Original Article MERSİN'DE DOĞUMLA İLGİLİ ... - DergiPark

Bu sebeple kısırlığı gidermek, çocuk sahibi olabilmek için bazı yollara ... Koca korunur3, 8. ... Doğum sırasında evde bulunan kapalı makasın ağzı açılır3, 7, 9. ... kadının başına kırmızı yemeni yerine kırmızı kurdele bağlama geleneğinin ...

Original Article MERSİN'DE DOĞUMLA İLGİLİ ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Original Article MERSİN'DE DOĞUMLA İLGİLİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643312

Bu sebeple kısırlığı gidermek, çocuk sahibi olabilmek için bazı yollara ... Koca korunur3, 8. ... Doğum sırasında evde bulunan kapalı makasın ağzı açılır3, 7, 9. ... kadının başına kırmızı yemeni yerine kırmızı kurdele bağlama geleneğinin ...

anadolu ve makedonya türklerinde doğumla ilgili - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360235

... 2006, s.118). Misis‟te Kütüklü köyü yakınlarındaki Cabbar Dede‟ye gidilir ve adak adanır. ... Anadolu‟da tuzlama işlemi çocuğun teri kokmasın, pişik olmasın diye yapılan ... verilir. Bafra‟da ve Tokat‟ta Salı günleri çocuklara ad verilmez.

BOZKIR'DA DOĞUMLA İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/51%20B%C3%BClent%20%C3%87evik%20BOZKIR%E2%80%99DA%20DO%C4%9EUMLA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20%C4%B0NAN%C3%87%20VE%20UYGULAMALA.pdf

Bozkır'da doğum öncesinden başlayan doğumla ilgili inançlar ve ... Hamile kadın rüyasında bir erkek görürse çocuğun kız olacağına, bir kız görürse çocuğun ... için pamuklu kumaşlardan zıbın hazırlanır; elde beyaz kumaşlardan iç gömleği, ...

orıgınal artıcle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/267631

Hacı Ömer Ateş. ÖZET. Amaç: Alopesi areata (AA), T- hücre aracılı otoimmün bir hastalıktır ve sitokinler bu hastalığın gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar.

osmaniye'de doğumla ilgili inanç ve uygulamalar - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2018/0648-Osmaniyede_Doghumla_Ilgili_Inanc_Ve_Uyqulamalar-Elif_Teke-2005-144s.pdf

sosyal yapısı, kültürel olayları ve gelişen teknolojisi etkili olur. Bireylerin ... Aşeren kadın görüp de canının istediği şeyden yemezse. 81 Zuhal Saylık, İbn-i ... Aşeren kadın, canının çektiği şeye ulaşamazsa, sağ eline salâvat getirip, o yiyeceği ... zorundadır. Birinci hamilelikte yazılan tıbıka muskası ikinci hamilelikte geçerli.

Article Type: Research Paper Original Title of Article: Attention ... - Eric

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1226086.pdf

Okul öncesi dönemde dikkat yetisinin gelişimi programının çocukların dikkat yetisi ... 8) Deney I grubunu oluşturan çocuklarının dikkat yetisi ön test/son test/ izleme testi ... hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder in school age ...

Article Type: Research Paper Original Title of Article: A study ... - Eric

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1226142.pdf

Gülebağlan, 2003), some studies show there are no (Ekşi & Dilmaç, 2010; ... yapılması gereken işleri öteleme olarak kabul edilir (Solomun & Rothblum, 1984).

Article Type: Research Paper Original Title of Article: Middle ... - ERIC

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1226117.pdf

Formu, Etkinlik Formları, Yazılım Değerlendirme Formları ve Odak Grup Görüşme ... Pergel-cetvel ve dinamik bir yazılım kullanımının başarıya etkilerinin.

bozkır'da doğumla ilgili inanç ve uygulamalar - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/51%20B%C3%BClent%20%C3%87evik%20BOZKIR%E2%80%99DA%20DO%C4%9EUMLA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20%C4%B0NAN%C3%87%20VE%20UYGULAMALA.pdf

Hamile kadın yılan, köpek gibi hayvanlar görürse çocuğunun düşebileceği inancı ... Bir kadının hamileliği anlaşıldıktan sonra kadının kendi annesi ve kayın ...

Article Type: Research Paper Original Title of Article: The ... - ERIC

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1226089.pdf

29 September 2018. 12 March ... Hazel KAR, Emine ÇİL – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(2), 2019, 351-380. 352 ... question should be stronger, given data does not lead this inference completely, re-editing of this ... Ankara: YÖK/Dünya Bankası. ... from http://scioly.org/wiki/images/d/d6/Pslsl_training_hammond04.pdf.

Article Type: Research Paper Original Title of Article ... - ERIC

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1226091.pdf

Öğretim sürecinde öğrencilerin gerek Sosyal bilimleri gerek Fen ... Burcu GÜRKAN – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(1), 2019, 91-124. 92 ... konuları tek bir potada toplayan disiplinler arası yaklaşım, öğretim kuramı olma gibi bir işleve de ...

Article Type: Research Paper Original Title of Article: A longitudinal ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/140011/makaleler/8/1/arastirmax-erken-matematik-becerileri-okudugunu-anlama-matematiksel-problem-cozme-ile-ilgili-boylamsal-bir-calisma.pdf

Erken matematik becerileri, okuduğunu anlama ve matematiksel problem çözme ile ilgili boylamsal bir çalışma. Author(s):. Zeynep Çiğdem ÖZCAN, Handan ...

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Koç ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/792670

Havacıva. Kök kabuğu. Bu bitkinin kök kabukları soyularak tereyağ ve rendelenmiş ... Yanık otu. Toprak üstü. Kurutulup toz haline getirilir ve yanıkların üzerine.

Özgün Çalışma / Original Article - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/537975

minalis epifîz bezi talamus'un pulvinar bölümü trigonum habenula ve beyin sapının arkasındaki yapılar görülebilir. Ortada iki talamus arasında III. ventrikül ...

Original Article ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU'NUN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643442

iki gözde ise şakaklarda iki dağ ve iki dağ da enseye vurun” demektedir (1. Bâb 13. Fasıl). ... Uzel İ, Süveren K. Mücerreb-name, Şerefeddin Sabuncuoğlu, 1468.

Original Article VETERİNER HEKİMLİĞİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643709

21 Ağu 2015 ... Bağır ağrısının (Hepatitis) tedavisi[140a]: Bir ratl bal, yarım ratl natron, on nügi beyaz şarap ve ... Zehirlenme: Toprak elenerek tozu suyla içirilir.

Original Article XV. YÜZYIL TÜRKÇE TIP KİTABI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643748

Çalışmanın kaynağını Sayın Prof. Dr. Ayten Altıntaş'ın editörlüğünde günümüz Türkçesine çevrilerek hazırlanmış. Yadigâr-ı İbn Şerif isimli kitabın ilgili kısımları ...

Original Article ANATOMİ EĞİTİM MATERYALLERİNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643698

Hrista Stambolski 1868'de A. Jamin Mazhar Pasha'nın “Topoğrafik Anatomi” adlı eserinden faydalanarak ilk Türk anatomi atlasını yayınlamıştır. Bin dokuz yüz ...

Original Article ORD. PROF. DR. ABDÜLKADİR LÜTFİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643441

Professor Dr. Abdülkadir Lütfi Noyan was born in 1886 in Sivas, and ... Odası. 15 Yatak. 2 Yatak. Yatak. 2 Yatak. Yatak. Hasta. Bakıcı. Hamam. Aralık. Tuvale.

Original Article DOKTOR HÜSEYİN REMZİ BEY - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643706

Bu yazıda öncelikle Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey'in hayatı ve eserleri ... Şimdi takrîrinizden anlaşıldı ki cadı demek baczı mevtâ [64] vefâtı gecesi yâhûd ...

Araştırma-Original Article OSMANLI MEKTEB-İ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643780

kısa sürelerle başhekimlik yapmış, bu arada Şişli Elmadağ'daki Surp Agop (Saint-Jacques) Ermeni. Katolik Hastanesi'ndev ve Fransız Hastanesi'nin intaniye ...

Araştırma Makalesi-Original Article XVI. YÜZYILDA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643828

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil ... Osmanlı adlî teşkilâtının temel taşı olan kadılar, bulundukları yerin hem hâkimi, hem ... Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi http://petveteriner.com.tr/kanunlar/hayvan_haklari.pdf ...

Original Article TIP DIŞINDAKİ FARKLI ALANLARDA DA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643440

13 May 2013 ... Sağlık Müfettişliği gibi görevleri yürüttüğüne ilişkin bilgilere Osmanlı Arşiv ... Firengililer neden sakınmalı ve nasıl yiyüb içmelidirler? ... İçki Belası ve Kurtulmanın Çareleri: Yeşilay'ın da kurucuları arasında yer alan İsmail Hakkı.

Original Article BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643293

dolayı kanamalara karşı ve görüşü arttırıcı olarak, yaprakları ise diüretik ve diyaforetik etkili olup ayrıca romatizma ve gut hastalığında da kullanılmaktadır1, 5.

Original Article RÂZÎ'DEN DİŞ HASTALIKLARI ÜZERİNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643403

bölümler Kitâbüt-Tecârib'in Çorum 2909 ve Veliyüddin ... Turkish copies, Çorum 2909 and Veli al-Din Efendi 2487. ... Üstat ona: “hacamat yap, çehâr-reg1 [vv.

Original Article MANİSA İLİ KARAAĞAÇLI BELDESİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643427

tuzlu şekerli bol su içirildiğini, 12 kişi (%12,8) pirinç lapası verildiğini ... güneşte kurutulur, bu arada dua edilir, kuruduklarında siğil geçer, bu işlem cumartesi ve.

Original Article OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643405

23 Ağu 2012 ... OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE AĞIZ-DİŞ BAKIMI VE ... saat kadar serinlik ve hoş bir lezzet bırakır. ... Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi. İstanbul ... Çakır H. Osmanlı Basınında Reklam.

Original Article OKUL SAĞLIĞI TARİHÇESİNDEN BİR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643407

23 Ağu 2012 ... Kitabın beyin sağlığıyla ilgili bölümünde, dikrotik nabız oluşum mekanizması hakkındaki alternatif bir açıklamanın kaynağı “Fizyoloji: Ahmet ...

Original Article ON BEŞİNCİ YÜZYILA AİT TÜRKÇE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643282

Cerrahnâme, Alâ'im-i cerrâhîn ve Hulâsa Tercümesi, hekim bulunmayan yerlerde halka faydalı olmak amacı ile yazıldıklarından basit ve prafik bilgiler içerir.

Original Article BÜYÜCÜLÜKTEN ŞİFACILIĞA KADIN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643690

30 Ara 2014 ... kabulü ve Ortaçağ sonlarında yapılan “cadı” avcılığıyla kilisenin ... tanımlanır.1,4,8,13 Cadı ise cadılık öğretilerini uygulayan kişi (kadın) olarak ...

Original Article NAZİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643689

8 Oca 2015 ... Bu kitaplar Nazi hemşireleri hakkında daha detaylı bilgiye yer vermektedir. Hitler Almanya'sında savaş zamanında ideolojisi uğruna insanlık dışı ...

Original Article TAŞRA'YI İYİLEŞTİRMEK: 19. YÜZYIL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643422

Memleket Hekimleri” başlığıyla, 16-17 Mayıs 2011 YTÜ Beşiktaş'ta yapılan ... Rebiülahir 1293, 24 Temmuz 1876. 9. BOA. DH. MKT. 699 / 16, 1 Safer 1321, ...

Original Article TIP VE EDEBİYAT: İKİ ESER İKİ HASTALIK - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643406

23 Ağu 2012 ... Türkiye'de zührevi hastalıklarla mücadele 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Frenk hastalığı denilen frengi, özellikle Kırım Savaşı'ndan (1853 ...

Original Article HATAY CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643429

Başvekil Abdurrahman Melek'in yanı sıra üç milletvekili; İbrahim. İnal, Basil Huri ve Vedi Bilgin hekimdir12. Maarif ve Sıhhat Vekili Ahmet Faik Türkmen ise İstanbul ...

Özgün Makale / Original Article Derin Ven Trombozunda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183696

Sonuç: UTK tedavisi tromboliz infüzyon miktarını, zamanını ve buna bağlı olarak kanama komplikasyonu oranını azaltır ve erken ve etkili tromboliz sağlamasından ...

Original Article / Özgün Araştırma Lise Öğrencilerinin ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/394211

14 Ara 2017 ... eğitim seviyeleri ve alanlarına göre soruları doğru yanıtlama oranlarının önemli ... %80'inin kavramsal problemlerin çözümünde yetersiz kaldığını ve ... gazın basıncı açık uçlu manometre ile ölçüldüğünde kaptaki basıncın ...