ortaöğretđm okullarındakđ kđmya öğretmenlerđnđn ... - IJTASE

nedir? MATERYAL VE METOD. Araştırmanın Önemi,. Bu çalışma Kimya Dersi ... F- “ Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesinde zayıf etkileşimler konusu ...

ortaöğretđm okullarındakđ kđmya öğretmenlerđnđn ... - IJTASE- İlgili Belgeler

ortaöğretđm okullarındakđ kđmya öğretmenlerđnđn ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/viewFile/331/410

nedir? MATERYAL VE METOD. Araştırmanın Önemi,. Bu çalışma Kimya Dersi ... F- “ Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesinde zayıf etkileşimler konusu ...

ORTAÖĞRETĐM COĞRAFYA PROGRAMLARINDA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217145

açılımlar ortaya çıkacaktır. Bu yazıda ... Başka bir deyişle, Türkiye'nin kalkınma çabaları ve bilimsel ... su sıkıntısı çeken ülkeler arasında göstermektedir (DHKD.

MUĞLA ĐLĐ ORTAÖĞRETĐM OKULLARINDA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217295

Disiplini sağlamada öğrenci ve öğretmenler, cezaya ve ödüllendirmeye yönelik uygulamalarda yönetmelikte olmayan ödül ve cezaların da uygulandığını, disiplin ...

ortaöğretđm öğrencđlerđnđn performans görevlerđne ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273114

ve becerilerine uygun olarak verildiğinde öğrenciler ödevleri kendileri araştıracak, ... Literatürde lise düzeyinde performans görevlerine yönelik biyoloji alanında.

sınıf öğretmenlerđnđn gđrđşđmcđlđk becerđsđ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/225326

girişimcilik becerisine; sınıf öğretmenlerinin %9,52'sinin sahip olmadığını, %33,33'ünün orta düzeyde;. 28,57'sinin iyi ... Girişimcilik becerisi ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler dersi ... Ö11: “Maddi sorunları ortadan kaldırır maddiyat sorun olmaz.

coğrafya öğretmenlerđnđn etkđlđ materyal kullanımının ... - Apikam

https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/349cc3d9-4979-41d0-9738-a9fdcf7ada93317712.pdf

4 Tem 2012 ... izohips haritası ya da Google Earth programında gösterilen bir arazinin 3D modeli üzerine giydirmeler ... (krater) denilmektedir. Kraterlerin ...

sınıf öğretmenlerđnđn yazma güçlüğüne đlđşkđn ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/292096

Fatma Gül UZUNER. 3. Öz ... Yazma güçlüğünü eksik bir şekilde tanımlayan ... yaşamalarına neden olur ve düşüncelerini yazılı bir şekilde düzenlemelerini ...

okul öncesđ öğretmenlerđnđn türkçe etkđnlđklerđnde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70479

DURING TURKISH CLASS ACTIVITIES ... düşünmeye yönlendiren soruları, çocuğun yüksek seviyede düşünme ... Bir başka ifadeyle, öğretmenlerin soruların eğitici seviyelerinin ... Açık uçlu sorular birkaç farklı kabul edilebilir cevabı ... 3. Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinlikleri öncesi ve sonrasında soru sorma.

uygulama öğretmenlerđnđn öğretmen adaylarına ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423878787.pdf

Öğretmen adayları sınıf yönetimi konusunda uygulamadan memnun kalmamışlardır. ... sorular, fakültedeki teorik ders esnasında gönüllülük esasına bağlı olarak ...

sınıf öğretmenlerđnđn đlköğretđm bđrđncđ kademe beden ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/okul-saglik-indeksi-beden-egitimi-olcegi-toad.pdf

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor, Okul Sağlık Đndeksi- ... “gözlem formları”, “kontrol listeleri”, “dereceli puanlama anahtarları”, “proje ve.

Untitled - IJTASE

http://www.ijtase.net/ijtase/ijtase_v1i1.pdf

düşünüldüğünden; 12. sınıf öğrencileri ise YGS ve LGS hazırlığında olduğundan ... gerçek deneme modellerinden “ön test-son test kontrol gruplu model” ...

alturizm - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/53/67

Anahtar Sözcükler: elsever (alturizm), bensever (egoizm), toplulukçu kültür, bireyci kültür. ABSTRACT. The aim of this research is to test the validity and reliability ...

tijseg - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJSEG/article/download/399/485

For example, after teaching the “e,l” vocals the structures like “el,ele,el ele” ... elele. at. Ela, at. Ata at. lale. While forming new words with the sylla a word in color. ... The teacher plays the “vocal bingo” game with the students and wants the ...

egoizm - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/53/67

Topses (2011) “Kapitalizmin kaynağındaki temel psikolojik boyut: İnsan Bencilliği” adlı makalesinde, topluluk ve toplumlardaki insan bencilliği ve özgeciliği ile ilgili ...

Download this PDF file - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/906/844

31 Tem 2019 ... Ortalama Analizleri, Bağımsız Örneklem 't' testi (Independent Samples T test) ve Tek Yönlü Varyans. (One-Way Anova) ve Tukey testi ...

ĐLKÖĞRETĐM 4. ve 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ ve ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/330/408

Geçmişimi Öğreniyorum ünitesinde ise çevre eğitimi ile ilgili kazanım olmasına rağmen bu kazanıma yönelik etkinlik görülmemektedir. Page 5. ISSN: 2146 - 9466.

fen derslerinin katkısı contrıbutıon of sec - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/597/642

Kanser terimi, kontrolsüz hücre bölünmesi ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasıyla ... Eğer bu mutasyonlar kontrol mekanizmalarının bir veya birkaçını işlevsiz.

ELSEVERLİK (ALTURİZM) VE BENSEVERLİK (EGOİZM ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/53/67

Anahtar Sözcükler: elsever (alturizm), bensever (egoizm), toplulukçu kültür, bireyci kültür. ABSTRACT. The aim of this research is to test the validity and reliability ...

TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/445/562

de (daha çok türev alma kurallarının kullanımında yararlanılan) gösterimini, ... (mostly applied in using differentiating rules) were used effectively rather ... toplam dört sorunun kullanılmasına karar verilmiş, sorular ve sembolik-sözel anlamları aşağıda ... çözümünde analitik çözümü (cebirsel çözüm) diğer çözümlere (grafik ve ...

özel eğitimde drama dersinin değerlendirilmesi - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/136/173

değerlendirme formları, drama uygulamaları güvenirlik formu, öğrenci ödevlerinden ... Kız öğrenciler daha ilginç örnekler verirken, erkek öğrenciler daha sıradan.

ortaokul matematik öğretmenlerinin uzmanlık alan ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/892/816

31 Tem 2019 ... Denklem kavramı cebirin temelini oluşturmaktadır. Cebirin matematik eğitimindeki en önemli alanlardan biri ... Öğretmen: X nereden geldi ki?

bđrđncđ sınıfa başlayan çocukların, velđlerđn ve ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/301/362

Anahtar kelimeler: okula hazırlık, okula uyum, erken çocukluk eğitimi, birinci sınıf ... bir çalışmada (Kadıoğlu, 2012); okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin bitişik eğik yazı becerisinin okul ... etkinlikleri gerçekleştirme açısından daha başarılılar.

üçgen eşitsizliği'ne yönelik 6. sınıf öğrencilerinin ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/843/780

31 Eki 2018 ... Anahtar Kelimeler: Üçgen eşitsizliği, matematiksel düşünme (MD), üç düşünme ... Bu anlamda MD formül ve kuralları uygulamak değildir.

ortaokul öğrencilerinin düzlemdeki temel geometrik ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/496/598

geometrik kavramları tanımlama ve bu kavramlarla ilgili işlem becerisi ... parametrik ve parametrik olmayan testler(t-testi, F-testi ve Kruskalwallis testi) ...

fizik ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ölçme ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/557/617

8. FİZİK VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 1. THE VIEWS OF PHYSICS ...

bilişim sektörü ve türkiye'nin sektördeki potansiyeli - IJTASE

http://ijtase.net/ijtase/v1_i1_article16.pdf

özellikle de bilişim teknolojilerini başkalarından alarak kullanmak yerine ülkemiz kurumlarının ... http:/www.bilgiyönetimi.org/cm/papes/mkl-gos-php?nt=145 ...

ISSN: 2146 - 9466 www.ijtase.net International Journal of New ...

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/685/699

Dr.Gürsen TOPSES. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke-KKTC [email protected].

davranışçı ve varoluşçu–hümanistik psikolojik danışma ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/viewFile/133/170

Psikolojik danışma psikolojisi içinde, eklektik görüşün bir yansıması olarak da kabul ... Klasik davranışçı yaklaşım, “organizma” kavramını psikolojijsine ... Bugün davranışçı kuramlar, insanı salt çevresel etmenlerin neden olduğu bir sonuç ...

ilköğretim okullarında görev yapan okulöncesi ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ijtase/v1_i1_article15.pdf

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, müzik, müzik eğitimi, müzik etkinlikleri,okul öncesi öğretmeni. ABSTRACT. The process of education starts in the family ...

ilköğretim fen ve teknoloji dersinde dolaşım sistemi ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/54/68

Araştırmaya 6. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 75 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere ders anlatımından önce dolaşım sistemi konusu ile ilgili 21 sorudan ...

türevin sembolik ve sözel temsillerinin kullanılabilme ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/445/562

düşünülmektedir. Daha sonraki araştırmalarda katılımcıların türevin geometrik anlamını bilme ... belirtilmiştir. 1. fonksiyonu veriliyor. neye eşittir? (bir fonksiyonun bir noktadaki türevini bulma). 2. ... iyi yorumlar yapabildiklerini dile getirmişlerdir.

9. sınıf biyoloji dersi öğretim programındaki kazanımların ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/828/770

31 Tem 2018 ... Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, 2013 9. sınıf biyoloji öğretim programında değerlendirme ve yaratma bilişsel düzeylerinde kazanım ...

ortaöğretim meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/841/776

Bizim ülkemizde ise ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi öğretim programında ... Öğrencilerin yapılacak testteki sorulara cevap verirken aralarında bir etkileşim olmadığı varsayılmıştır. ... Dikey doğru testi 9. sınıflar Matematik ders kitabında örneklerle anlatılmaktadır. ... Sınıflar Matematik Ders Kitabı [Pasifik Yayınları, Ankara].

6. 7. 8. sınıf türkçe ders kıtaplarındakı metınlerde mecâzlı ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/131/164

Edebî bir terim olan mecaz; edebiyatta bir sözcüğü gerçek, bilinen anlamının dışında kullanmak demektir. Söze anlam değeri ... sözlükle ilgili. 2. Mecâzî olmayıp hakiki bir anlama delâlet eden kelimeye ait olan. ... “Boş kafalı” diyerek bilgi.

6. sınıf öğrencilerinin bilişsel modelleme yeterlikleri nasıl ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/365/695

Ayşe TEKİN DEDE. Dokuz Eylül ... Dede & Yılmaz, 2013) ve öğretimin temel amaçlarından birinin de modelleme yeterliklerinin gelişiminin sağlanması (Blum ...

klasik dönem oda müziği repertuvarında kontrbasın yeri1 ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/964/880

31 Oca 2020 ... Kontrbasın Tarihsel Gelişiminde Giovanni Bottesini. Eskişehir, Sanatta Yeterlilik Tezi s.4. 5P. Burn (2000). A New History of the Double Bass.