elektrik elektronik teknolojisi panoyu montaja hazırlama - megep

Tablo ve pano arka bağlantı şemaları, tablo ve panonun içerisinde bulunan elemanların birbirleri ile olan bağlantılarını gösterir. Bu bağlantılar çizilirken çok ...

elektrik elektronik teknolojisi panoyu montaja hazırlama - megep- İlgili Belgeler

elektrik elektronik teknolojisi panoyu montaja hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Panoyu%20Montaja%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Tablo ve pano arka bağlantı şemaları, tablo ve panonun içerisinde bulunan elemanların birbirleri ile olan bağlantılarını gösterir. Bu bağlantılar çizilirken çok ...

elektrik elektronik teknolojisi yazar kasa elektrik elektronik ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yazar%20Kasa%20Elektrik-elektronik%20Sistemi.pdf

Yazar kasalar ikinci el olarak satıldığı zaman mali hafıza değişme zorunluluğu vardır. ... şunu da belirtmek gerekir ki yeni nesil ile daha önceki cihazlar arasında ...

elektrik elektronik teknolojisi elektronik devreler ve sistemler - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elektronik%20Devreler%20Ve%20Sistemler.pdf

yükseltilmiş bir sinyal görülmektedir. R1. 47k. R2. 4.7k. Q1. BC237. R3. 10k. R4. 1k. VCC. CO ... Şekil 1.6'da gerilim bölücü transistor bağlantısı gösterilmiştir.

elektrik elektronik teknolojisi yazar kasa elektrik ... - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yazar%20Kasa%20Elektrik-elektronik%20Sistemi.pdf

4.2.3. POS Cihazı İle İlgili İşlemler. ... Yazar kasa kullanımının öğrenildiği ve cihazın elektrik ... Gerekli çalışma ortamı sağlandığında yazar kasanın elektrik.

gemi yapımı plastik boruları montaja hazırlama - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plastik%20Borular%C4%B1%20Montaja%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen (PP) dir. ... Bu ekleme parçaları, isim ve çeşitleriyle aşağıdaki şekillerde verilmiştir. ... veya kullanılmayacak kısımlara bu malzeme bağlanarak (sıkılarak) iptal edilmesini ...

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİR FAZLI ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bir%20Fazl%C4%B1%20Transformat%C3%B6r%20Sar%C4%B1m%C4%B1.pdf

Kullanım alanı en yaygın transformatör tipidir. Bu tip transformatörlere alçaltıcı tip transformatörler de denilmektedir. Primer sargıya uygulanan alternatif gerilimden ...

elektrik-elektronik teknolojisi kameralar - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kameralar.pdf

(TV kamerası) satımı yapılan mağazaları ve eğer bulunduğunuz yerde var ise TV yayın ... amacıyla lensler ve objektifler, görme hatalarını gidermek için gözlüklerde mercekler ... açıdan, normal ya da dar (telefoto) açıya kadar değişebilen birçok mercekten oluşur. Bu tip ... ulaşamadığımız çok yakın çekimlerde yararlı olur.

elektrik elektronik teknolojisi plc ve montajı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20Ve%20Montaj%C4%B1.pdf

PLC'de yazılmış programları değişik biçimlerde saklayan, koruyan hafıza birimleri ... Proje menüsünden Yükle'yi (Download) seçiniz ya da araç çubuğu.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKLİ EV ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elektrikli%20Ev%20Aletlerinde%20Ac%20Motorlar.pdf

Elektrik motorları rotor ve stator olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Stator, motorun hareket etmeyen bölümüdür. Gövdesindeki oyuklar içerisine yerleştirilmiş.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ... - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/dokumanlar/%C3%87er%C3%A7eve%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1/ELEKTR%C4%B0K-ELEKTRON%C4%B0K%20TEKNOLOJ%C4%B0S%C4%B0_%C3%87%C3%96P_10.pdf

endüstriyel tesislerin elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı, görüntü ve ses sistemlerinin kurulumu ve bakımı, güvenlik sistemlerinin kurulumu ve ...

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL ... - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Temel%20Mant%C4%B1k%20Devreleri.pdf

Dijital devreler hassas çalıştığı, az yer kapladığı, az güç harcadığı için tercih edilmektedir. Sizlerde bu modülü aldıktan sonra dünya standartlarında sayısal ...

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ KAYNAĞI - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%BC%C3%A7%20Kayna%C4%9F%C4%B1.pdf

GÜÇ KAYNAĞINDA KULLANILACAK BASKI DEVRE PLAKETİNİN. ÇIKARILMASI. ... çözeltisi, temizleme malzemesi, plaket, elektronik malzemeler ...

elektrik-elektronik teknolojisi da güç kaynakları ve ... - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Da%20G%C3%BC%C3%A7%20Kaynaklar%C4%B1%20Ve%20Motorlar%C4%B1.pdf

Devresi. Doğrultucu. Filitre. Regüle. Şekil 1.1: Elektronik güç kaynağı blok ... DA güç kaynağında kullanılacak transformatörün doğrultma devresi ile uyumlu.

elektrik elektronik teknolojisi direkler - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Direkler.pdf

Bu rakamlar hem direk tipini hem de direk tepe kuvvetinin % 1'ini göstermektedir. ... dikilir. Eğer temele beton dökülür ise direğe gelen tepe kuvvetlerinde direk, temel üst ... Enerji nakil hava hatlarının köşe noktalarında kullanılan ve aynı zamanda ... Malzemenin tamamı montajı yapılacak sahanın yanına ayrı ayrı istif edilerek.

elektrik-elektronik teknolojisi güç transformatörleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%BC%C3%A7%20Transformat%C3%B6rleri.pdf

1.1.10. Trafoların Gerilimine Göre Çeşitleri . ... Gerilim Yükseltme veya Alçaltmasına Göre Çeşitleri . ... Transformatörlerin Yüklü Çalışmadaki Eş Değer Devreleri.

elektrik-elektronik teknolojisi og / yg transformatör ... - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Og-yg%20Transformat%C3%B6r%20Sar%C4%B1m%C4%B1.pdf

Transformatör devreye alınacağı zaman buşing tijinin somunu gevşetilerek tij 5 mm kadar buşing içine itilir. Biriken hava varsa dışarıya çıkması sağlanır. Yağ ...

elektrik elektronik teknolojisi plc ile elektrohidrolik ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20Ile%20Elektrohidrolik%20Sistemlerin%20Kontrol%C3%BC.pdf

PLC, KUMANDA ELEMANLARI VE ELEKTROHİDROLİK DEVRE ELEMANLARI. ARASINDAKİ ... ÇETİN Recep, S7 200 PLC'lerle Otomasyon, Ankara, 2003.

elektrik-elektronik teknolojisi izolatörler - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0zolat%C3%B6rler.pdf

İzolatör Çeşitleri. İzolatörler elektrik akımına karşı direnci çok büyük ve yüksek derecedeki sıcaklığa dayanıklı porselen, cam, epoksi reçine ve silikondan yapılır.

elektrik-elektronik teknolojisi ağ güvenliği ve ağ ... - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20Ve%20A%C4%9F%20Protokolleri.pdf

WINS Server'dan diğer istemcinin IP adresini alan istemci network iletişimi yapar. Page 22. 16. 1.5. Alan İsim Sistemi (DNS).

elektrik-elektronik teknolojisi kesiciler - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kesiciler.pdf

Ark bölgesi dışında yüksek vakum bulunduğundan maden buharı hızla o bölgeye kaçar ve ortam hızla yalıtkan duruma geçer. Böylece ark söndürülür. Vakumlu ...

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Alternatif%20Ak%C4%B1m%20Esaslar%C4%B1.pdf

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

elektrik-elektronik teknolojisi mikrodenetleyici programlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mikrodenetleyici%20Programlama.pdf

İşte bu gibi özelliklerinden dolayı mikrodenetleyiciler pek çok alanda mikro işlemcilerin yerini almıştır. Günümüzde birçok firma mikrodenetleyici üretmekte ve ...

elektrik elektronik teknolojisi oto transformatörü sarımı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Oto%20Transformat%C3%B6r%C3%BC%20Sar%C4%B1m%C4%B1.pdf

Böylece kaçak akıları oldukça azalmış verimleri ise yükseltilmiş olur. Oto Trafo. ➢. Frekansı değiştirmez. ➢. Akımı ve gerilimi alçaltır veya yükseltir. Eğer akımı ...

elektrik-elektronik teknolojisi yg tesislerinde topraklama ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yg%20Tesislerinde%20Topraklama%20Sistemi.pdf

Şebeke (Sistem) Tipleri, Tanımları, Bağlantı Prensip Şekilleri. ... İşletme personelini ve elektrik tesisleri ile temas edebilecek olan şahısları temas ve adım.

elektrik elektronik teknolojisi pano testleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Pano%20Testleri.pdf

izolasyon test cihazı, avometre, meger, test kabloları. ÖLÇME VE ... Termik röleyi ayarlama işleminin nasıl yapıldığını maddeler halinde ve sayısal örneklerle ...

elektrik-elektronik teknolojisi kuranportör ve ağ sistemleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kuranport%C3%B6r%20Ve%20A%C4%9F%20Sistemleri.pdf

Scada(denetleme ve bilgi toplama sistemleri) sisteminin ne demek olduğunu ve scada sisteminin enerji üretim ve dağıtım merkezlerinde nasıl kullanıldığını, ...

elektrik-elektronik teknolojisi yürüyen merdiven/yol iç ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Y%C3%BCr%C3%BCyen%20Merdiven%20Ve%20Yol%20%C4%B0%C3%A7%20Donan%C4%B1mlar%C4%B1.pdf

Yürüyen merdiven iç donanımlarını anlatan bir öğrenme ... Her türlü yürüyen merdiven ve yolun küpeşte bandının ve ... Farklı model sistemlerde gergi ayarları.

elektrik elektronik teknolojisi transformatör merkezleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Transformat%C3%B6r%20Merkezleri.pdf

TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) işletmesi işletme ortamı. ... Köşk tipi trafo merkezleri 400kVA 'den büyük güçlerin beslenmesi için orta gerilim.

elektrik elektronik teknolojisi plc ile motor kontrolü - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20Ile%20Motor%20Kontrol%C3%BC.pdf

EĞİTİM ÖĞRETİM. ORTAMLARI VE. DONANIMLARI. Ortam: Atölye. Donanım: PLC katalogları, otomasyon malzeme katalogları, PLC deney seti, bilgisayar, PLC ...

elektrik elektronik teknolojisi koruma röleleri 1 - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Koruma%20R%C3%B6leleri%201.pdf

Devre açmalarında mesafe röleleri ile birlikte aşırı akım röleleri de kullanılmaktadır. 1.4.3.4. Çalışma Prensibi. Genel olarak mesafe koruma röleleri hangi yapıda ...

elektrik-elektronik teknolojisi smd elemanlar ve çipsetler - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Smd%20Elemanlar%20Ve%20%C3%87ipsetler.pdf

Lehimleme çeşitleri ve lehimleme için gerekenleri araştırınız. 1. SMD ELEMANLAR ... Baskı devre kartlarında kullanılan en yaygın SMD elemanlar; dirençler,.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ STEP VE SERVO ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Step-servo%20Motorlar.pdf

Şekil 1.l: Step motor yapıları ( Stator ve rotorları tek parça ve üzerine yapılmış dişlilerden oluşan motorlar). Page 9. 5. 1.1.2. Çalışma Prensibi. Step motora ...

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Do%C4%9Fru%20Ak%C4%B1m%20Motorlar%C4%B1.pdf

verme reostası, qst reosta, şönt, seri ve kompunt motor, motorun gücüne çalışma gerilimine uygun doğru akım gerilim kaynağı veya tristörlü (SCR) doğrultmaç ve ...

elektrik-elektronik teknolojisi televizyon sistemi - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Televizyon%20Sistemi.pdf

Örneğin, sinyal iletiminin kablolarla yapıldığı kablolu televizyon ve ... Bu plaka arkadan bir elektron huzmesi ile satır satır taranır. ... Dikroik ayna, mavi renk ışık.

elektrik-elektronik teknolojisi sensörler ve transdüserler - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sens%C3%B6rler%20Ve%20Transduserler.pdf

Manyetik transdüser ve sensörler. ➢. Basınç (gerilme) transdüserleri. ➢. Optik transdüser ve sensörler. ➢. Ses transdüser ve sensörleri. Transdüserlerin bir kısmı ...

elektrik elektronik teknolojisi bina içi haberleşme ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bina%20%C4%B0%C3%A7i%20Haberle%C5%9Fme%20Tesisat%C4%B1nda%20Bak%C4%B1m%20Ve%20Onar%C4%B1m.pdf

Ø. Bina içi telefon tesisatı (Ankastre): Bina giriş terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır. Ø.