şerh yöntemiyle ve ardından da yapısal açıdan incelenmektedir.

dede şeyh hasanlar ile aşiret şeyh hasanlar senıor dervısh hasan ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D01093/2013_66/2013_66_SALTIKV.pdf

DEDE ŞEYH HASANLAR İLE AŞİRET ŞEYH HASANLAR. Veli SALTIK*. Özet. Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Bingöl ...

Şeyh Süleyman Efendi ve - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/802635

19 Eyl 2019 ... Efendi'yi Meclisi Meşâyıh ve Encümeni Teftişi Maarif fahri üyesi yapmış ve Çağatayca-Osmanlıca sözlük hazırlamasından dolayı kendisine ...

Şeyh Muhsin Fânî - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144278

ait neşir etmek istediği tetebbuat külliyatından bir cüz olduğunu ve. “25 sene ... “Şark hayatının sade ve fakat hakiki bir tasviridir” demekle iktifa etmiştir.

ŞEYH ABDÜLGANÎ en-NABLUSÎ'NİN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/712871

Anahtar Sözcükler: Şeyh Abdülgani en-Nablusî, Şam, Mevlevilik, el-. Ukûdü'l-lü'lüiyye, XVIII. Asır. SHEİKH ABDULGANÎ an-NABLUSÎ's (d. 1143/1731) DEFENCE ...

ŞEYH BEDREDDiN ve PRESOKRATiKLER* Doç. Dr ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188766

Bir ırmak gibi, herşeyin akış ve oluş içinde olduğunu kabul eden Heraklife göre ik( .al~m ·vardır,. ... düşüncesine göre; görünüşte herşey değişir. Fakat,' bütün' bu ...

bilecik şeyh edebali üniversitesi ile şeyh edebali eğitim ... - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139790

daha sonra www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara e-posta veya sms ile iletilecektir. (4) Yarışmaya katılacak olan ...

hattat şeyh hamdullah efendi'nin 350 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/329380

Mustafa, Tâcizâde Cafer Çelebi, Nazlı Mahmud Çelebi, Mustafa Koca Nişânî,. Salih b. Celâl, Şeyh Hamdullah'ın yazıda önemli talebeleridir.13. Kaynaklarda ...

şeyh dilo belincân'ın نﺎﺟﻧﻟﺑوﻟدﺦﯾﺷﻟا - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/616783

ilk defa gördükleri bu zata Kurmanci/Kürtçe “Berx (kuzu) é ... Ağaç demektir. ... kodlarda bu bölgenin, ayidiyet bakımından ateşe tapan Magi-Mecusi, Zerdüşti,.

şeyh ahmed şerif senusi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/739528

Senusi'nin 21 Ocak günü Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldığı ve ... Yenigün gazetesinin 27 Mart 1924 tarihli haberinde gazete muhabiri, hilafetin.

Bayburt'ta Şeyh Eşref İsyanı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313688

ŞFR. 654.16.6. 20 Süleyman Atmaca, Hart İsyanı / Şeyh Eşref Olayının İç Yüzü, http://lazarifoglu.blogcu.com/hart- isyani-seyh-esref-olayinin-ic-yuzu-suleyman- ...

ŞEYH FETHULLAH VERKÂNİSÎ VE ED-DÜRERÜ'L ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/335370

fi'l-Medârisi't-Türkiyye, Hâşimî Yayıncılık, İstanbul, 2017. 14 Şeyh Fethullah'ın yaşadığı dönemde ilim alanında bölgede şöhret olmuş diğer âlimler tefsir alanında.

kafkasya gazavatı ve şeyh şamil - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/766475

(Gazavat)”, “Kafkasya'da Müridizm Hareketi” başlatılmıştır. Bu mücadelenin en büyük liderlerinden olan Şeyh Şamil de 25 yıl boyunca Ruslara karşı amansız bir ...