Sovyetler Birliği'ni kim yıktı? - Devrimci Marksizm

Çavuşesku çiftinin güya yargılandığı komik mahkeme süreci sonunda yargısız idam ... olan 1986-1991 arasında ise eksi yüzde 2.1'dir.67. SSCB milli gelirinin bu ...

Sovyetler Birliği'ni kim yıktı? - Devrimci Marksizm- İlgili Belgeler

Sovyetler Birliği'ni kim yıktı? - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_28-29.pdf

Çavuşesku çiftinin güya yargılandığı komik mahkeme süreci sonunda yargısız idam ... olan 1986-1991 arasında ise eksi yüzde 2.1'dir.67. SSCB milli gelirinin bu ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ... - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_32-33.pdf

Birinci Dünya Savaşı başlarında bir başka büyük kadın Alman devrimcisi olan. Clara Zetkin'e böyle dönemlerde illegalitenin önemini vurgulamıştı. Bu tür bir ...

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket ... - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_20.pdf

birçok Kızıl Ordu kumandanları, halk komiserleri, ecnebi ihtilal reisleri bu- lunmaktaydı. ... Siyah saçları geniş alnının iki yanından çatık ... üst üste şiirler yazar: “28 Kânunusâni” (1923), “Kalbim” (1925), “15'lerin. Kitâbesi” (1925). ... şından geçenleri Piraye'ye aktarırken, devletin olanaklarını kullanıp kendi kafalarına göre bir ...

Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/utopik_sosyalizmi_asmis_marksizm.pdf

Yazar kitabına işte bu filozoflardan üçünün (Saint. Simon, Charles Fourier, Robert Owen'un) sosyalizm görüşlerini ele alarak başlıyor. Ütopik sosyalistler iyi ...

Che Guevara'nın Marksizm içindeki yeri - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/sungur-savran-che-guevaranin-marksizm-icindeki-yeri.pdf

Che'nin hayatı ve devrimci faaliyeti hakkında bir hazine olan bu kitap Türkçe'ye de ... Che Guevara, her şeyden önce, sosyalist devrimi Marksist hareket içinde.

Kapital - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_5.pdf

Demek ki Kapital'in girişinde. Marx ekonomi politikçilere şu soruyu yöneltmektedir: Günümüz toplumlarında zenginlik üreten emekçi neden fakirdir? İşte Marx'm ...

Devrimci Marksizm 2 Tüm Dergi İNDİR

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_2.pdf

2 Kas 2006 ... hareket konusundaki yazıları da tamamlamaktadır. ... 33 Mahir Çayan, Bütün Yazılar, derleyen: M.Ali Möğaltay, İstanbul: Evren Yayınları, 1976, ...

Harari'nin kurguları - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/ozgur_ozturk_hararinin_kurgulari_dm_sayi_37_kis_2019_0.pdf

Özgür Öztürk. Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa. Bir Tarihi, çev: Ertuğrul Genç, İstanbul: Kolektif Kitap, 2015 (7. baskı).

Devrimci Marksizm - Marksist Tutum

https://marksist.net/sites/mtw7/files/pdf_zip_docs/Devrimci_Marksizm-brosur.pdf

27 May 2015 ... ... ideoloji- den beslenmesi, ulusalcı sol ya da küçük-burjuva devrimci anlayışlara karşı ... Ve hepsinden önemlisi de işçi sınıfının devrimci ideolojisi ... eleştirisi olarak da okumak yerinde olur: “Sosyalist hareket içindeki her kü-.

klasik faşizm - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_34.pdf

Trump, hem faşistlerle (kendine Nazi diyen güçlerle!) anti-faşistleri aynı kefeye koydu ve her ... ayaklar altına almasına da artan ölçüde tanık oluyoruz. Rusya ...

Nâzım Hikmet - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_20.pdf

Nâzım Hikmet, 1921-24 arasında devrimci Rusya'nın baş- kenti Moskova'da Doğu ... Savcı'nın “Biz bu davada delil arayacak kadar saf değiliz” ifadesi oynanan oyunun ... bile elinden tutmuş, sinema ve tiyatronun tam bir atılım yaşadığı Sovyet. Rusya'ya ... Düşman 8 kilometre yakında, inkılap tehlikededir. Silah ba- şına!

DM 24 zuhal.indd - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/trotskiyin-tarihteki-yeri-sungur-savran.pdf

İhanete Uğrayan Devrim'i. Alef edisyonunun ilk yayınlanışında, 2007 yılında biz de (artık yayınlanmayan) kitabiyat dergisi. Virgül'de değerlendirmiştik. Bu yazı ...

Bahar- Yaz 2017 - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_30-31.pdf

şuna hayırhah yaklaştığı bir dünyada bunun önemi çok büyüktür! Sungur Savran'ın ... peryalizm ve gerici bölgesel müttefikleri bu devrimi söndürmenin ilk yöntemi olarak ... emekçileri zehirleyen milliyetçiliğin etkisini azaltmak bir yana arttırıyor. Dolayısıyla ... Tüyler çıkartacak mı yeniden ... ve Dumankaya gibi holdingler.

Devrimci Marksizm 32-33 Tüm Dergi İndir

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/dm_32-33.pdf

Böyle bir siyasi ve kültürel ortamda, elbette “devrim mi, o ne işe yarar?” tarzı tutumlar ... riminin Üç Kavranışı”, Sonuçlar ve Olasılıklar, İstanbul: Kardelen Yayınları, 1990, s. 115-137. Bu ... askerlerin elbiseleri lime lime olmuşken bununla ilgilenmediği halde subayın gıcır ... Uluslararası Marx Engels Vakfı (IMES) kurulur.14.

Geç Kapitalizm'in gecikmiş Türkçesi - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/nail-satligan-gec-kapitalizmin-gecikmis-turkcesi.pdf

29 May 2008 ... 5 “Neo-kapitalizm”i tercih ettiği sıralarda “geç kapitalizm”i salt kronolojik bulur; “geç ... Mandel, “tekelci devlet kapitalizmi” formülüyle ilgi-.

İki anı kitabı ve kısa gerçekler - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/mehmet-inanc-turan-iki-ani-ve-kisa-gercekler.pdf

Hruşçov, Gromiko ve Sovyet bürokrasisinin di- ğer üyeleri canlarından olmamak için susuyorlar ve masum komünistlerin öldürülmelerine gözlerini kapıyorlar.

Ekim devriminde Rus avangard sanatçıları - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/ekim_devriminde_rus_avangard_sanatcilari_kurtar_tanyilmaz.pdf

güneşe akın! Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın! (Nazım Hikmet, Güneşi İçenlerin Türküsü). “Aşkın küçük kayığı hayatın akıntısında parçalandı”. Ünlü Rus ...

Barbarlığın dönüşü: 21. yüzyılda faşizm - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/sungur_savran_on-fasizmin_yukselisi.pdf

Ama bunlar daha ziyade doktrinin yaşamasının ve hareketin ayakta kalmasının biçimleriydi. Ulusal siyasete etki yapma kapasiteleri sınırlıydı. Marjinalliği aşma ...

Nâzım Hikmet'in güncelliği üzerine - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/nazim_hikmetin_guncelligi_uzerine_mehmet_akkaya.pdf

Nâzım Hikmet'in şiirleri politik mesajları derin ve güçlü estetiği olan şiirlerdir. Bu derinlik ve güce rağmen onun şiirlerinde politika, estetiğin önüne geçmez, önünde ...

Emek değer kuramı ve kapitalizmin krizi1 - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/yigit-karahanogullari-emek-deger-kurami-ve-kapitalizmin-krizi.pdf

Yiğit Karahanoğulları,. Marx'ın Değeri Ölçülebilir mi?, İstanbul: Yordam Kitap, 2009. 4 Kuşkusuz ki, kapitalizmden önce toplumsal yeniden üretimin belirleyicisi ...

Sungur Savran, Trotskiy'in tarihteki yeri - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/trotskiyin-tarihteki-yeri-sungur-savran.pdf

Bunun bir bakış açısının ürünü olduğunu, bu vurgumuzda birçok Troçkist yazar ve hareketten ayrı, ... ledilir.46 Demek ki, mücadelenin ateşi kolay sönmemiştir.

Sungur Savran, 120 yıl sonra Friedrich Engels - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/120_yil_sonra_friedrich_engels_sungur_savran.pdf

selmesi, sonunda 1871'de Paris Komünü ile taçlanacaktır. Marx ve Engels buna hazırdır. Çünkü 1864'te daha sonra Birinci Enternasyonal olarak bilinecek olan.

Ellinci yıldönümünde 1956 Macar Devrimi - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/ates-uslu-ellinci-yildonumunde-1956-macar-devrimi.pdf

Özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünü önceleyen dönemde devrim olaylarının ... celenecek. İkinci bölüm, 23 Ekim Budapeşte öğrenci eylemi ve 4 Kasım Sov.

Sınıf kininin ve Kürt “umut”unun kamerası ... - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/sinif_kininin_ve_kurt_umutunun_kamerasi_sinemanin_devrimci_sairi_siar_risvanoglu.pdf

daha gülümsüyor; Yılmaz Güney. Meşhur pozlarından biri; yere çömelmiş, elin- de sarma tütünden (kim bilir Muş tütünü mü, Bitlis mi, Adıyaman mı?) cıga- rası.

Yaşar Kemal'in Akçasazın Ağaları romanı üzerine - Devrimci Marksizm

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/yasar_kemalin_akcasazin_agalari_romani_uzerine_ozgur_ozturk.pdf

1 Yaşar Kemal, Demirciler Çarşısı Cinayeti (Akçasazın Ağaları 1), İstanbul: Yapı ... Yaşar Kemal'in dünyasında her şey abartılıdır, fakat söz konusu olan boş.

Sovyetler Birliği'nde Rus Milliyetçiliği ve Rus Milli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/409443

18 Tem 2017 ... Lenin ve Stalin ödülleri verildi. Hiç biri muhalif olmadı, samizdat'da (muhalif, rejim tarafından yasaklanan yayınlar) ya da yurtdışında yazmadı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE DİN KARŞITI MÜCADELE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/769201

Lenin de din ile mücadelenin materyalizm ve. Marksizm'in 'abecesi' olduğunu ifade ediyordu2. Din, emekçilerin başlıca düşmanı olarak tanımlanmanın yanı sıra, ...

kazakistan sinemasında sovyetler birliği'ni eleştiren iki ... - Ulakbilge

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1511045998.pdf

Bu bağlamda yönetmen Satybaldy Narymbetov'un “Mustafa Çokay” ve “Emanet. (Amanat)” isimli filmleri dikkat çekicidir. Söz konusu filmlerde, Sovyet ideolojisi.

Türkmenistan Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ... - Ayrıntı Dergisi

http://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/viewFile/678/1215

yaklaşık yüzde 80'nini Karakum çölü oluşturmaktadır. ... 1950'li yıllarda başlayan Karakum ka- nalının yapımı ... Yaz ayla- rında Karakum çölünde gölge sıcaklık-.

MANAS DESTANI VE SOVYETLER BİRLİGİ'NDEKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32683

Sovyet yönetimi döneminde 'manasçı' denilmeye başlanmıştır. Manas Destanı'nı. 7 Abdulkadir İnan, Makaleler ve incelemeler. c.i, Ankara 1987, 2. Baskı, s.129 ...

sovyetler birliği döneminde kırgızistan'da folklor çalışmalarında ...

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/726088819_37_%C3%A7eriba%C5%9Fmehmet_t.pdf

örneğinden yola çıkarak destan türü üzerinde yapılan ideolojik ... sözü Kırgız Türkçesinde “1. ufak parçalardan oluĢturulan, ekleme yapmak yoluyla toplanıp düzülen, ... Türk Dil Kurumu tarafından yapılan baskı, eserin 2002 yılında Kırgızistan'da El ... Kögöy Han, Orgut Ģehrinden gelen kervanı durdurup evinde misafir eder.

Sovyetler Birliği'nde Rus Milliyetçiliği ve Rus Milli Kimliğinin Gelişimi

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/55A5105790A74E408A507F6A7EFFE3D3?doi=10.26650%2Fsiyasal.2017.26.2.0004

18 Tem 2017 ... Sergey Platonov ve Yevgeni Tarle gibi devrim öncesi. Rusya'ya ... ve Sergey. Ayzenştayn'ın aynı isimli filmi (1944) yapıldı (Dunlop, 1983, s.

Sovyetler Birliği Döneminde Rusya'da Okutulan Tarih Ders ...

http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/13_26/02.pdf

vatandaş olarak ait oldukları devleti tanıtmayı amaçlamıştır. Bu sebepten tarih eğitimi ... Sovyetler Birliği Tarih ders kitaplarında Türk'e bakış açısının “öteki” olduğu bulunmuştur. ... dönemlerde Türkiye ile dostluk ilişkileri içerisine giren Sovyetler Birliği'nin tarih ... 52 Tüm Slavları Rus himayesi altında birleştirmek. 53 Vipper ...

lenin ve stalin döneminde sovyetler birliği'nin din politikası - Kafkas ...

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/23_%20SAYI/05.pdf

21 Şub 2019 ... examines the Lenin and Stalin period of anti-religious propaganda ... Stalin‟in gençlik yılları ruhban okullarında geçmiş, entelektüel ve manevi ...

Sovyetler Birliği'nde Komünist İdeolojinin Eğitime Yansımaları: 1920 ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/466003

Anahtar Kelimeler: Sosyalizm, Komünizm, Sovyet Eğitim Sistemi, Sovyetleştirme. ... 1932'de SSCB'de 3.000'in üzerinde öğrencisiyle 12 Kızıl Profesör. Enstitüsü ...

1950-1960 yıllarında türkiye ile sovyetler birliği ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/237074

Anahtar sözcükler: Rus-Türk ilişkileri, Komünist Parti, Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş,. Hruşov ... alınması, Türk devlet adamlarının NATO'ya girme konusundaki çabalarını ... generallerin komutası altındaki Almanya'nın da bu kuruluşa katılmasından ... NATO'nun himayesindeki askeri-siyasi bloklara dâhil olması için azami.