nasreddin hoca fıkraları

Nasreddin Hoca evinin bahçesindeki ağacın gölgesinde namaz saatini ... Günün birinde Nasreddin Hoca sabah erkence evinden çıkar, Akşehir Çarşısı'na gider.

nasreddin hoca fıkraları- İlgili Belgeler

nasreddin hoca fıkraları

https://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf

Nasreddin Hoca evinin bahçesindeki ağacın gölgesinde namaz saatini ... Günün birinde Nasreddin Hoca sabah erkence evinden çıkar, Akşehir Çarşısı'na gider.

Nasreddin Hoca Fıkraları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369236

'Müziği duymuş nereye koşuyorsun böyle?' 'Bara' karşılıklı konuşmasında 'bar' sözcüğü eşsesli iki sözcüğe 'halkoyunu' ve 'bir şeyler içilen yer' anlamlarında kul ...

Nasreddin Hoca'nın Tarihi Şahsiyeti ve Fıkraları Üzerine Bir İnceleme

http://www.isaozkan.com/dosyalar/NASREDD%C4%B0N%20HOCA%27NIN%20TAR%C4%B0H%C4%B0%20%C5%9EAHS%C4%B0YET%C4%B0%20VE%20FIKRALARI%20%C3%9CZER%C4%B0NE%20B%C4%B0R%20%C4%B0NCELEME%20.pdf

sinda Nasreddin Hoca fıkralarını zikretmek, kanaatimizce yan- lış olmasa gerektir ... aortak şahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdi fikra - tipleri»ne bağlı fıkralarla ... (27) Şükrü Kurgan : Nasrettin Hoca Araştırmalan; Ilgaz Dergisi, Sayı : 102, Mart ...

Eğitsel Yönleriyle Nasreddin Hoca Fıkraları: Bir İçerik Analizi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/603979

Buna göre Nasreddin Hoca fıkraları insan yaşamını ilgilendiren hemen ... da yapan Abdullah Efendi, annesi ise bu köyün yerlilerinden Sıdıka Hanımdır. Akşehir'e ... Fıkra 1: “Hoca'ya bir gece rüyasında dokuz akçe vermişler. 'Hiç olmazsa şunu.

Nasreddin Hoca Kimdir? - Nasreddin Hoca İlkokulu

http://nasreddinhoca.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/810085/dosyalar/2017_10/17171539_Nasreddin_Hoca1.pdf

13 Eki 2017 ... Mahir Tulum'un araştırmaları sonucunda ulaşılan tarihi gerçekler şunlardır: Page 3. 1. Nasreddin Hocanın kızının adı “Hatun”dur, “Fatıma” takma ...

nasreddin hoca fıkralarından nasreddin hoca karikatürlerine ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1490614132.pdf

kazanmıştır. Anahtar Sözcükler: Nasreddin Hoca, fıkra, karikatür, sosyal medya, ... Nasreddin Hoca fıkraları günümüzde “ye kürküm ye, bindiği dalı kesmek, ya.

Karakülah Hoca Fıkraları - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_karakulah_fikra_tipi.pdf

Çukurova halk kültüründe belli bir yörede anlatılan Karakülah Hoca fıkraları Türkiye ... Karakülah Hoca'nın gerçek adı Hacı Ali, soyadı Karakülah'tır. ... Bu Yörüklerin eşeğinin anırması ... (1996), “Nasrettin Hoca Çeşitlenmelerinde Türlü Etkenler.

Türkmenistan'da Nasrettin Hoca ve Timur Fıkraları - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873119.pdf

Özet: Timur ile ilgili fıkralar, Türkiye'de olduğu gibi Türkmenistan'da da Nasreddin ... geleneği ve bu gelenek içinde Nasreddin Hoca ile Timur fıkralarının yeri, bu ... komik duruma düştüğü fıkralara gülenlerin de üzerindeki toplumsal baskının.

Nasreddin Hoca - Müsiad

http://web.musiad.org.tr/F/Root/Haberler/2019/09/ilahi-aska-adanan-omur.pdf

Konya Haber. Konya'nın Bozkır ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen kültür ve ... Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat rekoltesinde düşüş yaşanırken ...

NASREDDİN HOCA - Turuz

https://turuz.com/storage/gulmece/276-2-Qirqizlarda_Kuudlluq_Ve_Nesretdin_Apendi-Zekeriya_Qaradavud-21s.PDF

Yet, they name the stories that either told by Nasrettin Hoca or ... altın istemek, dünyanın merkezinin neresi olduğunu bilmek, ipe un sermek, doğuran kazan,.

Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yönü

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/huseyin_ozcan_nasreddin_hoca_fikralari_tasavvufi_yon.pdf

Nasrettin Hoca, Sivrihisar yöresinde 1208 yıllarında doğmuştur. ... di'nin 'Mecmua-yı Maârif' adlı tamamlanmamış eserinden hocanın Mutasavvıf ... çok fıkrada insanların ibret alacağı konular sembollerle anlatılır: “Ye kürküm ye, kürküm eski sö-.

63-87 TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA NASREDDİN HOCA VE ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/984/984

Metin Türü. Ana/Yardımcı. Metin İçinde. Bölüm Türü. Dinleme. Metni. Parayı. Veren. Düdüğü. Çalar. -. -. Fıkra. -. Ana metne bağlı etkinlikler. Nasrettin. Hoca'nın.

Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri

http://www.karam.org.tr/Makaleler/2140333752_turkmen.pdf

davet eden Nasreddin Hoca dünyanın en meşhur fıkra tiplerindendir. Bütün ... 158. 28. Parayı veren düdüğü çalar: Parasını veren kimse, istediğini elde eder. 29.

bir mit yaratıcısı olarak nasreddin hoca - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324946

ğını gösterir. Nasreddin Hoca'nın gençliğinde iken gördüğü bir rüyada, olayı ... arasında da bazı hanımlar ne zaman cam silseler, ne zaman kedi mangalın.

NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA TÜRK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/155339

Nasreddin Hoca'nın fıkralarında mitolojik izlerin ve halk inanışlarının izlerinin bulunup tespit edilmesi için geniş çaplı çalışmalar yapmak gerekmektedir. Biz de bu.

The Use of Eroticism in Nasreddin Hoca Anecdotes - jstor

https://www.jstor.org/stable/1499627

There is a tendency among contemporary Turkish researchers to launder. Nasreddin Hoca in order to convert him into a "well-behaving," "clean-cut," rather old ...

NASREDDİN HOCA'NIN FIKRALARINDA SÖZÜN GÜCÜ

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EENOCAK-Ebru-NASREDD%C4%B0N-HOCA%E2%80%99NIN-FIKRALARINDA-S%C3%96Z%C3%9CN-G%C3%9CC%C3%9C.pdf

Fıkraları değerlendirildiğinde Nasreddin Hoca'nın Türk diline; yabancı dil kullanımına tepki alma, ... diğer adlara. Ruhiye; Rüye, Fadime; Fado, Fatoş, Hatice; Hatce, Emine; Emoş, Tevhide; ... Dil, toplumsallığın temelini oluşturur. İnsanoğlu hep ... Böylece halkımızın ayıp, görgüsüz ifadeleriyle karşılanmak yerine düşündürücü ...

EFENDİ KELİMESİNDEN HAREKETLE NASREDDİN HOCA'NIN ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/459/441

Bu yazıda, “efendi” kelimesi ve anlamlarından hareketle, Nasreddin Hoca'nın nereli olduğu, yaşadığı dönem ve fıkralarının yayılma yönü üzerinde durulmuştur.

KÜLTÜREL DOKU-İLETİŞİM BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/318268

23 Şub 2017 ... Nasreddin Hoca fıkraları, tarihi süreçte fıkra türünün Türk ... hayata bakış şekillerini yansıtan çeşitli bilgileri ihtiva ederler; bu ... yapılan şaka, eşlerin birbirlerine karşı uyumlarının ve mutlu bir aile ... Her iki fıkrada sevgiye dayanan bir aile yapısının varlığı anlatılmış ve bu ... da karısını çayın yukarısında arar.

Nasreddin Hoca Orta Asya Gezisi Yaptı mı?

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/11/13.pdf

Nasreddin Hoca'nın kimi hikâyeleri, onun Horasan ve Türkistan bölgelerinde ... Hikâye şöyle: “Bir tanıdığı Hoca'dan ... Kavun, karpuz, kabak gibi ürünlerin.

Nasreddin Hoca fıkralarının İngilizce çevirilerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/859244

20 Kas 2019 ... The transfer of cultural elements in English translations of Nasreddin Hodja ... Gömleksiz ise fıkranın başlığı için “silgi olarak kullanılan yatağan” ...

Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/abdulkadir_emeksiz_nasreddin_hoca_fikralari_atasozleri_deyimler_ilgisi.pdf

A. Deyimler ile Nasreddin Hoca Fıkraları Arasındaki İlişkiler ... söyleyeyim”, “Ölme eşeğim ölme, yonca bitsin, sende yersin ben de”, “Parayı veren düdüğü çalar”,.

Nasreddin Hoca - Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

https://eskisehir.ktb.gov.tr/Eklenti/35596,nasreddinhocatr2014.pdf?0

Nasreddin Hoca, ilk bilgilerini din görevlisi olan babasından ... Nasrettin Hoca Beldesi (Eski adı Hortu) ... Hoca'nın gerçek bir kişilik olduğuna ilişkin kanıtlar.

nasreddin hoca ve konya basını - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=7&Sayfa=5

de fıkralar ve özellikle Nasrcddin Hoca önemli bir yer ... nında fıkra vc Nasrcddin Hoca konu sunu işleyen ... Samiha Ayvcrdi, Edip Ali Baki, Nihat. Sami Banarlı ...

NASREDDİN HOCA'DAN TEMEL'E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4161

Bu çalıĢmada Nasreddin Hoca baĢta olmak üzere Temel ve diğer fıkra tiplerine bağlı olarak anlatılan fıkralarda, mizah yaratma unsuru olarak mülemmaların ...

Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma ... - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/Nasreddin_Hoca_Uygulama_ve_Arastirma_Merkezi_Yonetmeligi.pdf

24 Tem 2016 ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca ... ve uluslararası yayınların toplandığı ihtisas kütüphanesi oluşturmak.

Nasreddin Hoca Adına Uydurulmuş Fıkralar Kitabı

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/selcuk_cikla_nasrettin_hoca_adina_uydurulmus_fikra_kitabi.pdf

Nasreddin Hoca Tipolojisi, hem Hoca hakkındaki tarihî kaynaklarda yer alan bilgi ... Nasreddin Hoca Fıkraları. Tipolojisi ise fıkraların dil, din, kültür, toplum, tarih ve folklor ... Meşhur Aristo, bir gün gayet yakışıklı ve gü zel bir genç kıza tesadüf ...

'fakelore' kavramı ve nasreddİn hoca - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=79&Sayfa=81

Pertev Naili Boratav, araştırı- cı ve devlet adamı olan İsmail Hâmi. Danışmend'in Nasreddin Hoca'yla ilgili çalışmalarında ona kendi görüşleri doğ- rultusunda ...

“Nasreddin Hoca Fıkralarında Zaman, Mekan ve Şahıslar ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/seref_boyraz_nasrettin_hoca_fikralari_zaman_mekan_sahislar.pdf

fıkraların Tûsî'nin hayatıyla benzeşmesi gibi gerekçeler onları bu kanaate götürmektedir. Son olarak Molla (Nasreddin Hoca)'ya atfedilen şu hikaye onların.

nasreddin hoca fıkralarında kültürel unsurlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113227

Kadınlarla ilgili bütün fıkralarda onlarla şakalaşmaktan, onları iğnelemekten geri ... Olumlu Değer Yargıları: Misafirperverlik, dürüstlük, dindarlık, hoşgörü, mertlik ...

ŞENOCAK, Ebru-NASREDDİN HOCA'NIN FIKRALARINDA SÖZÜN ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EENOCAK-Ebru-NASREDD%C4%B0N-HOCA%E2%80%99NIN-FIKRALARINDA-S%C3%96Z%C3%9CN-G%C3%9CC%C3%9C.pdf

Fıkralar şiirsel anlatım tarzıyla, kısa ve yoğun anlam içerikleriyle okuyucuya mesajlarını ... Fıkraları değerlendirildiğinde Nasreddin Hoca'nın Türk diline; yabancı dil kullanımına ... düşüncelere göre kıyaslarken, insanların düştüğü komik durumu.

özbek mizahında nasreddin hoca algısı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/288278

21 Ara 2016 ... Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Cilt:9, Sayı:18 / 2016 (Temmuz- Aralık), s. ... Öz: Sözlü geleneğin özlü ve nükteli yaratmalarından olan fıkra;.

Nasreddin Hoca Fıkralarının Klasik Arap Mizahı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/547629

Görkem, İsmail, Nas- reddin Hoca Olgusunun Algılanması ve Anlamlandırılması Üzerine, Türkbilig,. Sayı: 23, 2012. 4. Türkiye Turizm ve Otomobil Kurumu Belleteni ...

maske ve ruh'ta nasreddin hoca ve yeni dünya düzeni - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/782365

Makinalaşmak istiyorum'” (Adıvar, 1945: 7-8). 'Yabancılaşma'nın yanında başka fikirleri de barındıran prolog bölümü, oyun boyunca vurgulanan düşüncelerin özü ...

İBRANİ HARFLİ İSPANYOLCA NASREDDİN HOCA ... - Rıfat Bali

http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/nasrettin_hoca.pdf

harfler3 ile İspanyolca yazılmış ve İstanbul ve Selanik'te basılmış Nasreddin Hoca kitaplarına rastlamak ... Hoca ona “Aman Efendi ben yorgunluktan ölüyorum ve burada biraz istirahat ... Başkaları gelip ona “Senin evine götürüyorlar” dediler.

xıx. yüzyıla ait bir yazmada bulunan nasreddin hoca ... - Kültür Evreni

http://www.kulturevreni.com/26-23.pdf

Türkçenin söz varlığı içinde Nasrettin Hoca Fıkralarının önemli bir yeri vardır. onun fıkralarında anlatılanlar ... İpe un sermek. Kabak tadı vermek. Kazın ayağı.