401-407 Aysel Aydin Kaderli - Tüberküloz ve Toraks

Aysel AYDIN KADERLİ1, Sümeyye GÜLLÜLÜ1, Funda COŞKUN2, Dilber YILMAZ2, Esra UZASLAN2. 1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim ...

401-407 Aysel Aydin Kaderli - Tüberküloz ve Toraks- İlgili Belgeler

401-407 Aysel Aydin Kaderli - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2010-04/2010-58-4-401-407.pdf

Aysel AYDIN KADERLİ1, Sümeyye GÜLLÜLÜ1, Funda COŞKUN2, Dilber YILMAZ2, Esra UZASLAN2. 1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim ...

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği Toraks Derneği Ankara Verem ...

http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/23062017151859.pdf

17 Şub 2008 ... Bengisun JS, Karnak D, Palabıyıkoğlu İ, Saygun N. Mycobacterium tuberculosis drug ... 17. Unsal, Ebru; Guler, Mujgan; Ofluoglu, Ruhsar; et al.

Dan. Yaz. - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-02/2003-02-intro.pdf

Dr. Abdullah SAYINER (İzmir) ... Dr. İrfan TAŞTEPE (Ankara) ... Mustafa Kolsuz, Muzaffer Ersoy, Cenk Küçükkebapçı, Muzaffer Metintaş, İrfan Uçgun, Sinan ...

www.tubtoraks.org - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2011-01/2011-59-1-intro.pdf

15 Mar 2011 ... Dilek Arman. Orhan Arseven. Çetin Atasoy ... Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, Editör. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi. Gö¤üs Hastal›klar› ...

56-62 Tamamlayİcİ Pnı - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/redirect.aspx?op=REDPDF&ref_ind_id=330&url=managete%2Ffu_folder%2F2004-01%2F2004-52-1-056-062.pdf

mizde tamamlayıcı pnömonektomi ameliyatı yapılan 27 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Endikasyonlara göre pos- toperatif morbidite ve mortalite oranları ...

103-107 kus besleyicisi - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-01/2007-55-1-103-107.pdf

lanır, dikkatli çevresel maruziyet araştırılırsa tanı ve tedavisi mümkündür. Anahtar Kelimeler: Kuş besleyicisi hastalığı (KBH), interstisyel akciğer hastalığı, ...

151-155 Nırosarkoidoz - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-151-155.pdf

Sinir sistemi tutulumu pulmoner veya diğer sis- temleri tutan sarkoidoz varlığı ... sağ hilus dolgun, pulmoner konus düzleşmiş gö- rünümde ve bibaziller olarak ...

197-206 Hepatopulmoner - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-02/2003-51-2-197-206.pdf

almasına neden olur. Bu durum akciğer dolaşı- ... na neden olur. Gelişen bu şantlar, hipoksik vazo- ... Dispne ile birlikte platipne ve ortodeoksi de bulunabilir.

148-155 Seramik fab - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2005-02/2005-53-2-148-155.pdf

Levent SEPİT1, Çetin Aydın YILDIRIM1, Lale DAĞYILDIZI1, Evşen COŞKUN1, ... Sakar A, Kaya E, Celik P, Gencer N, Temel O, Yaman N, Sepit L, Yildirim CA, ...

85-89 Stapler - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-085-089.pdf

“Stapler” (STP) ile yapılan akciğer rezeksiyonlarından sonra gözlenen hava kaçağı, postoperatif morbidite ... Cerrahi girişimlerde STP kullanımı 1960'ların ba-.

Untitled - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2017-01/2017-65-1-intro.pdf

30 Mar 2017 ... Orhan Arseven. Çetin Atasoy. Sibel Atış. Alpay Azap. Zeynep Aytemur. Solak. Feza Bacakoğlu. Arzu Balkan. Hasan Bayram. Sevim Bavbek.

439-443 Asbestozisin - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-49-4-439-443.pdf

YRBT'de olguların tamamında plevral kalınlaşma, kalsifi- kasyon ve plaklar saptanırken, düzensiz ara yüz belirtisi 23, düzensiz interlobüler septal (İLS) kalınlaşma ...

1 Kapak - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2004-02/2004-02-intro.pdf

Endobronşiyal olarak görülen bir arteriyovenöz malformasyon olgusu. Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan, Erdoğan Kunter, Faruk Çiftçi, Ahmet İlvan, Habil Tunç ...

276-284 Elif Kupeli - Tüberküloz ve Toraks

http://tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2011-03/2011-3-276-284.pdf

Fleksibl bronkoskop. Bronkoskopi için ışık kaynağı. Lokal anestetik. İntravenöz uygulanabilecek sedatifler. Endotrakeal tüp. Tansiyon aleti. Elektrokardiyografik ...

333-348 Overlap Sendromu - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-03/2003-51-3-333-348.pdf

Özellikle REM döneminde derin, ince. “spike” desatürasyonlar (çivi paterni) izlenir. (Şekil 1). Uykuda görülen geçici desatürasyon epizodları daha çok bronşitik tip ...

336-341 koah infektif - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-04/2007-55-4-336-341.pdf

KOAH alevlenmesi ise, “artan nefes dar- lığı; vücut ısısında, öksürükte, balgam miktarı ve renginde değişiklik olsun ya da olmasın günlük performansın azalması ...

540-544 Radyoloji Dersleri - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-49-4-540-544.pdf

Hastalık yaygınsa nefes darlığı ve son aşa- malarda kor pulmonale ... Radyoloji Dersleri 4: ... hapsi ve refleks vazokonstrüksiyon nedeniyle sağ ta- rafta damar ...

T.ber Kapak 2001/3 - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-04-intro.pdf

26 Nis 2001 ... Dr. Haluk ÇALIŞIR (Ankara). Dr. Nermin ... Dr. Haluk TÜRKTAŞ (Ankara) ... Dr. Hayati BİLGİÇ. Prof. Dr. İsmail SAVAŞ. Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ.

244-252 KOAH'da hiperinflasyo - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-03/2003-51-3-244-252.pdf

arasında pozitif, MİP ile akciğer volümleri arasında negatif, MİP ile PaO2 ... gularında bile, inspiratuar kas güçsüzlüğüne ve buna bağlı gelişebilen gaz değişim bozukluklarına neden olabilir. ... [rezidüel volüm (RV), FRC, total akciğer kapasi-.

107-116 Obezite-Hipoven - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-01/2003-51-1-107-116.pdf

Obezite-Hipoventilasyon Sendromu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(1): 107-116 bugün hala kesin bir yanıt bulunamamıştır. (6,13). OHS patogenezinde ...

111-114 Pulse Oksimetre - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2000-02/2000-48-2-111-114.pdf

değer olarak Nova State Profile Ultra-C (USA) ko-oksimetre (KO) cihazı alındı. ... pecially in patients having an oxygen saturation value above critical levels; we suggest that the ... SkO2: Ko-oksimetre ile ölçülen saturasyon, SpO2: Pulse oksimetre ile ölçülen saturasyon. ... düşük ölçülmesine neden olabilmektedir (7,11).

071-77 Plevral Efuzyon - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2010-01/2010-58-1-071-077.pdf

Plevral efüzyon, plevral sıvının salgılanması ile emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Plevral ... naj uygulanmakta ve kimyasal plöredezis ile te-.

090-98 Kardiyopulmoner Egzersiz - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2006-01/2006-54-1-090-098.pdf

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner egzersiz testleri, egzersiz kısıtlanması. SUMMARY. Cardiopulmonary exercise testing. Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER ...

303-318 koah ve gelecegi - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-03/2007-55-3-303-318.pdf

Gele- cekte KOAH fizyopatolojisi konusundaki bilgilerimizi tüm boyutlarıyla kullanan yeni tedavi paradigmalarının geliştirilme- si büyük önem kazanacaktır.

119 -120 Maling Plevral Efz. - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2005-01/2005-53-1-119-120.pdf

Semptomlu malign plevral efüzyonlar en sık kimyasal plöredezis ile tedavi edilmektedir. Kimyasal plöredezisin en önemli dezavantajı yaklaşık beş gün ...

179-186 kronik solunum - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2008-02/2008-56-2-179-186.pdf

Grup 1'deki hastaların yaşam süresi ortalama 50 ay iken, grup 2'deki hastaların 39 ... KOAH'tır. Son yıllarda kronik solunum yetmezliği olan ve özellikle KOAH'lı ...

183-189 Üntratorasik Lenfoma - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-02/2003-51-2-183-189.pdf

Bu çalışmada; Ocak 1999-Ağustos 2001 tarihleri arasında intratorasik lenfoma tanısı alan 18 hasta tanısal yaklaşımda yol göstermesi amacıyla retrospektif ...

194-204 Elif Kupeli - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2011-02/2011-59-2-194-204.pdf

HP'de görülen karakteristik histopatolojik lezyonlar: • Nonspesifik interstisyel pnömoni,. • Selüler bronşiyolit,. • Granülomatöz inflamasyon. Bu histolojik triad HP'li ...

355-364 Aysegul SENTURK - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2012-04/2012-60-04-355-364.pdf

konglomere. 2T. B. 48/K. Halsizlik,. Sağ hiler 9 mm,. (-). -. -. ( ). Granülom öksürük subkarinal 10 mm. 3T. B. 45/E. Halsizlik,. Sağ paratrakeal 15 mm,. (-). (-). (-).

444-455 Toraksik T berk l - Tüberküloz ve Toraks

http://tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-49-4-444-455.pdf

Bunların 60'ı aktif ve 33'ü inaktif Tbc, 17'si akciğer kanseri, 14'ü pnö- moni, 1'i komplike kist ... Aktif Tbc lezyonları içinde buzlu cam görünümü de olabileceği ...

354-361 Sigarayİ Bİrakmada N - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2005-04/2005-53-4-354-361.pdf

lizde, NRT kullanan ve en az altı aylık bir yoksun- ... are unwilling to quit: A randomized trial. ... real-world effectiveness of a telephone quitline for smo- kers.

13¥ 342-347 tramvik yelken - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2009-03/2009-57-3-342-347.pdf

Göğüs duvarını içeren belirgin şe- kil bozukluğu, tutarsız solunum dinamiği, akciğer ya da diyafragma zedelenmesi ve uzamış mekanik ventilasyon durumun- da ...

315-322 Sporcularda Metakolin - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2004-04/2004-52-4-315-322.pdf

Sporcularda metakolin ve egzersiz bronkoprovokasyon testleri sonuçlarının karşılaştırılması#. Uğur DAL1, İbrahim AKKURT2, Sena ERDAL1. 1 Cumhuriyet ...

59-64 ‡ocuk Ampiyemlerinde - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2002-01/2002-50-1-059-064.pdf

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, dekortikasyon. SUMMARY. Treatment in Childhood Empyema: Closed Tube Drainage and Decortication. Four-hundred-ninety- ...

257-264 N Poyraz.indd - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/redirect.aspx?op=REDPDF&ref_ind_id=1103&url=managete%2Ffu_folder%2F2015-04%2F2015-63-04-257-264.pdf

Wegener granülomatozis akciğer tutulumunda bilgisayarlı tomografi bulguları: Resimlerle bir konu. Wegener ... tomografi (BT) kesitlerinde buzlu cam yoğunluğu.

TÜBERKÜLOZ ve TORAKS TUBERCULOSIS and THORAX

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2006-01/2006-01-intro.pdf

Dr. Betül SİN (Ankara). Dr. Mecit SUERDEM (Konya). Dr. Altay ŞAHİN (Ankara). Dr. İlker ÖKTEN (Ankara). Dr. Tuğrul ŞİPİT (Ankara). Dr. Levent TABAK (İstanbul).